Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Lugupeetavad lapsevanemad, gümnasistid

Hetkel meie koolis ei ole õpilasi osalisele distantsõppele saadetud. Oleme taganud minimaalse hajutatuse õppekorralduslike meetmete ja sellega, et igal päeval on kaks lendu klasse (240 õpilast 1400st) kodu-/projektõppe päeval. Neil päevadel reeglina õpilased koolitoitu ei söö (va õppekäikudel olijad).

Võimalus on pakkuda ära jäänud koolilõuna kompenseerimiseks ühekordseid toidupakke arvestusega, et 14.09 kuni 16.10.2020 (vaheajani) on 5.-9. kl õpilased koolist eemal 5 päeva.

Gümnaasiumiklassid saaksid nimetatud perioodil pakid kahel korral järgmise arvestuse alusel:
10. klassid 4 päeva + 4 päeva
11. klassid 4 päeva + 4 päeva
12. klassid 4 päeva + 5 päeva

Et oleks võimalik toitlustajale esitada täpne tellimus, selleks palume lapsevanematel ja gümnasistidel alates 18. eluaastast, kes soovivad saada toidupakki, sellest teavitada meid hiljemalt neljapäevaks, 17.09.2020 registreerimiskeskkonna kaudu:

Registreerumine koolilõuna kompenseerimiseks.

Õpilased, kes soovisid ja tellisid toidupakid 14.09-16.10.2020 koduõppepäevadeks, saavad oma toidupakid kätte koolipäeva lõpus kooli sööklast nimekirja ja järgmise graafiku alusel.  

Esmaspäeval, 21. septembril
8D – kell 14.45
8ABC – kell 15:45
12ABC – kell 15:45

Teisipäeval,  22. septembril
9ABCD – kell 14:45
10ABC – kell 14:45

Kolmapäeval, 23. septembril
5ABC – kell 13:45
5D – kell 14:45
11AB – kell 15:45

Neljapäeval,  24. septembril
6ABCD – kell 13:45
7AB – kell 13:45
7C – kell 12:45
7D – kell 14:45

Gümnaasiumiklassidele teise paki jagamise aja teatame täiendavalt.

Lugupidamisega
Meelis Kond
direktor