Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinnateemaline veebiviktoriin 12.-25. mail

Tallinna Südalinna Kool kutsub kõiki huvilisi Tallinnateemalisele veebiviktoriinile!

Selleaastane viktoriin on laulu- ja tantsupeolistele mõeldes seotud laulupeoliste teekonnaga läbi Kadrioru.
Viktoriinis on esitatud küsimusi nii hoonete, mälestusmärkide kui ka tänavanimede kohta, mida laulupeolised
näevad nii rongkäigu ajal lauluväljakule sammudes kui ka tantsupeo etendustelt Lauluväljakule liikudes.

Küsimused on koostatud selliselt, et vastamine peaks olema jõukohane ka väljaspool Tallinna elavatele õpilastele.

Viktoriini parimatele loositakse auhinnad viktoriini toetajatelt.

Viktoriin on kasutajatele avatud kuni 25. maini.

Viktoriini vastused ja  auhinnasaajate nimed avalikustatakse Tallinna Südalinna Kooli kodulehel 26. mail.

 

 

Tallinna Keskraamatukogu jutuvõistlus

 

Tallinna Keskraamatukogu ootab Tallinna koolide 2.-4. klasside õpilaste töid jutuvõistlusele
“Pokud ja Potsataja päästavad planeeti”.

POKUD_JA_POTSATAJA

Täiendav info konkursi kodulehel.

Liikumisaasta e-mälumäng 29. aprillil

Liikumisaasta 2014 kutsub koole mängima põnevat e-mälumängu!

Parimatele elamuslikud auhinnad!

Liikumisaasta 2014, Eesti Spordimuuseum ja Rahvakultuuri Keskus kutsuvad kõiki osalema 29. aprillil, rahvusvahelisel tantsupäeval toimuvas harivas e-mälumängus. Kui liikumisaasta peamine eesmärk on innustada Eesti inimesi rohkem liikuma, siis koostöös kultuuripärandiaasta korraldusmeeskonnaga panustatakse ka inimeste spordi- ja liikumisharrastuse alase silmaringi laiendamisse. E-mälumängus osalejad saavad testida, kui head on nende teadmised spordiga seotud Eesti kultuuri- ja ajaloosündmustest ja sportlastega seotud paikadest.

Liikumisaasta e-mälumäng kutsub kõiki retkele ajamasinaga, et panna proovile oma teadmised Eesti spordi, ajaloo ning kultuuripärandi seoste tundmises. Interaktiivne valikvastustega e-mälumäng toimub teisipäeval, 29. aprillil 24 tunni jooksul aadressil www.liigume.ee, kus 30-le küsimusele vastamiseks on osavõtjatel aega pool tundi.

Mälumängu oodatakse mängima nii täiskasvanuid (ka õpetajaid!) kui ka gümnasiste ja põhikooli õpilasi. Kõik koolid, klassid, ettevõtted, seltsid ja sõpruskonnad on oodatud moodustama võistkondi, et ühiselt tähistada nii liikumisaastat kui ka valmistuda Eesti 100. sünnipäevaks, käies värske pilguga üle oma teadmistest meie riigi ajaloo kohta ühes konkreetses valdkonnas. Mälumäng sobib hästi nii koolitunnis kui ka lõunapausil mängimiseks, osaleda saab nii Eestist kui väljaspoolt Eestit, sest kõrvale ei peaks jääma ükski eestlane ja Eesti sõber.

Mälumängus osalejatele on Eesti spordiorganisatsioonid, kultuuri- ja mäluasutused pannud välja enneolematult põneva auhinnafondi.  Näiteks  võimalused professionaalide juhendamisel mõnel spordialal kätt proovida – mh curlingus, uisutamises ja golfis. Auhinnafondis on harrastusspordiürituste osaluspääsmed ja personaaltreenerite abil individuaalsete treeningplaanide koostamine. Kõige tublimate mälumängu-võistkondadega koolidesse tulevad Eesti tuntud sportlased aga isegi kohapeale esinema ja õpilastega kohtuma. Muidugi on auhindade seas ka temaatiliste muuseumide pääsmed, raamatud ja palju muud.

