Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Loominguline konkurss “Mina ja Tallinn”

MTÜ H.D.D: Tallinn kutsub kõiki kuni 21-aastaseid noori osalema rahvusvahelises projektis „MINA JA LINN“.

Projekti üheks osaks on loominguline konkurss „MINA JA TALLINN“, mille raames on nelja aasta kestel läbi viidud
samanimelist laste ja noorte loominguliste tööde konkurssi.

Konkursi üldine teema on: õpilane, laps, noor inimene ja Tallinn (Tallinna ajalugu ja tänane päev, armastatud kohad Tallinnas, Tallinn kui paljurahvuseline linn, linnamütoloogia Tallinna tulevikust, „minu soovid, hirmud, unistused…“, „kiri tulevikku“ ja teised Tallinnaga seotud teemad). On väga oluline, et selle keskmes oleks noor kunstnik ise ja oleks märgata tema isikupära.

Konkursil võivad osaleda ükskõik mis tehnikas ja mis materjalile loodud tööd (maal, graafika, plastiliin, akrüül, akvarell, fotograafia jne) – just see materjal ja stiil, mis on noorele linnaelanikule omasem ja mis võimaldab neil parimal moel ennast
väljendada.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2011.

Konkursil puuduvad 1., 2. ja 3. koht, kuid selgitatakse välja 10 tuumakamat tööd.

Žürii ei võrdle 3-aastaste töid 21-aastaste noorte omadega, vaid kõrvutab töid vanuseastmete kaupa. Hindamisel lähtutakse sellest, kuivõrd saab seda tööd lugeda huvipakkuvaks antud vanusegrupi jaoks, kuivõrd vastab see tehnilisest seisukohast antud vanusegrupi võimetele ja autori professionaalse ettevalmistuse tasemele.

Auhindamistseremoonia toimub Tallinnas keskaegses Raekojas, kus osalevad linna võimuorganite esindajad, kultuuri- ja kunstitegelased. Võitjatele jagatakse diplomeid ja meeneid. Konkursi võitjate jaoks organiseeritakse spetsiaalne pidulik programm, mis kestab 3 päeva.

Konkursile järgnevad kõigis osalevates maades näitused ja vastavalt kokkulepetele ka loomingulised töötoad. Näituste jaoks välja valitud tööde autorid saavad dokumendi, mis tõendab, et tema tööd eksponeeriti rahvusvahelistel näitustel nimetatud maadel, kohtades ja ajavahemikel, kusjuures lisatud on kultuuri-, kunsti- ja meediategelaste hinnangud, kui nad koha saavutavad.

Valminud tööle lisa kindlasti oma kontaktandmed: nimi, perenimi, vanus, telefon, kool, õpetaja nimi!

Osalejad võivad oma töid ära saata nii vahetult kui ka huvijuhi või pedagoogi kaudu võttes ühendust projekti juhiga telefoni või meili teel.

 

Irina Butjajeva
projektijuht
+372 55 528 539
e-mail: hddtallinn@gmail.com
irina.butyaeva@gmail.com
lgv010203@hotmail.com

Õpilasvõistlus KIRJUTA! KÕNELE! VÄITLE!

Eesti Väitlusselts kuulutab SA Archimedese ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatava Teadusaasta raames välja kolmeosalise õpilasvõistluse KIRJUTA! KÕNELE! VÄITLE!

Võistluse esimene osa, Eesti energiamaastikul ja energiapoliitikas peituvate probleemide tuvastamisele ning
lahendamisele kutsuv ESSEEKONKURSS algab 1. novembril.

Võistlustöö peab olema esitatud kas arutleva kirjandi, essee või probleemianalüüsi vormis.
Töö maksimaalne pikkus on 600 sõna. Esitada võib nii arvuti- kui käsikirjas võistlustöid.

Konkursi tähtaeg on 9. detsember.

