Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Lugupeetavad lapsevanemad ja gümnasistid

II õppeperioodi ära jääva koolilõuna kompenseerimiseks on võimalik tellida ühekordseid toidupakke arvestusega, et 26.10 kuni 22.12.2020 (jõuluvaheajani) on koolist eemal 6.-8. klass õpilased 8 päeva, 9. klassi õpilased 9 päeva ja gümnaasium 14 päeva.

Juhul, kui õppekorralduses tehakse lähtuvalt olukorrast jooksvalt muudatusi, siis võivad muutuda ka päevade arvud jms.
Et oleks võimalik toitlustajale esitada täpne tellimus, selleks palume lapsevanematel ja gümnasistidel alates 18. eluaastast, kes soovivad saada toidupakki, sellest teavitada meid hiljemalt kolmapäevaks, 28.10.2020 registreerimiskeskkonna kaudu SIIN.

Nimetatud perioodil pakid jagatakse välja põhikoolile kahes osas, gümnaasiumile kolmes osas.
Täpse pakkide jagamise ajagraafiku teatame täiendavalt.

Õpilased, kes soovisid ja tellisid toidupakid II õppeperioodi koduõppepäevadeks, saavad toidupaki kätte koolipäeva lõpus kooli sööklast nimekirja ja järgmise graafiku alusel:

Esmaspäeval, 02. novembril
8 ABCD – kell 13:45, 14:30 ja 14:45
10 ABC – kell 13:45, 14:30 ja 14:45

Teisipäeval,  03. novembril
9 ABCD – kell 12:45; 13:45 ja 14:45
11 ABC – kell 12:45; 13:45 ja 14:45

Kolmapäeval, 04. novembril
6 B – kell 14:45
12 ABC – kell 13:45 ja 15:30

Neljapäeval,  05. novembril
6 ACD – kell 12:45, 13:45 ja 14:45
7 ABCD – kell 12:45, 13:45 ja 14:45

Teise paki  jagamise aja teatame täiendavalt.