Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Õppekorraldus

 1. Nii kaua kui võimalik, olenevalt COVID-19 levikust Tallinnas ja koolis, toimub õppetöö statsionaarselt. Statsionaarse õppe puhul on prioriteediks 1.-4.kl ka juhul kui vanemate klasside õpilased on osalisel distantsõppel või distantsõppel.
 2. Distantsõpet viiakse läbi eritunniplaani alusel, kus on sätestatud  kohustuslike MS Teams keskkonnas toimuvate videotundide maht õppeaineti.
 3. Kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine, saadetakse klass kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele kaheks nädalaks.
 4. Arvestades meie kooli suurust, on eesmärk nii palju kui võimalik tagada astmeline töökorraldus, hajutatus, mis vähendaks õpilastevahelisi kontakte ja ülerahvastatust üldkasutatavates ruumides:
  1. koolipäeva algus on hajutatud, saabumised kooli kell 8, 9, 10, 11…
  2. vahetunnid klassidele erinevatel aegadel, koolikella sel õppeaastal ei kasutata,
  3. söögivahetunnid toimuvad hajutatult ja astmeliselt (alates kella 9.45-st ja seejärel iga täistund, pooltund ja kolmveerand), korraga mitte rohkem kui  neli klassi korraga söömas, tagades 50% söögisaali täituvusest,
  4. rohkem õpitakse koduklassides (va rühmatundidega ained ja oskusained), vähem liikumist ruumide vahel, liiguvad üldjuhul õpetajad,
  5. V-IX klassi õpilastele on ühel  päeval nädalas õppetöö korraldatud  kodus e-õppe või muu õppevormina,
  6. gümnaasiumiastme õpilastele on ühel päeval  nädalas õppetöö korraldatud  e-õppe või muu õppevormina. Vajadusel, eesmärgiga suurendada hajutamist,  korraldatakse õppetöö lennupõhiselt taoliselt, et vahelduvad üks/kaks nädalat statsionaarset õpet ja üks/kaks nädalat e-õpet,
  7. viiruse ohu kasvades suunatakse vanemate klasside õpilased täielikule distantsõppele,
  8. hea ja väga hea õppeedukusega gümnasistidel on võimalik taotleda õppetöös osalemiseks individuaalgraafikut, mis ei nõua igapäevaselt koolis viibimist,  
  9. gümnaasiumis suureneb e-valikkursuste arv,
  10. kehalise kasvatuse tunnid toimuvad peamiselt õues,
  11. aulas, võimlas ja auditooriumis toimuvad üritused arvestusega, et ruumi täituvus on 50%. Üritused võivad toimuda tavapärasest väiksemates gruppides hajutatuse põhimõtet järgides.

<== Tagasi algusesse