Eelmisel aastal toimunud kultuuripärandi aasta ja Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva-aasta toimkonna korraldatud           e-mälumängu mängiti kokku üle 22 tuhande korra – siis prooviti kätt eelkõige kultuurimälestiste tundmise osas. Sel aastal saame targaks spordivallas – pärast mälumängu lõppemist saab õigeid vastuseid uurida Liikumisaasta kodulehel www.liigume.ee.

Liikumisaasta 2014 eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise alast teadlikkust ning panna inimesed rohkem märkama sporti ja liikumisharrastust. Iga inimene peaks liikuma vähemalt 30 minutit järjest kaks korda nädalas. Uuringud näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid kuni 39 protsenti Eesti elanikest – liikumisaasta soovib seda muuta. Teema-aastal tutvustame liikumisharrastusega tegelemiseks sobivaid võimalusi ja erinevaid liikumisviise ning korraldame üritusi, innustamaks inimesi liikuma. Tahame, et liikumisest saaks iga Eesti inimese igapäevaelu lahutamatu osa, mille tulemusel oleks elanikkond tervem ja jätkusuutlikum. Liikumisaastast lähemalt: www.liigume.ee.

Lisainfo:

Triin Männik
E-mälumängu infojuht
riin@pluk.ee
+372 56201104

Aasta tagasi toimus kultuuripärandi aasta e-mälumäng. 24 tunni jooksul pani oma teadmisi proovile ligi 22 000 inimest, sh õpilased 335st koolist üle Eesti. Kuna mäng osutus nii populaarseks, otsustati seda Liikumisaastal korrata!

Joonistusvõistlus “Unistuste mänguväljak”

Nuputaja

Joonista oma unistuste mänguväljak!

Osalejad: nii lapsed, noorukid kui lapsevanemad ja õpetajad.

Tööde esitamine: kõiki joonistusi ootame oma e-posti aadressile info@nuputaja.ee.
Märkige pildile osaleja nimi ja õppesutus (ka rühm või klass).

Tähtaeg:
joonistusi võib saata kuni 21. maini. Hääletamine toimub 26.- 30. mail.

Auhinnad: 2 parimat joonistust valivad välja Nuputaja Facebook´i sõbrad, hääletades
kõige enam meeldinud töö poolt, ja veel 2 tööd valib välja Nuputaja kollektiiv.

Kõigile võitjatele on auhinnaks kupong väärtusega 15.- eur, millega saab teha oste meie
e-poes www.nuputaja.ee.

Fotokonkurss „Aastaring Tallinnas”

Tallinna Kommunaalamet korraldab etapiviisilise fotokonkursi „Aastaring Tallinnas“.  

7. aprillist 2014 kuni 31. jaanuarini 2015

Fotokonkursi „Aastaring Tallinnas“ eesmärgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid Tallinna linnast. Samuti jäädvustada fotodele linnas toimunud erinevaid sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildis toimunud muutusi aastaaegade vaheldumisel konkursi erinevate etappide  perioodil.

Konkursile saab võistlustöid esitada etappide kaupa:

 • võistlustööde esitamise I etapp 7. aprill – 15. juuni. Avalik hääletamine 16. juuni – 25.juuni;
 • võistlustööde esitamise II etapp 26. juuni – 15.september. Avalik hääletamine 16. september – 23.september;
 • võistlustööde esitamise III etapp 24. september – 7. detsember. Avalik hääletamine 8. detsember – 15. detsember;
 • võistlustööde esitamise IV etapp 16. detsember 2014 – 23. jaanuar 2015. Avalik hääletamine 24. jaanuar – 31. jaanuar.