Võistlustööd märksõnaga “Teadusaasta esseekonkurss” tuleb saata aadressile sigrid.solnik@debate.ee või Eesti Väitlusselts, Jõe 9, 10151 Tallinn.

Auhinnad on välja pandud nii parimatele osalejatele individuaalses arvestuses kui ka parimatele klassikomplektidele ja koolidele.

Eesti Väitlusseltsi (EVS) õpilasvõistluse esseekonkursile järgnevatest etappidest, online kõnevõistlusest ja väitlusturniirist loe lähemalt EVSi kodulehelt: www.debate.ee/teadusaasta

Koolinoorte informaatikaviktoriin “Kobras”

7. – 11. novembril toimub Miksikese e-õpikeskkonnas koolinoorte informaatikaviktoriini “Kobras” esimene voor.

Viktoriin viiakse läbi kolmes vanuserühmas:

 1. benjaminid 6. – 8. klass
 2.  juuniorid 9. – 10. klass
 3. seeniorid 11. – 12. klass

Võistlus toimub Miksikese keskkonnas aadressil http://www.miksike.ee veebipõhise kontrolltööna, mistõttu tuleb enne lahendama asumist õpetajal registreerida endale õpetaja konto ja õpilastel õpilase konto.

Ülesannete lahendamiseks on võistlejatel aega üks koolitund e 45 minutit.

Korraldvad õpetajad tagavad osaleda soovivatele õpilastele vajalike kontode loomise ning selle, et võistlejad ei kasutaks kõrvalist abi.

Parimad lahendajad kutsutakse veebruaris Tartus toimuvale õppepäevale ja viktoriini teise vooru.

Viktoriin “Kobras” ei eelda programmeerimisalaseid eelteadmisi. Ülesannete temaatika hõlmab arvutikasutusoskust, arvutitega seonduvat matemaatikat, arvutite ajalugu, riistvara, tarkvara, arvutieetikat jmt.

Võistlus toimub Eestis juba kuuendat korda ning varasemate võistluste ülesanded asuvad leheküljel: http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/

TÜ Teaduskool
Miksike

Osale UNICEF heategevusprojektis!

 UNICEF kutsub kõiki noori osalema heategevuslikus projektis „Väike heategu”!

 “Väike heategu” on heategevuslik noorteprojekt, kus õpilased teevad head sellega, et müüvad kuulsaid UNICEFi postkaarte, mis on tuntud üle kogu maailma juba alates 1949. aastast, mil oli lõppenud II Maailmasõda ja paljud lapsed Euroopas jäid ilma oma kodust või kaotasid vanemad. UNICEF püüdis abistada neid sõjas kannatanud lapsi.

Mida annab noorteprojektis osalemine koolile?

Müües UNICEFi jõulu- ja tervituskaarte, kogud abifondi, millega toetatakse lastekaitseprogramme. UNICEF annetab koolile või klassile igalt müüdud kaardilt 20%.

Tublimatele kaardimüüjatele on “Väikese heateo” suurtoetaja, firma HENKEL pannud auhindadeks välja 16 jalgratast, 5 fotokaamerat, 6 tahvelarvutit iPad2. Lisaks väljastatakse 4 tublimale klassile toetus ekskursiooniks või huvitegevuseks.

Paljudes Euroopa maades müüakse just koolide kaudu kõige rohkem UNICEFi postkaarte, millest kogunenud tuluga toetatakse rahvuslikke lastekaitseprogramme, aga ka laste- ja turvakodusid, erivajadustega lapsi jt.

Lisainfo noorteprojekti kohta UNICEF`i kodulehelt www.unicef.ee või telefonilt 6000 300.

Esseekonkurs „Kodanikuks kasvanud”

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Kultuuriministeeriumiga kuulutavad kodanikupäevaks 2011 välja juba kümnendat korda  esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi ning ametikoolide õpilastele.

Selle aasta teema on Kodanikuks kasvanud”.

Vabas vormis kirjutatud konkursitöö saata hiljemalt 18. novembriks kas posti teel märgusõnaga MINU RIIK aadressile Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn või elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee.

