Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Algas lugemisprogrammi «Loeme valmis «Oma raamatu»» viies hooaeg


Lisainfo ja täpsemad juhised veebiaadressil www.keskraamatukogu.ee, e-posti aadressil
laste@tln.lib.eeja telefonil 683 0914.

Osale kirjutamiskonkursil «Minu Eesti siin ja praegu»

KONKURSI KATEGOORIAD

I – 3.-4. klassi õpilased
II – 5.-7. klassi õpilased
III – 8.-9. klassi õpilased

TEEMA

«Minu Eesti, siin ja praegu»

TÖÖDE PIKKUS NING NÕUDED ESITAMISELE

Tööde pikkus on miinimum 1 A4 ning maksimum 3 A4 lehekülge.
Töö on individuaalne ning peab olema kirjutatud käsitsi. Iga autor saab esitada ainult 1 töö.
Tööd palume esitada ümbrikus koos registreerimislehega. Registreerimislehe palume täita trükitähtedega.
Registreerimislehele palume kirjutada: autori nimi, klass, kategooria, vanema kontaktandmed (e-mail), kooli nimi.

TÄHTAEG

Tööde esitamise tähtaeg on 4. november 2017. Tööd palume esitada Rävala klubile.

TÖÖDE HINDAMINE

I kategooria: hinnatakse jutustamisoskust, loovust, teemakohastust ja töö välimust.

II ja III kategooria: hinnatakse väljendusrikkust, loovust, õigekirja, töö välimust, sünonüümide kasutamist ning teemakohasust.

AUHINNAD

Auhindade jagamine toimub 18. novembril kell 12.00 Rävala klubis.

Auhinna saavad igas kategoorias 3 parima töö autorit. Žürii liikmetel on õigus lisaks mõni väga hea töö ära märkida.

Kõigile osalejatele antakse diplom.

Kõik osalejad on oodatud auhindade jagamise tseremooniale koos oma vanemate ja õpetajatega!

Konkursi tulemused avalikustatakse Rävala klubi kodulehel ja Facebookis 4. novembril.

Osalejad, kes mingil põhjusel ei saa 18. novembri auhindade jagamisest osa võtta, võivad tulla oma auhinnale/diplomile järgi kuni 25. novembrini Rävala klubisse.

Mõnusat kirjutamist!

info@ravalakeskus.ee

www.ravalakeskus.ee

Loomekonkurss «Eesti Maanteemuuseum otsib Ajalooma»

Eesti Maanteemuuseumi koduks on ajaloolise Tartu-Võru postitee ääres asuv vana ja väärikas Varbuse postijaamakompleks koos vabaõhu näitusekeskkonnaga, kus muidu kõigi jaoks nii tavalised teed jutustavad põnevat lugu liikumisest, liiklemisest ja teede rajamisest. Varbuse postijaama peahoone teiselt korruselt leiab vahva ja hubase lastemuuseumi, kus lapsed saavad mängida, raamatut lugeda, nuputada ning tutvuda postijaama ajaloo ja eluoluga. Lastemuuseumis elab selline tore tegelane nagu Ajaloom. Aga kuna aeg on teadupärast nähtamatu elukas, siis ei tea keegi täpselt, milline ta välja näeb, kas pikk või lühike, karvane või sile, sabaga või sabata, rõõmsa- või kurvameelne. Igatahes ei ole ka muuseum oma Ajalooma kordagi näinud ega oska seetõttu tema välimust ette kujutada. Et Ajaloom endale näo saaks, loodabki maanteemuuseum nüüd kõikide laste ja lapsemeelsete abile.

Kujunda maanteemuuseumile Ajaloom ning pane talle kindlasti nimi. Töö võid teha arvutis, joonistada paberile või meisterdada hoopiski mõnest muust materjalist. Kõige uhkemast ja ajaloomalikumast ajaloomast saab lastemuuseumi maskott ning ta hakkab muuseumis ka päriselt tegutsema.

Konkursi lähim info Eesti Maanteemuuseumi kodulehel.

Eesti Pank kutsub osalema 2eurose mündi kujunduskonkursil

Eesti Pank kutsub kõiki lapsi ja noori osalema joonistuskonkursil, et leida kujundus 2eurosele mündile

 • Konkursile oodatakse osalema lapsi ja kuni 19aastaseid noori
 • Kavandeid saab saata kuni 22. novembrini
 • Võidutööd kasutatakse laulupeo 150. juubelile pühendatud erikujundusega 2eurose mündi kujundamisel.

2019. aastal on laulupeo 150. juubel, mille puhul annab keskpank ringlusse erikujundusega 2eurose mündi. Koos ERRi Lastejaama ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega korraldatava konkursi eesmärk ongi leida selle mündi tagaküljele kujutis, mis sümboliseerib laulupeo traditsiooni ja tähistab ühtlasi üldlaulupeo 150. aastapäeva. Tegemist on Euroopa esimese 2eurose mündiga, mille kujunduse autoriks on laps või noor.

Üldvõitja selgitatakse välja internetis toimuval rahvahääletusel 8 parima joonistuse hulgast 2018. aasta kevadel. Lisaks üldvõitjale selguvad rahvahääletusel ka kõige popimad tööd neljas vanusegrupis ja iga vanusegrupi võitja saab auhinnaks iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Vanusegrupid on järgnevad: koolieelik kuni 3. klass; 4.-6. klass; 7.-9. klass; gümnaasium või kuni 19-aastased.

Juhendajat, kelle abiga laekub konkursile kõige rohkem joonistusi, tunnustab Eesti Pank 1000-eurose kunstitarvete kinkekaardiga.

Konkursi tingimustega saab tutvuda Eesti Panga veebilehel.
Küsimuste korral võib kirjutada aadressile muuseum@eestipank.ee või helistada telefonil 6680 840.

Kandideeri Lastekaitse Liidu stipendiumile

MTÜ Lastekaitse Liit ootab sooviavaldusi Lastekaitse Liidu fondi stipendiumikonkursile. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Selle taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal, näiteks aineolümpiaadid, spordivõistlused, konkursid või muu selline.

Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada põhi- ja keskharidust omandavat õpilast ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks.

Stipendiumi taotlusi oodatakse kuni 16. oktoobrini Sihtasutuses Eesti Rahvuskultuuri Fond vastaval taotluse ankeedil, mille leiab SA Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt. Taotluse ankeedile tuleb lisada trükitud taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus ja tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist. Stipendiume jagatakse kord aastas, novembris.

Lastekaitse Liidu Fondi algkapitaliks oli Eesti Ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnaga kaasnenud rahaline preemia. Ajavahemikul 2003–2016 on fondist eraldatud kokku 20 stipendiumi, kogusummas 7 852,50 eurot.

Noori andekaid õppureid toetada soovivad eraisikud ja ettevõtted saavad algatust samuti toetada, tehes ülekande Lastekaitse Liit Swedbanki kontole EE672200221001101347, selgituseks «Lastekaitse Liidu Fond». MTÜ Lastekaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Seega saavad nii juriidilised (piirmäärades) kui füüsilised isikud teha Lastekaitse Liidule annetusi tulumaksuvabalt.
Loe Lastekaitse Liidu stipendiumi kohta täpsemalt siit.

Konkurss Ventspils IT challenge 2017

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub 1.-12. klassi õpilasi osalema üle-baltilisel konkursil «Ventspilsi IT-väljakutse 2017», mis paneb proovile noorte teadmised ja oskused digitehnoloogiate kasutamisel. Võistlustulle astuvad noored nii Eestist, Lätist kui ka Leedust. Konkursi esimene voor kestab kuni 20. oktoobrini, finaal toimub 15.-17. novembrini. Konkursi auhinnafond on kokku 10 000 eurot. Ühes õpilastega saavad rahalise auhinna ka õpetajad!

Konkursil saab osaleda neljas erinevas vanuserühmas: 1.-3. klasside, 4.-6. klasside, 7.-9. klasside ning 10.-12. klasside arvestuses. Osaleda saab meeskondadena, igasse võistkonda kuulub kolm õpilast ning õpetaja või nõustaja.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 13. oktoobriks täita osavõtuankeet lehel, kus kirjas ka osalemise tingimused: https://www.itchallenge.eu/

ning 20. oktoobriks lahendada oma meeskonnaga konkursi kaugvooru ülesanded. Konkursi finaalvooru osalejad selguvad 31. oktoobriks, finaal toimub 15.-17. novembril Ventspilsis. Finaalvooru pääsenud võistkondadele tagatakse majutus ja toitlustus ning hüvitatakse ka sõidukulud Ventspilsi.

Konkurssi korraldab Ventspilsi Digikeskus koostöös Ventspilsi Kõrgkooli, Ventspilsi Haridusvalitsuse ning Ventspilsi õpetajatetega. Konkurssi toetab Ventspilsi ettevõte TestDevLab. Lisaks on koostööpartneriteks INPUT Leedust ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Eestist.

Vikipeedia artiklikonkurss “KAE maailma!” gümnaasiumiastme noortele

1. septembril kuulutas MTÜ Mondo välja Vikipeedia artiklikonkursi “KAE maailma!”, millega ootame gümnaasiumiastme noortelt artikliid oktoobri lõpuni ning peaauhinnaks on reis Ghanasse või Keeniasse.

 

Gümnaasiumiastme koolinoortele suunatud Vikipeedia konkursi eesmärgiks on täiendada maailmahariduslike, humanitaarabi ja arengukoostöö valdkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias. Ühtlasi antakse konkursiga panus projekti Miljon+ õnnestumisesse, mille abil loodetakse saada eestikeelsesse Vikipeediasse 1 000 000 artiklit. MTÜ Mondo eestvedamisel toimuva konkursi tähtaeg on 31. oktoober ning peaauhinnaks õppereis Ghanasse või Keeniasse.

“KAE maailma!” konkursiga soovitakse tõsta globaalset kirjaoskust, aga ka laiema avalikkuse teadlikkust ÜRO kestliku arengu eesmärkidest aastateks 2015–2030. Artikleid oodatakse teemadel nagu vaesus, näljahäda, tervis ja heaolu, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi ja sanitaaria, jätkusuutlik energia, tööhõive ja majanduskasv jne.

Konkursil saavad osaleda gümnaasiumiastme, sh kutsekoolide õpilased vanuses 15–19. Peaauhind parimale artiklikirjutajale on reis Ghanasse või Keeniasse veebruaris-märtsis 2018. Lisaks paneb auhindu välja Miljon+ meeskond. Peaauhinnale kandideerivad õpilased, kes on kirjutanud vähemalt 3 temaatilist artiklit pikkusega minimaalselt 2500 tähemärki. Artiklite kirjutamine võib ühtlasi olla ka võimalus sooritada oma gümnaasiumiastme praktiline töö või käeharjutus korrektseks viitamiseks enne uurimistöö alustamist.