Konkursile esitatud töid hindab pärast kõikide etappide lõppemist kommunaalameti juhataja käskkirjaga kinnitatud kaheksaliikmeline komisjon, kes valib välja kolm auhinnaväärilist tööd ja 10 äramärkimist väärivat tööd.

Rahva lemmik selgub  iga etapi lõpus toimuva avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.

Komisjoni poolt avaldatakse konkursi tulemused konkursi kodulehel 2015. aasta veebruari kuu jooksul.

Parimatest töödest koostatakse näitus. Auhindade kätteandmise ja näituse korraldamise aeg avalikustatakse koos konkursi võitjate välja kuulutamisega.

Konkurssi toetab

Keskkonnakäpp 2014

KESKKONNASÕBRALIKU HARIDUSTEGEVUSE TUNNUSTUS

Kas tead kedagi, kes on viimasel ajal keskkonnasõbraliku haridus-
tegevusega silma paistnud?

Kirjelda saavutust – pane kirja tunnustust vääriva algatuse nimetus ning
osalenud liikmed. Määratle, kas algatusega kandideerib õpilasrühm, õpetaja,
lasteaed, kool või muu organisatsioon.

Esita see konkursile – saada algatuse kirjeldus teele http://keskkonnakäpp.ee/
ja jää oma lemmikule pöialt hoidma.

KKK_2014

Reklaamklippide konkurss “Tallinn – kauneim linn …”

Märtsis ja aprillis 2014 toimub reklaamklippide konkurss „Tallinn – kauneim linn Läänemere ääres
pealinna koolide 8.-12. klasside õpilastele.

Konkursi eesmärgiks on esitada õpilastele uutmoodi väljakutse – panna end proovile meediamaailmas. Samuti soovivad korraldajad populariseerida koolides eesti keele õpet, kasutades selleks loovat eneseväljendamise võimalust ja meediaõpetuse tuge.

Videoklipp tuleb laadida YouTube´i ning link saata hiljemalt 25. aprilliks e-postiga aadressile kristina.toropova@hte.edu.ee.

Videopilt võib olla must-valge või värviline, koosneda slaididest või olla filmitud – kõik, mida fantaasia lubab. Tekst peab olema eestikeelne, taustaks muusika, luuletus, legend vms. Oluline on klipi terviklikkus ning vastavus üldtunnustatud moraali- ja eetikanõuetele. Klipi pikkuseks on 30-40 sekundit. 

Klippe hinnatakse kahes etapis. Eelvaliku teeb Ehte Humanitaargümnaasiumi eesti keele õpetaja Ülle Murmann koos eesti keele õpetajate ainesektsiooniga.

Paremusjärjestuse üle otsustab žürii koosseisus:
– Peeter Simm (Tallinna Ülikooli õppejõud, filmilavastaja)
– Rando Pettai (Pulldozer Film OÜ, filmilavastaja)
– Mihhail Vabrit (reklaamibüroo Idea AD AS)
– Indrek Torm (reklaamibüroo Utoopia OÜ)
– Artur Raidmets (SA Tallinna Televisioon).

Mõlema vanuserühma kolm parimat võidutööd autasustatakse Tallinna päeval, 15. mail Tallinna Ülikoolis.

Parimate klippide koostajad osalevad Tallinna TV 15. mai uudistesaates „Täna“ ning nende töid näidatakse Tallinna TV-s ja Vabaduse väljaku ekraanil.

Ideekonkurss “Lahenda Avatud Meeltega”

Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR kutsub osalema mängu ideekonkursil Lahenda Avatud Meeltega.

Loodav mäng peaks teavitama mängijaid  enamlevinud eelarvamustest erivajaduste suhtes, mis takistavad inimeste võrdväärset kohtlemist.

Mängu ideekonkursile on oodatud lauamängud, seltskonnamängud ja arvutimängud.

Mängu kirjeldus, kasutamisvõimalused, esitaja andmed (nimi, telefon, e-post) palume saata 30. aprilliks 2014 e-posti aadressile avatudmeeled@erinoor.ee.

