Supported languages
Follow us

Põhikooli lõpetanute edasine tegevus

2014 2015 2016
põhikooli lõpetajate arv 91 90 90
õpinguid jätkab 91 90 90
jätkab õpinguid oma koolis 61 58 62
jätkab õpinguid teistes koolides 29 34 28
kutseõppes 1 1

Gümnaasiumi lõpetanute edasine tegevus

2014 2015 2016
gümnaasiumi lõpetanute arv 96 94 86
jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 79 69 63
välismaa kõrgkoolides 7 15 10
jätkab õpinguid kutseõppeasutuses 2 2 2
kaitseväes 1 3
välismaale 2 1
asus tööle 4 5 7