Töö alla kirjutada kindlasti oma  nimi, kool ja klass, kontakttelefon ja juhendaja õpetaja nimi.

Žürii teeb võistlustöödest kokkuvõtte 25. novembriks ning võitjad kutsutakse kodanikupäeva vastuvõtule, kus neile antakse üle diplom ja auhind.

Võitjate nimed avaldatakse meedias, samuti kultuuriministeeriumi (www.kul.ee) ja kodanikuhariduse programmi Minu Riik (www.minuriik.ee) kodulehel.
Auhinnafondi toetavad: Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kodanikuhariduse programm Minu Riik, Nordea Pank, laevafirma Tallink ja Orbit Wrigley.

Õpilaskonkurs „Minu sõbralik poekott“

Lähenemas on üle- euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal ning seoses sellega kuulutab Keskkonnaamet välja keskkonnasõbraliku poekoti konkursi.

Konkursile Minu sõbralik poekott oodataksegi lastekollektiivide poolt ühiselt valmistatud poekotte, mille materjaliks on taaskasutatud tekstiil.

Konkursi tähtaeg on 14. november.

Töid hinnatakse vanuseastmete kaupa ja hindamisel arvestatakse nii ideed kui teostust.

Neli parimat konkursil osalenud lastekollektiivi saavad auhinnaks ühepäevase sõidu Keskkonnaameti looduskeskusesse.

Lõppkonkursi töid näeb edaspidi Keskkonnaameti kodulehelt www.keskkonnaamet.ee ja erinevatel Eestis toimuvatel näitustel.

Õpilaskonkurss „Kirjandusraal 2012“

Nõo kool koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega korraldab
veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2012“.

Konkurss on mõeldud  8.–12. klassi õpilastele ja viiakse läbi märtsis 2012
haridusportaali Koolielu humanitaarveerandi raames.


Valitud teema kohta tuleb nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastel koostada veebileht, mis annab võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast ning sisaldab mõlema kirjaniku teose võrdlevat analüüsi.

Lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ja muid veebipäraseid vahendeid;
Veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid.

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas).
Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.

Osalejatel registreeruda parooliga kirjaraal 1. detsembriks 2011 .

Tööde esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2012 .

Loe edasi…

Eesti lipu foto-, video- ja arvutijoonistuskonkurss

Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Eesti Lipu Seltsiga kuulutas 8. septembril välja juba kolmanda fotokonkursi „Eesti lipp maailmas“ ja arvutijoonistuskonkursi „Eesti lipp Sinu arvutis“. Sellel aastal lisandus konkurssidele  uudne videokonkurss „Kuis lehvib lipp“.

Fotokonkursi Eesti lipp maailmas eesmärgiks on anda julgustust noortele fotograafidele, kel on õnnestunud tabada reiside käigus meie rahvuslipp ja talletada see. Konkurss ei kutsu üles uusi lavastuslikke momente talletama vaid olemasolevate fotode seast redigeerima pildid, mis tehtud laias maailmas ja kus pildil nähtav Eesti lipp. Fotokonkurss on mõeldud amatöör fotograafidele vanuses 14 – 26 eluaastat.

Arvutijoonistuskonkursi Eesti lipp Sinu arvutis eesmärgiks on julgustada noori joonistama arvutiprogrammide abil. Kui noored joonistavad edukalt pliiatsite jt. vahendite abil, siis käeline tegevus on paraku arvutiväline. Laste teadmised arvutist on üllatavalt suured aga nad ei oma teadmisi vabavarast ja teistest võimalustest. Konkurss kutsub üles julgemalt joonistama meie Eesti rahvuslippu. Me elame jätkuvalt arvutisajandis ja siinkohal ongi paslik kaasa minna uuendustega. Konkursil on kaks kategooriat. Esimene kategooria eeldab arvutiprogrammi abil joonistatud ja hiljem töödelduid pilte. Teine kategooria on esmalt paberile visandatud pilt ja siis arvutis töödeldud. Joonistuskonkurss on mõeldud noortele vanuses 7-14 eluaastat.

