Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Jaanuarikuu klassijuhataja on Ilmi Laur-Paist

Jaanuarikuu klassijuhataja on 9C klassi juhataja Ilmi Laur-Paist, kes koostöös õpilastega on kujundanud klassi kokkuhoidvaks ja aktiivselt tegutsevaks ühtseks pereks.

Klassi eesmärgiks on seatud juhtmõte: Õppimisele keskenduv ja kiusamisvaba.

Kunstilembese ja loova klassina valmis eesmärke kajastav palakat ning video, mis saadeti fantaasiavideote konkursile teemal „Minu päev Marsil“.

Klassi kujundusgrupp kavandas ja pani välja stendi Eesti Vabariigi sünnipäeva auks, mida saab uue maja 2. korrusel kogu koolipere vaadata ja sealt õppida.

Klassijuhataja innustab ja toetab õpilasi edasiõppimise ja karjääriplaneerimise ning teadlike valikute tegemise valdkonnas, mis on olulised peagi saabuva põhikooli lõpetamisega.

Klassijuhataja Ilmi Laur-Paist ütleb: „Olen väga uhke iga oma õpilase üle, sest nad kõik on erilised!“

Palju, palju õnne!

Edukat põhikooli lõpetamist, 9C klass!

Detsembrikuu klassijuhataja on Helen Laikoja

Detsembrikuu klassijuhataja on 1B klassi juhataja Helen Laikoja, kes leiab alati võimalusi, et muuta õppetöö põnevaks ja mitmekesisemaks.

Tema juhitud klass on juba esimeste koolikuudega sulandunud kokkuhoidvaks „pesapuuks“, kus on paigas reeglid ja valitseb üksteist toetav sõbralik õhkkond.

Kokkukuuluvus loob turvatunde – Heleni õpilased tulevad hommikul särasilmselt kooli, sest õpetajal jätkub naeratusi ning paisid kõikidele.

Klassijuhataja innukal eestvedamisel osales 1B klass väga edukalt keskkonnateemalisel videokonkursil Mini Negavatt 2020 ja saavutas I-III klasside kategoorias I koha ning rahalise preemia.

Õpilased said oma põnevat ideed tutvustada ka televisioonis.

Palju õnne, klassijuhataja Helen Laikoja!
Uusi põnevaid avastusi 1B klassile!

Novembrikuu klassijuhataja on Riina Mereväli-Vingertšuk

Novembrikuu klassijuhataja on 5C klassi juhataja Riina Mereväli-Vingertšuk, kes on rõõmsameelne ja julgustav, kel jätkub alati aega oma õpilased ära kuulata ning neile hea nõuga abiks olla.

Õpilastega koos lepiti kokku ja sõnastati käesoleva õppeaasta klassi eesmärk:
Säilitame sõbralikud suhted kaaslastega ja hoiame õpimotivatsiooni.

Palju õnne, klassijuhataja Riina Mereväli-Vingertšuk!
Edu 5C klassile püstitatud eesmärgi täitmisel.

Direktor ja klassijuhatajate õppetooli juhataja sõlmised Hea tahte ja koostööleppe

Tallinna XXI Kool liitus Tallinna Haridusameti Klassijuhataja teema-aasta 2020/2021 algatusega ja soovib edendada, tähtsustada klassijuhataja rolli koolis ning motiveerida klassijuhatajaid nende vastutusrikkas ja väljakutseid pakkuvas töös.

20. novembril sõlmisid Tallinna XXI Kooli direktor Meelis Kond ja klassijuhatajate õppetooli juhataja Heli Raidma Hea tahte ja koostööleppe.

Tiheda koostöö ning Hea tahte ja koostööleppe põhimõtete järgimine on eelduseks, et koolis tagatakse sisuline kvaliteedimuutus nii arenguvestluste läbiviimisel kui ka klassijuhatajatöös tervikuna.

Kooli oktoobrikuu klassijuhataja on Merle Teever

Tallinna Haridusamet kuulutas käesoleva õppeaasta Klassijuhataja teema-aastaks ning selleks, et märgata ja tunnustada parimaid, kutsuti ellu ka kuu klassijuhataja konkurss koolides.

Tallinna XXI Kooli juhtkond koos klassijuhatajate õppetooli juhatajaga valis oktoobrikuu klassijuhatajaks 10B klassi juhataja, inglise keele ja giidiõpetuse õpetaja ning 2 õpilas- ja 3 õpetajate koolitusprojekti ERASMUS+ projektide juhi ning koordinaatori Merle Teeveri, kelle esitame ka Haridusameti kuu klassijuhataja konkursile.

Merle Teever on uue 10. klassiga seadnud eesmärgiks saada ühtehoidvaks, tegusaks, teineteist toetavaks ja kõikidega arvestavaks meeskonnaks.

Koos lepiti kokku ja sõnastati ka klassi eesmärk: Saada lennu ühtseimaks klassiks.

Septembris-oktoobris on klassiga toimunud palju põnevaid ettevõtmisi mitmetes erinevates valdkondades, millest võib klassijuhataja huvilistele pikemalt rääkida.

Palju õnne, klassijuhataja Merle Teever!

Edu 10B klassile püstitatud eesmärgi täitmisel.

Oktoober 2020 klassijuhataja Merle Teever