Artikleid loetakse perioodil 1.–15. november 2017. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Mai Aasjõe (MTÜ Mondo maailmahariduse projektijuht), Ann Siiman (Tartu Ülikooli Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituut), Sven-Erik Soosaar (MTÜ Wikimedia Eesti), Jaan Meriniit (vikipedist), Reigo Ginter (Välisministeeriumi Arengukoostöö ja Humanitaarabi büroo) ning Sigrid Solnik (Arengukoostöö Ümarlauad).

“KAE maailma!” ettevõtmisega tähistatakse Mondo 10. sünnipäeva ning auhinnad antakse üle Eesti Rahva Muuseumis toimuval Mondo 10 üritusel 25. novembril 2017. Tunnustatud saavad ka parimate autorite juhendajad.

Konkurss toimub projekti “Digitaalsed õpimärgid ja õiglasem maailmamajandus – maailmahariduse tõhustamine Eesti koolides” raames, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Konkurssi toetab ekspertiisiga ka Tartu Ülikooli Miljon+ meeskond ja MTÜ Wikimedia Eesti.

Lisainfo ja täpsemad konkursi tingimused SIIN ja konkursi lehel.

Osale õpilasleiutajate riiklikul konkursil 2017

Hea noor leiutaja!

Esita oma leiutis konkursile! Tähtaeg 16. oktoobril.

Õpilasleiutajate riiklikule konkursile ootame oma leiutiste ideid ja leiutisi esitama kõiki õpilasi alates 1.-12. klassi lõpuni, kutsekooliõpilased kaasa arvatud! Preemiaid ja auhindu jagub nii õpilastele kui ka juhendajatele!
Konkreetset teemat leiutistele ei ole, peaasi, et see aitaks ümbritsevat paremaks muuta ning lahendaks mõne probleemi.
Sellelgi aastal esitatavad ideed, sarnaselt eelmise aasta konkursiga, on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Konkursist saavaad osa võtta kõik õpilased esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini nii üldharidus- kui kutsekoolidest.
NB! Gümnaasiumiõpilaste esitatud tööd peavad nii sisu kui ka vormistamise poolest sarnanema praktiliste ja/või uurimistöödele esitatavatele nõuetele.
Lisaks otsime sel aastal konkursil osalejate seast koos Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonnaga neid lapsi (vanuses 6-12 aastat, Eesti otsib leiutajat), kellest teha dokumentaalklipid Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Täpsemalt vt videoklipiga osalemise kohta leiutajate konkursi kodulehelt www.etag.ee/leiutajad

Teema: Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased eelkoolist kuni 12. klassini, kaasa arvatud kutsekooliõpilased
Auhinnafond: 25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad paremaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. Esemeline auhind on ühele koolile. Eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita Ameerikasse maailma suurimale õpilaste teadusmessile Intel ISEF. Videoklipikonkursi eriauhind on jalgratas. Lisaauhinnad annavad välja Eesti Patendiamet koostöös Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, AHHAA teaduskeskus, Energia Avastuskeskus, ajakiri Minu Maailm ning Lottemaa teemapark.
Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle 6. detsembril TTÜ Mektory saalis, Raja 15. Kõik auhinnasaajad saavad nimelise kutse.
Esitatud ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – 1 – 4. klass
 • 2. vanuserühm – 5.–9. klass
 • 3. vanuserühm – 10.–12. klass ja kutsekooliõpilased

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt .
NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mis on esitatud elektroonilises osalusvormis.
Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on vormis kirjas.


Abiks osalemisel ja juhendamisel!

 1. Klassi või kooli stendile panekuks saate välja trükkida ka kirjale lisatud selleaastase konkursi postri.
 2. Tutvu kindlasti tootedisainer Merike Rehapapi veebiloenguga, mis aitab leiutamisel „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“. Link loengule Scientixi portaalis, otselink samale loengule Youtube’is.
 3. Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitust, mille faile saate näha kodulehel. Näitust, st suuri rollup-postreid saate meie juurest tellida tasuta ka koolidesse.

Konkurss toimub sel aastal kümnendat korda, varasematel aastatel on esitatud kokku ligi 6300, osalejaid on kõigist Eesti maakondadest ja mitmetest Eesti koolidest välismaal.
Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, preemiafond tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumist.
Varasemate konkursside tulemused leiate meie kodulehelt.

Konkurss – Eesti koolilaste metsapostkaart 2017

15. korda toimuv RMK poolt korraldatud konkurss “Eesti koolilaste metsapostkaart” ootab taas Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste joonistatud postkaarte.
Tänavuse konkursi teemaks on: “SALAPÄRANE METS”.
Me käime metsas. Mõni rohkem, mõni vähem. On neid, kellele mets on koduks ja nemad metsast eriti välja ei kipugi. Paljut me metsas niisama lihtsalt ei näe. Mets ei näita kunagi kõike. Midagi on alati veel. Palumegi teil joonistada postkaarte, mis kujutavad metsa salapära.

Konkursi tingimused

 • Konkursil on oodatud osalema Eesti koolide 1.-9. klassi õpilased.
 • Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10×15 cm või 15×10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.
 • Mõtle oma postkaardile pealkiri (teema „Salapärane mets“)
 • Joonistusviis ning sobivad materjalid leia omal valikul. Palume kasutada vaid värve ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele.
 • Töid saab esitada posti teel koolide kaupa kuni 12. oktoobrini 2017 aadressil:
  RMK Pähni külastuskeskus
  Pähni küla
  Varstu vald
  66116 Võru maakond

Palun lisada kindlasti ka oma kooli postiaadress ja joonistamisel osalenud õpilaste arv

Konkursi ajakava

 • Konkurss on avatud 6. septembrist – 12. oktoobrini 2017.
 • Kõigi esitatud tööde hulgast valib žürii välja 100 postkaarti, mis seatakse 31. oktoobriks 2017 üles RMK kodulehele rahvahääletuseks.
 • Rahvahääletus toimub 1. novembrist – 15. novembrini 2017.
 • 36 parimast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. 24 parimat tööd valitakse välja rahvahääletusel RMK kodulehel.
 • Neile lisandub 12 žürii poolt esile tõstetud tööd.

Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.
Küsimuste korral helistage 5691 0529 või kirjutage info.pahni@rmk.ee

LINK

Koolifilm 2017

 

Koolifilm on tähtis väljund 1.-12. klassi filmihuvilistele õpilastele ja õpetajatele üle kogu Eesti, kes saavad oma lühifilmid saata sõbralikule võistlusele, jääda meelde professionaalsele žüriile, saada tulevikuks tänuväärseid nõuandeid ja toredaid kontakte.

Filmide esitamise tähtaeg on 28. oktoober, žürii valib iga kategooria võidufilmid välja 5. novembriks – need filmid linastuvad 11. novembril Balti Filmi- ja Meediakooli suures kinosaalis. 11. novembril on BFMi oodatud kõik konkursist osavõtnud, sest päeval toimub kõigile ka filmiteemaline töötuba. Parimatele on auhinnad välja pannud Filmimuuseum jt.

Sel aastal on koostöös EV100’ga meil välja pakkuda põnev väljakutse – esitage meile oma nägemus Sajanditagusest vlog-ist (videoblogist).

Ent on ka veel teine uus kategooria, milleks on “Parima etteantud teemaga film”, kuhu ootame 2016-2017 aasta koolisiseste filmikonkursside parimaid töid.

Koolifilmi Facebooki lehekülg

Lisainfo ja filmide üleslaadimine: www.koolifilm.ee

Kandideeri stipendiumile Tulevikutalent 2017

Juba kuus aastat toimunud stipendiumikonkurss Tulevikutalent kinnitab iga kord, et Eestis on palju talendikaid noori, kes püüdleb meie riigi arengu seisukohalt olulises valdkonnas tipu poole. Kutsume teid üles neid oma koolis märkama ja innustama osalema konkursi seitsmendal hooajal, et noori unistustele lähemale aidata!

Lühidalt tänavusest konkursist Tulevikitalent 2017:

 • Tulevikutalendi tiitlile ja kuni 1500-eurosele stipendiumile kandideerimiseks tuleb noorel esitada oma taotlus konkursi kodulehel või posti teel hiljemalt 15. mail 2017;
 • Ootame taotlusi 5.-12. klasside õpilastelt, kes on talendikas mõnes neljast stipendiumikonkursi kategooriast: teadus, sport, kultuur ja ettevõtlikkus;
 • Selle aasta Tulevikutalente aitavad valida olümpiavõitjast korvpallitreener Tiit Sokk, laulja ja saatejuht Gerli Padar, teadussaate “Rakett 69” saatejuht ja kohtunik Aigar Vaigu ning ETV+ peatoimetaja Darja Saar.

Selleks, et teie kooli talendikad noored saavutaksid Tulevikutalendi konkursil võidu, palume teie abi järgmises:

 • Edastada 5.-12. klasside õpilastele ja nende vanematele infot konkursi kohta, jagades viidet konkursi kodulehele www.tulevikutalent.ee.
 • Toetada noori taotluse ettevalmistamisel, näiteks soovituskirja koostamisega;
 • Pakkuda meile muid võimalusi, mis aitavad kaasa sellele, et talendikate noorte taotlused jõuavad Tulevikutalendi konkursile.

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust Maxima Eesti avalike suhete juhiga Katja Ljubobratets, helistades tel 55566740 või saates kirja e-postile tulevikutalent@maxima.ee.

Konkurss “Multikas Õppivast Koolist”

(Multi)Filmide festival “Multikas Õppivast Koolist” on konkurss Tallinna haridusasutustele.

Osaleda võivad rühmad, klassid, grupid ja üksikisikud.

Ülesanne:

 • Tee film nendest õppimise asjadest või kohtadest, mis on sinu jaoks kõige lahedamad või ägedamad ning kuidas sulle meeldib õppida. Kuidas sa avastad maailma? Meeldib sulle õppida trammis, spaas või kaubanduskeskuses? Või hoopis raamatukogus, staadionil või projektõppes?
 • Võid valida sobiva filmikeele ja -vormi (must-valge, animatsioon, muusikal, õudukas, märulikomöödia, teekonnafilm vms)
 • Filmi pikkus: 1-3 minutit
 • Filmi esitamise tähtaeg: 25. mai

Lae oma film YouTube´i keskkonda ning edasta link ja info filmi kohta siin

Lisa lingile järgmised andmed:

 • Filmi autorid
 • Klass, kool
 • Filmivorm/žanr
 • Kontaktisiku nimi, telefon ja meiliaadress.

