Supported languages
Follow us

2016/2017 õppeaasta eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 24. aprillil 2017. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017
  • matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai , 8.–9. mai 2017
  • saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)  – 13. detsember 2016
  • saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 14. detsember 2016 Œ– 20. jaanuar 2017

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigiteataja – riigieksamite vormid ja ajad