Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

MTÜ Praktikumi praktikakohad

“MTÜ Praktikum kutsub kõiki keskkooliõpilasi kandideerima suvistele praktikakohtadele tippettevõtetes.
Pakkuda on kohti tulevastele bioanalüütikutele, kaamerameestele, turundajatele ja palju teisi praktikume.

Vaata pakkumisi lähemalt Praktikumi kodulehel www.praktikum.ee.”

MTÜ Praktikum on asutatud meie kooli õpilaste Liisa Aaviku 12C,  Ander Hindremäe 12A ning Ragnar
ja Rainer Lusmägi ja Timothy Henry Charles Tamme poolt. Noored tegelevad asjalike gümnasistidest
praktikantide vahendamisega juhtivatesse ettevõtetesse. Lisainfo aadressilt http://21k.ee//?s=praktikum.

Praktikum

Kevadvaheajaks praktikale Praktikumiga!

MTÜ Praktikum ootab huvilisi gümnaasiumiõpilasi kandideerima pilootprojekti, mille
raames on võimalik leida endale kevadvaheajaks praktikakoht.

MTÜ Praktikum on asutatud meie kooli õpilaste Liisa Aaviku 12C,  Ander Hindremäe 12A ning Ragnar
ja Rainer Lusmägi ja Timothy Henry Charles Tamme poolt. Noored tegelevad asjalike gümnasistidest
praktikantide vahendamisega juhtivatesse ettevõtetesse. Üks värvikamaid näiteid koostööd tegevatest
ettevõtetest on Eesti Energia, kes paneb kevadvaheajal välja 5 praktikakohta.

Vastavalt gümnaasiuminoore soovile, eesmärkidele ja motiveeritusele leitakse pilootprojekti raames
parimatele kandidaatidele sobiv praktikakoht ja pilootprojekti raames ei maksa see õpilastele midagi.

Loe lisa ja registreeru praktikale Praktikum.ee veebilehel http://www.praktikum.ee/pilootprojekt.html!
Praktikumi Facebookis https://www.facebook.com/praktikumeesti.

Praktikum

 

Goethe Instituudi uus juhataja tutvus kooliga

Teisipäeval, 14. veebruaril külastas meie kooli Goethe Instituudi juhataja hr Conrad Doberauer, kellele oli see esimene koolikülastus tema uues ametis. Juhatajaga oli kaasas keeleosakonna juhataja pr Helen Aedla.

Kuna 18. jaanuaril 2023 uuendas Goethe Instituut partnerlepingut Tallinna XXI Kooliga, tundis uus juhataja huvi, milliste projektidega partnerkool tegeleb ning millised on keeleõppega seotud tulevikuplaanid.

Direktor Meelis Kond andis külalisele lühiülevaate kooli tegevussuundadest ning arengutest.

Saksamaa Liitvabariigi presidendi Frank-Walter Steinmeieri algatatud ülemaailmse keeleõppeprojekti „Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen: Partner der Zukunft“) koordinaator Maarika Paun tutvustas eelmisel õppeaastal Berliinis toimunud festivalil lavale toodud õpilasloomingut – näidendit teemal „Kas nüüd või mitte iialgi!“ („Jetzt oder nie!“) ja loomefestivali jaoks lavastatud videofilmi „Raske on rääkida sõjast…“ („Es ist schwer über den Krieg zu reden…“).

Koordinaator tutvustas ka käesoleval õppeaastal ette valmistatavat teadus- ja keeleõppeprojekti „Teadlaste jäljed Berliinis“, mis viib SLV pealinna meie kooli saksa keele praktikumi õpilased ja Varssavi LXVII Lütseumi noored.

Hr Doberauerit huvitasid ka koostööprojektid SLV koolidega. Maarika Paun tutvustas projekti „Muusikasild“ („Musikbrücke“), mis seob meie muusikakollektiive ja partnerkooli Goethe-Gymnasium Schwerin.

Sel õppeaastal on sealsed noored ka Rakett 21 pardal. Erasmus+ raames on aastaid toimunud Läänemereprojekt Auguste Victoria Schule Flensburg eestvedamisel.

Külalised tunnustasid uudset ettevõtmist partneriga Münchenist Berufliche Oberschule Erding – rahvusvahelist majanduspraktikat, mis viib 11. klasside õpilasi praktikale eesti ja saksa ettevõtetesse töökultuuriga tutvumiseks ning inglise ja saksa ärikeele oskuste parandamiseks.

Kuna meie kool korraldab Saksa Kevade raames taas üleriigiliste saksa keele tõlkevõistluse, lubasid külalised nii seda kui ka teisi õppeaineid lõimivaid ettevõtmisi igati toetada.

Instituut kindlustab omalt poolt meie gümnaasiumiõpilastele ja õpetajatele iga-aastased stipendiumid ja koolitusvõimalused.

Külalised said osa ka 11A klassi saksa keele tunnist, tegid 10C klassi õpilase Ats Mattias Tamme abil tutvust koolimajaga ning kohtusid Eesti Vabariigi peaministri Kaja Kallasega.

Kooli teatritrupp esineb rahvusvahelisel teatrifestivalil Berliinis

28. maist 1. juunini osalevad valikkursuse Saksa keele praktikum õpilased Saksamaa Liitvariigi algatatud rahvusvahelise keeleõppeprojekti „Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen: Partner der Zukunft“) teatrifestivalil Berliinis.

Meie kool on kutsutud festivalil esindama kõiki Kesk- ja Ida-Euroopa riike.

Õppeaasta jooksul valminud omaloominguline lavastus teemal „Kas nüüd või mitte kunagi!“ sai teoks koostöös teatripedagoog Judith Gorgassiga Münchenist.