Osaleja annab videot või videoid võistlusele esitades korraldajatele õiguse videoid tasuta kasutada (avaldada veebis).

Parimaid filme autasustatakse viies kategoorias:

 • lasteaialapsed
 • I-III klass
 • IV-VI klass
 • VII-IX klass
 • gümnaasium

Parimad filmid valivad lapsed/õpilased ise. Võidavad festivali Youtube´s kõige enam “Meeldib” kommentaare saanud filmid. Peaauhinna võidab rahva lemmik, kõige rohkem “Meeldib” kommentaare saanud film.

Eriauhinna annavad välja Tallinna õpetajad.

http://www.tallinn.ee/est/mok/Festivali-Multikas-oppivast-koolist-juhend

Multifilmide festival

Multifilmide festival “Multikas Õppivast Koolist” on konkurss Tallinna haridusasutustele.
Osaleda võivad rühmad, klassid, grupid ja ka üksikisikud.

Ülesanne:

 • Tee film nendest õppimise asjadest või kohtadest, mis on sinu jaoks kõige lahedamad või ägedamad ning kuidas sulle meeldib õppida.
 • Kuidas sa avastad maailma?
 • Meeldib sulle õppida trammis, spaas või kaubanduskeskuses?
 • Või hoopis raamatukogus, staadionil või projektõppes?
 • Võid valida sobiva filmikeele ja -vormi (must-valge, animatsioon, muusikal, õudukas, märulikomöödia, teekonnafilm vms).
 • Filmi pikkus: 1-3 minutit
 • Filmi esitamise tähtaeg: 25. mai
 • Lae oma film YouTube´i keskkonda ning edasta link ja info filmi kohta siin.

Lisa lingile järgmised andmed: filmi autorid, klass, kool, filmivorm/žanr, kontaktisiku nimi, telefon ja  meiliaadress.
Osaleja annab videot või videoid võistlusele esitades korraldajatele õiguse videoid tasuta kasutada (avaldada veebis).

Tunnustamine:
Parimaid filme autasustatakse viies kategoorias:

 • lasteaialapsed
 • I-III klass
 • IV-VI klass
 • VII-IX klass
 • gümnaasium

Parimad filmid valivad lapsed/õpilased ise. Võidavad festivali Youtube´s kõige enam “Meeldib” kommentaare saanud filmid.
Peaauhinna võidab rahva lemmik, kõige rohkem “Meeldib” kommentaare saanud film.
Eriauhinna annavad välja Tallinna õpetajad.

http://www.tallinn.ee/est/mok/Festivali-Multikas-oppivast-koolist-juhend

 

Videokonkurss „Mina oskan“

Kutsume kõiki 6.-12. klassi õpilasi osalema oskuste aasta videokonkursil „Mina oskan!“ Osaleda saavad kõik, kes esitavad oma video enne 7. aprilli. Videokonkursi eesmärk on panna noori mõtlema oma tulevasele elukutsele ning analüüsima oma olemasolevaid oskusi. Videoklipp peaks väljendama mõnda konkreetset oskust, mida osaleja valdab ning mis võiks olla abiks tulevase eriala valikul.

Osalemiseks tuleb postitada enda loodud 1-2-minutiline klipp YouTube videoportaali ning videolink koos osalemisankeediga läbi oskuste aasta veebilehe konkursile esitada. Töid hinnatakse kahes vanusekategoorias: 6.-9. klass ja 10.-12. klass.

Žürii poolt esile tõstetud videoklipid osalevad oskuste aasta Facebook`i lehel rahvahääletusel. Võitjad kuulutatakse välja 4.–5. mail 2017 toimuval messil Noor Meister.

Peaauhind on Apple iPhone SE (16 GB) koos Beats kõrvaklappidega. Eriauhind on kaamera GoPro Hero 5 Session, mille on välja pannud Eesti Tööandjate Keskliit ning kinke jagab ka Rajaleidja.
Lisainfo: https://oskusteaasta.ee/konkurss/

Euroscola konkurss 2017

Kuulutame välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 eluaastat. Konkursi võitjad (5 kooli) osalevad Euroscola projektis ja sõidavad 2017. a sügissemestril auhinnareisile Strasbourgi!

Konkursi tingimused:

 • Konkursil võivad osaleda gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased.
 • Konkursil osalemiseks tuleb õpilastel korraldada oma koolis Euroopa päeva üritus ajavahemikus 1.-12. mai 2017.
 • Õpilased saavad ise valida, kuidas nad Euroopa päeva läbi viivad ja milliste tegevustega sisustavad. Näiteks võib Euroopa päeva raames tutvustada ELi liikmesriike, kutsuda esinema külalisi, tutvustada Eesti Euroopa Liidu eesistumist, korraldada viktoriine ja mänge.
 • Euroopa päeva üritust võib korraldada koostöös kohaliku Europe Direct võrgustikuga.
 • Toimunud üritusest tuleb esitada Euroopa Parlamendi infobüroole kokkuvõte, milles ootame kirjeldust toimunud Euroopa Päevast ning fotosid ja/või videot, mis annaks ülevaate toimunust. Ülevaade tuleb saata hiljemalt 19. maiks 2017 aadressile: konkurss-EP-Tallinn@europarl.europa.eu
 • Kõik Euroscola reisi võitnud kooligrupid peavad enne reisi toimumist osalema ka Euroopa Parlamendi simulatsioonimängus. Täpsem info EP infobüroost.
 • Konkursist saavad osa võtta koolid, mis ei ole viimase kahe aasta jooksul (alates 2015 septembrist) võitnud Euroscola auhinnareisi.
 • Reisile sõitva grupi suurus on 20-24 õpilast (sõitvate õpilaste arvu kinnitab EP infobüroo) + 2 õpetajat, õpilaste vanus 16 – 19 eluaastat.
  Euroopa Parlament hüvitab võidu korral reisi Strasbourgi Euroscolale vastavalt Euroscola tingimustele. Orienteeruv reisihüvitis Eesti gruppidele on 480 eurot osaleja kohta. Euroscola võidureis toimub ajavahemikus oktoober-detsember 2017.
 • Euroscola konkurssi ja noorteprojekti puudutavates küsimustes pöörduda Euroopa Parlamendi infobüroo poole eptallinn@europarl.europa.eu ja tel 630 6969.

Mängude loomise võistlus „Mängumaraton“ – 23.04

HITSA kutsub sel kevadel kõiki 5-20aastaseid õpilasi ProgeTiigri mängude loomise võistlusele „Mängumaraton“! Töid ootame kuni 23. aprillini!

Võistlustööna tuleb esitada omaloodud mäng, mis õpetab teistele programmeerimist või tarka ja turvalist käitumist internetis. Metoodika saavad õpilased ise välja pakkuda, lahenduseks võib olla nii arvutimäng, mobiilirakendus kui ka laua- või kaardimäng.

Mängude kaudu saavad noored jutustada oma lugusid, disainida tegelasi ja maailmu ning samas lõimida erinevaid õppeaineid, nagu tehnoloogia, matemaatika, kunst, muusika, keeled. Võistlustöö saab hästi siduda ka põhikoolis tehtava loovtööga.

Võistlusel saab osaleda üksi või kuni viieliikmelise meeskonnana, võistlejaid on oodatud juhendama nii õpetajad, huviringide juhendajad kui ka lapsevanemad.

Töid hinnatakse viies vanuserühmas, finalistid selguvad 8. maiks. Finaal toimub 20. mail Tallinnas Ülemiste City SpaceX’is, kus kuulutatakse välja võitjad. Finaalis viiakse läbi ka mängumaraton, kus kõik finalistid saavad proovida üksteise loodud mänge ja hääletada oma lemmiku poolt.

Parimate tööde autoreid ootavad põnevad tehnoloogilised vidinad ning kõikide finaali pääsenud koolide vahel loositakse välja ProgeTiigri võistluse peaauhind väärtuses 500 eurot. Võistluse auhinnafond on 13 000 eurot!

ProgeTiigri võistluse reeglite ning ajakavaga saab lähemalt tutvuda HITSA kodulehel: konkurss.hitsa.ee.

Tops sinu käe järgi – 23. 03

R-kiosk kuulutas välja kujunduskonkursi oma kohvitopsidele uue kujunduse leidmiseks. Konkursil osalevate tööde hulgast valib žürii välja 4 kujundust, mis jõuavad juba suve alguses topside peale R-kioskites üle Eesti. Lisaks sellele jagatakse rahvahääletuse auhindadena välja aasta jagu tasuta kohvi R-kioskist ning 500€. Kuna konkurss on ennekõike suunatud noortele, tutvustan seda ka Teile, sest äkki on Teie koolis noori, kes sellest konkursist sooviksid osa võtta.

Konkursi reeglid ja tingimused osalemiseks leiate SIIT.

Gifivõistlus “Viisteist/viis teist …”

Mis on gif? Gif on pildiformaat, kus pilt liigub. Ehk gif on väike liikuv pilt, mis vaatamisel pidevalt kordub.

Gifi konkursil ootame osalema eelkõige lapsi ja noori, aga kõik hingelt noored, kes soovivad end proovile panna, laske käia 🙂 Muide noor on eestis kuni 26-aastane isik ja mõnel pool isegi kuni 30 aastane.

Võistluse teemaks on „Viisteist/viis teist…“. Viis-teist mida? Selle saad ise välja mõelda ja siinjuures loominguliselt läheneda.

Näiteks Nukufilmi Lastestuudiol saab kokku juba viisteist aastat, aga Priit Pärna animafilmifestivalil on möödunud viis aastat ja meie igal juhul soovime näha vähemalt viite teist aastat veel. Möödunud jõuludel aga juhtusin ma nägema põhjapõtra, kelle saanis põõnas jõuluvana. Viis teist parasjagu koju puhkama peale jõulumaratoni.

Kuigi gifina saab ka filmitud klippi kordama panna, siis sellele konkursile ootame animatsioone ehk siis kaader haaval üles pildistatud/joonistatud liikuvat pilti. Gifi puhul võiks jälgida ka, et pilt kordaks end sujuvalt.

