Supported languages
Follow us
  1. Õppesuundade arendamine ja ainekavade täiendamine
  2. Digiõpikeskkonna ja õpilaste-õpetajate digipädevuste parendamine
  3. Õppimist toetava hindamise täiustamine
  4. Muutunud õpikäsituse, õppekvaliteedi ja kooli tulemusnäitajate tähtsustamine