Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

12A ja 12B klass külastas ühiskonnaõpetuse tundide raames Euroopa Elamuskeskust, kus tehti õpilastele tutvustav lühiloeng, millele järgnes aktiivne töö väikestes gruppides.

Abituriendid said interaktiivsete vahendite abil kinnistada tundides õpitut, täita töölehte ja leida vastuseid neile huvi pakkuvatele küsimustele.

28. jaanuaril oli 12A ja 12B tundides külalislektor Reelika Mõttus, kes on Head of Defence and Government Sector of Baltics States ning ta andis ülevaate NATO-st ja praegusest olukorrast maailmas.