Festivalil osalevad koolid Hispaaniast, Portugalist, Belgiast, Itaaliast ja Prantsusmaalt.

Edukas esinemine rahvusvahelisel konkursil

Rahvusvahelise projekti „Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen – Partner der Zukunft“ – PASCH) omaloomingukonkursil Theaterprojekt esines edukalt meie kooli valikkursuse Saksa keele praktikum võistkond. 

Osalemiseks tuli õpilastel kirjutada ja lavastada omaloominguline näidend, mis sel aastal pidi kajastama teemat VÄÄRTUSED.

Meie kooli trupp väärtustab enim  perekonda ja vabadust, nendel teemal valmis ka 15-minutiline näidend.

1. novembril kogunenud professionaalsetest Berliini teatripedagoogidest ja Goethe Instituudi töötajatest koosnev žürii valis Kesk – ja Ida – Euroopa koolide töödest välja 5 parimat näidendit, nendest esimesena  – XXI Kooli teatritrupi töö. 

2.-6.  juunil 2020 esinetakse Saksamaal festivalil Gerhart – Hauptmann teatris.

Teatritruppi kuuluvad:

11A

Anett Arumaa

Ellen – Maria  Makus

Anna – Maria Viilik

Hanna Tiina Pekk

11B

Katarina Irmeli Türi

Kaspar Saakpakk

Enlil Sonn

11C 

Eva Lota Haukanõmm

10C

Dora Stern

12C

Mark Alexander Ummelas

heli ja valgus: Karl Vibur 10C

Kesk – ja Ida – Euroopa liikmeskoolide hulka kuulub 24 kooli, lisaks meie koolile ja Narva Vanalinna Riigikoolile partnerid Lätist, Leedust, Poolast, Ungarist, Tšehhist, Sloveeniast ja Slovakkiast.

Üleriigiline saksa keele tõlkevõistlus

Reedel, 22. märtsil toimub meie koolis üleriigiline tõlkevõistlus saksa keelt I, II või III võõrkeelena õppijatele.

Ettevõtmise algatas kolm aastat tagasi kool koostöös Saksamaa Liitvabariigi ja Austria Suursaatkondade ning Goethe Instituudiga.

Tallinna 21. Kool on ka festivali Saksa Kevad ametlik koostööpartner http://www.saksakevad.ee/partnerid/

Käesoleval aastal osaleb võistlusel 65 parimat noort tõlkijat kogu vabariigist.

Tõlkevõistluse pidulik avamine toimub aulas kell 11.00.

Korraldajatena on kaasatud valikaine Saksa keele praktikum õpilased ja IG liikmed.

Aktiivõppepäev – 24.11

1.–8. klassi tegevused toimuvad peamiselt erinevates töötubades.

Loe edasi…

Huvitav õppimine aktiivõppepäeval

Aktiivõppepäev toimub 22. veebruaril, kus põhikooliõpilased rakendavad rühmapõhist õpet, arendavad koostööoskusi ja üldpädevusi. Õppetegevus on kavandatud õppekava läbivate teemade ning ainetevahelise lõiminguna, kasutades erinevaid arvutiprogramme, digi- ja nutiseadmeid.

Praktilise õppe kaudu arendatakse tehnoloogilisi oskusi, rakendatakse modelleerimisprogrammi Google SketchUp, mida kasutavad ka arhitektid ja insenerid.  Õpilased koostavad geomeetrilisi mudeleid ning kujundavad omanäolisi värviliselt kujundatud pliiatsitopse, mida saab printida 3D printeriga.

Robootika õppekomplektidega lahendatakse põnevaid ülesandeid, robotit programmeeritakse graafilises tarkvarakeskkonnas, mille tulemusena liigub robot õppeväljakul etteantud trajektooril. Tegevuse käigus toetatakse matemaatiliste pädevuste arendamist ning rakendatakse füüsika-alaseid oskusi.

Käsitletakse tervise, liikumise ja toitumise teemasid ning käitumist ohuolukordades, toimuvad esmaabi-ja sidumispraktikumid ning  orienteerumismängud,  töötubades lahendatakse inglisekeelseid ülesandesi ning koostatakse ühistööna päeva kokkuvõte.

Õpilased kasutavad SMART-tahvli arvutikaarte ning kaardistavad oma koolitee ohtlikud kohad, loovad õuesõppena GPS-kunsti, kasutades Endomondo äppi ja kujundavad oma läbitud teekonna. Koolis prinditakse GPS salvestus ning täiendatakse seda kunstiliselt.

Nooremad õpilased laiendavad teadmis kellast kui ka ajakasutusest, valmistavad kella mudeli ning mängivad kellaajaga seotud mänge. Lahendatakse matemaatilisi nuputamismänge ja leitakse loogikat kasutades geomeetriliste kujundite kaudu terviklahendusi.

Majandussimulatsioonis mängitakse meeskondades turumajanduslikku mängu Raha rändab, mille käigus õpitakse turumajanduse toimimise põhimõtteid ja seaduspärasusi ning tutvutakse riikide majandusregulatsioonide mõjuga igapäevaelus.

Käsitletakse ka teemat Minu Eesti, mille käigus valmivad Eesti kaardid nii geograafilises kui ka kultuurilises vaates ning meisterdatakse esemeid-tooteid kasutades Eesti sümboolikat.

Aktiivõppepäeva tegevusi illustreerib kodulehe Pildialbum.

Lahtiste uste päev lennuakadeemias

Kolmapäeval, 18. märtsil avab Eesti Lennuakadeemia oma uksed kõikidele lennundushuvilistele.

