Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

MTÜ H.D.D: Tallinn kutsub kõiki kuni 21-aastaseid noori osalema rahvusvahelises projektis „MINA JA LINN“.

Projekti üheks osaks on loominguline konkurss „MINA JA TALLINN“, mille raames on nelja aasta kestel läbi viidud
samanimelist laste ja noorte loominguliste tööde konkurssi.

Konkursi üldine teema on: õpilane, laps, noor inimene ja Tallinn (Tallinna ajalugu ja tänane päev, armastatud kohad Tallinnas, Tallinn kui paljurahvuseline linn, linnamütoloogia Tallinna tulevikust, „minu soovid, hirmud, unistused…“, „kiri tulevikku“ ja teised Tallinnaga seotud teemad). On väga oluline, et selle keskmes oleks noor kunstnik ise ja oleks märgata tema isikupära.

Konkursil võivad osaleda ükskõik mis tehnikas ja mis materjalile loodud tööd (maal, graafika, plastiliin, akrüül, akvarell, fotograafia jne) – just see materjal ja stiil, mis on noorele linnaelanikule omasem ja mis võimaldab neil parimal moel ennast
väljendada.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2011.

Konkursil puuduvad 1., 2. ja 3. koht, kuid selgitatakse välja 10 tuumakamat tööd.

Žürii ei võrdle 3-aastaste töid 21-aastaste noorte omadega, vaid kõrvutab töid vanuseastmete kaupa. Hindamisel lähtutakse sellest, kuivõrd saab seda tööd lugeda huvipakkuvaks antud vanusegrupi jaoks, kuivõrd vastab see tehnilisest seisukohast antud vanusegrupi võimetele ja autori professionaalse ettevalmistuse tasemele.

Auhindamistseremoonia toimub Tallinnas keskaegses Raekojas, kus osalevad linna võimuorganite esindajad, kultuuri- ja kunstitegelased. Võitjatele jagatakse diplomeid ja meeneid. Konkursi võitjate jaoks organiseeritakse spetsiaalne pidulik programm, mis kestab 3 päeva.

Konkursile järgnevad kõigis osalevates maades näitused ja vastavalt kokkulepetele ka loomingulised töötoad. Näituste jaoks välja valitud tööde autorid saavad dokumendi, mis tõendab, et tema tööd eksponeeriti rahvusvahelistel näitustel nimetatud maadel, kohtades ja ajavahemikel, kusjuures lisatud on kultuuri-, kunsti- ja meediategelaste hinnangud, kui nad koha saavutavad.

Valminud tööle lisa kindlasti oma kontaktandmed: nimi, perenimi, vanus, telefon, kool, õpetaja nimi!

Osalejad võivad oma töid ära saata nii vahetult kui ka huvijuhi või pedagoogi kaudu võttes ühendust projekti juhiga telefoni või meili teel.

 

Irina Butjajeva
projektijuht
+372 55 528 539
e-mail: hddtallinn@gmail.com
irina.butyaeva@gmail.com
lgv010203@hotmail.com