Supported languages
Follow us

Reaal-loodusainete õppesuund:

 • Andme- ja tekstitöötlus
 • Informaatika
 • Majandusõpetus
 • Ettevõtlusõpe
 • Keemia praktikum

Inglise keele õppesuund:

 • Briti kultuurilugu
 • Giidiõpetus
 • Inglise ärikeel
 • Kriitiline mõtlemine
 • Akadeemiline kirjutamine

 

 Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund:

 • Kunst
 • Kirjandus
 • Ristmeedia
 • Kunstikultuurilugu
 • Kultuuri- ja kunstinädala korraldus