Supported languages
Follow us

Gümnaasiumi koolieksamid 2016/2017

Ajalugu kirjalik 31.05.2017
Arvutiõpetus kirjalik 31.05.2017
Bioloogia suuline 31.05.2017
B-võõrkeel (vene keel) kirjalik ja suuline 31.05.2017
C-võõrkeel (hispaania, prantsuse, saksa keel) kirjalik ja suuline 31.05.2017
Füüsika kirjalik 31.05.2017
Geograafia kirjalik 31.05.2017
Keemia kirjalik 31.05.2017
Ühiskonnaõpetus kirjalik 31.05.2017
Majandusõpetus kirjalik 31.05.2017
Majandusõpetus E-eksam 27.09.2016