Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Projekti „Nutikasvukapi rakendamine STEAM ainetes“ on 5.-9. klasside õpilased tutvunud taime kasvu mõjutavate tegurite, keskkonnatingimuste, taimemorfoloogia ja seemnete ehitusega.

Praktiliste tegevuste käigus on õpitud kasvuandmete kohta uurimisküsimuste püstitamist, katsete planeerimist ning läbiviimist.

Projektis osalenud õpilased  teostasid mõõtmisi, õpiti tulemusi analüüsima, neid graafiliselt esitlema ja järeldusi tegema.

Õpilaste juhendaja on Riina Otsus ja projektijuht Anne-Ly Lään.

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kliimaministeerium ja Eesti riik.