Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

11. oktoobril külastasid kooli Austria suursaadik Eestis Tema Ekstsellents hr Peter Mikl ja Austria finantsministeeriumi kantsler hr Florian Tursky, kelle valdkond on digitaliseerimine ja lairibaühendus. Delegatsiooni kuulusid ka finantsministeeriumi esindajad ja Austria päevalehe Der Standard ajakirjanik ning fotograaf.

Külaliste huvi ja visiidi eesmärk oli tutvuda kooliga ning käsitleda teemat Digitaliseerimine haridussüsteemis.

Direktor Meelis Kond tutvustas kooli, õppe- ja koolikorraldust ning IT süsteemiadministraator Ivari Horm tegi põhjaliku ettekande digitaliseerimisest koolis ja Eesti haridussüsteemis.

Austria delegatsioon viibib Tallinnas, et osaleda iga-aastasel digitaalselt arenenud riikide kohtumisel Tallinn Digital Summit.