Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Erasmus + noorteprojekt “Suurbritannia kogemuse kaasamine noorte spordivabatahtlikkuse ja noorsootöö arendamiseks läbi spordi“ osutus edukaks (kestab 18 kuud alatest 1.09.2016).
Partnerid on Spordiaasta MTÜ, Koolispordi Liit, Tallinna Ülikool, Tallinna 21. Kool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Youth Sport Trust Inglismaalt ja Ettevõtlike Noorte Koda JCI.
Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:

  • Töötatakse välja mudel ja käivitatud noorte spordivabatahtlike liikumine Eestis;
  • Töötatakse Suurbritannia kogemust arvesse võttes välja koolipõhiste spordi- ja spordivabatahtlike klubide (nn kämpus-klubide) mudel ja piloteeritakse seda kahes koolis Eestis;
  • Korraldatakse partnerite õppereis Suurbritanniasse sealsete kogemustega vahetuks tutvumiseks;
  • Koolides ja noortekeskustes korraldatakse 20 spordi- ja spordivabatahtlikkuse loengut koos ühistreeningu, näidis-kehalise kasvatuse tunni ja/või mõne spordiala tutvustusega;
  • Tulemuste levitamiseks ja projekti kandepinna ning mõju saavutamiseks korraldatakse rahvusvaheline foorum.

Tallinna 21. Kool on koos GAG-iga projekti partner eelkõige kui pilootkool, kus koolipõhise spordi- ja spordivabatahtlike klubi (nn kämpus-klubi) mudelit testida ning osaleda Spordikohvikutes.

Meie kooli esimene Spordikohvik toimub 30. novembril, kell 14.00 ruumis 320, kuhu tuleb rääkima Pille Muni, kes tutvustab vabatahtliku tegevust ja sellega seonduvat. Võimalus on küsida küsimusi, jagada oma kogemusi ning olla aktiivne kaasarääkija. Pärast seda liigutakse võimlasse näidistreeningule, mille viib läbi meie kooli vilistlane Merle Antson.

Ole kohal!