Supported languages
Follow us
XXI Koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Konsultatsioonide ajad 2016/2017 õppeaastal

Palume õpilasel konsultatsioonitund eelnevalt kooskõlastada aineõpetajaga!

Õppeaine Õpetaja nimi Aeg Ruum
EESTI KEEL ja KIRJANDUS Merle KALDJÄRV E 15.45, kokkuleppel 105
Külliki KAJU N 15.00, kokkuleppel 107
Eda KAUKSI R 14.45 108
Leelo VALGMA N 15.45, kokkuleppel 106
Epp PRIIMÄGI E 15.00, kokkuleppel 108
Jaanus ADAMSON N 15.00 108
Maarja KALMET E 14.00, kokkuleppel 116
VENE KEEL Alla KIRILLOVA E. 14.00-15.00 + kokkuleppel 433
Jelizaveta KUZNETSOVA T 14.00 + kokkuleppel 322
Irina KOTOVITŠ N 15.00 või kokkulepel 117
Klara SULG E 14.45 + kokkuleppel (6ABC klassid) 218
Irina ZAGLADA T 14.45 gümnaasiumis, kokkuleppel 432
INGLISE KEEL Valve IILA E 15.00, K 15.00 415
Ruth KALLAS E 15.00 või kokkuleppel 409
Kadri MÄGI E 15.00 või kokkuleppel 422
Margit PETERSON K 14.00 kokkuleppel 425
Pille RÜCKENBERG N 15.00 või kokkuleppel 420
Marju TAPFER T 8.00, N 14.00 408
Merle TEEVER E 15.00, K 14.00 421
Epp RAAG T 15.00 412
Helbe SELLI R 13.00 416
Ülle-Ly VOHNJA N 15.00 410
Urve TIIMUS T 14.00 422
Kristi LEIBUR R 15.00 või kokkuleppel 414
Darwin BRAID R 13.00 416
Mustafa SOYSAL R 13.30 415
SAKSA KEEL Mart MÄNNISTE T 14.00–14.45 423
PRANTSUSE KEEL Merilyn MERISTO R 15.45 424
HISPAANIA KEEL Adrian Vallecillo Graziatti R 15.45 326
MATEMAATIKA Mare RÕIGAS T 15.00; R 13.00 – 7A 313
Natalia SAMOILENKO K 15.00 311
Tiia VALDMETS T, K 15.00; R 14.00 – 7B 311
Kaide SÕEROJA E 15.00, kokkuleppel 312
Aili SALUM N 14.00, E 8.00 kokkuleppel 318
Marju MEREMÄE E 14.00 kokkuleppel 322
Helle-Kai SAAPAR E 14.00–16.45 206
ARVUTIÕPETUS Natalia SAMOILENKO kokkuleppel
Siim LUHA kokkuleppel 406
Kaja KADARIK R 14.00 404
Signe HOHENSEE N 15.00, K 16.50, kokkuleppel 217
ROBOOTIKA Rasmus KITS T 14.45, K 14.45 ajad eelneval kokkuleppel 404
FÜÜSIKA Eve SILDNIK E 14.45 310
KEEMIA Lilian KIPPASTO N 16.00 206
KEEMIA, LOODUSÕPETUS Anne-Ly LÄÄN E 14.00, K 15.00 206
BIOL., LOODUSÕP. Riina OTSUS T 15.45 209
BIOL., LOODUSÕP., GEOG. Tiiu UIBO T 15.00 ja kokkuleppel 208
LOODUSÕP. Maarika PAUN T 15.00 205
BIOL., INIMESEÕP. Kristiina TIITS E 15.45 122
GEOGRAAFIA Ülle SUURSAAR N 15.00 või kokkuleppel 210
LOODUSÕP, KEEMIA, GEOG Helle-Kai SAAPAR R 14.00, kokkuleppel 208
AJALUGU, ÜHISKONNAÕP. Tiina PIKAMÄE E 14.45–15.30 314
Ester BARKALA E 14.45 ja kokkuleppel 314
Ingrid PAGGI E 14.45–15.30 305
Erki FELS kokkuleppel 314
KUNSTIÕPETUS Kaja KADARIK T 15.00 431
Tiina MEERI E 15.00–15.45 ja kokkuleppel 109
MUUSIKA Liivi URBEL kokkuleppel
Ene UIBO Kokkuleppel
Kadri MÄGI R 15.00 või kokkuleppel 203
Lydia RAHULA Kokkuleppel 326
Kristjan ÕMBLUS N 15.00 või kokkuleppel 203
KEH.KASV Pille JUUS Kokkuleppel 015
Ave ARUTAMM Kokkuleppel 015
Heli RAIDMA Kokkuleppel 015
Indrek VAHTRA Kokkuleppel 015
Ivo RAENOK Kokkuleppel 015
TEHNOLOOGIA Karmen JÄNES kokkuleppel E N 15.30 006
Renna MARJUNDI kokkuleppel E 15.30 116
Sulo SAAR E 15.45 005
Mart SOOBIK Kokkuleppel K 14.00 005
MEEDIA Juta HIRV kokkeleppel 103
ALGÕPETUS Koidu SILLANG kokkuleppel 114
Piret KELLAM K 11.45 või kokkuleppel 114
Tiina PEEPSON kokkuleppel 319
Annely JÜRGENS 4. d E kell 13.00, 1. a K kell 12.00 või kokkuleppel 113
Helbe LAANSALU K 16.40 või kokkuleppel 113
Marju MEREMÄE E 15.00 kokkuleppel 321
Marelin PEETRIS K 13.00 kokkuleppel 216
Renna MARJUNDI T 14.00 kokkuleppel 116
Margit LESTSEPP kokkuleppel 214
Kaja MÄNNIK N 16.00 või kokkuleppel 215
Sirje UIBO T 14.00 kokkuleppel 214
Endla ÜKSTI E 13.00 kokkuleppel 320

