Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

RMK kuulutab välja juba 12. “Eesti koolilaste metsapostkaardi” konkursi.

Selle aasta teemaks on “Külastasime RMK ………. looduskeskust“.

Riigimetsa Majandamise Keskuse imelistes looduskeskustes on palju põnevat ja harivat. Igal aastal käib programmidel kümneid tuhandeid lapsi-noori. Soovime, et annaksite läbi joonistuste meile teada, mida looduskeskust külastanud kooliõpilased on põnevat ja harivat teinud-näinud ning millest osa saanud. Iga konkursist osa võttev klass saab oma tööd saata just sinna looduskeskusesse, mida nad külastanud on. Näiteks kui Tallinna Gümnaasium külastas RMK Soomaa looduskeskust, siis need tööd tulekski saata Soomaa looduskeskusesse.

Osalejad
Konkursil võivad osaleda kõik Eesti kooliõpilased 1.- 9. klassini.

Konkursi ajakava
Konkurss on avatud 10. septembrist – 10. oktoobrini 2014.
Looduskeskuste poolt välja valitud 100 parimat tööd seatakse üles RMK kodulehele rahvahääletuseks. Rahvahääletus toimub alates tööde avalikustamisest kodulehel kuni 9. novembrini 2014.
Otsus võidutöödest tehakse teatavaks 10. novembril 2014.

Tööde esitamine
Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10 x 15 cm või 15 x 10 cm. Valige meeldiv joonistusviis ning sobivad materjalid. Ajage läbi vaid värvidega ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele.

Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.
Palume, et iga laps mõtleks oma postkaardile välja ka pealkirja.

Koguge tööd koolis kokku õpetajate kätte ja saatke need postiga hiljemalt 10. oktoobriks 2014 looduskeskusesse, mida külastasite ja mida joonistasite.

Looduskeskuste postiaadressid, kuhu oma tööd saata, leiab RMK konkursi kodulehelt.