Supported languages
Follow us

Õppekorraldus

 1. Junior Achievement Eesti – majandusõpetuse läbiviimine koolis, õppeprogrammidega varustamine ja täiendõppe korraldamine.
 2. Tartu Ülikool – Teaduskooli ettevalmistuskursused riigieksamiteks.
 3. Tallinna Tehnikakõrgkool – reaalklasside õpilastele laborite kasutamine ja tehnoloogiaõpetuse toetamine.
 4. Eesti Rahvusringhääling – meediaõpetuse teoreetilise ja praktilise õppe läbiviimine.
 5. Tallinna Ülikool – konverentsitõlke läbiviimine inglise keele süvaõppe suuna õpilastele.
 6. Kaitseliit ja Eesti Vabariigi Kaitseministeerium – riigikaitseõpetuse toetamine.
 7. Keelekeskus “Puškin” – vene keele ja kultuuriloo õpetamise toetamine.
 8. IT Kolledž – IT praktika läbiviimine.
 9. Gymnasium Corvinianum (Northeim, Saksamaa) – muusikasüva- ja draamaõpetuse arendamine.
 10. Eesti Jalgpalliliit – giidiõpetuse praktika võimaldamine.
 11. International University Audentes / Rahvusvaheline Ülikool Audentes – üldkultuuriliste loengute läbiviimine välislektoritega.

Projektitöö

 1. Sihtasutus Archimedes – rahvusvahelise keskkonnakaitsealase projekti Comenius suurtoetaja.
 2. Lahti Launeenkoulu – sõpruskool spordi, looduse ja keskkonna ning kunsti- ja tööõpetuse arendamisel.
 3. G-5 koolid – viie kesklinna kooli koostööliit teadmiste, spordi ja kultuuri valdkonnas.
 4. Tallinna Linnavalitsus – humanitaarklasside õpilaste meediapraktikumi toetaja ettevõtluspäeva jäädvustamisel filmina.
 5. Hugo Treffneri Gümnaasium – sõpruskool humanitaarainetealases koostöös.
 6. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium – sõpruskool humanitaarainetealases koostöös.
 7. Tallinna Saksa Kultuuriinstituut/Goethe Instituut – loengute, projektide, õpilasürituste toetamine, korraldamine.
 8. Eesti Rahvusraamatukogu – loengute, õpilasürituste korraldamine.
 9. Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond – projektide, õpilasürituste toetamine.

Karjääriplaneerimine

 1. Karjäärikeskus.
 2. Ülikoolid.
 3. Eesti Vabariigi Välisministeerium.
 4. Fördegymnasium Flensburg (Saksamaa) – tööpraktika, õpilasvahetuste korraldamine.
 5. Auguste Victoria Schule (Felnsburg, Saksamaa) – tööpraktika, õpilasvahetuste korraldamine.
 6. Üle 40 Tallinna asutuse (pangad, haiglad, hotellid, ehitusettevõtted jt) – töövarjupäevade toetamine.

Ürituste toetamine

 1. Eesti Kunstimuuseum.
 2. Eesti Kunstnike Liit.
 3. Eesti Kontsert.
 4. Eesti Olümpiakomitee.
 5. Tallinna Kesklinna Valitsus.
 6. Eesti Lastekirjanduse Teabekeksus.
 7. Tallinna Toomklubi.
 8. Eesti Harrastusteatrite Liit.
 9. Välisriikide esindused Eestis – saatkonnad, konsulaadid, aukonsulid.
 10. Staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskus Üksik-sidepataljon – Tallinna 21. Kooliga ajalooliselt seotud.