Õpiabi

Õpiabi määratakse õpilasele, kellel veerandi kokkuvõttev hinne on “mitterahuldav”.

Õpiabitunnid algavad hiljemalt uue veerandi II koolinädalast.

SAMMUD AEG SISU VASTUTAJA
I Teavitamine 1. nädala jooksul Lapsevanemale koju teade.
Õpilane tagastab allkirjastatud teate klassijuhatajale.
Õppealajuhataja
Lapsevanem
Klassijuhataja
II Plaan 1. tunnis Aineõpetaja edastab õpilasele omandatava materjali õppesisu, kontrollimise vormi ja aja.
Plaan esitada ka õppealajuhatajale.
Aineõpetaja
Õppealajuhataja
III Vahekokkuvõte Õppeveerandi keskel Aineõpetaja teavitab lapsevanemat, klassijuhatajat ja õppealajuhatajat õpiabi jõudlusest. Aineõpetaja
Õpilane
Lapsevanem
IV Kokkuvõte Õppeveerandi lõpul või programmi läbimisel Aineõpetaja teavitab õppealajuhatajat õpiabi tulemuslikkusest.
Klassitunnistusele kantakse märge
“Sooritas õpiabi (aine)” või
“Ei sooritanud õpiabi (aine)“.
Aineõpetaja
Õpilane
Lapsevanem
Õppealajuhataja
Klassijuhataja

Student Network õpiabi

Tallinna 21. Koolis tegutseb pikkade traditsioonidega õpilasfirma Student Network, mis tegeleb õpiabi osutamisega 1.-9. klasside õpilastele.

Õpetajateks on tublid gümnasistid, tänu kellele on õpikeskkond sõbralik ja vaba. Õppimise aeg ning koht on kokkuleppeline. Võimalik on õppida ka veebipõhiselt.

Rohkem informatsiooni www.studentnetwork.ee või Facebookist https://www.facebook.com/OFStudentNetwork.

Kontakt: 5620 5181
e-mail: tunnid@studentnetwork.ee
Skype: student_Network