Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tuletame meelde, et veel täna ja homme on võimalik registreerida Tallinna Ülikoolis 18. – 22. veebruaril toimuvale Tudengivarju nädalale!

Selle raames on gümnaasiumiõpilastel võimalus osaleda ülikoolielus ning käia koos huvipakkuva eriala tudengiga loengutes, raamatukogus ning teha kõike muud, mis üliõpilaselu juurde kuulub. Tudengivarju nädal võimaldab
tutvuda ülikooliga ja saada aimu õppetöö ülesehitusest. Kõik nimetatud tegurid toetavad erialavalikut.

Oodatud on kõik gümnaasiumi- ja kutsekoolinoored! Osalemiseks tuleb valida eriala, mille tudengit varjutada.
Erinevatel päevadel on võimalik osaleda ka mitme aine õppetöös.

Oma valiku märkimiseks tuleb end registreerida aadressil:
http://www.esindus.ee/tudengivari/index.php?admin&wp=2

Küsimuste korral saab lisainfot leheküljelt http://esindus.ee/tudengivari või kirjutades meiliaadressil kadri.eisenschmidt@tlu.ee.

Kohutmiseni Tudengivarju nädalal!