Töid võib esitada nii individuaalselt kui kollektiivselt.

Mängu hindamisel arvestatakse mängu esteetilisust ja kaasaegsust ning seotust konkursi teemaga.

Konkursi auhinnafond on 2×5 tasuta päevakruiisi Helsingisse ning žürii poolt parimaks valitud mäng läheb teostamisele.

Võitjad kuulutatakse välja 9. maiks 2014 ning nendega võetakse ühendust.

Ideekonkurssi Lahenda Avatud Meeltega toetavad Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ja Tallink.

NutiVõistlus 2014

Meie nutikas ja tehnoloogiline tulevik!

Kuidas arvutid, telefonid, nutiseadmed ja internet saaksid muuta meie elu paremaks ja lihtsamaks?

 • Tee oma mõttest 1-minutiline video ja võida lahedaid auhindu!
 • Kõige realistlikuma idee viime ellu!
 • Parimad kutsutakse auhinnagalale, mis toimub 11. mail 2014 emadepäevakontserdil Tallinna Raekoja platsil.

Võistluskategooriad ja inspireerivad küsimused:

1. Mina ja seadmed:

– Milline on minu arvuti tulevikus?
– Milline on minu telefon tulevikus?
– Milliseid IT-seadmeid kasutan tulevikus?

2. Mina ja õppimine:

– Milline on kool tulevikus?
– Milliseid IT-vahendeid tahan koolis ja kodus õppimisel kasutada?
– Kuidas õppimine ja õpetamine lihtsaks ja huvitavaks teha?

3. Mina, mu sõbrad ja pereliikmed:

– Kuidas ema elu IT abil lihtsamaks ja mugavamaks teha?
– Kuidas suhtlen tulevikus oma sõpradega/perega, kes on minust tuhandete km kaugusel?
– Kas IT-st võiks lemmikloomade eest hoolitsemisel abi olla?
– Kas IT võiks kapi/toa koristamise lihtsamaks muuta?

Lisaks eriauhinnad:

 • Kõige realistlikum idee, mida saame juba täna ellu viia!
 • Kõige lahedam idee, mis kasutab Microsofti tehnoloogiat!
 • Parim idee, mis ema elu lihtsamaks ja mugavamaks teeb! (Elioni ja EMT eriauhind)
  Auhind: tahvelarvuti Apple Ipad
 • Parim NutiLaboris sündinud idee!
 • Säravaim idee ühe ööga! (ITLi auhind ja eriauhinnad)
 • 30. märtsiks 2014 StartIT FB lehel enim jagatud töö Auhind:  bluetooth nutikindad (kogu võistkonnale)
 • Elkdata OÜ valib välja kolm enda lemmikideed Auhind: aasta tasuta domeeni ja veebimajutust
 • Rahva lemmik!

Osalemiseks:

Samm 1: Moodusta võistkond:

 • võistkonnas võib olla 1 kuni 5 osalejat;
 • osalejate vanus kuni 19 aastat.

Samm 2: Registreeri oma võistkond 14. aprillini 2014 (k.a.) SIIT!

 • kõikide registreerunute vahel loosime välja auhinnad!

Samm 3: Asu nuputama!

 • lubatud on kõik eneseväljendusviisid, mida saab lõpuks elektrooniliselt esitada: joonistamine, laulmine, programmeerimine, kujundamine, näitlemine, ehitamine, rebimine, kleepimine jne;
 • tee oma ideest kuni 1 minuti pikkune video ja laadi see Vimeo keskkonda (www.vimeo.com);
 • loe Vimeo kasutamise kohta lähemalt SIIT.

Samm 4. Esita elektrooniline võistlustöö  23. aprillil 2014 kella 12.00-ks

 • töö esitamise info saadetakse registreerunutele e-posti teel.

Jäälinnu joonistusvõistlus ja fotokonkurss

Jäälinnu teemalisest joonistusvõistlusest on oodatud osa võtma kõik huvilised, olenemata vanusest või oskustest. Parimaid töid ootavad auhinnad ja nendest korraldatakse võistluse lõppedes näitus, mida võib alates juunikuust näha erinevates Eesti paikades.

