Supported languages
Follow us

III kooliastme tunnijaotusplaan 2016/2017 õppeaastaks

 

õppeaine 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C RÕK tegelik
eesti keel 3 3 3 2 2 2 2 2 2 6 7
kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
inglise keel 3 4 4 3 3 3 3 3 3 9 A-9;B,C-10
matemaatika 4 4 4 5 5 5 5 5 5 13 14
loodusõpetus 2 2 2 2 2
inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 2 2
muusikaõpetus 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 A-4;B,C-3
kunstiõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
kehaline kasvatus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
tööõpetus 2 2 2 2 2 2 1* 1* 1** 5 5
vene keel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9
ajalugu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
ühiskonnaõpetus 2 2 2 2 2
informaatika 1 1 1 1
geograafia 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 5
bioloogia 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5
keemia 2 2 2 2 2 2 4 4
füüsika 2 2 2 2 2 2 4 4
kokku 30 30 30 32 32 32 32 32 32

* paaristunnid I poolaastal
** paaristunnid II poolaastal

7A, 8A, 9A – muusika süvaõpetusega klass
7B, 7C, 8B, 8C, 9B, 9C – inglise keele süvaõpetusega klass