Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Selgunud on tänavuse UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti veebiviktoriini tulemused. 

Meie kooli 2022. aasta Läänemere veebiviktoriini auhinnasaajad:

10-13a vanuserühmas said võistkondliku auhinna 7B klassi õpilased Sandra Helena Ritso, Robert Salum, Oskar Luhaäär ja Armin Malmet, juhendaja õp Anne-Ly Lään.

14-16a vanuserühmas saavutasid maksimaalse tulemuse (160 p) 9B klassi õpilased Johann Sild ja Alo Virunurm, keda autasustatakse võistkonna peaauhinnaga Mondo Maailmakooli poolt, juhendaja õp Kristiina Tiits.

Maksimumist 5 punkti väiksema summa saavutas Ruth Mary Onga 10B klassist, keda autasustatakse töövarjupäevaga, juhendaja õp Helle-Kai Saapar.

17-19a vanuserühmas saavutasid väga kõrged tulemused Kaspar Potisepp, Rasmus Vaino ja Gregor Artur Mäe 12C klassist, kes saavad kutse Läänemere laagrisse Soomes 2023 a. augustis, juhendaja õp Riina Otsus.

Loosi tahtel said töövarjupäevale Ronja Ansmann ja Isabel Marii Vares 12 C klassist, juhendaja õp Riina Otsus.

Kokku nuputas viktoriinil 3020 üksikosalejat ja 861 võistkonda kaheksast Läänemere-äärsest riigist.

Kõige rohkem osalejaid oli Eesti koolidest (2729 üksikosalejat ja 768 võistkonda). Teiste Läänemere-äärsete riikide seast oli kõige suurem huvi Lätis (212 osalejat), seejärel Leedus (124), Saksamaal (18) ja Poolas (18), Soomes (7), Taanis (4) ja viimaks Rootsis (1). Veebiviktoriin toimus kolmes vanuseastmes, kõige populaarsem oli viktoriin 14-16-aastaste seas, seejärel 10-13-aastaste vanuserühmas ja viimaks 17-19-aastaste hulgas.

  • Kõikide osalejate punktisummad on leitavad järgnevatest tabelitest: 10-13a14-16a17-19a
  • Kõikide auhinnavõitjate nimed koos auhindadega leiab BSP kodulehelt.
  • Kõik viktoriini küsimused õigete vastustega on leitavad BSP kodulehelt.

Palju, palju õnne auhinnavõitjatele ja suur tänu kõigile osalejatele! 

Aitäh juhendajatele-õpetajatele.