Siin on sammud, mida gifi tegemisel jälgida:

 • mõtle välja lahe liikumine, mida saaks lõputult kordama panna;
 • vali sobiv animatehnika (joonistus, plastiliin, legod, aegvõte loodusest, asjade liigutamine, enda pildistamine jne);
 • tee vähemalt 15 pilti nii, et esimene ja viimane kaader oleks samad (siis saab klipi kordama panna);
 • lae pildid üles mõnele internetilehele, mis lubab sul neist gifi teha, näiteks http://gifcreator.me/;
 • muuda animatsiooni tempot nii, et liikumine oleks sujuv;
 • lae valminud gif animatsioon oma arvutisse;
 • vaata, et gifi suurus ei ületaks 15 MB. Gifi saab väiksemaks teha mugavalt gifcreator lehel samm nr 2 juures, kus saab vähendada piltide suurust (image size);
 • saada GIF aadressile info@nukufilmilastestuudio.ee;
 • lisa kirjale juurde oma nimi, vanus ja elukoht (maakond).

Tööde esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2017!

20. veebruaril saab vaadata esitatud gif-e Facebookis gifikonkursi ürituse lehelt ning anda hääl oma lemmikutele kuni 4. märtsini. Facebookis enim “meeldimisi” saanud gif pälvib publiku preemia.

5. märtsil kuulutame välja võitjad ja premeerime neid Animalaine festivali lõpetamisel 5. märtsil kell 17.30.
Auhindadeks on lisaks muule heale Nukufilmi Lastestuudio kinkekaardid, millega saab lunastada endale näiteks sünnipäeva peo, töötoa või koha meie kursustel, et animatsiooniga veel rohkem tuttavaks saada.

Võistluse reeglid:

 • Osalema oodatakse lapsi ja noori (kuni 26 aastat). Vanemate abi gifi loomisel on aga igati lubatud.
 • Võistkonnas võib olla kuni kaks liiget.
 • Gifid ei tohi õhutada vägivallale ega seadusega vastuolus olevatele tegevusele, olla solvavad või ropud.
 • Nukufilmi Lastestuudiol (NFLS) on õigus mitte avaldada hääletamiseks gife, mis NFLS hinnangul ei vasta reeglitele ja pole sobilikud.
 • Gifis ei tohi kasutada autoriõigustega kaitstud pilte, kujuneid jm.
 • Gifi suurus võib olla kuni 15 MB.

http://www.nukufilmilastestuudio.ee/gifi-konkurss-viisteist-viis-teist

Kunstikonkurss „Kunst ja koomiks“ – 1. märts

Tartu Kunstimuuseum kutsub kõiki kooliõpilasi osalema kunstikonkursil „Kunst ja koomiks“.

Ootame konkursile töid, mis lähenevad erinevatel põnevatel viisidel kunsti ja koomiksi teemale. Siinkohal toome näitena välja vaid mõned võimalikud variandid:

 1. Võttes aluseks mõni tuntud kunstiteos rääkida pildil toimuv ümber koomiksi keeles.
 2. Lugu vestlusest, mis toimus modelli ja kunstniku vahel kui Leonardo da Vinci maalis „Mona Lisat“
 3. Superkangelase portree või figuraalkompositsioon superkangelastega.
 4. Koomiks klassikalisest kunstist laenatud tehnikas (maal, kollaaž, linoollõige jne).

Laske fantaasial lennata!

Koomiksit on enamasti peetud väljaspool päris kunsti paiknevaks või selle äärealadel tegutsevaks nähtuseks. Esmakordselt jõuab koomiks kunstimuuseumidesse ja galeriidesse kui Ameerikas ja Inglismaal kerkib esile pop-kunst, mis hakkab lammutama piire nö kõrge kunsti ja popkultuuri vahel. Selle tulemusena liiguvad pildireana esitletavad lood, jutumullidesse paigutatud vestlus ning superkangelased ajalehtede ja koomiksiajakirjade lehekülgedelt kunstiteostele näitusesaalides.

Tänapäeval kasutavad juba paljud kunstnikud (Eesti kunstnikest näiteks Marko Mäetamm) koomiksit ühel või teisel kujul oma kunstiteoste loomisel. Ja kindlasti on koomiksikunstnikke, kes otsivad uusi ja põnevaid lahendusi oma koomiksite tegemisel, laenates võtteid klassikalistest kunstitehnikatest.
NB! Muuseumis on nüüd kuni maikuu lõpuni avatud näitus „Hall tsoon“, kus on väljas eesti kunstnike ja koomiksitegijate põnevad teosed sellelt äärealalt, mis paikneb koomiksi ja kunsti kokkupuutepunktis.

Konkursil osalemise tingimused:

 1. Osaleda võivad kõik lapsed, vanusegrupid 7–10aastased, 11–15aastased, 16–18aastased.
 2. Formaat on vaba. Tehnikad: maal, joonistus, graafika, kollaaž, segatehnika.
 3. Töö pöördele tuleb kleepida etikett, kus on kirjas: töö pealkiri, lapse nimi, vanus, kool, juhendaja, kontaktandmed.
 4. Tööd tuua või saata aadressil: Tartu Kunstimuuseum, Raekoja plats 18, Tartu 51004 Viimane postitamise või kohaletoomise kuupäev on 1. märts 2017.
 5. Žürii koosneb muuseumi töötajatest ja kunstnikest. Auhinnatakse kõigi vanusegruppide parimaid. Võitjad kuulutatakse välja muuseumi kodulehel ja Facebook’i lehel, auhinnad saab kätte näituse avamisel või postiga.
 6. Parematest töödest koostatakse muuseumi projektiruumis näitus, mis on avatud 10.03–02.04.2017.
 7. Töödele palume pärast näituse lõppu ise muuseumisse järele tulla. Võidutööd saadetakse postiga omanikele tagasi.

Lisainfo: Kristel Sibul,  kristel@tartmus.ee,  58817801

Joonistusvõistlus International Kid Art Competition

International Kid Art Competition- 2016 Instruction

 • Host Institution: Gaziantep Bahcesehir Schools
 • Aim: Contribution to creating a happy childhood in a peaceful World by applying the tools of art Works. Strengthing international cultural connections.
 • Age: 5-18 years
 • Start Date: 31/10/2016
 • Deadline: 23/04/2017
 • Meeting Date of Jury: 15/05/2017
 • Announcement date of Result: 22/05/2017
 • Address: Gaziantep Bahçeşehir Okulları
  Binevler mahallesi 57 nolu sokak no:5
  Şahinbey/Gaziantep
  Turkiye

Conditions of Participation

 • Topic: Our environment, family,friends, school, cultural values, city or country, etc.
 • Technic: charcoal pencil, pastel crayons, watercolor paint, gouache, mosaic, collage, types of press, etc.
 • Size: 25*35 without passepartout
 • One competitor can participate with more than one painting.

Sending the Arts
The following data should be indicated on the reverse side of each work. Data should be readable in English in Roman characters:

 1.  Full Name of author
 2. Country
 3. Age
 4. Gender
 5. Name of the School
 6. Name of the Art Teacher
 7. Address

Work of Art that must be arrived before 23rd April 2017 and sent to address :
Gaziantep Bahçeşehir Koleji
Binevler Mah. 57 Nolu Sk. No: 5
Şahinbey /Gaziantep
Turkey

Art work will not be returned. Unrewarded Works can be used for exhibitions or charity purposes.
Works submitted to our competitions are judged by principals, artists, art teachers and committee formed by experts of children works

Awards

 • Special Awards and Certificate of Attandence
 • The rewarded winners of the Competition will be announced in the website of Bahcesehir College
 • The art work which will be rewarded will take part in the catalogue

Other Points

Participating to the competition is free
The catalogue included the rewarded art work will be pressed
Contact person is Figen Polat – Head of Foreign Language Department
Phone: 0090 506 357 35 44
E-mail: polatfigen83@gmail.com

International Kid Art Competition is organised by Gaziantep Bahcesehir Schools

Joonistuskonkurss “Kosmos”

joonistuste-konkurss

Vanusepiirangut me lastele ei sea, seega kõik lapsed saavad osa võtta.
Joonistusi võib olla soovi korral mitu. Joonistada võib ükskõik millega: harilikuga, pastakaga, värvipliiatsitega, plastiliiniga jne.
Kõikidest töödest toimub näitus Tallinna KOSMOS IMAXis.

Laste joonistused saatke meilile: kosmos@devar.eu või paberkandjal aadressile:  Tallinn, Pärnu maantee 45, 10119, konkurss “KOSMOS”.
(palun märkida lapse nimi, perekonnanimi, vanus ja linn).

AUHINNAD:

 1. Võitja saab endale maagilisi 3D värviraamatuid. Tegelased ärkavad ellu just sellistena nagu laps on neid joonistanud!
 2. Võimalus osaleda multifilmi koostamisel, mõeldes välja enda stsenaarium oma joonistatud tegelasega.

Joonistusi võtame vastu kuni 25.11.2016. Võitja selgub 30.11.2016.

Kõik joonistused avaldame OÜ Devar Kids ja Creatice Space FB lehel #devar_space

Soovime Teile edu ja jääme Teie joonistusi ootama!

www.creativespace.ee
www.multiklass.ee

Stipendium vahetusaastaks Saksamaal

Meie kooli kui rahvusvahelises projektis „Koolid – tuleviku partnerid“ Eestit esindava kooli õpilastel on võimalus kandideerida YFU ja PASCH ühisele stipendiumile vahetusaastaks Saksamaal.

Info: Maarika Paun
kreativwettbewerb_plakat_2016-002-page-001

Joonista, pildista, filmi ja meisterda Robotexile!

robotex
Robotexi loovatele konkurssidele saad veel kuni 7. novembrini esitada oma robotite teemaga seotud joonistuse, foto, filmi, luuletuse või meisterduse!

Kuues erinevas kategoorias jätkub väljakutseid igale vanuserühmale alates mudilastest ning lõpetades soliidsete täiskasvanutega.

Esitatud tööd saavad eksponeeritud nii digitaalselt kui ka üritusel kohapeal.

Tutvu reeglitega: www.robotex.ee/konkursid ja vaata juba esitatud töid: www.robotex.ee/loovtood.

Ootame väga Sinu tööd! Küsimuste korral võta julgesti ühendust.

NB! Muutsime joonistuskonkursi tööde digitaalse üleslaadimise vabatahtlikuks. Konkursil osalemiseks on vaja aga kindlasti saata töö postiga.

NB! Robotivõistlustele saab registreeruda kuni 1. novembri õhtuni. Kui oled registreerumist edasi lükanud, siis nüüd on just õige aeg see ära teha: voistlus.robotex.ee/2016/register.

Auhinnafond, mis läheb võitjate vahel jagamisele, on sellel aastal 45 000 EUR.