Koostöös Linuxi sõprade ühinguga soovitatakse kasutada konkursi raames varavaba programme Tux Paint http://www.tuxpaint.org/ ja GIMP http://gimp-win.sourceforge.net/index.html

Videokonkursile Kuis lehvib lipp ootame huvitavaid videoklippe, mis üleslaetud youtube keskkonda. Videoklippide minimaalne pikkus on üks minut ja maksimaalne pikkus 5 minutit. Üldised eetilised nõudmised samad mis teiste konkursside puhul.

Joonistusi ja fotosid saab saata  4. novembrini 2011 a.

Parimad võistlustööd kuulutatakse välja ja nende esitajaid tunnustatakse 18. novembril Tallinnas.

Parimatele Eesti lipu talletajatele 1 TB väline kõvakettas.

 

Loe lisa aadressil: www.entk.ee/eestilipp

Koolinoorte filmifestival NUI

17. novembril toimub Kadrioru Saksa Gümnaasiumis filmifestival NUI, mis on üks suuremaid ning tunnustatumaid koolinoorte amatöörfilmifestivale.

Ootame festivalile osalema kõigi Tallinna koolinoorte:

 • animatsioone,
 • mängu- ja
 • dokumentaalfilme

hiljemalt novembri alguseks, et saaksime kokku panna põneva programmi, mis pakuks silmailu ning meelelahutust
algajatest professionaalideni.

Valdkonna, milles sa meister oled, valid ise. Dokumentaal-, animatsioon, mängu-, ulme-, seiklusfilm.

Kuid on siiski mõned kriteeriumid, mida me seame :

 1. Filmi pikkus võiks mahtuda 5-20 minuti sisse
 2. Film peaks olema DVD-l või failina mõnes alljärgnevasformaadis:
  mpg2 (720z576, maxbitrate 7MB/sec, soovitavalt progressive), avi (codec DVPAL), mov (codec H264 või DVPAL)

KSG NUI annab noortele võimaluse oma mõtteid kujunduslikus pildikeeles väljendada ning proovile panna oskusi
näitlemistöös ja filmimises.

Pane vaim valmis, ning vooli üles film, mis meeldiks nii sulle, kui ka ülejäänud universumile !

Žüriile ning publikule enimmeeldinud filme ootavad ees auhinnad. Parimaid premeeritakse väärikalt!
Küsimuste korral pöördu filmifestivali peakorraldaja Helen Västriku poole, saates kirja aadressile ksg.nui@hotmail.com

Tehnoloogiapäevad 2011

Tallinna Reaalkool ootab kõiki 7. – 9. klasside õpilasi koolivaheajal 25. – 26. oktoobril Tehnoloogiapäevadele!

Sel korral lahendame Tehnoloogiapäevadel ülesannet “Transport veekanalis”.

Erinevate koolide õpilastest moodustatakse viieliikmelised meeskonnad, kes hakkavad lahendama robootika- ja tehnoloogiaalast probleemülesannet.

Ära muretse, suuri eelteadmisi vaja ei ole, juhendamine toimub kohapeal!

 • Üritusel kuuled ja näed harivat ja huvitavat videomaterjali oma ala teadjatelt.
 • Ülesande lahendamisel kasutatakse LEGO MINDSTORMS NXT komplekte.
 • Üritus toimub üheaegselt kõigis neljas koolis. Korraldatud on õpilaste toitlustamine.
 • Osalejatel on võimalik ööbida koolide klassiruumides. Magamiskott ja -matt tuleb kaasa võtta endal.

Tule saama uusi teadmisi, uusi sõpru ja kogemusi! Sellest saab põnev võistlus!

