Supported languages
Follow us
Eesti keel (max 100p) Matemaatika LAI (max 100p) Matemaatika KITSAS (max 100p)
21. Kool EV 21. Kool EV 21. Kool EV
õpilasi keskm. tulem keskm. tulem õpilasi keskm. tulem keskm. tulem õpilasi keskm. tulem keskm. tulem
2016 86 75,2p 62,5p 64 66p 56p 22 65,7p 40p
2015 94 71,6p 61,9p 82 51,8p 50,8p 13 49,2p 37p
2014 96 73,6p 64,8p 70 59,9p 55,8p 26 41,8p 34,2p

Võõrkeele eksamite tulemused esitatakse Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemete süsteemis (A1-C2).

Inglise keele riigieksam vastab Euroopa  Nõukogu keeleoskustasemete B1 ja B2 kirjeldustele.
Riiklik õppekava  eeldab gümnaasiumiõpilastelt võõrkeele oskust B-keeletasemel.

C- keeleoskustaseme omandanu on riikliku õppekava nõudmised ületanud. Rahvusvahelise sertifikaadieksami sooritas 35 õpilast.

Inglise keel Inglise keele riigieksam
õpilasi B1 B2 C1 C2 õpilasi 21. Kool
keskm. tulem
2016 86 10% 61% 24% 15% 55 85,2
2015 94 4% 59% 23% 14% 57 87,5
2014 96 6,30% 78,90% 10,50% 4,20% 81 86,5