Supported languages
Follow us
XXI Koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Olümpiaadide ja õpilasvõistluste kalender 2016/2017

Ülelinnalised koolivoorud

õppeaine klass kuupäev kellaaeg toimumise koht komisjoni esimees
Geograafia 7.– 8. kl 15.11.2016 11.00–12.45 elektrooniline, koolides Ivi Olev i.olev@saksa.tln.edu.ee
  9.–12. kl 15.11.2016 13.00–15.00 elektrooniline, koolides Ivi Olev i.olev@saksa.tln.edu.ee
Matemaatika 7.–12. kl 17.01.2017 12.00–15.00/16.00 koolides Ella Šved ella@tg.edu.ee
Keemia 8.–12. kl 12.12.2016 12.00–15.00 koolides Vladimir Ossipov v.v.ossipov@gmail.com
Bioloogia 6.–7. kl 11.01.2017 10.00–14.00 elektrooniline, koolides  Mari Uudelt mari.uudelt@gmail.com
8.–12. kl 12.01.2017 12.00–14.00 koolides Mari Uudelt mari.uudelt@gmail.com
Füüsika 8.–12. kl 06.12.2016 12.00–15.00 koolides Marika Reinmets marika.reinmets@ut.ee
Õpioskused 5. kl 6.˜–20.02.2017   vt. juhendit Helina Reino helina.reino@gag.ee

 Tallinna olümpiaadid (piirkonnavoorud)

Informaatika vt. juhendit L 19.11.2016 10.00–14.00 Tallinna Reaalkool Tiia Niggulis tiia.niggulis@real.edu.ee
Geograafia

elektrooniline (7.-12. kl)

7. kl L 10.12.2016 9.00–11.30 Tallinna Reaalkool Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
  8. kl L 10.12.2016 12.00–14.30  Tallinna Reaalkool Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
  9. kl L 10.12.2016 9.00–11.30 Tallinna Lilleküla Gümnaasium Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
  10.–12. kl L 10.12.2016 12.00–14.30 Tallinna Lilleküla Gümnaasium Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
Keemia 8.–12. kl L 21.01.2017 aeg täpsustub Gustav Adolfi Gümnaasium Martin Saar martin. saar@real.edu.ee
Inglise keel 10.–12. kl R 27.01.2017 15.00–16.30 Tallinna Kuristiku Gümnaasium Margarita Eero margarita.eero@kuristiku.ee
Prantsuse keel 7–9./ 10.–12. kl R 27.01.2017 10.00–11.00 elektrooniline, koolides Merilyn Meristo merilyn.meristo@tlu.ee
Saksa keel 10.–12. kl R 27.01.2017 14.00–15.30 Tallinna Inglise Kolledž Mare Lillemäe mare.lillemae@tik.edu.ee
Füüsika 8.–12. kl L 28.01.2017 aeg täpsustub Tallinna Reaalkool Toomas Reimann toomas.reimann@real.edu.ee
Emakeel 7.–12. kl E 30.01.2017 aeg täpsustub Jakob Westholmi Gümnaasium Lilian Aun kevade@westholm.ee
Soome keel 10.–12. kl 01.01.2017 aeg täpsustub koolides Margit Kuusk margit.kuusk@ut.ee
Bioloogia 6.–12. kl L 04.02.2017 aeg täpsustub Tallinna Järveotsa Gümnaasium Mari Uudelt mari.uudelt@gmail.com
Matemaatika 7.–12. kl T 07.02.2017 aeg täpsustub Tallinna Kuristiku Gümnaasium Annela Valdi annela.valdi@kuristiku.ee
Ühiskonnaõpetus vt juhendit R 10.02.2017 vt juhendit elektrooniline /koolides Aare Ristikivi aare@htg.tartu.ee
Lingvistika 9.–12. kl L 11.02.2017 vt. juhendit Tallinna Ülikool Olga Gerassimenko olga.gerassimenko@gmail.com
Inimeseõpetus 5.–8. kl K 15.02.2017 vt. juhendit vt. juhendit(internetipõhine) Margit Kagadze mkagadze@gmail.com
Vene keel võõrkeel 10.–12. kl R 03.03.2017 12.00–… Audentese Erakool Olga Tšassova olga.tsassova@audentes.ee
Kunst 7.–12. kl L 04.03.2017 10.00–14.00 Tallinna Kunstikool Heli Mänd heli.mand@arte.edu.ee
Loodusteadused vt juhendit L 11.03.2017 aeg täpsustub Tallinna Pae Gümnaasium Pavel Alonov p.alonov@pae.tln.edu.ee
Majandus 7.–12. kl L 11.03.2017 aeg täpsustub Tallinna Reaalkool Ene Saar ene.saar@real.edu.ee
Käsitöö, kodundus 8.–9. kl K 15.03.2017 11.00–… Kadrioru Saksa Gümnaasium Anne Tiitson anne.tiitson@ksg.edu.ee
Tehnoloogiaõpetus 7.–9. kl K 15.03.2017 aeg täpsustub Tallinna Arte Gümnaasium Tiit Kobrusepp tiit.kobrusepp@arte.edu.ee
Õpioskused 5. kl täpsustub aeg täpsustub Tallinna Reaalkool Helina Reino helina.reino@gag.ee

Kirjalikud olümpiaaditööd ülikoolile

olümpiaad osalejad esitamise tähtaeg kellele esitada
Vene keel emakeel (eelvooru tööd) 9.–12.kl 09.01.2017 Tartu Ülikool
Eesti keel võõrkeel (eelvooru tööd) 9.–12.kl 16.01.2017 Tallinna Ülikool
Emakeel (uurimistööd) 9.–12.kl 23.01.2017 Tallinna Ülikool
Eesti kirjandus (eelvooru tööd) vt. juhendit 30.01.2017 Tartu Ülikool
Usundiõpetus (esseed) vt. juhendit 06.02.2017 Tartu Ülikool, Eesti Religiooniõpetajate, Teaduse ja ReligiooniKolleegium
Filosoofia (esseed) vt. juhendit 20.02.2017 Tartu Ülikool

Info olümpiaadide Tallinna piirkonnavoorude ja infoseminaride kohta leiab
Tallinna Haridusameti veebilehelt.

Olümpiaadide korraldamist Tallinna üldhariduskoolide õpilastele koordineerib Tallinna Haridusamet
http://olympiaadid.haridus.ee, tel 6404 597.

 

Info Tallinnas toimuvate olümpiaadide kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Olümpiaadide üleriigiliste lõppvoorude ajakava Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil: http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Üleriigiliselt koordineerib olümpiaadide korraldamist Tartu Ülikooli Teaduskool
http://www.teaduskool.ut.ee, tel 7375 580.

 

NB! Olümpiaadide lõppvoorudes häid tulemusi saavutanud 11. ja 12. klassi õpilastele
rakenduvad Tartu Ülikooli sisseastumisel eritingimused!

Vaata täpsemalt: http://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/eritingimus