Supported languages
Follow us

Õppeaasta eesmärgid 2016/2017

  1. Õppesuundade arendamine ja ainekavade täiendamine
  2. Digiõpikeskkonna ja õpilaste-õpetajate digipädevuste parendamine
  3. Õppimist toetava hindamise täiustamine
  4. Muutunud õpikäsituse, õppekvaliteedi ja kooli tulemusnäitajate tähtsustamine