Lahtiste uste päeval tutvustavad lennuakadeemia erialasid tudengid, kes annavad vastused kõikidele õppimist puudutavatele küsimustele.
Põhjalik ülevaade antakse sissastumistingimustest, samuti tehakse ringkäik Tartu lennujaamas ja lennujuhtimistornis. Soovi korral saab külastada ka loenguid, praktikumi.
Lahtiste uste päeva täpsema ajakavaga saab tutvuda siin.

Narvast (sh Jõhvist), Pärnust (sh Viljandist), Tallinnast ja Võrust toovad Tartusse lahtiste uste päevale ka eribussid. Samad bussid viivad õhtul sihtkohta ka tagasi. Bussile tuleb eelnevalt registreeruda aadressil www.ut.ee/buss.

Noored on õppeaasta lõpuni oodatud ka meelepärasele erialale tudengivarjuks:www.lennuakadeemia.ee/sisseastujale/tudengivarjuks.

Wahlkurse

10. Klasse

 • Planimetrie
 • Psychodrama
 • Mittelalterliche Architektur von Tallinn
 • Organisation von Kulturveranstaltungen
 • Webdesign
 • Chemiepraktikum
 • Mythologie und Kulturgeschichte
 • Schriftkunst (Kalligraphie)
 • Einführung in die Philosophie
 • Medien und öffentliche Beziehungen
 • Zahltheorie
 • Entwicklungstheorien der Zivilisationen
 • Chormusik
 • Dokument- und Datenverarbeitung
 • Öffentliche Rede und Argumentieren
 • Chinesisch

11. Klasse

 • Fotografie
 • Kurs für Reiseführer
 • Grafischer Roman
 • Organisation von Kulturveranstaltungen
 • Programm von Schülerfirmen
 • Entwicklung der auf die Nationalität beziehende Zivilisation
 • Schriftkunst (Kalligraphie)
 • Komputer-hardware
 • Academic Writing
 • Landesverteidigung
 • British Studies
 • Religion und Kulturgeschichte
 • Russische Geschäftssprache
 • Chemiepraktikum
 • Englische Geschäftssprache
 • Gleichungen und Gleichungssysteme
 • Chormusik
 • Grundlagen der Gastronomie
 • Öffentliche Rede und Argumentieren

12. Klasse

 • Fotografie
 • Integral- und Differentialrechnung
 • Christentum in der Kunst
 • Angewandte Biologie und Gentechnologie
 • Organisation von Kulturveranstaltungen
 • Grundlagen der Gastronomie
 • Schriftkunst (Kalligraphie)
 • Russische Geschäftssprache für Fortgeschrittene
 • Programmieren
 • Critical Thinking
 • Chormusik
 • Rechtsystem der Estnischen Republik
 • Kunst des 20. Jahrhunderts
 • Diskrete Mathematik
 • Aktuelle philosophische Fragen
 • Architektur des 20. Jahrhunderts
 • Vorbereitung auf CAE Zertifikatsprüfung in Englisch
 • Mathematik-Examenskurs
 • Öffentliche Rede und Argumentieren
 • Philosophie
 • Biologische Prozesse in der Natur

Internationale und staatliche Projekte

Tallinner 21. Schule pflegt Auslandskontakte mit verschiedenen Schulen. Von den zahlreichen internationalen Projekten, die an der Tallinner 21. Schule realisiert werden, kann man folgende nennen:

 • das Ostseeprojekt (Deutschland, Lettland, Litauen, Polen, Dänemark, Schweden und Finnland) Läänemere projekt (The Baltic Sea Project– BSP)
 • das Musikprojekt (Gymnasium Corvinianum Northeim)
 • Karriereplanung und Arbeitspraktikum  (Auguste Victoria Schule Flensburg)
 • das Projekt „Lernen durch Erfahrung“ (Wirtschaft, Wirtschaftssprache, Schülerfirmen)
 • das Projekt der Comenius-Schulen „Reisen durch europäische Geschichte“
„Schulen: Partner der Zukunft“  
Mobbingfrei im Kindergarten und in der Schule  
Rücksichtsvolle Klasse  
Das Programm der europäischen Städte URBACT   
Britische Erfahrungen in der Entwicklung von der Freiwilligenarbeit im Jugendbereich und Jugendarbeit durch Sport   
Projekt Erasmus+ : Yeurope – Making an European Student Magazine  
HAVO 2018
Runde der Mentorschüler in Estland – TORE  
Student Hanseatic League  
Mit Unternehmern zur Unternehmungsgeist  
ELOS – Education Stretching Border  
Learning Through Experience
Internationales Wirtschaftspraktikum (Auguste Victoria Schule Flensburg)
Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE)  
Mit Unternehmern zur Unternehmungsgeist  
Erasmus+ KA1 projekt “International Teacher Training for 2016-2018”
Erasmus+ KA1 project “Great English and French Matter”
ATS2020  

 

Võit konkursilt “Minu superaasta ENTRUMiga”

11. jaanuaril lõppenud ENTRUMi ÖÖsessioonil, kus käsitleti finantseerimist, selgitati Koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi esimese vahehindamise raames välja parim blogipostitus. Konkursi “Minu superaasta ENTRUMiga” võitjaks osutus start-up Praktikum.
Auhinnatud blogi autoriks on Liisa Aavik 12C klassist.

Vahevõistluse eesmärgiks oli kirjutada oma start-up`i tegemistest. Liisa Aaviku võidublogi esimest postitust loe aadressilt: http://praktikumeesti.blogspot.com/2013/12/kuidas-tiim-praktikum-kohtus.html

ENTRUM on Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm.

Palju õnne, Liisa ja edukat võistlemist!

P.S 19. detsembrist sai start-up`ist MTÜ Praktikum www.praktikum.ee.

