Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Filosoofiapäeva fotokonkurss


TÜ eetikakeskus, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ning aktiivsed filosoofiaõpetajad kuulutavad välja fotokonkursi, mille teemaks on
sallivus.

Osalema on oodatud kõik filosoofiahuvilised 9.‒12. klasside õpilased!

Konkursil osalemiseks tuleb õpilasel:

  • Teha foto, milles avaldub tema jaoks midagi sallivuse seisukohast kõnekat. Pildile võib jäädvustada nii sallivust kui ka selle puudumist;
  • Lisada juurde selgitus (1000-2000 tähemärki) selle kohta, kuidas fotol nähtav tema jaoks sallivusega seondub;
  • Laadida töö üles kodulehele http://thales.ut.ee enne 28. oktoobrit. NB! Tähtaega pikendatud!
  • Kommenteerida ja laikida teiste õpilaste töid 28. oktoobrist kuni 4. novembrini kodulehel http://thales.ut.ee;
  • Lisada tööle autori ees- ja perekonnanimi, kooli nimi, isiklik mobiiltelefoni nr ja e-posti aadress.

Õhutame õpilasi märkama sallivusega seonduvat oma igapäevaelus ning seda enda jaoks lahti mõtestama. Kõige populaarsemate tööde autorid (25 õpilast) kutsutakse Tartusse TÜ eetikakeskusesse 21. novembril toimuvale filosoofiapäevale. Konkursi võitjaid teavitatakse hiljemalt 5. novembriks.

Teemakohaseid tekste ühes praktiliste ülesannetega teemasse sisseelamiseks leiad aadressilt: http://kodu.ut.ee/~p6der/sallivus-kevade.pdf