Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti üks kõrgema tasemega noorte teatristuudioid, NUKU noortestuudio ootab teatrihuvilisi noori sisseastumiskatsetele 30. septembril kell 17.00 NUKU teatris (Lai tn 1).

Sisseastumiskatsetele on oodatud 14–18aastased kooliõpilased, kelle kooliaeg jääb kahe stuudioaasta sisse. Stuudio õpilased valitakse välja konkursi põhjal, mille jaoks tuleb igal kandidaadil ettekandmiseks selgeks õppida ja peast esitada üks luuletus, proosapala ning muusikaline eneseväljendus. Kohapeal antakse vastavalt vajadusele lisaülesandeid. Stuudiosse võetakse vastu 12-18 õpilast.

NUKU noortestuudio töö aluseks on kaheaastane õppesüsteem. Koos käiakse kolm korda nädalas (pühapäeviti, esmaspäeviti ja neljapäeviti) ning ühe stuudiotunni pikkus on 3 h (17.00–20.00). Esimesel aastal tegelevad õpilased sissejuhatava programmiga, kus tutvutakse nukuteatri, klassikalise teatri ning tantsuteatriga nii teoorias kui ka praktikas. Teisel aastal valitakse konkreetne (kirjanduslik) materjal(id), mille sisu analüüsitakse ja mängitakse lahti kolmes eelpool mainitud žanris. Õppeaasta keskel toimub õppetöö tulemuste avalik esitamine; aasta teises pooles toimub lavastuse ettevalmistamine, mis kulmineerub avalike etendustega õppeaasta lõpus. Vastavalt võimalustele mängitakse Noortestuudio lavastust ka Nukuteatri repertuaaris.

NUKU noortestuudio pakub võimalust noortel saada kokkupuuteid ja teadmisi Eestis vähetuntud žanriga – nukuteater täiskasvanutele ja visuaalsed väljendusvormid.

Noortestuudio eesmärk ei ole koolitada näitlejaid ega valmistada õpilasi ette teatrikooli sisseastumiseksamiteks. Eesmärk on koos mõtelda, mõtestada ja analüüsida, säilitades isiksused ja indiviidid.

NUKU noortestuudio õpetajad 2013–2015:

STUUDIO JUHT – Mirko Rajas
NUKUKUNSTI ÕPPEJÕUD – Mirko Rajas ja Taavi Tõnisson
LAVAKÕNE ÕPPEJÕUD – Mirko Rajas ja Taavi Tõnisson
NÄITLEJAMEISTERLIKKUSE ÕPPEJÕUD – Maria Peterson
TANTSUÕPETAJA – Olga Privis
LAULUÕPETAJA, HÄÄLESEADJA – Mait Visnapuu

Sisseastumiskatsetel osalemiseks palume registreerida aadressil kati.kuusemets@nuku.ee või telefonil 6679 554, teatades enda nime, vanuse, kooli, klassi ja telefoninumbri.

Täpsem info: www.nuku.ee või www.stuudio.nukuteater.ee.

NUKU noortestuudio 2013