Registreeruda saab kuni 17. oktoobrini aadressil http://www.robomiku.ee/reg/tehnoloogia/

Lisainfo projekti kohta.
Lisaks Tallinna Reaalkoolile ootavad õpilasi Tehnoloogiapäevaele ka Tartu Kivilinna Gümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium ja Narva Humanitaargümnaasium.

Osale õpilasleiutajate riiklikul konkursil!

ÕPILASLEIUTAJATE RIIKLIK KONKURSS 2011

Konkursile oodatakse osalema kõiki leiutamishuvilisi õpilasi esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini.

Leiutiste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2011.
Konkursi teemaks on sellel aastal leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme või kitsaskohti.

Auhinnafond: 25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad parimaid leiutajaid ning parimate juhendajaid.
Esemeline auhind on edukaimale koolile.

Konkursile esitatakse leiutised kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Konkursi tingimused
Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja aitama lahendada mõne probleemi.
Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus märkida töö tagaküljele)
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimaseaasta jooksul (2010, 2011)
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile
  esitada kuni 3 leiutist
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil: www.archimedes.ee/konkursid
 • Konkursitööd tuleb esitada nii elektrooniliselt, laadida üles fail aadressilt: www.archimedes.ee/konkursid,
  kui ka paberil. Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3.

NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mille kohta on täidetud elektrooniline osalemisvorm.

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt http://archimedes.ee/teadpop

Leiutajate juhendajatele-õpetajatele toimub 30. septembril leiutamiste juhendamise koolitus. Koolitus toimub Tallinna Õpetajate majas ja on osalejatele tasuta. Kohustuslik on eelregistreerumine!
Koolitusel pakume ka lõunat ning väljastpoolt Tallinna tulijaile kompenseerime transpordikulud.
Koolituse kava ja registreerumisvormi leiate aadressil: http://www2.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=417

Konkurssi korraldatakse sel aastal juba neljandat korda.
Varasematel aastatel on esitatud kokku ligi 2000 leiutist enam kui 150st erinevast koolist.

Konkurssi korraldab sihtasutus Archimedes ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Auhinnad ka SA Teaduskeskuselt AHHAA ja Eesti Ameerika Suursaatkonnalt.
Edukat mõttelendu ja head juhendamist!

Margit Lehis
margit.lehis@archimedes.ee
Tel 730 0335, 520 3270
Teaduse populariseerimise üksus
SA Archimedes

Prügipolitsei mäng 4.-9. klasside õpilastele

Seoses Prügihundi kampaaniaga korraldab Tallinna Keskkonnaamet  4.-9. klassi õpilastele suunatud jäätmekäitlusmängu Prügipolitsei.

Mängu eesmärk on üles leida ja dokumenteerida jäätmetega väärkäitumise juhtumid, eelkõige just kodu- ja kooliümbruses.
Hariv mäng pöörab õpilaste tähelepanu sellele, kuidas jäätmetega käitutakse ja kuidas peab jäätmeid sorteerima.

Mängu käigus dokumenteerivad õpilased jäätmetega väärkäitumise juhtumid (fotod ja kirjeldus) ning edastavad need Tallinna Keskkonnaametile e-posti teel prygihunt@tallinnlv.ee.

NB! Mängus osalemiseks võib saata ka videoklippe ja lühifilme.
Kuni 4MB suuruseid klippe oodatakse samuti e-posti teel, aga juhul kui maht on suurem, tuleks saata link, mille kaudu žürii saab klipi alla laadida.

Kõik laekunud juhtumid vaadatakse üle asjatundliku žürii poolt, antakse tagasisidet osalejatele ning teavitatakse rikkumisest asjaomaseid isikuid, institutsioone, maa- või kinnistuomanikke jne. NB! Trahvima ei hakata kedagi vaid tehakse märgukiri rikkumise lõpetamiseks.

Tallinna Keskkonnaameti eesmärk on osutada ühiskonna tähelepanu jäätmekäitlusprobleemidele meie igapäevases elukeskkonnas.

