Supported languages
Follow us

IV kooliastme tunnijaotusplaan 2016/2017 õppeaastaks

Kohustuslikud õppeained 10A 11A 12A
reaal-loodusainete
õppesuund
reaal-loodusainete
õppesuund
reaal-loodusainete
õppesuund
Eesti keel 2 2 2
Kirjandus 2 2 2
Inglise keel 4 4 4
Vene keel 2 2
C-keel (saksa, prants., hisp.k) 3 3 2
Lai matemaatika 5 5 4
Majandus 1 2
Informaatika 1 1
Füüsika 2 2 1
Keemia 2 1
Keemia praktikum 1
Geograafia 3
Ajalugu 2 2 2
Ühiskonnaõpetus 2
Muusika 2 1
Kehaline kasvatus 2 2 1
Inimeseõpetus 1
Kunst 1 1 1
Bioloogia 2 2
Uurimistöö alused 1
Andme- ja tekstitöötlus 1
 Kokku 35 32 26

 

Kohustuslikud õppeained 10B 11B 12B
Inglise keele õppesuund Inglise keele õppesuund Inglise keele õppesuund
Eesti keel 2 2 2
Kirjandus 2 2 2
Inglise keel 4 3 4
Briti kultuurilugu 1
Akadeemiline kirjutamine 1
Giidiõpetus 1
Inglise ärikeel 1
Inglise kirjandus 1
Kriitiline mõtlemine 1
Vene keel 2 2 2
C-keel (saksa, prants., hisp.k) 3 3 3
 Lai matemaatika 5 5 4
Geograafia 3
Füüsika 2 2 1
Keemia 2 1
Ajalugu 2 2 2
Ühiskonnaõpetus 2
Kunst 1 1
Muusika 2 1
Kehaline kasvatus 2 2 1
Majandus 1
Inimeseõpetus 1
bioloogia 2 2
Uurimistöö alused 1
Andme- ja tekstitöötlus 1
 Kokku 35 33 26

 

Kohustuslikud õppeained 10C 11C 12C
sotsiaal-humanitaar-ainete õppesuund sotsiaal-humanitaar-ainete õppesuund sotsiaal-humanitaar-ainete õppesuund
Eesti keel 2 2 2
Kirjandus 2 3 2
Inglise keel 4 4 4
Vene keel 2 2 1
C-keel (saksa, prants., hisp.k) 3 3 3
Lai matemaatika 5 5 4
Geograafia 3
Füüsika 2 2 1
Keemia 2 1
Ajalugu 2 2 2
Ühiskonnaõpetus 2
Meedia 1
Muusika 2 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 1
Majandus 1
Inimeseõpetus 1
Kunst 1 2 1
Bioloogia 2 2
Uurimistöö alused 1
Andme- ja tekstitöötlus 1
Kultuuri- ja kunstinädala korraldus 1
 Kokku 35 34 26