Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

MTÜ Praktikumi praktikakohad

“MTÜ Praktikum kutsub kõiki keskkooliõpilasi kandideerima suvistele praktikakohtadele tippettevõtetes. Pakkuda on kohti tulevastele bioanalüütikutele, kaamerameestele, turundajatele ja palju teisi praktikume. Vaata pakkumisi lähemalt Praktikumi kodulehel www.praktikum.ee.” MTÜ Praktikum on asutatud meie kooli õpilaste Liisa Aaviku 12C,  Ander Hindremäe 12A ning Ragnar ja Rainer Lusmägi ja Timothy

Read more…


Kevadvaheajaks praktikale Praktikumiga!

MTÜ Praktikum ootab huvilisi gümnaasiumiõpilasi kandideerima pilootprojekti, mille raames on võimalik leida endale kevadvaheajaks praktikakoht. MTÜ Praktikum on asutatud meie kooli õpilaste Liisa Aaviku 12C,  Ander Hindremäe 12A ning Ragnar ja Rainer Lusmägi ja Timothy Henry Charles Tamme poolt. Noored tegelevad asjalike gümnasistidest praktikantide vahendamisega juhtivatesse ettevõtetesse. Üks

Read more…


Edukas esinemine rahvusvahelisel konkursil

Rahvusvahelise projekti „Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen – Partner der Zukunft“ – PASCH) omaloomingukonkursil Theaterprojekt esines edukalt meie kooli valikkursuse Saksa keele praktikum võistkond.  Osalemiseks tuli õpilastel kirjutada ja lavastada omaloominguline näidend, mis sel aastal pidi kajastama teemat VÄÄRTUSED. Meie kooli trupp väärtustab enim  perekonda ja vabadust,

Read more…


Üleriigiline saksa keele tõlkevõistlus

Reedel, 22. märtsil toimub meie koolis üleriigiline tõlkevõistlus saksa keelt I, II või III võõrkeelena õppijatele. Ettevõtmise algatas kolm aastat tagasi kool koostöös Saksamaa Liitvabariigi ja Austria Suursaatkondade ning Goethe Instituudiga. Tallinna 21. Kool on ka festivali Saksa Kevad ametlik koostööpartner http://www.saksakevad.ee/partnerid/ Käesoleval aastal osaleb

Read more…


Aktiivõppepäev – 24.11

1.–8. klassi tegevused toimuvad peamiselt erinevates töötubades.


Huvitav õppimine aktiivõppepäeval

Aktiivõppepäev toimub 22. veebruaril, kus põhikooliõpilased rakendavad rühmapõhist õpet, arendavad koostööoskusi ja üldpädevusi. Õppetegevus on kavandatud õppekava läbivate teemade ning ainetevahelise lõiminguna, kasutades erinevaid arvutiprogramme, digi- ja nutiseadmeid. Praktilise õppe kaudu arendatakse tehnoloogilisi oskusi, rakendatakse modelleerimisprogrammi Google SketchUp, mida kasutavad ka arhitektid ja insenerid.  Õpilased koostavad

Read more…


Lahtiste uste päev lennuakadeemias

Kolmapäeval, 18. märtsil avab Eesti Lennuakadeemia oma uksed kõikidele lennundushuvilistele. Lahtiste uste päeval tutvustavad lennuakadeemia erialasid tudengid, kes annavad vastused kõikidele õppimist puudutavatele küsimustele. Põhjalik ülevaade antakse sissastumistingimustest, samuti tehakse ringkäik Tartu lennujaamas ja lennujuhtimistornis. Soovi korral saab külastada ka loenguid, praktikumi. Lahtiste uste päeva

Read more…


Wahlkurse

10. Klasse Planimetrie Psychodrama Mittelalterliche Architektur von Tallinn Organisation von Kulturveranstaltungen Webdesign Chemiepraktikum Mythologie und Kulturgeschichte Schriftkunst (Kalligraphie) Einführung in die Philosophie Medien und öffentliche Beziehungen Zahltheorie Entwicklungstheorien der Zivilisationen Chormusik Dokument- und Datenverarbeitung Öffentliche Rede und Argumentieren Chinesisch 11. Klasse Fotografie Kurs für Reiseführer