Mängu peaauhinnad on Kalev Spa veekeskuse külastus tervele klassile ning klassiekskursioon Hansabussiga väärtuses 200 eurot.

Lõpuüritusel, mis leiab aset 18. oktoobril Coca Cola Plazas, jagavad auhindu ka teised koostööpartnerid.

Lõpuürituse ajakava:
12:00 Ürituse algus, autasustamine
12:30 film „Kolm Musketäri“ 3D
14:30 Ürituse lõpp

Mäng kestab 26. septembrist 12. oktoobrini. Täpsema info leiate Prügipolitsei mängureeglitest.
Kampaania veebileht: http://www.tallinn.ee/prygihunt
Prügihunt Facebookis: Prügihunt

 

Tublid õpilased saavad stipendiumi

Noortele suunatud konkursi Tulevikutalent 2011 raames saavad tublid ja andekad Eesti õpilased taotleda 5. oktoobrini stipendiumi oma huvialade arendamiseks, enese täiendamiseks või muudeks hobide ja õppimisega seotud tegevusteks.

Taotlusi kokku 25 stipendiumile saavad esitada kõik 5.-12. klassi õpilased viies erinevas kategoorias: ühiskondlik tegevus; teadus; humanitaarteadus; kunst, muusika ja kultuur; sport ja tervis.

Igas kategoorias valib žürii välja viis laureaati, kellest kategooriate parimaid premeeritakse Tulevikutalendi tiitli ning 600 euroga. Iga kategooria lõikes antakse välja ka neli teist kohta, keda premeeritakse igakuise 50-eurose stipendiumiga – kokku 450 euro ulatuses. Tulevikutalent 2011 stipendiumifond on 12 000 eurot. Stipendiumi kasutamise otstarbe saab otsustada iga noor ise.

Parimad õpilased valib välja erinevate elualade esindajatest koosnev žürii, kuhu kuuluvad pedagoog ja laulja Silvi Vrait, kergejõustiklane Kaire Leibak, näitleja ja poliitik Liina Vahter, ajakirjanik ja loodussõber Heiki Valner, laulja Teele Viira ning konkursi eestvedaja Maxima Eestist Ty Lehtmäe.

Osalemiseks on vaja esitada järgnevad dokumendid:
– eelneva õppeaasta koolitunnistus;
– vastava kategooria võistlustelt, konkurssidelt ja/või olümpiaadidelt saadud diplomite jms tunnistuste koopiad;
– kandidaadi motivatsioonikiri, kus muuhulgas näidatakse ära ka auhinnaraha kasutusviis;
– õpetaja/juhendaja soovituskiri;
– lapsevanema avaldus, millega vanem kinnitab, et on teadlik lapse osalemisest konkursil.

Konkursi stipendiumi paneb välja Maxima Eesti OÜ.

Konkursil osalemiseks saab avaldusi esitada 5. oktoobrini 2011.
Dokumente saab esitada läbi www.tulevikutalent.ee
http://www.tulevikutalent.ee veebikeskkonna või tavapostiga:
Maxima Eesti OÜ
Peterburi tee 47
11415, Tallinn
Eesti

Tulevikutalent 2011 võitjad tehakse teatavaks 11. oktoobril.

Prügihunt kutsub järjehoidjaid meisterdama

Prügihunt koos Tallinna Keskraamatukogu ja MTÜ KultuuriRosinaga kutsuvad
lapsi meisterdama järjehoidjaid.

Ainukeseks nõudmiseks on, et järjehoidja oleks valmistatud taaskasutatavast materjalist.
Kas see punutakse ajalehtedest, kleebitakse kokku vanadest postkaartidest või õmmeldakse valmis väikseks jäänud pluusist, on iga meisterdaja vaba valik.

Auhinnad ootavad sel korral kõige aktiivsemalt kaasa löönud lasteaiarühma või kooliklassi. Auhindadeks on ekskursioon Tallinna
Botaanikaaeda või kinokülastus Solarise kinno ning Tallinna Keskraamatukogu on välja pannud kohtumise lastekirjanikuga.