Aktiivõppepäev 3. juunil

Aktiivõppepäev 3. juunil 2013

TEEMAD
1. Kultuuriline identiteet
2. Keskkond ja säästlik areng
3. Tervis ja ohutus
4. Loovuse arendamine

1. – 3. klass

1A

1B

1C

1D

10:00-12:00 Otsimismäng Ruum 113
Politseipark
10:00-12:00 Otsimismäng Ruum 114
Politseipark
11:00-13:00 Otsimismäng Ruum 113
Politseipark
11:00-13:00 Otsimismäng Ruum 114
Politseipark

Läbiviijad õpetajad: Margit Lestsepp, Kaja Männik, Tiina Villmer, Endla Üksti

 

2A

2B

2C

2D

9:30- 12:30 Keskkonna- ja loodusvaatlused, piknik Russalka ümbruses 11:30 Sky raadios 9:30- 12:30 Keskkonna- ja loodusvaatlused, piknik Russalka ümbruses 9:30- 12:30 Keskkonna- ja loodusvaatlused, piknik Russalka ümbruses

Läbiviijad õpetajad: Helina Nael, Renna Marjundi, Gitta Allik, Sirje Uibo

 

3A

3B

3C

10:00-12:30 Keskkonna- ja loodusvaatlused, piknik Kadriorus 10:00-12:30 Keskkonna- ja loodusvaatlused, piknik Kadriorus 10:00-12:30 Keskkonna- ja loodusvaatlused, piknik Kadriorus

Läbiviijad õpetajad: Koidu Sillang, Marelin Peetris, Ulla Jõgi

 

4. – 6. klass

4A

4B

4C

8: 45- 10.00 Interaktiivne mälumäng Ruum 214 8:30-10:00 Orienteerumismäng Kadriorus
10:00-11:30 Orienteerumismäng Kadriorus 10:00-11:30 Orienteerumismäng Kadriorus 10:00-11:15 Interaktiivne mälumäng Ruum 214
11:30-12:45 Interaktiivne mälumäng Ruum 214

Interaktiivne mälumäng – Maire Kinkar, Heli Raidma
Kultuuripärandi tundmise orienteerumismäng Kadriorus – Pille Juus, Ave Arutamm, Indrek Vahtra, Ivo Raenok

 

5A

5B

5C

9:00-10:00 Sidumispraktikum
Ruum 108
10:15-11:30 Muusika
Lauluväljakul
9:30-11.00 Muusika
Ruum 326
10.00- 11.00 Sidumispraktikum Ruum 108
11:00-12:00SidumispraktikumRuum 108 11:00- 12:30Muusika326
JALGPALLITURNIIR  Indrek Vahtra JALGPALLITURNIIR  Indrek Vahtra JALGPALLITURNIIR  Indrek Vahtra

Sidumistehnikate praktikum – Kristiina Tiits, Niina Plisko
Muusika 5A – LydiaRahula, Mare Maasik, Aili Salum
Muusika 5B, 5C Leelo Miilen, Kadri Mägi, Ene Uibo

 

6A

6B

6C

Buss 1A   9:49  Viru keskusest
AIA peatus
Buss 1A   9:34 Viru keskusest
AIA peatus
Buss 1A 10:23  Viru keskusest TUULE TEE peatus
10:15 Rannikuvaatlus Meriväljal Otsus, Jänes, Linnamägi 10:00 vene keel  Meriväljal
Sulg, Kuznetsova  jt
10:45 Rannikuvaatlus Meriväljal Otsus, Hiob, Kolk
vene keel Meriväljal
K. Sulg, I. Zaglada
11.15 Rannikuvaatlus Meriväljal Otsus, Jänes, Hiob jt vene keel Meriväljal
Kuznetsova, Kotovitš

Rannikuvaatlus Meriväljal – Riina Otsus, Karmen Jänes, Kadri Hiob, Riina Kolk, Aino Linnamägi
Vene keel Meriväljal – Klaara Sulg, Jelizaveta Kuznetsova, Irina Kotovitš, Irina Zaglada

Selga ilmastikukindlad riided (soe riietus), vettpidavad jalanõud ja kaasa pastapliiats ja binokkel (kellel on)!

 

7. – 8. klassi plaaniga tutvu palun SIIN.

 

Terviseedendus koolis

Tegevused ja ettevõtmised Tallinna 21. Koolis 2021/2022

Tervist edendav koolTervis, liikumine, koolisport 2021-2022 Tallinn

Tallinna teema-aasta 2021-22 on KOOLISPORDI AASTA, mis on jaotatud teemakuudeks

Kalendrikuu Teemakuu Kuu fookus, käsitletavad teemad
September Liikumiskuu Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohut koolitee).
Oktoober Vaimse tervise kuu Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine). Terves kehas terve vaim!
November Märkamise ja heaolu kuu Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning (küber)kiusamise märkamine ja ennetamine.
Detsember Puhkuse ja une kuu Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine.
Jaanuar Tervisliku toitumise kuu Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.
Veebruar Olümpiakuu Spordi roll igapäevaelus läbi aja.
Märts Vitamiinikuu Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil. Tasakaal on peaasi!
Aprill Südamekuu Südametervise hoidmine. Naer on terviseks!
Mai Keskkonnakuu Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.

Häid mõtteid liikumiseks igas koolipäevas

Liikuma kutsuv kool – ideepank

Vigutusvõimlemine. Martin Kõrv ja Viive Ernesaks

Harjutused peale ja kaelale

Harjutused rindkerele, seljale ja kõhule

Harjutused kogu kehale

Harjutused alakehale

Harjutused õla- ja käepiirkonnale

Töö istuvas asendis – Pius, Niinemets, Kall

Töö seisvas asendis – Pius, Niinemets, Kall

Tervisenõukogu eesmärk

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Tervise ja ohutuse ning teabekeskkonna teemade käsitlemise eesmärk on toetada õpilase kujunemist ja arengut vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline teadlikult järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava keskkonna kujundamisele.