Konkurss Odysseus II

odysseus_ii_cmyk_a3_ee

Euroopa kosmoseuuringute konkurss Odysseus II on mõeldud kõikidele kooliõpilastele ja üliõpilastele.

Odysseus ll on rahvusvaheline kosmoseuuringute teemaline konkurss, mis on käivitatud programmi Horyzont 2020 raames, kuhu on oma panuse andnud 14 erinevat euroopa organisatsiooni, nende hulgas ka Poola Teaduste Akadeemia Kosmoseuuringute Keskus.

Konkurss on mõeldud õpilastele ja üliõpilastele vanuses 7-22 aastat ja toimub kolmes erinevas etapis: riiklikus, regionaalses ja rahvusvahelises. Läbi viiakse kõigis 24-s ametlikus Euroopa Liidu keeles. Finalistidele on välja pandud erinevad põnevad auhinnad. Nende hulgas:

 • reis Guajaana kosmosekeskusesse Prantsusmaal
 • Praktika Euroopa Kosmose Agentuuris
 • Cite de’l Espace teemapargi külastus Toulouse’is
 • arvutiseeritud teleskoop
 • ipad 2 air koos e-raamatutega

Konkursist osavõtt on tasuta. Kulud mis on seotud reisidega poolfinaalis ja finaalis kaetakse organiseerijate poolt.

Rohkem informatsiooni konkursist võib leida veebilehelt www.odysseus-contest.eu.

Koomiksikonkurss «Võrdsete võimaluste Eest(i)»

Osale Lastekaitse Liidu koomiksikonkursil «Võrdsete võimaluste Eest(i)» ja võida reis Brüsselisse!

Eesti ratifitseeris 1991. aastal ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, mille artikkel 12 kohaselt on lapse õigust avaldada oma arvamust, olla ära kuulatud, ning teistel isikutel on kohustus lapse seisukohti arvesse võtta.
Konventsiooniga ühinedes võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused igale Eestis elavale lapsele. Sellest tulenevalt tähistab MTÜ Lastekaitse Liit novembrit traditsiooniliselt kui lapse õiguste kuud, mille raames toimuvad tegevused nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.

Sellel aastal kutsub MTÜ Lastekaitse Liit lapse õiguste kuu raames lapsi ja noori osalema koomiksikonkursil teemal «Võrdsete võimaluste Eest(i)». Ootame koomikseid kõikidelt 14–18- aastastelt (kaasa arvatud) lastelt ja noortelt. Konkursile ootame töid sellest, kuidas näed Sina võrdseid võimalusi Eestis. Kas kõikidel lastel ja noortel on võrdsed võimalused olenemata sellest, kus nad Eestis elavad? Kas hariduses on kõikidel lastel-noortel võrdsed võimalused? Kuidas on huviringide või kogukonnas kaasa rääkimise võimalusega? Kas Sinu arvamust võetakse võrdsena kellegi teise arvamusega?

Konkursi tingimused leiad siit.

koomiksikonkurss
Töid ootame kuni 10. novembrini 2016 aadressil: Endla 6-18, 10142 Tallinn, MTÜ Lastekaitse Liit. Tööde saatmisel palume lisada märksõna «koomiksikonkurss».
Konkursi võitjad kuulutatakse välja 22. novembril, mil toimub MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents «Kuidas elad, Eestimaa laps? Eile, täna, homme».
Kolme parimat koomiksitegijat ootab reis Brüsselisse ja Euroopa Parlamenti, mis toimub Euroopa Parlamendi saadiku Kaja Kallase kutsel.
Lisainformatsioon: konkurss@lastekaitseliit.ee või telefonil: 631 11 128

Stipendiumid 5.-12. klasside talentidele

maxima
Juba viis aastat toimunud stipendiumikonkurss Tulevikutalent kinnitab iga kord, et Eesti eri paigus leidub palju võimekaid noori, kel jätkub koolitöö kõrvalt aega ja pühendumust püüelda mõnes valdkonnas tipu poole. Kutsume teid üles neid andekaid noori oma koolis märkama ja innustama osalema konkursi kuuendal hooajal, et neid unistustele lähemale aidata!

Lühidalt tänavusest konkursist Tulevikutalent 2016:

 • Tulevikutalendi tiitlile ja kuni 1000-eurosele stipendiumile kandideerimiseks tuleb noorel esitada oma taotlus konkursi kodulehel enne 18. oktoobrit 2016.
 • Ootame taotlusi 5.-12. klasside õpilastelt, kellel on silmapaistvaid saavutusi mõnes neljast stipendiumikonkursi kategooriast: teadus, sport, kultuur ja ettevõtlikkus.
 • Selle aasta Tulevikutalente aitavad valida Rakett 69 saatejuht Aigar Vaigu, Eesti jalgratta rahvuskoondise peatreener Jaan Kirsipuu, ETV+ peatoimetaja Darja Saar ning näitleja, laulja ja tantsija Kristel Aaslaid.

Täpsem info SIIT

Söögivahetund 2016

Konkurss kestab 19. septembrist kuni 21. oktoobrini 2016.

Osaleda võivad kõik kooliõpilased 1.-12. klassini:

 • Algklasside- (1.-4. klass) ja põhikooliõpilased saavad osaleda joonistuste või videoga
 • gümnaasiumiõpilased saavad esitada video.

Konkursile esitatavate loovtööde teema on „Kuidas panna õpilased rohkem köögivilju sööma?“
Valmiv joonistus või video peab kujutama nägemust sellest, mis paneks õpilasi rohkem köögivilju sööma. Oluline on läbi mõelda, milliseid konkreetseid muudatusi kool saaks/võiks teha, et köögiviljad oleksid kättesaadavad ja nendest valmistatud toidud isuäratavad ning maitsvad. Mõtiskleda, mis on veel need tegurid, mis paneksid õpilasi ise oma käitumist muutma ja rohkem köögivilju sööma.
Kõikides vanuserühmades esitatakse joonistus individuaalselt (st töö valmistab üks õpilane). Videod valmistatakse grupi või klassi ühisloominguna, mis tähendab seda, et ka auhinda tuleb jagada klassi või koolikaaslastega.
Töid hinnatakse ja auhinnad antakse välja kolmele parimale tööle kahes vanuserühmas:
• 1.-4. klass
• 5.-9. klass
• Eraldi antakse välja üks suur grupiauhind 1.-12. klasside parimale videole.

Žürii valib parimad loovtööd välja hiljemalt 16. novembriks 2016. Võitjaid teavitatakse isiklikult meili teel ning konkursi tulemustega info saadetakse ka kohalikule tervisedendajale. Kõik žürii poolt äramärgitud tööd ning autorid avalikustatakse veebiaadressil.
Tervise Arengu Instituudil on õigus kasutada töid näitustel, trükistes ja muudes infomaterjalides ning oma veebilehtedel virtuaalnäitusena.

Julgust osalemisel ja edu konkursil!

Täpsem info siit

Kokkuvõtte kirjutamise võistlus

Kokkuvõtte kirjutamise võistlus ootab 200-sõnalist kokkuvõtet kirjutama.

Reede, 30. septembri hommikul kell 9 avatakse Vikerraadio kodulehel tekst, millest tuleb teha kuni 200-sõnaline kokkuvõte. Kokkuvõte tuleb žüriile hindamiseks edastada hiljemalt 1. oktoobril kell 18 samal veebilehel.

Kokkuvõtete tegemise oskust on vaja kõigile. Kokkuvõtteid peavad kirjutama õpilased, üliõpilased, teadlased, ametnikud, projektide kirjutajad, ajakirjanikud, veebitoimetajad, referendid ja teised. „Tuum“ on hea võimalus oma oskused proovile panna ja neid teistega võrrelda.

Kokkuvõtte tegemine nõuab oskust tekstist aru saada, sellest tuumne info üles leida ja tulemus lugejale edasi anda. Selle juures on vaja jälgida:

– et algse teksti mõte ei moonduks;
– et tulemus oleks objektiivne ja esitaks teksti autori mõtteid, mitte refereerija arvamusi;
– et kokkuvõte oleks lugejale või kuulajale arusaadav ka ilma originaalita;
– et tekst oleks keelelt tihe, lihtne, selge, täpne ja kirjavigadeta.

Parimatele on auhinnad, tänavu suuremad kui mullu: esimene auhind 150 eurot, lisaks mitu teist ja kolmandat auhinda, á 75 eurot ja 40 eurot. Parimale kooliõpilasele antakse eriauhind.
Lisaks saab iga osavõtja välja prinditava nimelise osalustunnistuse. 25 parima tunnistusel on kirjas ka tulemus.

Juba viiendat aastat toimuval võistlusel saab osaleda üksi ja võistkonnana. Võistkonna võib moodustada kool, klass, perekond, sõpruskond jne. Võistkonna suurus on vaba.

Kokkuvõttevõistluse korraldavad haridus- ja teadusministeerium, rahvusringhääling ning Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös emakeele seltsi ja emakeeleõpetajate seltsiga.

Õpilaste uurimistöö stipendiumikonkurss

Eesti Teadusagentuur ootab õpilasi kandideerima oma uurimistöö tegemiseks noore uurija stipendiumi konkursil. Noore uurija stipendiumikonkursile on oodatud kandideerima 8.-11. klasside teadushuvilised noored, kes soovivad oma uurimistöö tegemisel saada abi teadlasest juhendajalt. Konkursi tähtaeg on 17. oktoober 2016.

Kandideerida saab kas üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga. Stipendium pakub õpilasele ja tema juhendajale nii korralduslikku kui rahalist tuge uurimistöö läbiviimiseks: aitab lapsel leida teadlasest juhendaja ning toetab uurimistööks vajalike juhendamis- ja muude kulude katmisel. Konkurss toimub kord aastas.
Noorte uurijate väljavalimisel peame oluliseks, et õpilased oleksid Eesti eri paigust ja plaanitavate uurimistööde teemad kataksid erinevaid valdkondi. Eriti julgustame osalema suurtest keskustest väljaspool elavaid õpilasi.
Noore uurija stipendiumi konkurss toimub juba kuuendat aastat ja selle aja jooksul on õpilased uurinud palju põnevat alates näiteks luulekogudest ja lõpetades õhu ammoniaagi- ja vere glükoosisisaldusega. Uurimistöid on edukalt kaitstud oma koolis ja need on pälvinud auhindu riiklikel konkurssidel.
Noorte uurijate kogemustest uurimistööde tegemisel saab lähemalt lugeda portaalist http://miks.ee

Konkursi info ja taotlusvormi leiab www.etag.ee/nooruurija

Lisainfo: Sirli Taniloo, Eesti teadusagentuur, tel 7317 347, e-post: sirli.taniloo@etag.ee

Koomiksikonkurss “Võrdsete võimaluste Eest(i)”

Osale Lastekaitse Liidu koomiksikonkursil „Võrdsete võimaluste Eest(i)” ja võida reis Brüsselisse!