Konkursile saabunud järjehoidjatest tehakse online-näitus Prügihundi koduleheküljel. Järjehoidjad ise leivad kohe ka kasutust. Meisterdatud järjehoidjad jagatakse Tallinna Keskraamatukogu ja haruraamatukogude külastajatele 22. oktoobril toimuva perepäeva raames.

Järjehoidjaid oodatakse 17. oktoobriks 2011 Tallinna Keskkonnaametisse aadressil Tallinn Harju 13, II korrus, ruum 254.
Järjehoidjad palume panna ümbrikusse ning ümbrikule kirjutada lasteia/kooli nimi, klass/rühm, õpetaja nimi ning kontaktnumber ja e-post. Lisage ümbrikusse ka info millisest materjalist järjehoidja tehtud on.(Kui te peate seda sobivaks, siis võite ka väikese nimesildi lisada iga järjehoidja juurde ning lisada sinna ka mõne toreda soovi sellele inimesele, kes järjehoidja kingituseks saab).

Tallinna Keskkonnaamet jätab endale õiguse töid pildistada ning saadud fotosid oma äranägemise järgi kasutada ka järgmiste Prügihundi kampaaniate raames.

Küsimuste korral julgelt ühendust võtta:
e-postepp.leikop@gmail.com
mailtoepp.leikop@gmail.com
või 55544071

Teadustööde konkurss 2012

Hea kooliõpilane!

Sihtasutus Archimedes kutsub sind osalema õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2012!
Ehkki konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märtsil 2012, kutsume juba praegu kõiki põhikoolis ja gümnaasiumis õppivaid noori uurimistööd kirjutama ning seda ka kevadel meie konkursile saatma.

Töö teema on vaba, kuid nõu saamiseks selle valikul ja töö tegemisel ning vormistamisel pöördu kindlasti oma kooli õpetajate poole. Kui koolis juhendajat ei leidu, saame ka meie Archimedeses aidata konsultandi või juba juhendaja leidmisega ülikoolidest.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ning hindamine toimub kahes voorus.
Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 000 euro ulatuses.
Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile “Intel ISEF” Ameerika Ühendriikides.

Kasulik on teada ka, et mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad antud konkursil edukalt osalenud 12. klassi lõpetajaid vastu eritingimustel!

Täpsem informatsioon õpilaste teadustööde konkursi osalemistingimuste, töödele esitatavate nõuete jm kohta aadressil:
http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=31

Teadusvõistlus “Rakett 69”

Info gümnaasiumiõpilastele.

Tutvu teadusvõistlussaate tingimustega ja kandideeri!

Avalduse esitamise tähtaeg on 23. september ja avasaate salvestus planeeritakse 9.-le oktoobrile (Tartus, Ahhaa keskuses).

Saate formaati on esimese hooajaga võrreldes täiustatud, ülesanded on  muutunud lihtsamaks, atraktiivsemaks, saadete üldteemad lähtuvad  senisest enam kooli õppeprogrammist.

Oluline on meeskonnatöö ja paindlikkus ning oskus töötada abimaterjalidega. Saates osalejad saavad saate teemad kätte enne salvestusi ja nii on neil võimalus salvestuste vaheajal oma teadmisi täiendada.

Esimesse saatesse ootame väga palju põnevaid noori. Võtteplatsil tagatakse osalejate toitlustus, 15 valituks osutunutele võistlussaadetes (s.t. alates teisest saatest) vajadusel ka transport ja majutus.

Kõike paremat soovides,

Rein Zobel
tegevprodutsent
50 43 003
Vesilind OÜ

“Märka rütme!”

Koolielu portaal ja Tiigrihüppe Sihtasutus kutsuvad märkama rütme meie ümber ja neid teistega õpetlikul eesmärgil IKT vahendeid kasutades jagama.