Tervisliku eluviisi kujunemist koordineerib kooli tervisenõukogu.

Tervisenõukogu koosseis

Direktori käskkiri nr 1-2/11
29.09.2021

 • Kristiina Tiits – loodusainete õpetaja, esimees
 • Riina Otsus – bioloogia õpetaja
 • Kärt Laur – algklasside õpetaja
 • Ave Arutamm – kehalise kasvatuse õpetaja
 • Mirjam Nõmme – sekretär-juhiabi
 • Jana Kilg – terviseõde

2020/2021. õppeaasta läbiv terviseteema on VAIMNE HEAOLU.

Projektid ja tegevused õpilastele

 1. “Kaitse End ja Aita teist” koostöös Päästeameti Põhja päästekeskusega
  Osalevad: 6A, 6B, 6C, 6D
  Kestus oktoober 2021 – mai 2022
 2. Spordinädal
  Osalevad: koolipere.
  Kestus: 23.-30. september 2021
 3. Koolitus “Laste hammast tervishoid” koostöös Kliinik 32 ja Eesti Haigekassaga
  Osalevad 5. või 8. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas (sügis) 2021/2022
 4. Evakueerimisõppused
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 5. Doonoripäev koostöös Põhja-Eesti Verekeskusega
  Osalevad: 12. klassid (18. aastased)
  Kestus: 1x õppeaastas (aprill)
 6. „Kiusamisest vabaks“ teematunnid
  Osalevad: koolipere
  Kestus: september 2021 – mai 2022 kord kuus

II Sport, sportmängude turniirid

 1. Osavõtt spordiringide tööst
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: pidev
 2. Tantsu-, võimlemis- ja liikumiskavade võistlus
  Osalevad: 5.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 3. Talispordipäevad
  klassiti: uisutamine, suusatamine
 4. Tervise-, liikumis/matka – ja spordipäevad
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 2-3x õppeaastas
 5. Õuevahetunnid
  Osalevad: 1.-2. klassid
  Kestus: oktoober-mai; pidev
 6. Suusabuss
  Osalevad: algklassid
  Kestus: jaanuar-märts 2022

III Uurimistööd terviseteemade tähtsustamiseks ja analüüsimiseks

Osalevad: gümnaasium
Kestus: oktoober 2021 – mai 2022

IV Aktiivõppepäevad

 1. Esmaabikursus ja sidumise praktikum Osaleb: 5. klass
  Kestus: 1x õppeaastas
 2. Muuseumitunnid (Tervishoiumuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Loomaaed, Energia Avastuskeskus, Jääaja keskus, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus, Lennusadam, Kultuurikilomeeter jne)
  Osalevad: I–III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1–3 korda õppeaastas
 3. Õppekäigud matka-, tervise- ja loodusradadel
  Osalevad: I-III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1-2 korda õppeaastas

V Turvaline koolipäev

Koolielul hoiab silma peal Inspitsiendigrupp, eesmärk:

 • kaasõpilaste mõjutamine tervisliku eluviisi jälgimiseks;
 • vajadusel esmaabi osutamine;
 • turvalise koolikeskkonna tagamine igas koolipäevas, koolikaaslaste suunamine ja selgitustöö.

VI Terviseõe infotunnid õpilastele

Soovituslikud, klassijuhataja soovil

 1. Hammaste tervishoid; hügieen (1. klass)
 2. Tervislik toitumine (2. klass)
 3. Füüsiline aktiivsus (3. klass)
 4. Käte hügieen (4. klass)
 5. Esmaabi – haavade sidumine (5. klass)
 6. Rühihäirete ennetamine (6. klass)
 7. Päevarežiim (7. klass)
 8. Esmaabi – elustamine (8. klass)
 9. UUS! Vaimne heaolu (kõikidele vanustele)

VII Koolipsühholoogi infotunnid õpilastele

Soovituslikud, klassijuhataja soovil alates 4. klassist

 1. Leiame koolirõõmu.
 2. Hoiame vaimset tasakaalu.

VIII Sisekoolitused õpetajatele-personalile

 1. Tegevused kriisi-ja äkkrünnaku olukorras.
 2. Evakueerimisõppused.
 3. Õppimine ja õpetamine digiajastul.
 4. Sportimisvõimalused personalile: ujumine, vesiaeroobika.
 5. “Looduse kool” kevaditi – matkad ja õpperajad.

IX Mõttepooltunnid lastevanematele

 1. Lapse arengu müüdid ja mõistatused.
 2. Miks noored hakkavad tarvitama narkootikume; käitumis- ja sõltuvushäired.
 3. Virtuaalelu võlud ja valud.
 4. Teadlik hammaste eest hoolitsemine.
 5. Kuidas toetada last ja olla temaga usalduslikes suhetes.
 6. Laste toitumine.
 7. Naljast kriminaalmenetluseni.

X Parendus- ja ennetustöö

 1. Koolitoidu menüü jälgimine ja parendamine.
 2. Koolipuhvetis pakutava tervisliku menüü parendamine, ettepanekud.
 3. Söökla ja koolipuhveti keskkonna parendamine.
 4. Rahuloluküsitlus koolitoitlustuse kohta – oktoober 2021.
 5. Toimuvad temaatilised toidupäevad – kunstinädal, vastlapäev.
 6. Õpetajate vaktsineerimine gripi vastu – oktoober 2021.

