Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Lapsevanemad ja õpilased

 1. Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
 2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.
 3. Haigena kooli mitte tulla! Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel (nohu või köha või palavik) jääb õpilane kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida perearstiga, taotleda COVID-19 testi tegemist.
 4. Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis  jääb õpilane koju ja tuleb kooli  pärast seda, kui arst on selleks loa andnud, so peale isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
 5. Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja  antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppealajuhatajat ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
 6. Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud, tunneb ennast halvasti, peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel vastava kooliastme õppealajuhatajat, lapsevanemat.
 7. Saabudes koolimajja, enne õppekorpusesse sisenemist, desinfitseerida käed desojaamas. Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, enne söömist, pesta korduvalt käsi vee ja seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.
 8. Nii palju kui võimalik hoida õpilastega, kes on teistest klassidest, distantsi, vähendada aktiivset suhtlemist teiste klasside õpilastega nii koolis kui väljaspool seda. Vältida ilma põhjuseta koolimajas liikumist. Saabuda kooli tunniplaanis määratud ajaks, tundide lõppedes lahkuda koolimajast.
 9. Lastevanematel ei ole lubatud koolimajja siseneda, v.a. kui on kokku lepitud õpetajaga või juhtkonna liikmega. Õpetaja informeerib kohtumisest turvatöötajat ja tuleb lapsevanemale garderoobi vastu. Lapsevanemal on rangelt soovitatav kanda koolimajas viibides meditsiinilist maski.
 10. Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi või kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.
 11. Vanemate klasside õpilastel on soovitatav kasutada koroonaäppi.
 12. Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab videotundides osalemist (mikrofon, kaamera) ja Office 365 kasutamist. Vajadusel saab lapsevanem/õpilane arvutit laenutada koolist ja võtta enda  vastutavale hoiule distantsõppe ajaks.

<== Tagasi algusesse