Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õpilasakadeemia kevadsemestri kursused on registreerumiseks avatud kuni 30. jaanuarini. Kursused algavad 4.veebruarist.

Pakutavad kursused annavad võimaluse tutvuda õppega ülikoolis, abistavad edasiõppeks eriala valikul ning annavad ka valikaine läbimise võimaluse, lisaks uue õpikogemuse – õppida välisõppejõuga inglise keeles.

Kursused 2023

USA välispoliitika muutuvas maailmas / U.S. Foreign Policy in a Changing World

Sissejuhatus arengu-uuringutesse / Introduction to Development Studies

Kursus: Akadeemiline kirjutamine inglise keeles, algab juba 21. jaanuaril, et õpilased jõuaksid kevadise rahvusvahelise keeleeksami ajaks vajaliku omandada.

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

Uus kursus, Rahutu mõte: sissejuhatus filosoofiasse, on välja töötatud ning viiakse läbi ülikooli magistritudengite poolt:
Rahutu mõte: sissejuhatus filosoofiasse

Kordame ka mullu kevadel noorte poolt väga hea tagasiside saanud kursust: Ärimatemaatika algajatele, mis sobib eriti just majandusõppe osaks.
Ärimatemaatika algajatele

Uus kursus, Noortelaagri abikasvataja kompetentsidest, pakub hariduses andekatele noortele nii teoreetilisi teadmisi ning ka praktilise kogemuse: Noortelaagri abikasvataja kompetentsid

Kursuste info ja registreerumised on siin lehel:

TLÜ Õpilasakadeemia kevadsemester 2023