Supported languages
Follow us
2014/2015 2015/2016 2016/2017
Kooliaste Klassikomplekte Õpilasi Klassikomplekte Õpilasi Klassikomplekte Õpilasi
I kooliaste 12 353 12 358 12 361
II kooliaste 10 299 11 334 12 360
III kooliaste 9 277 9 273 9 276
Gümnaasium 9 292 9 299 9 319
Kokku 40 1221 41 1264 42 1316