Rütmid on kõikjal meie ümber – osad neist on nähtavad, osad käega katsutavad, osad kõrvaga kuuldavad…

Konkursile “Märka rütme!” oodatakse harivaid kajastusi kõikvõimalikest rütmidest erinevates valdkondades (muusika, kunst, luule, matemaatika, loodus, igapäevane elu jne).

Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet!

Töö esitamise tähtaeg on 1. mai 2012.

Loe edasi…

Konkurss „Fotojutustus“

Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub õpilasi jagama oma mõtteid fotojutustuse formaadis.

Kahjuks jääb õppetunnis jutustamiseks aega aina vähem ja vähem. Konkursiga tahame anda õpilastele võimaluse jutustada oma lugusid läbi fotode. Valitud teemapüstitus peab haakuma emakeele, võõrkeele, kirjanduse, ajaloo, inimeseõpetuse, psühholoogia, ühiskonnaõpetuse või filosoofiaga; rõhuasetuse valib õpilane. Innukat jutustamist!

Konkursile oodatakse osalema 4.-12. klassi õpilasi, võistlustöid hinnatakse kolmes vanusegrupis: 4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass.
Osaleda võib nii individuaalselt kui 2-3-liikmeliste võistkondadena.

Konkursil osalemiseks täida ankeet!

Konkursitöö esitamise tähtaeg on 1. mai 2012.

Loe edasi…

e-konkurss „IKT vahendid aitavad õppida“

Koolielu haridusveeb kutsub õpilasi kaasa lööma õpilaskonkursil „IKT vahendid aitavad õppida“.

Õpilased kasutavad mitmesuguseid kaasaegseid IKT vahendeid ja internetikeskkondi ehk enamgi kui õpetajad. Üldiselt arvatakse, et nad teevad seda muul otstarbel kui õppimine. Katsuge tõestada vastupidist!

Konkursile oodatakse osalema põhikooli ja gümnaasiumi õpilasi, individuaalselt või kuni 3-liikmelise rühmana.

Konkursil osalemiseks ja konkursitöö esitamiseks tuleb täita ankeet.

Konkursitöö tähtaeg on 1. detsember 2011. ja

Loe edasi…

e-konkurss”Minu raamat/õpik”

Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub õpilasi osalema konkursil, mille eesmärgiks on luua virtuaalne raamat või õpik.

Raamatud on toredad ja kasulikud, eriti kui ise autor olla. Õpilane võib luua oma e-õpiku mõne õpitava teema/aine kohta, teha oma luule-, pildi- või esimese juturaamatu.

Konkursile oodatakse osalema 1.-9. klassi õpilasi.
Osaleda võib nii individuaalselt kui ka gruppidena (grupis kuni 6 õpilast).

Võistlustöid hinnatakse eraldi vanusegruppide kaupa: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste.

Konkursil osalemiseks ja konkursitöö esitamiseks tuleb täita ankeet.

Konkursitöö tähtaeg on 1. detsember 2011.

Loe edasi…

Koolielu õpilaskonkursid 2011/2012 õ.a

Konkurss „Fotojutustus“

Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub õpilasi jagama oma mõtteid fotojutustuse formaadis.

Kahjuks jääb õppetunnis jutustamiseks aega aina vähem ja vähem. Konkursiga tahame anda õpilastele võimaluse jutustada oma lugusid läbi fotode. Valitud teemapüstitus peab haakuma emakeele, võõrkeele, kirjanduse, ajaloo, inimeseõpetuse, psühholoogia, ühiskonnaõpetuse või filosoofiaga; rõhuasetuse valib õpilane. Innukat jutustamist!

Konkursile oodatakse osalema 4.-12. klassi õpilasi, võistlustöid hinnatakse kolmes vanusegrupis: 4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass.
Osaleda võib nii individuaalselt kui 2-3-liikmeliste võistkondadena.

Konkursitöö esitamise tähtaeg on 1. mai 2012.

Loe edasi…