Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Avaldus 1. klassi astumiseks

Avaldus kooli astumiseks (lapsevanemale)

Avaldus 10. klassi astumiseks (õpilaskandidaadile)

Taotlus õppetööst vabastamiseks – õpilane pöördub ise koos taotlusega õppealajuhataja poole või saadab lapsevanem digiallkirjaga avalduse
1.-6.klass valentina.taliaru@21k.ee, 7.-12.klass ave.kallas@21k.ee ning seejärel saab õpilane õppealajuhataja käest ringkäigulehe.

Väljasõidu teatis osalemise kohta (lapsevanemale)

Väljasõidu teatis erineva saabumise-lahkumise kohta (lapsevanemale)

Avaldus gümnaasiumi lõpueksamiaine kinnitamiseks

Korduva õpilaspileti väljaandmise avaldus – lisainfo: Koolikorraldus -> E-õpilaspilet

Avaldus pikapäevarühmaga liitumiseks

Avaldus huviringiga liitumiseks

Avaldus koolist lahkumiseks

Dokumentide täitmiseks arvutis tehke palun failides olevatel hallidel piirkondadel hiirega klõps.

Blankettide väljatrükkimisel halle piirkondi paberile ei prindita.

Digitaalselt allkirjastatud avaldused palume saata DigiDoc failina aadressile info@21k.ee, kui pole öeldud teisiti.