Read more…


Internationale und staatliche Projekte

Tallinner 21. Schule pflegt Auslandskontakte mit verschiedenen Schulen. Von den zahlreichen internationalen Projekten, die an der Tallinner 21. Schule realisiert werden, kann man folgende nennen: das Ostseeprojekt (Deutschland, Lettland, Litauen, Polen, Dänemark, Schweden und Finnland) Läänemere projekt (The Baltic Sea Project– BSP) das Musikprojekt (Gymnasium

Read more…


Võit konkursilt “Minu superaasta ENTRUMiga”

11. jaanuaril lõppenud ENTRUMi ÖÖsessioonil, kus käsitleti finantseerimist, selgitati Koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi esimese vahehindamise raames välja parim blogipostitus. Konkursi “Minu superaasta ENTRUMiga” võitjaks osutus start-up Praktikum. Auhinnatud blogi autoriks on Liisa Aavik 12C klassist. Vahevõistluse eesmärgiks oli kirjutada oma start-up`i tegemistest. Liisa Aaviku võidublogi esimest postitust loe aadressilt: http://praktikumeesti.blogspot.com/2013/12/kuidas-tiim-praktikum-kohtus.html ENTRUM on

Read more…


Aktiivõppepäev 3. juunil

Aktiivõppepäev 3. juunil 2013 TEEMAD 1. Kultuuriline identiteet 2. Keskkond ja säästlik areng 3. Tervis ja ohutus 4. Loovuse arendamine 1. – 3. klass 1A 1B 1C 1D 10:00-12:00 Otsimismäng Ruum 113 Politseipark 10:00-12:00 Otsimismäng Ruum 114 Politseipark 11:00-13:00 Otsimismäng Ruum 113 Politseipark 11:00-13:00 Otsimismäng

Read more…


Terviseedendus koolis

Tegevused ja ettevõtmised Tallinna 21. Koolis 2021/2022 Tallinna teema-aasta 2021-22 on KOOLISPORDI AASTA, mis on jaotatud teemakuudeks Kalendrikuu Teemakuu Kuu fookus, käsitletavad teemad September Liikumiskuu Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohut koolitee). Oktoober Vaimse tervise kuu Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu

Read more…


Turvalise interneti päevast 7. veebruaril

7. veebruaril tähistame ühes Eupoopaga Turvalise interneti päeva. Päeva juhtmõtteks on ”Avastame digimaailma üheskoos- turvaliselt”, mis rõhutab eri põlvkondade kogemuste ja oskuste ühendamise olulisust interneti turvalisemaks kasutamiseks. Teisipäeval, 7. veebruaril peab kooli auditooriumis kolm loengut Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik Anu Baum, kes juhib igapäevaselt, sh analüüsib küberkuritegevuse trende ning rikkumisi,

Read more…


Gümnaasium

IV kooliastme tunnijaotusplaan 2021/2022. õppeaastaks Reaal-loodusainete õppesuund Kohustuslikud õppeained 10A 11A 12A eesti keel 2 2 2 kirjandus 2 2 2 inglise keel 5 4 1 vene keel 3 2 saksa, prantsuse või hispaania keel 2 3 3 matemaatika (lai) 5 5 4 sissejuhatus veebiprogrammeerimisse 1

Read more…


Gümnaasiumi õppesuunad

Tallinna 21. Kooli gümnaasiumis on kolm õppesuunda: Reaal-loodusainete õppesuund – A klassid Inglise keele õppesuund / Inglise keel ja rahvusvahelised suhted (2019/2020) – B klassid Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund  – C klassid Kõikides õppesuundades õpitakse: lai matemaatika IT ja digiõpe (B ja C klassid) robootika (A klass)

Read more…


Gümnaasiumi valikkursused

Valikkursused 2021/2022. õppeaastal Lisaks kooli poolt pakutavatele valikainetele võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab õppeasutuse poolt väljastatud lõpetamise tunnistus (digitaalselt allkirjastatud originaal), mis tuleb saata IT tugiisikule eposti teel aadressile siim.luha@21k.ee. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised

Read more…