Turvalise interneti päevast 7. veebruaril

7. veebruaril tähistame ühes Eupoopaga Turvalise interneti päeva. Päeva juhtmõtteks on ”Avastame digimaailma üheskoos- turvaliselt”, mis rõhutab eri põlvkondade kogemuste ja oskuste ühendamise olulisust interneti turvalisemaks kasutamiseks.

Teisipäeval, 7. veebruaril peab kooli auditooriumis kolm loengut Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik Anu Baum, kes juhib igapäevaselt, sh analüüsib küberkuritegevuse trende ning rikkumisi, k.a noorte seas ning planeerib ühtlasi rahvusvahelisel tasandil kübrekuritegevusega seonduvaid politseioperatsioone kuritegelike isikute ning võrgustike tabamiseks.

Preventiivsete loengute raames on plaanis anda ülevaade küberkuritegevusest, interneti kasutamisega kaasnevatest ohtudest ning erinevatest võimalustest end ja oma arvutit kaitsta. Tõsta noorte teadlikkust sellest, mis on seadusandlusest tulenevalt lubatud, mis mitte, et nad oskaksin teadlikult vältida soovimatuid tagajärgi.

3. tunni ajal kell 10.00 – 10.45 7C, 8A, 8B klass
4. tunni ajal kell 11.00 – 11.45 7A, 7B, 8C klass
5. tunni ajal kell 12.00 – 12.45 9A, 9B, 9C klass + G5 õpilased

Viiendatele ja kuuendatele klassidele viiakse nädala raames läbi Turvaliselt internetis päeva praktikumid.
Algklassides (1.-4. klass) toimuvad erinevad ennetusalased tegevused veebruarikuu jooksul ainetundide raames.

Loe lisa Targalt interneti päeva kohta aadressilt: http://www.saferinternetday.org/web/guest/sid-2012

Gümnaasium

IV kooliastme tunnijaotusplaan 2022/2023. õppeaastaks

Reaal-loodusainete õppesuund

Kohustuslikud õppeained 10A 11A 12A
eesti keel 2 2 2
kirjandus 2 2 2
inglise keel 5 4 1
vene keel 3 2
saksa, prantsuse või hispaania keel 2 3 3
matemaatika (lai) 5 5 4
sissejuhatus veebiprogrammeerimisse 1
PHP rakendused veebiprogrammeerimises 1
füüsika 2 2
praktiline füüsika 1 1
keemia 2 1
keemia praktikum 1
geograafia 3
ajalugu 2 2 2
ühiskonnaõpetus 2
muusika 1 1 1
kehaline kasvatus 2 2 1
inimeseõpetus 1
kunst 1 1
bioloogia 2 2
uurimistööde alused 1
ettevõtluse alused 1
majandusõpetus 2
majandusmatemaatika 1
34 33 25

Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund

Kohustuslikud õppeained 10B 11B 12B
eesti keel 2 2 2
kirjandus 2 2 2
Inglise keel 5 4 1
British Studies 1
Academic Writing 1
giidiõpetus 1
inglise ärikeel 1
Critical Thinking 1
vene keel 3 2
saksa, prantsuse või hispaania keel 2 3 3
matemaatika (lai) 5 5 4
geograafia 3
füüsika 2 2 1
keemia 2 1
ajalugu 2 2 2
ühiskonnaõpetus 2
kunst 1 1
muusika 1 1 1
kehaline kasvatus 2 2 1
ettevõtluse alused 1
inimeseõpetus 1
bioloogia 2 2
uurimistööde alused 1
rahvusvaheline majandus  1
rahvusvahelised suhted  1
34 34 24

Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund

Kohustuslikud õppeained 10C 11C 12C
eesti keel 2 2 2
kirjandus 2 2 2
inglise keel 5 4 1
vene keel 3 2
saksa, prantsuse või hispaania keel 2 3 3
matemaatika (lai) 5 5 4
geograafia 3
füüsika 2 2 1
keemia 2 1
ajalugu 2 2 2
tsivilisatsioonide arenguteooriad 1
ühiskonnaõpetus 2
meedia/ristmeedia 1 1
muusika 1 1 1
kehaline kasvatus 2 2 1
ettevõtluse alused 1
kunst 1 1 1
bioloogia 2 2
uurimistööde alused 1
kultuuriürituste korraldus 1
politoloogia 1
inimeseõpetus 1
34 33 24

Gümnaasiumi õppesuunad

Tallinna 21. Kooli gümnaasiumis on kolm õppesuunda:

 • Reaal-loodusainete õppesuund – A klassid
 • Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund – B klassid
 • Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund – C klassid

Kõikides õppesuundades õpitakse:

 • lai matemaatika
 • IT ja digiõpe (B ja C klassid)
 • robootika (A klass)
 • C-võõrkeel (saksa, prantsuse, hispaania keel)
 • uurimistööde alused
 • kirjandus
 • ettevõtluse alused

Reaal-loodusainete õppesuund – A klassid

Reaal-loodusainete suunas õpitakse täppis- ja loodusaineid, programmeerimist, majandusmatemaatikat, mis on oskusteave igale inimesele, kuidas teooria praktikas tegelikult väljendub ning majandust.
Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi reaal-loodusainete vastu, arendada ettevõtlusteadmisi, ettevõtlikkust ja ainevaldkonna üldpädevusi: loogilist arutelu, põhjendamise, järelduste, tõestamise oskusi ning leida võimalusi õpitu praktiliseks rakendamiseks reaal- ja loodusteadustes.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase vabal valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Reaal-loodusainete õppesuuna lõpetanu saab edukalt kandideerida nii Tallinna Tehnikaülikooli erinevatesse teaduskondadesse kui ka Tartu Ülikooli, näiteks meditsiini erialadele ning välisriikide kõrgkoolidesse.
Lisaks toetavad omandatud laiapõhjalised teadmised igati konkurentsivõimelisust tuleviku Eesti ja Euroopa tööturul nii ettevõtluses, IT-s kui ka reaal-loodusteadustes.