Jäälinnu teemalised tööd tuleb saata või tuua hiljemalt 1. maiks 2014 Eesti Ornitoloogiaühingusse aadressil Veski 4, Tartu 51005.

Lisainfo konkursi kohta ja võistlustingimused aadressilt: http://www.eoy.ee/jaalind/konkursid/?c=joonistusvoistlus.

Ühine ka Jäälinnu joonistusvõistlusega Facebookis ja mängi Jäälinnumängu Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel http://www.eoy.ee/jaalind/.

joonistusvõistlus

 

Konkurss Eesti maastike teemadele

Eesti Maaülikool koos Euroopa partneritega kuulutab
E-CLIC projekti raames välja konkursi, kus otsitakse lahendust
EESTI MAASTIKE TEEMADELE.

400 3

400 eurot

400 2

Foto- ja videokonkurss “Tegi pätti”

Harjumaa Alaealiste Komisjon kuulutab välja foto- ja videokonkursi “Tegi Pätti“.

Neljandat aastat korraldatava konkursi eesmärgina soovib Harjumaa alaealiste komisjon suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning õiguskuuleka käitumise teemadel. Parimaid konkursitöid kasutavad valdkonna spetsialistid ennetustöö tegemisel ja teemakohaste loengute läbiviimisel. Osaleda võivad kõik Harjumaa (sh Tallinn) põhikooli vanuseastmete õpilased.

Tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill 2014 ja töid oodatakse kahes kategoorias:

Fotokonkurss “Kiusamine”
Fotokonkursi eesmärgiks on motiveerida noori märkama enda ümber kiusamist ning tegema fotoseeriaid, mis kujutavad seda erineval viisil, panevad mõtlema ja lahendusi otsima. Fotod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud.

Fotokonkursi peaauhinnaks on kõrgklassi kompaktkaamera Nikon Coolpix P7700.

Videokonkurss “Vägivald”

Videokonkursi eesmärgiks on motiveerida noori märkama vägivalda enda ümber ning looma audiovisuaalseid teoseid, mis kujutavad kellegi suhtes tarvitatavat vägivalda, mida võib esineda kõikjal ühiskonnas. Filmiklipid võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud.

Videokonkursi peaauhinnaks on ekstreemkaamera GoPro HERO3 Black Edition.

Looduse Aasta Foto 2014

Looduse Omnibuss, Eesti Looduskaitse Selts ja Eesti Energia kutsuvad nii lapsi, noori kui suuri fotograafe osalema võistlusel Looduse Aasta Foto 2014.

Laste ja noorte vanuserühmas oodatakse pilte nii loomadest, lihtsalt loodusest, kui teemal inimene ja loodus.
Žürii Rein Marani juhtimisel on alati just laste ja noorte loomingut imetlenud, kuna tihti tabavad just nemad seda, mida täiskasvanud fotograafid enam ei märka.

Võistluse peaauhinnaks on reis Tansaaniasse ja parimad pildid pääsevad Loodusfoto aastaraamatusse 2014.
Võistluse auhinnafond kokku on üle 10 000 euro.

Tööde esitamise tähtaega on pikendatud 19. märtsini 2014.

Töid hindab žürii Rein Marani juhtimisel.

Tantsivaid Hunte jagatakse 28. aprillil Estonia kontserdisaalis.

Võistlust toetavad Eesti Energia, Albion Reisid, Canon, Fotoluks, Overall, Kunda Nordic Tsement, Avision, zone.ee jt, samuti Eesti Kultuurkapital ja KIK.

Lisainfot leiad konkursi kodulehelt laf.looduseomnibuss.ee, Looduse Omnibussi veebilehelt www.looduseomnibuss.ee ja Facebooki lehelt www.facebook.com/looduseomnibuss.