Eesti ratifitseeris 1991.aastal ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, mille artikkel 12 kohaselt on lapse õigust avaldada oma arvamust, olla ära kuulatud, ning teistel isikutel on kohustus lapse seisukohti arvesse võtta.

Konventsiooniga ühinedes võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused igale Eestis elavale lapsele.
Sellest tulenevalt tähistab MTÜ Lastekaitse Liit novembrit traditsiooniliselt kui lapse õiguste kuud, mille raames toimuvad tegevused nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.

Sellel aastal kutsub MTÜ Lastekaitse Liit lapse õiguste kuu raames lapsi ja noori osalema koomiksikonkursil teemal „Võrdsete võimaluste Eest(i)“.

Ootame koomikseid kõikidelt 14–18- aastastelt (kaasa arvatud) lastelt ja noortelt. Konkursile ootame töid sellest, kuidas näed Sina võrdseid võimalusi Eestis. Kas kõikidel lastel ja noortel on võrdsed võimalused olenemata sellest, kus nad Eestis elavad? Kas hariduses on kõikidel lastel-noortel võrdsed võimalused? Kuidas on huviringide või kogukonnas kaasa rääkimise võimalusega? Kas Sinu arvamust võetakse võrdsena kellegi teise arvamusega?

Konkursi tingimused leiad manusestja need on avaldatud ka Lastekaitse Liidu koduleheküljel.

Töid ootame kuni 10. novembrini 2016 aadressil: Endla 6-18, 10142 Tallinn, MTÜ Lastekaitse Liit. Tööde saatmisel palume lisada märksõna „koomiksikonkurss“.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja 22. novembril, mil toimub MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Eile, täna, homme“.

Kolme parimat koomiksitegijat ootab reis Brüsselisse ja Euroopa Parlamenti, mis toimub Euroopa Parlamendi saadiku Kaja Kallase kutsel.

Lisainformatsioon: konkurss@lastekaitseliit.ee või telefonil: 631 11 128

Õpilasleiutajate konkurss 2016

A3_opilasleiutajad_2015.indd

Otsitakse noori leiutajaid eelkoolist kuni 12. klassi lõpuni!

Juba üheksandat aastat toimuvale õpilasleiutajate riiklikule konkursile ootame osalema kõiki õpilasi alates eelkoolist kuni 12. klassi lõpuni! Preemiaid ja auhindu jagub nii õpilastele kui ka juhendajatele!
Konkreetset teemat leiutistele ei ole, peaasi, et see aitaks ümbritsevat paremaks muuta ning lahendaks mõne probleemi.
Sel aastal esitatavad ideed on ühtlasi ka kingitus Eesti Vabariigi 100ndaks sünnipäevaks.

NB! Selgi aastal peavad gümnaasiumiõpilaste esitatud tööd nii sisu kui ka vormistamise poolest sarnanema varasemast enam praktiliste ja/või uurimistöödele esitatavatele nõuetele.
Juhendamist abistavad viited leiate selle kirja lõpust ja konkursi kodulehelt.

Lisaks otsime sel aastal konkursil osalejate seast koos Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonnaga neid lapsi (vanuses 6-12 aastat, Eesti otsib leiutajat), kellest teha dokumentaalklipid Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Täpsemalt vt videoklipiga osalemise kohta leiutajate konkursi kodulehelt www.etag.ee/leiutajad

Tööde esitamine: 17. oktoober 2016
Teema: Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased eelkoolist kuni 12. klassini
Auhinnafond: 25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad paremaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. Esemeline auhind on ühele koolile. Eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita  Ameerikasse maailma suurimale õpilaste teadusmessile Intel ISEF. Videoklipikonkursi eriauhind on jalgratas. Lisaauhinnad annavad välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet koostöös Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, AHHAA teaduskeskus ja Energia Avastuskeskus.
Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle detsembris, aeg ja koht selguvad oktoobri lõpus ja sellest antakse novembris kõigile auhinnasaajatele ka isiklikult teada.

Esitatud ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm – eelkool – 4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Videoklippe hinnatakse vanusevahemikus 6 kuni 12 eluaastat.

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt  http://www.etag.ee/leiutajad 

NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mis on esitatud elektroonilises osalusvormis www.etag.ee/konkursid
Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas.

Abiks osalemisel ja juhendamisel!

 1. Klassi või kooli stendile panekuks saate välja trükkida ka kirjale lisatud selleaastase konkursi postri.
 2. Tootedisainer Merike Rehepapi eestikeelse veebiloengu  „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“ salvestist saate vaadata Youtube’is.
 3. Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitust, mille faile saate näha  kodulehel. Näitust, st suuri rollup-postreid saate meie juurest tellida tasuta ka koolidesse.

Konkurss toimub sel aastal juba üheksandat korda, varasematel aastatel on esitatud kokku ligi 5500 peaaegu 320st koolist.

Konkurssi korraldavad sel aastal Eesti Teadusagentuur ja Eesti Rahvusringhääling, preemiafond tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumist ning lühidokumentaalide tootmist rahastab EV 100 korraldustoimkond.
Varasemate konkursside  tulemused leiate meie kodulehelt www.etag.ee/teadpop

Fotovõistlus ZoFo

SEPTEMBRIKUUS LOOMAAEDA PILDISTAMA!

ZoFo 2014 „Pelikanid“, autor Aleksander Kuzovlev
ZoFo 2014 „Pelikanid“, autor Aleksander Kuzovlev

Tallinna loomaaia fotovõistlus ZoFo toimub juba kolmandat korda. Loomaaed on igal aastaajal oma nägu ja seda on ka loomad – kui eelmised pildistamised on toimunud kevadel ja suvel, siis sel aastal ootame võistlusfotosid sügisesest loomaaiast septembrikuu jooksul. Fotovõistlus on hea võimalus oma lemmikuid „jahtimas“ käia ja septembrikuu võimaldab seda veel soodsalt korduvkülastajatele mõeldud lojaalsusprogrammi raames teha.
Loomaaiaasukate pildistamine on vahva ka ilma võistlemata, kuid eelnevate ZoFo võistluste tulemusel on palju erilisi hetki loomade elust pildile jäädvustatud. Eelmisele, kaks aastat tagasi toimunud fotokonkursile esitati kokku 1726 tööd 875 osavõtjalt.

ZoFo 2016 korraldajateks on Tallinna loomaaed ja Fotoluks AS.
Kogu info fotovõistluse tingimuste kohta on leitav loomaaia kodulehelt ja lojaalsusprogrammi tutvustab link 
Loomaaed on septembrikuus avatud iga päev 9-19, kassad suletakse kell 17.
Lisainfo: Briti Klimberg, briti.klimberg@tallinnzoo.ee, tel +372 50 78 447

Tule vabatahtlikuks!

noortenadal

Tallinna noortenädal 2016 tuleb taas ja kutsub innustava programmi saatel sügisest koolivaheaega tähistama!

Tallinna noortenädal leiab aset 25.–29. oktoobril. Selleks, et sügisene koolivaheaeg veelgi meeldejäävamaks ning elamusterohkemaks kujuneks, ootab Tallinna noortenädal oma ridadesse vabatahtlikke, kes aitaksid panustada ühe suurema noorteürituse korraldamisse.

Vabatahtliku tööperiood on 10. oktoobrist kuni 1. novembrini 2016.

Ootame meeskonda noori vanuses 14–26 eluaastat. Võimalus on kaasa lüüa ühe või kahe meeskonna töös: korraldustiim ja meediatiim. Ankeedi kandideerimiseks leiad SIIT.

Mida pakume vabatahtlikule?

 • Suurepärase töökogemuse.
 • Praktilisi teadmisi ülelinnalise noorteürituse korraldamisest.
 • Arendavaid koolitusi.
 • Uusi kontakte ning innustavaid ja sõbralikke meeskonnakaaslasi.
 • Soovi korral soovituskirja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt.
 • Toitlustust ning motivatsiooniüritusi.

Mida ootame vabatahtlikult?
Vabatahtlikult ootame motivatsiooni ja tahet noorteürituse korralduses kaasa lüüa, paindlikkust töö ja aja suhtes, positiivset ning avatud meelt.
Meediatiimiga liitumise korral eeldame huvi meedia, fotograafia ja ajakirjanduse vastu.

Esita avaldus hiljemalt 23. septembriks. Kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 28. septembril 2016 e-posti või telefoni teel.

NB! Kõigil väljavalitud kandidaatidel eeldatakse osalemist 2. oktoobril toimuval meeskonnakoolitusel ja 7. oktoobril ettevalmistaval kohtumisel.

Tallinna noortenädala peakorraldajaks on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Tallinna noortenädal on kord aastas korraldatav ülelinnaline noorteprogramm, mis keskendub sel aastal disaini ning ettevõtlikkusega seotud teemadele.

Loovtööde konkurss – Robotex 2016

robotex
Robotexi meeskond kutsub Teid osalema loovatel konkurssidel!

 • Joonistuskonkurss „Robotite argipäev“
 • Digitaaljoonistuskonkurss „Robotex 2050“
 • Fotokonkurss „Robotid teevad kodu targaks“
 • Videokonkurss „Mida ei saa jõuga, seda saab nõuga“
 • Meisterdamiskonkurss „Kuidas pääseda kosmosesse?“
 • Luuletuskonkurss „Julge roboti rind on õline“

TUTVU REEGLITEGA

Robotex on Euroopa suurim robotivõistlus, mis toimub Tallinna Tehnikaülikooli koordineerimisel koostöös Tartu Ülikooli ja Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutusega.

Robotex 2016 leiab aset 02.- 04. detsembril TTÜ Spordihoones, Männiliiva tn 7. Robotex 2016 raames toimub 23 erinevat robotivõistlust, põnev Tehnoloogianäitus ning on võimalus ennast proovile panna erinevates töötubades.

Üritus on kõigile TASUTA!