Õppesuunaained:

 • robootika
 • praktiline füüsika
 • keemia praktikum
 • sissejuhatus veebiprogrammeerimisse
 • PHP rakendused
 • majandusmatemaatika
 • ettevõtlusõpe
 • majandusõpetus

Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund – B klassid

Õppesuunas õpitakse süvendatult inglise keelt ning selle praktilisi rakendusi. Suuna eesmärgiks on motiveerida õppijates huvi inglise keelt kõnelevate maade keele ja kultuuri vastu ning valmistada soovijad ette rahvusvaheliseks Cambridge English Advanced eksamiks. Lõpetajad sooritavad eksami valdavalt tasemel C1 ja C2, mis annab suurepärase stardiplatvormi õpingute jätkamiseks erinevate riikide ülikoolides.

Inglise keeles õpetatavad suunaained arendavad keelekeskkonnas diskussiooni, kriitilist mõtlemist, akadeemilist kirjutamist, rahvusvahelisi suhteid ja majandust ning loogikat.
Õpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse orienteerumaks akadeemilist sõnavara ja kirjaoskust nõudval kõrgharidusmaastikul. Õpilased omandavad avaliku esinemise oskuse, mis leiab praktilist rakendamist, korraldades ja läbi viies hulgaliselt inglisekeelseid ekskursioone nii koolis kui ka vanalinnas nii kooli kui ka Tallinna linna ja kõrgkoole külastavatele välisdelegatsioonidele.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuuna lõpetanu omab suurepäraseid inglise keele teadmisi ja oskusi, mis on eeliseks kandideerimisel rahvusvahelistesse kõrgkoolidesse ning on konkurentsivõimeline tööturul kogu maailmas.

Õppesuunaained:

 • IT ja digiõpe
 • Academic Writing
 • British Studies
 • giidiõpetus
 • inglise ärikeel
 • rahvusvahelised suhted
 • rahvusvaheline majandus

Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund – C klassid

Sotsiaal-humanitaarainete õppesuunas õpitakse süvendatult ühiskonnateadusi, rahvusvahelisi suhteid, juhtimispõhimõtteid, meediat ning kunsti- ja kultuurilugu. Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi ühiskonnas toimuvate protsesside, erisuste ja muutuste ning nende väljendusvahendite vastu, kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse teooriatesse, väärtustada kultuurilist mitmekesisust ning kasvatada teadlikku ja aktiivset kodanikku.

Suunaained arendavad info leidmise, tõlgendamise ja väljendamise oskust ning empaatiat, mis on vajalikud orienteerumiseks erinevas kultuuriruumis ja elukeskkonnas ning kaasaegses multikultuurses ühiskonnas.
Ühiskondlike teemade käsitlemisel erinevatest aspektidest kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, salliv ja pooldav suhtumine demokraatlikesse väärtustesse, rikastub õpilase väärtussüsteem ja maailmapilt.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase vabal valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Sotsiaal-humanitaarteaduste, kultuurikorralduse, juhtimispsühholoogia, kultuuridevaheliste erinevuste ja kommunikatiivsete oskuste omandamine annab kindla eelise töötamiseks Euroopa tööturul ning edasiõppimiseks kõrgkoolides.
Laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused politoloogiast, rahvusvahelistest suhtest, kirjandusest, meediast, kunsti- ja kultuuriloost, religioonist ja arhitektuurist – see on väärtus kogu eluks.

Õppesuunaained:

 • tsivilisatsioonide arenguteooriad
 • kultuuriürituste korraldus
 • kunstikultuuri lugu
 • meedia/ristmeedia
 • politoloogia
 • kultuuridevahelised erisused ja suhted

Gümnaasiumi valikkursused

Valikkursused 2022/2023. õppeaastal

Lisaks kooli poolt pakutavatele valikainetele võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab õppeasutuse poolt väljastatud lõpetamise tunnistus (digitaalselt allkirjastatud originaal), mis tuleb saata IT tugiisikule eposti teel aadressile siim.luha@21k.ee.

Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

 • Registreerumine partnerkoolide (GAG, RK ja XXI) ühistele valikkursustele toimub 2. septembrist 2022 kell 00.00 eKooli kaudu aadressil https://kursused.ekool.eu. (NB! Enne peab olema eKooli samas aknas sisse logitud ja kool peab olema kinnitanud taotluse õpilasena õppeinfo nägemise kohta!)
  Koolidevahelised valikkursused alustavad tööd vastava kursuse juurde märgitud ajal.
 • Registreerumine Tallinna XXI Kooli valikkursustele toimub 2.-8. septembrini 2022.
  Registreerumine algab reedel, 2. septembril kell 17.00. Registreeru siin!
  (Kasutajanime ja parooli töötamist saab enne registreerumise algust kontrollida ja vajadusel aegunud parooli muuta kooli vanal veebimeili lehel eldorado.21k.ee. Parool on õige kui suunatakse edasi Outlooki lehele!)
 • XXI Kooli valikkursused alustavad tööd 12. septembrist 2022.

Partnerkoolide ühised valikkursused

GAG-is toimuvad tunnid

 • Kõne ja väitlus (10.-11. klassidele) – R 15.40-17.10 ruumis 106. Algab 9. septembril 2022.
 • 21. sajandi ajalugu (12. klassidele) – K 15.40-17.10 võimlamaja ruumis V202. Algab 7. septembril 2022.

