Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Oleme kogunud ja saanud tagasisidet kõikidelt sidusrühmadelt õnnestumistest ja kitsaskohtadest ning sellest lähtuvalt sõnastasime parendustegevused selleks, et edukamalt edasi liikuda meile kõigile uudses õppesituatsioonis.

Täname õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes toetasid, andsid tagasisidet ja tegid konstruktiivseid ettepanekuid õppetöö paremaks korraldamiseks.

Õnnestumistest:
Õpilasete arvates oli tore koostöö klassikaaslasaste ja õpetajatega, kes olid abivalmis ja toetavad. Meeldisid esimesed videotunnid ning loovad ja mitmekesised õpiülesanded. Esile toodi ka uusi, huvitavaid ja vaheldusrikkaid õpikeskkondi ning rõhutati, et hea ja rahulik oli omas tempos õppida.

Õpetajad said positiivset tagasisidet nii õpilastelt kui lastevanematelt. Sagenes õpetajatevaheline koostöö ja õnnestusid esimesed videotunnid. Õppida, katsetada ja rakendada sai erinevaid tehnilisi võimalusi, e-keskkondi, luua loovaid ning huvitavaid ülesandeid. Rõõmu valmistasid aktiivsed ja hoolsad õpilased.

Lapsevanemad tõid välja huvitavaid õpiülesandeid, operatiivset suhtlust ning esimesi katsetusi videoõppes. Tunnustati õpetajate loovust ja leidlikkust ning pingevaba õppesituatsiooni loomist. Õpilased õppisid iseseisvust ja omavastutust ning kasutasid võimalusi oma õppetöö paindlikuks korraldamiseks.

Konstruktiivsetest ettepanekutest tulenevalt vormusid parendustegevused järgnevaks distantsõppe perioodiks:

 • Rakendame rohkem videotundide läbiviimist ja õppevideote kasutamist;
 • Arvestame erinevate IKT rakendamise võimalustega peredes;
 • Paneme kõik ülesanded ja lingid eKoolis ühte kohta – koduste ülesannete alla;
 • Anname piisavad tähtajad kodutööde tegemiseks ja esitamiseks;
 • Paneme õpiülesanded eKooli enne kella 10.00 – võimalusel nädalaks korraga;
 • Parim kui saame õppeülesanded esitada eKoolis liigendatult, eraldi õpiüksustena;
 • Tõhustame õpetajate vahelist koostööd õpikoormuse optimeerimiseks-vähendamiseks;
 • Täpsustame tööjuhised ja anname selgema tagasiside kodutöödele, sh õige töökäik ja vastused;
 • Koostame selged ja konkreetsed juhendid uute õpikeskkondade kasutamiseks;
 • Vahendame operatiivsemalt infot, kasutades erinevaid suhtluskanaleid – chat e jututuba, listid vm;
 • Anname mitmekesisemaid õpiülesandeid, mis ei nõua pidevalt arvutikasutust;
 • Kasutame mahukate tööde laadimist eKooli, Office365, GoogleDrive või teistesse kokkulepitud keskkondadesse;
 • Motiveerime ja tunnustame õpilasi rohkem ning suhtleme individuaalselt erinevate küsimuste tekkimise korral.

Head koostööd, mõistvat suhtumist ja tasakaalu hoidmist kõiges!
Edu meile kõigile!