Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Turvalise interneti päeva – märka ja teavita raames andsid 8D ja 10BC klasside õpilased nädala jooksul 20 teemakohast koolitundi põhikooli klassidele.

Targalt internetis koolitundide põhieesmärk oli selgitada, kuidas kaitsta ennast ja teisi internetis.

Vanemad koolikaaslased rääkisid sellest, kuidas senisest enam märgata internetis toimuvat, kuidas ja keda pahatahtlikust sisust teavitada, analüüsiti ka juhtumit internetis.

Õpiti, kuidas korrektselt tõendeid võtta ja sobimatut sisu blokeerida ning kuidas ja kelle poole abi saamiseks pöörduda.

Tunnid lõppesid õpilaste teadmiste kontrolliga Kahoot’is. Tunni materjal

„Õpilaselt õpilasele“ formaadis Targalt internetis koolitunnid jätkuvad ka märtsikuus.

Kool pälvis projekti meeskonnalt tunnustuse aktiivse tegutsemise eest turvalise interneti päeva sisustamisel ja väärtustamisel.


1A klassile annavad tundi 8D klassi õpilased Gregor, Derek ja Dominic.