Reaalkoolis toimuvad tunnid

 • Filosoofia (12. klassidele) – I-II perioodil N 16.00-17.30. Kestab 08.09.2022 – 15.12.2022. Juhendaja Toomas Jürgenstein.
 • Elu keemia (12. klassidele) – II poolaastal N 16.00-17.30. Kestab 12.01.2023 – 20.04.2023. Ühel laupäeval praktikum – 25.03.2023 kell 10.00-14.00. Juhendajad Anna Katt, Kersti Veskimets, Martin Saar.

XXI Koolis toimuvad tunnid

 • Eesti Vabariigi õigussüsteem (21. Koolis 12. klassidele) – I-II periood R 8.00-9.30. Kestab 02.09.2022 – 16.12.2022. Juhendaja Ruth Prigoda.
 • Kirjakunst – E või N 15.55. Kestab 05./08. september 2022 – juuni 2023.

TÜ teaduskooli pakutavad võimalused 2022/23. õppeaastal

Tallinna XXI Kooli valikkursused 2022/2023

10. klasside valikkursused

kursus klassid aeg ruum õpetaja märkused
Robootika 10A tunniplaan TalTech Christian Roos I poolaasta
Graafiline disain 10A E 8.t 407 Ilmi Laur-Paist Kuni 20 õpilast
10B K 8.t 407 Kuni 20 õpilast
10C T 8.t 407 Kuni 20 õpilast
Kirjakunst 10ABC E 9.t või N 9.t 109 Tiina Meeri
Sissejuhatus filosoofiasse 10ABC E 9.t e-kursus Ingrid Paggi
Arvuteooria 10ABC E 9.t e-kursus Natalia Samoilenko
Keemia praktikum 10ABC T 8.t 206 Lilian Kippasto Kuni 32 õpilast
Kõne ja väitlus 10ABC T 9.t 108 Karl-Henri Käämer Kuni 30 õpilast
Meedia ja avalikud suhted 10AB T 8.-9.t 405 Juta Hirv I poolaasta
Kuni 30 õpilast
Tsivilisatsioonide arenguteooriad 10AB T 8.t e-kursus Ingrid Paggi
Tallinna keskaegne arhitektuur 10ABC K 9.t-10.t 109 Tiina Meeri II poolaasta
Koorimuusika 10ABC N 9.t 204 Kristjan Õmblus ja Kadri Mägi
Mütoloogia ja kultuurilugu 10ABC E 8.t 109/405 Tiina Meeri Ruum sõltub osalejate arvust
Digiõpe 10BC tunniplaan 217 Signe Hohensee
Green Morning Europe 10ABC K 9.t Merike Kaus Kursus komplekteeritud projektis osalejatest

11. klasside valikkursused

kursus klassid aeg ruum õpetaja märkused
Kirjakunst 11ABC E 9.t/N 9.t 109 Tiina Meeri
Saksa keele praktikum 11ABC N 8.t 204 Maarika Paun
Sissejuhatus filosoofiasse 11ABC E 9.t e-kursus Ingrid Paggi
Õpilasfirmade programm + praktikum 11ABC T 1.t 405 Epp Vodja ja Ander Hindremäe
Vene ärikeel 11ABC T 8.t 117 Irina Kotovitš
Rahvuskeskse tsivilisatsiooni areng 11ABC T 8.t 314 Raido Kahm
Religioon ja kultuurilugu 11ABC T 9.t 109 Tiina Meeri
Keemia praktikum 11ABC T 9.t 206 Lilian Kippasto Kuni 32 õpilast
Kõne ja väitlus 11ABC T 9.t Karl-Henri Käämer Kuni 30 õpilast
Riigikaitse 11ABC K 8.-9.t 405 Riigikaitse rügement II poolaasta
Koorimuusika 11ABC N 9.t 204 Kristjan Õmblus ja Kadri Mägi
Ansambel N 8.t 203 Kristjan Õmblus komplekteeritud
Literature, Crises, and Identity: Modernism and Its Relevance Today 11ABC N 8.t Laura Lainväe
Regionaaluuringud / Regional studies 11ABC Eriplaan 405 Kahrut Eller II poolaasta

12. klasside valikkursused

kursus klassid aeg ruum õpetaja märkused
CAE sertifikaadieksami kursus 12ABC tunniplaan 1.-2. periood
Matemaatika eksamikursus 12ABC tunniplaan 3.-4. periood
Kirjakunst 12ABC E 9.t/N 9.t 109 Tiina Meeri
Saksa keele praktikum 12ABC N 8.t 204 Maarika Paun
Kõne ja väitlus 12ABC T 9.t Karl-Henri Käämer Kuni 30 õpilast
Programmeerimine Java keeles 12ABC T 9.t 407 Siim Luha Kuni 20 õpilast
Cineforum 12ABC T 9.t 409 Rubén Ontoria-González
Kristlus kunstis 12ABC N 8.t 109/e-kursus Tiina Meeri
Rakendusbioloogia + geenitehnoloogia praktikum 12ABC E 9.t 209 Jörgen Ivar Sikk
Koorimuusika 12ABC N 9.t 204 Kristjan Õmblus ja Kadri Mägi
EV õigussüsteem 12ABC R 1.-2.t 405 Ruth Prigoda 1.-2. periood
20. sajandi kunst 12ABC R 1.-2.t 109/e-kursus Tiina Meeri 1.-2. periood
20. sajandi arhitektuur 12ABC R 1.-2.t 109/e-kursus Tiina Meeri 3.-4. periood
Literature, Crises, and Identity: Modernism and Its Relevance Today 12ABC N 8.t Laura Lainväe
Politoloogia 12AB R 9.t e-kursus Ingrid Paggi
Ansambel N 8.t 203 Kristjan Õmblus komplekteeritud