Suvised auhinnalised konkursid ja mängud

Kool hakkab lõppema ning peagi on kõigil võimalik päikest, loodust ja rahulikumat rütmi nautida.
Enne veel, kui puhkuse plaanid kõik mõtted vallutavad, jagame teiega infot, mida tasuks Eestimaal ja Euroopas ringi sõites meeles pidada:

 1. Kuni 28. augustini on toimumas Euroopa Komisjoni poolt korraldatav fotovõistlus, mis kutsub märkama Euroopa Liidust rahastatud rajatisi teie kodukohas. Auhinnaks on 2 päevane reis Brüsselisse kahele koos fotograafia koolitusega ajavahemikus 10 – 13 oktoober 2016.
  Rohkem infot leiate SIIT!
 2. Kõik kes naudivad kirjutamist, siis 30. juunini saab end proovile panna Euroopa Liidust rahastatud projekti kohta blogipostitusi tehes (oma emakeeles). Kolm parimat võidavad oktoobris toimuva auhinnareisi Brüsselisse, et osaleda alates 2003 aastast toimuval ürituste sarjal „European Week of Regions and Cities“.
  Rohkem infot leiate SIIT!
 3. Kui reisite enne 11. juunit mööda Euroopat või külastate Riiat, siis on võimalus seda ühildada aaretejahiga et võita linnapuhkus kahele ühte Euroopa pealinna. Selleks tuleb internetis õigesti vastata kolmele küsimusele, saada endale salajase sõnumi dešifreerimise võti, päriselt valitud linnas vihjatavat objekti külastada ja saadud salakood projekti kodulehele sisestada.
  Rohkem infot leiate SIIT!

Merefilmide festival ootab filme!

Tere filmisõber,
15.-17. juulini toimub sellel aastal Tallinna Merepäevade raames Merefilmide festival. Filme on igale vanusele ja maitsele ning mitmes saalis ja laval korraga. Merepäevasid külastab aasta aastalt enam kui 130 000 inimest. Kandideeri oma filmiga sobivas kategoorias ja tee end nähtavaks! Oma filme saab registreerida kuni 25. maini 2016 täites alloleva vormi. Film tuleb laadida pilvesse ning vormi lisada filmifaili sisaldava kausta link või see tuua Tallinna Kultuuriameti aadressile. Meretemaatilisus lisab omalt poolt vürtsi, aga see pole millekski kohustav ega kuidagi filmivalikut piirav.

Registreerimise vorm SIIN

Kategooriad:

 • Noorte- ja lühifilmid – ootame nii erinevate pikkustega noortefilme, kui ka erinevates žanrites lühifilme. (Tegijate vanus ega tootjafirma pädevus ei mängi rolli – hinnatakse filmi.)
 • Laste- ja nukufilmid – erinevates pikkustes lastefilmid, nukufilmid, joonisfilmid ja animatsioonid.
 • Loodus- ja ajaloolised dokumentaalfilmid – ootame meretemaatilisi dokumentaale, kui ka kõike muud. Dokumentaalfilmid võivad pajatada eluolust, laevadest, spordialadest, mereelustikust, lindudest, ilmast, sõjast, Eestist kui ka välismaast.
 • Mängufilmid – kui omalt poolt loodud mängufilm eelnevatesse loenditesse ei sobitunud, siis ka täispikad mängufilmid, mis oma sisult, olemuselt on küpsed ja žüriile huvipakkuvad leiavad tee filmifestivali kavasse.

Välja valitud filmid selguvad hiljemalt 10. juuniks, millest teavitatakse veebilehel tallinnamerepaevad.ee ning saadetakse kõigile osalejatele ka vastav e-mail. Parimatele on Canon välja pannud hulgaliselt auhindu, et filmide tegemine saaks veelgi parema hoo sisse. Iga film on loodud puudutamaks kedagi – kandideeri ja aitame need inimesed üles leida!

Lisaküsimuste tekkimisel:
filmiprogramm@mail.com
Tallinna Kultuuriamet
Vabaduse väljak 10a
10146 Tallinn

Videokonkurss gümnasistidele

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut on välja kuulutanud videokonkursi “Kui ma oleksin õpetaja …”, mille peaauhinnaks on GoPro Hero HD seikluskaamera.

Konkursi eesmärk on ergutada gümnaasiumiõpilasi proovima õpetajaametit ning anda professionaalset tagasisidet.

Konkursitööna oodatakse 3–5-minutilist videoklippi, mis näitaks õpetamisprotsessi. Õpetatava aine, klassi ja tunniosa (sissejuhatus, uue materjali esitlus, kinnistamine) saab õpilane ise valida. Samuti on osaleja enda otsustada, kas ta õpetab konkreetseid õpilasi klassiruumis või huvilisi videokaamera taga. Kindlasti võiks küsida abi ja nõu ka mõnelt õpetajalt.
Valmis videoklipp tuleb hiljemalt 16. maiks üles laadida Youtube´i keskkonda ning saata link koos nime, kooli ja klassiga aadressile tuuli.hiiesalu@ut.ee.
Laekunud töid hindab žürii ning välja valitakse ka rahva lemmik. Konkursi tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse üle 30. mail pidulikul lõpuüritusel.

Täpsema info leiab TÜ haridusteaduste instituudi kodulehelt www.ht.ut.

videokonkurss

Osale ideekonkursil

Hea õpilane!

Tartu Ülikool usub, et maailma muutmine algab meist endist. Ka Sinust, kes Sa seda kirja loed. Kindlasti oled Sa mõelnud, kuidas võiks üht või teist igapäevast või mitte nii tavapärast asja või toimingut paremaks teha. Siin on Sinu võimalus! Kutsume Sind osalema üle-eestilisel ideekonkursil „Võime muuta maailma!“, kus parimad videod saavad premeeritud GoPro kaameratega.

Kui Sul on mõte, kuidas mõnda probleemi ühiskonnas lahendada, siis esitle ideed hiljemalt 15. mail üksi või sõpradega kuni ühe minuti pikkuses videoklipis, lae see konkursi veebikeskkonda muudamaailma.ut.ee ja panusta maailma paremaks muutmisse. Esitatav idee võib olla kogu maailma, Eestit või üksnes Sinu enda elu muutev mõte, teostatav või esmapilgul teostamatuna tunduv mõttesähvatus või kaua aega mõttes mõlkunud unistus.

Parimate ideede autorid saavad auhinnaks GoPro kaamerad ning žürii poolt valitud võitja ideed hakatakse soovi korral ka päriselt ellu viima TÜ ideelaboris. Konkursi võitja valib välja Tartu Ülikooli žürii 22. mail, ühtlasi valib oma lemmiku ka rahvas.

Rohkem infot aadressil http://muudamaailma.ut.ee.

Tartu Ülikool – võime muuta maailma!

Muuda_maailma

Osale konkursil “Tark YouTuber 2016”

Civitta Eesti AS, Eesti Targa Töö Ühing, SA Vaata Maailma ja Lastekaitse Liit korraldavad konkursi “Tark YouTuber 2016”. Konkursi eesmärgiks on “Get Online Week 2016” raames pöörata noorte tähelepanu interneti turvalisusele ning võimalike ohtude vältimisele.

Tark Youtuber 2016 konkursile registreerumine SIIN on avatud 20. märtsini kuid võistlustöid ootame 31. märtsini! Seega on praegu oluline vaid kärmelt reageerida ja konkursile registreeruda, aga töid võib saata kuni 31. märtsini.

Filmitud vlogid tuleb saata koos osaleja nimega aadressile gow.konkurss@gmail.com. Kõik saadetud tööd vaadatakse üle ning laetakse üles Tark Youtuber 2016 Youtube kanalisse, kus soovijad saavad filmitud vloge vaadata ja hinnata. Võidutööd kuulutatakse välja 25. märtsil Targa Töö Ühingu Facebooki lehel!

Auhinnaloosis osalemiseks peavad kõik võistlustöö meeskonda kuuluvad liikmed end hiljemalt 20. märtsiks registreerima aadressil http://edin.ee/osalekonkursil/. Juhul kui vlog esitatakse ühe klassi poolt, peavad registreerima kõik klassi lapsed eraldi, sest just nii on võimalik suurendada võimalusi võita mõni eriauhind kogu klassile!

Osalema on oodatud kõik kooliastmed alates algkoolist ja kaasaarvatud kõrg- ning kutsekoolid üle Eesti. Konkursil osalemiseks tuleb filmida vlog ehk video oma tegemistest, mõtetest, hobidest või lihtsalt päeval tehtust kuid seejuures tuleb jälgida, et video vastaks interneti turvalisuse reeglitele*.

Vlogi pikkus võib olla kuni 2 minutit, vlogi võib filmida üksi, sõbra, kogu klassi või kursusega.

Võistlustöid hinnatakse kolmes kategoorias: I-VI klass, VII-XII klass ja kutsekoolid/kõrgkoolid. Parimatele on auhindadeks nutitelefon, kinokülastus (kokku kuni 30-le inimesele) ja kringel või tort. Lisaks loositakse kõikide osalejate vahel välja kast Tupla šokolaadi ning Youtubes kogutud „meeldimiste“ alusel kuulutatakse välja publiku lemmiku auhind! Klassi või kursuse eriauhinnad loosime välja kõikide osalejate vahel – just seetõttu on oluline, et iga õpilane registreeriks end individuaalselt ülal nimetatud lingil, sest just nii on võimalik suurendada oma klassi võiduvõimalust!

Vlogi reeglid:

 • Videos võib kasutada ainult neid klippe või pilte, kus on peal inimesed, kes on sulle selleks loa andnud.
 • Ole enda kohta infot jagades ettevaatlik! Lähtu põhimõttest- mida vähem, seda parem. Jälgi, et videos ei oleks liigselt informatsiooni näiteks sinu kodu asukoha kohta (aadress, telefoninumber, paroolid jne.)
 • Ei ole lubatud teiste kiusamine internetis (solvamine, ahistamine, laimamine, paroolide varastamine, varikontode tegemine jmt).
 • Kui esitad mingeid fakte, siis tea, et internetis esitatakse vahel fakte, mis ei ole tõesed. Kontrolli infot vähemalt kolmest erinevast allikast ja alles seejärel kasuta seda oma konkursi töös.
 • Kui oled midagi loonud (video, teksti, luuletuse, laulu jmt) siis võid selle soovi korral internetis teistele kättesaadavaks teha. Teised peavad sinu tehtut austama ja seda kasutades viitama sulle kui autorile.
 • Relvade ja sõjavarustuse presenteerimine vägivaldsel või vägivalda õhutaval moel ei ole lubatud.
 • Sinu tööd ei tohi teisi inimesi solvata ega neile haiget teha.
 • Kui kasutad kellegi teise tööd enda töö sees või alusena, siis pead viitama selle tööpäritolule.

Konkursi Facebooki leht asub siin.