Võida nutitelefon Rajaleidja karjäärimängus!

Pane oma teadmised proovile uues karjäärimängus ja võida nutitelefon Samsung Galaxy SIII!

Kes teeb Sinu elukutse valiku otsuse?
A) Vanemad ja sõbrad
B) Karjäärinõustaja
C) Sina ise

Mine aadressile www.rajaleidja.ee/mang, vasta küsimustele ning võida nutitelefon!

Rajaleidja-plakat-A4_2014c

Rajaleidja karjäärimängus saad teada, millised on Sinu teadmised elukutse valikust. Sind ootavad ees küsimused enese, haridus- ja töömaailma, õpirände ning karjääri- ja õppenõustamisteenuste kohta. Lisaks tuleb kokku panna pusle ja testida oma teadmisi Rajaleidja keskuste asukohtadest ja kõikvõimalikest erinevatest ametitest.

Mängu tulemus sõltub küsimuste vastamisele ja ülesannete lahendamisele kulunud ajast. Lõpuks saad soovi korral kanda oma tulemuse edetabelisse ning võrrelda seda teistega.

24. märtsil 2014 kell 15.00 saavad Rajaleidja karjäärimängu kõikide vanusekategooriate 20 parimat Rajaleidjalt auhinna.

1. koht – nutitelefon Samsung Galaxy SIII
2.-5. koht – Rajaleidja 4GB mälupulk
6.-10. koht – Rajaleidja sokid
11.-15. koht – Rajaleidja riidest kott
16.-20. koht – Rajaleidja markerpastakas + randmehelkur

Rajaleidja karjäärimängu valmimist toetas Euroopa sotsiaalfond ning Rajaleidja on SA Innove karjääriplaneerimise teemaportaal.

 

Teravat mõistust ja kiireid näppe!

 

Windows 8 arendajate võistlus

Windows 8

ÜHINE ARENDAJATEGA 12+ riigist ja võida üks 42st Prestigio MultiPad Visconte Windowsi tahvlist!

ÕPI: Saa professionaalset tuge mentoritelt osaledes Windows 8.1 24h koodilaagris Tallinnas 8.-9. märtsil.
VAHETA KOGEMUSI: Suhtle arendajatega teistest riikides võistluse Facebooki grupis.
VÕIDA: Saa üheks õnnelikuks 42st Prestigio MultiPad Visconte omanikuks, osaledes Widows 8.1 arendajate võistlusel.

Osale erinevatel üritustel, et saada rohkem teadmisi, kuidas luua üks vinge Windows 8.1 äpp.

Võistlusel osalemiseks tuleb äpp Windowsi poodi registreerida ja avalikustada 30ndaks märtsiks 2014. 5ndaks maiks 2014 annab žürii teada võitjad.

VÕITMISEKS tuleb teha järgmist:

 • Arendada äpp Windows 8.1-le;
 • Registreerida ja avalikustada äpp Windowsi poes arendaja kontoga, mis on registreeritud Eestisse;
 • Registreerida avalikustatud äpp võistluse ametlikul veebilehel http://winappdevcon.promorc.com

Rohkem infot võistluse ja toimuvate ürituste kohta leiad siit: http://www.eneta.ee/Lehed/win8voistlus.html.

Nüüd on õige aeg enda Windows 8.1 äpp valmis meisterdada ja võita äge auhind!

Lisainfo võistluse ja erinevate ürituste kohta http://www.eneta.ee/Lehed/win8voistlus.html või kirjuta annika.toit@microsoft.com.

ID-stsenaariumi kirjutamise võistlus

Osale ID teenuseid õpetava rollimängu stsenaariumi kirjutamise võistlusel!

Võistlusel osalemine on tasuta ja vanusepiirangut ei ole.

