Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Meie, Tallinna 21. Kooli Õpilasesinduse liikmed, leiame, et Eesti haridustöötajatel on täielik õigus nõuda töötasu järjepidevat tõstmist piirini, mis on vähemalt võrdne riigi kõrgharidusega spetsialistide keskmise palgaga.

Õpilasesinduse põhiline roll on kaitsta õpilaste hüvesid ja seaduslikke õiguseid, esindades neid nii igapäevases koolielus kui väljaspool kooli. Üks neist hüvedest on õpilaste harituse tase, mis sõltub suuresti õpetajatest ja nende oskuslikkusest, motiveeritusest ning erialalistest teadmistest. Seetõttu on järjepideva kvaliteetsete õpetajate järelkasvu kindlustamine õpilaste vaatepunktist ülimalt oluline.

Eestis nõutakse õpetajatelt vähemalt magistrikraadi tasemel haridust, mis on õigustatud, arvestades haridustöötajate keskset rolli õpilaste teadmiste, silmaringi ja tuleviku kujundamisel. Praegune olukord on aga kriitiline, sest suur koormus ja madal palk võrreldes sarnaste nõudmistega töökohtadega mitte ei too kvalifikatseeritud inimesi õpetajaameti juurde, vaid tõukab neid eemale. 

Õpetajaameti vähene atraktiivsus ja juba praegugi ülisuur õpetajate puudus seab ohtu kvaliteethariduse tuleviku ja jätkusuutlikkuse ning läheb seetõttu õpilaste hüvedega täielikku vastuollu. Sellest lähtuvalt me ei näe, et õpetajate tasustamine teistest samaväärse haridustasemega spetsialistidest keskmiselt madalamalt oleks kuidagi mõistlik ega aktsepteeritav. 

Tallinna 21. Kooli Õpilasesinduse toetus õpetajatele väärika töötasu nõudmisel on vankumatu, nagu on kinnitatud Õpilasesinduse 08.11.2023 vastu võetud otsusega.

Ernst Johannes Pae
Tallinna 21. Kooli Õpilasesinduse president

Tallinna 21. Kooli Õpilasesinduse seisukoht õpetajate palgakriisi kohta

Tallinna 21. Kooli Õpilasesinduse protokoll 08.11.2023