Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Täitmata ametikohad

Tallinna 21. Kool pakub tööd eripedagoogile, logopeedile või õpiabi õpetajale.
Ootame kandideerijate CV-d ja haridust tõendavate dokumentide väljavõtteid e-postile info@21k.ee.

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Riiklik järelevalve

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Koolide Infosüsteemi (KIS) dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord (.pdf)