Osale ettevõtluskonkursil

UNESCO on sel aastal rahvusvahelise noorte ettevõtluskonkursi partner. Konkursi eesmärk on kaasa aidata meie planeedi kestlikkusele, kutsudes noori pakkuma välja ideid ja projekte.

Lisaks pakutakse noortele võimalust osaleda internetipõhises õppeprogrammis, mille läbimisel väljastab vastava diplomi Stiftung Entrepreneurship Berlin.

Osalema oodatakse noori ettevõtjaid vanuses 15–30.
Konkursil osalemiseks tuleb end registreerida selleks loodud veebilehel, mille kaudu toimub kogu osalusprotsess. Esitatud idee või projekt peaks panustama ühe või enama kestliku arengu eesmärgi elluviimisesse.

Tähtaeg on 30. juuni 2016 ning võitjad kuulutatakse välja oktoobris 2016.
Rohkem infot ning osalemine
Kestliku arengu eesmärgid

Joonistusvõistlus õpilastele „Päästame jääkaru“

Foto: Jääkaru Nord, autor M. Kitsing
Foto: Jääkaru Nord, autor M. Kitsing

Tallinna Loomaaed kuulutab välja joonistusvõistluse kooliõpilastele, mis on osaks Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi poolt juhitud projektist “Jääkaru uus kodu”. Uue polaariumi kavandamine ei ole vaid ehitusprojekt, vaid hõlmab ka jääkaru (Ursus maritimus) kui maailma suurima maismaakiskja ja polaaralade elaniku elutingimuste tutvustamist.

Jääkaru elab põhjapoolkera arktilistel aladel. Kliimasoojenemine mõjutab kogu planeeti, aga iseäranis nende suursuguste loomade elupaiku. Kliimamuutused ja inimtegevus on oluliselt muutnud mere ökosüsteemi, kahandanud liustikualasid ja sulatanud jääpanku, kus jääkarud tegutsevad. Väga oluline roll jääkarude kaitses on loomaaedadel, kus säilitatakse nii liigi geneetilist baasi kui ka selgitatakse polaaralade asukate probleeme.
Kõigil Eesti koolide õpilastel on nüüd võimalus jääkarude ja nende eluviisiga tutvumiseks, kaasamõtlemiseks ja tegutsemiseks, et leida lihtsaid, omapoolseid võimalusi kliimamuutuste vähendamiseks ja seeläbi ka jääkarude kaitseks. Häid mõtteid ja kauneid lahendusi ootab loomaaed seekord paberilehele.

Joonistusvõistluse osalemistingimused on leitavad loomaaia kodulehelt .
Osalema oodatakse mitte vaid üldharidus-, vaid ka huvikoole. Iga õppeasutus võib esitada kuni 4 tööd A3 formaadis vabas tehnikas ja töid hinnatakse neljas vanuseklassis. Joonistama ja töid esitama võib asuda kohe, aga viimane päev tööde loomaaeda toimetamiseks on 22. aprill 2016.

Võitjad kuulutatakse välja laupäeval, 14. mail 2016 loomaaia muuseumiöö avamisel. Esitatud tööd jäävad loomaaeda, kus neid kasutatakse näitustel, loomaaia trükistes jm loodushariduslikel eesmärkidel. Parimaid „jääkaru päästjaid“, joonistajaid või ideede autoreid, ootavad loomaaia pääsmed ja eriauhinnad.

Lisainfo: Christina Daous, christina.daous@tallinnzoo.ee, tel 6943310, 57705028

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2016

Kutsume teie kooli õpilasi esitama oma uurimistööd 2016. aasta õpilaste teadustööde riiklikule konkursile!
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märtsil 2016.

Konkursi lõppvoor, kuhu kutsutakse kuni 100 parima töö autorid oma töid stendiettekannetena esitlema ja konkursi auhindade kätteandmine toimuvad Õpilaste teadusfestivalil 28.-29. aprillil 2016. a Tallinnas Kultuurikatlas.

Preemiasaajad kuulutatakse välja festivali teisel päeval 29. aprillil.

Auhinnad

 • Konkursile saabunud töid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Võitjate vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalised auhinnad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.
 • Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Lisaks ka osalemine noorte teadusnädalal Londonis, noorte teaduslaagris Šveitsi alpides ja Šveitsi talendifoorumil.
 • 2016. a konkursi eriauhindasid annavad välja paljud asutused ja ettevõtted – näiteks energeetika valdkonna parima töö autorit ja juhendajat premeerib Eesti Energia. Auhindasid jagavad veel Teaduskeskus AHHAA, Energia Avastuskeskus, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Loodusmuuseum ja paljud teised.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta saab Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.

Konkursitööde esitamise keskkond on avatud SIIN.

 

Kaili Kaseorg-Cremona, konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
www.etag.ee
tel 5805 0869

Koolinoorte DNA-päeva esseekonkurss

Kutsume taas koolinoori ja nende õpetajaid panema end proovile Euroopa Inimesegeneetika Ühingu korraldataval geneetika-alasel esseekonkursil. Tegemist on põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele (vanuses 14-19 aastat) suunatud võistlusega, kus etteantud teemale vastates on võimalik võita kopsakaid preemiaid nii õpilasele kui teda juhendavale juhendajale. Ühest klassist on lubatud esitada kuni kolm esseed, pikkusega ca 750 sõna. Töid oodatakse inglisekeelsena, kuid lubatud on ka emakeeles kirjutatud töö tõlkimine õpetaja kaasabil. Ja siinkohal tulevad nüüd appi Tartu Ülikooli teadlased.
Nimelt, innustamaks rohkem õpilasi võistluses kaasa lööma, oleme kuulutanud tänavu välja Eesti sisese eelvooru, mille käigus saab oma töö esitada eesti keeles. TÜ Eesti Geenivaramu ja TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogiainstituudi teadurid valivad esitatud tööde seast välja kolm parimat tööd, mida konkursile esitada ning ollakse abiks ka edasisel tõlkimisel inglise keelde.

Töö esitamiseks veebilehel on aega 31. märtsini, töö esitamiseks eestikeelsena ja eelhindamiseks tuleks essee saata e-kirja teel hiljemalt 15. märtsiks 2016 aadressile: geenivaramu@ut.ee.

Täielik info konkursi tingimuste kohta ning töö elektrooniliselt esitamise vorm on leitav internetilehelt: www.dnaday.eu

Essee tuleb kirjutada etteantud teemal, valida on kahe variandi vahel:

 1. Choose a genetic test that is currently available for a condition or disease that does not cause symptoms until adulthood (i.e., an adult-onset condition such as hereditary breast cancer). Describe how the test works and how certain the test results are. Then, either defend or refute the recommendation below from ESHG on “Genetic testing in asymptomatic minors”: “Presymptomatic and predictive genetic testing of minors for conditions with adult-onset is acceptable only if preventive actions (e.g. preventive surgery or early detection aimed at therapeutic interventions) can be initiated before adulthood. Otherwise pre symptomatic and predictive genetic testing in minors for adult-onset disorders should be deferred until the person has the maturity and competence to understand the nature of the decision and its implications.” Valige üks (maailmaturul) saadaolev geneetiline test, mida kasutatakse seisundi või haiguse puhul, mis ei põhjusta nähtavaid sümptomeid enne täiskasvanuiga (näiteks pärilik rinnavähk). Kirjeldage, kuidas see test töötab ning kui kindlad on selle testi tulemused.Seejärel kaitske või lükake ümber Euroopa Inimesegeneetika Ühingu soovitus(ed) teemal “Geneetiline testimine sümptomiteta alaealistel”: “Täiskasvanueas avalduvate (haigus-) seisundite presümptomaatiline ja ennustav geneetiline testimine alaealistel on vastuvõetav vaid juhul, kui ennetavaid meetmeid (nt ennetavate operatsioonide või varajasele avastamisele suunatud ravivõtete kasutamine) on võimalik rakendada enne täiskasvanuikka jõudmist. Alternatiivina tuleks täiskasvanueas avalduvate haiguste presümptomaatiline ja ennustav geneetiline testimine alaealiste puhul edasi lükata seni, kuni inimene on piisavalt küps pädevalt otsustamaks ja ka mõistmaks oma otsuse tagajärgi.”
 2. Genomics is one of the main technologies that will facilitate personalized (or precision) medicine. In order to maximize the potential for personalized medicine, many people now advocate a big data approach. The future they see is that data from individuals held in electronic medical records, may be coupled with other information from wearable sensors as well as their biological samples held in DNA biobanks. Do you agree that the collection of biological samples from entire populations in large biobank facilities is a good idea to better understand the link between genomic markers and correct prevention/curative treatment? Is this the future of personalized medicine or do you see arguments not to share private information so widely? Genoomika on üks peamisi tehnoloogiaid personaliseeritud (või täppis-) meditsiini laiaulatuslikku kasutamisse jõudmiseks. Personaliseeritud meditsiini võimaluste maksimaalseks rakendamiseks on palju räägitud Big Data lähenemisstrateegiast, mis näeb ette inimeste elektrooniliste terviseandmete linkimist näiteks kaasaskantavate nutiseadmete sensoritelt saadud infoga, samuti ka DNA biopankades hoitavate bioloogiliste proovide andmekogudega. Kas olete nõus, et biopankades hoitavad populatsioonipõhised andmekogud on väga väärtuslikud mõistmaks paremini seoseid genoomsete markerite ning haiguste ennetamise ja õige ravi vahel? Kas selline ongi personaalse meditsiini tulevik või näete te vastuargumente teemal miks ei peaks oma personaalseid andmeid siiski nii laialdaselt jagama?

Võitjad kuulutatakse välja rahvusvahelisel DNA-päeval, 25. aprillil. Auhinnad on järgmised:

1. koht 300.- EUR, lisaks €1000.- juhendajale, klassiruumi sisustuse täiendamiseks või mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks
2. koht 200.- EUR, lisaks €800.- juhendajale, klassiruumi sisustuse täiendamiseks või mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks
3. koht 100.- EUR, lisaks €500.- juhendajale, klassiruumi sisustuse täiendamiseks või mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks

Lisaküsimuste tekkimisel võite julgesti pöörduda ka Eesti Geenivaramu poole (kontaktid allpool).

Parimate tervitustega,

Annely Allik | Teabejuht | Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
tel. +372 737 4037 | gsm: +372 50 299 70| Riia 23b, Tartu 51010 | annely.allik@ut.ee | www.geenivaramu.ee | www.facebook.com/geenivaramu
Geenidoonor ulatab käe tulevikku!