Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli 110. aastapäeva künnisel  kuulutab Õpilasesindus välja kavandikonkursi

„Tallinna 21. Kooli meene“

Konkursist ootame osa võtma meie kooli õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja vilistlasi.

Meened peavad omama praktilist väärtust ning neid peaks saama kasutada sihipäraselt ühel või mitmel alljärgnevatest eesmärkidest:

  • õpilaste, õpetajate, kooli koostööpartnerite ja/või vilistlaste tunnustamine
  • auhind üritusel ja võistlusel
  • kingitus kooli külalisele
  • igapäevane  tarbeese, mida  saab osta taskukohase hinnaga

Meenetel võib kasutada kooli logo, kuid võib välja pakkuda ka omapoolseid kooli värvide ja olemasoleva sümboolikaga sobivaid lahendusi (vt http://21k.ee/yldinfo/sumboolika/).

Kavand palume esitada värviliselt formaadis A4 koos kavandatava eseme materjali ja suuruse kirjeldusega.
Kavandile palume lisada autori nimi, klass  ja kontaktandmed (telefon, e-mail)

Kavandid palume esitada hiljemalt 8. jaanuariks 2013
elektrooniliselt meiliaadressi maarika@21k.ee või tuua samaks kuupäevaks paberkandjal ruumi 205.

Kavandeid hindab õpetajatest, Õpilasesinduse liikmetest ja vilistlastest koosnev žürii.

Parimatele ideekavanditele auhinnad, parimad tööd teostatakse.

Konkursi tulemused ja parimad teostused avaldatakse kooli koduleheküljel www.21k.ee.