Võistlusest võib võtta osa iga laps individuaalselt või grupiga, kus grupi suuruseks on maksimaalselt 3 last.
Stsenaariumi kirjutamiseks võib iga võistkond või iga laps individuaalselt mõelda välja mõne huvitava olukorra,
mida ID teenuseid õpetavas rollimängus võiks nende meelest kajastada. Mõte tuleb lahti kirjutada elektroonselt,
arvutit kasutades ja korralikult vormistada. Lubatud on lisada jooniseid, pilte, mis aitavad mõtetest paremini aru
saada. Stsenaariumi teemade osas piiranguid ei ole ja lubatud on esitada mitu stsenaariumit.

Stsenaariumi esitamise tähtaeg on 21. märts. Konkursitöö tuleb esitada elektroonselt aadressile uos@ekuubis.eu.

Stsenaariumeid hindab komisjon ja selgitab välja parima stsenaariumi, mille kirjutajad saavad auhinna.
Auhinnaks on kvaliteetsed Sennheiser multimeedia kõrvaklapid mikrofoniga.
Vaata ja mängi näidisena juba valminud 3D rollimängu ID kaardi ja e-teenuste õppimiseks.

 

Digitaalse heliloomingu konkurss

Tallinna Ülikooli muusika osakond kuulutab välja 1. DIGITAALSE HELILOOMINGU KONKURSI,
mis on mõeldud muusikahuvilistele koolinoortele.

Konkursitööde vastuvõtmine toimub kahes vanuserühmas, s.o 12-15aastased ja 16-18aastased.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. märts 2014 (kl 00.00).

Konkursi tingimused:

 • Omaloominguline muusikapala pikkusega maksimaalselt 3 minutit
 • Vaba muusikaline stiil ja vorm
 • Nõutav vähemalt 2 erineva instrumendi või instrumendi ja vokaali samaaegne lindistamine
 • Nõutav digitaalse salvestusseadme kasutamine
 • Töö esitamise formaat: audio CD plaat või wav/aif/mp3 fail mõnel muul andmekandjal
 • Vokaaliga teose puhul palume lisada ka sõnad paberkandjal trükituna või PDF failina.
 • Võib kasutada teiste poolt salvestatud muusikalisi ja rütmilisi luupe, ei ole lubatud teiste
  heliloomingu kasutamine (a¹la DJ stiilis miksimine)

Konkursi võitjad kuulutatakse välja 3. rahvusvahelise konverentsi “Muusika- ja kunstiharidus muutumises.
Kommunikatsioon ja protsessid”
(liitu CFMAE 14 FB sündmusega) lõpptseremoonial, reedel, 25. aprillil 2014
Tallinna Ülikoolis, aadressil Narva mnt 25, Tallinn.

Metsandusviktoriin Noored Euroopa Metsades

28. jaanuaril algab võistkondade registreerimine rahvusvahelisele viktoriinile Noored Euroopa Metsades. Võistkondade registreerimisvormi leiab Eesti Metsaseltsi koduleheküljelt (http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades-registreerimine).

Rahvusvaheline viktoriin “Noored Euroopa metsades” on suurim koolinoortele suunatud üleeuroopaline metsandusharidust edendav võistlus, kuhu on ooodatud salema õpilased vanuses 13 kuni 19.

Võistluse käigus omandatakse teadmisi Euroopa riikide looduse ja metsanduse kohta. Käsitletakse näiteks säästvat metsade majandamist, elurikkust, metsade kaitset, metsapoliitikat jm.

Eesti eelvoorus saavad osaleda kõik registreeritud võistkonnad kõigist koolidest. Osalemiseks peavad 13.-19. aastased õpilased moodustama 3-liikmelised võistkonnad ning need registreerima Eesti Metsaseltsi koduleheküljel. Kuna võistlus on rahvusvaheline, toimuvad ka Eesti voorud ingliskeelsetena.

Võistluse riiklikud voorud leiavad aset talvel-kevadel, Euroopa finaal toimub 29. september – 3. oktoober 2014 Saksamaal, Eberswaldes. Kokku võtab võistlusest igal aastal osa üle 10 000 noore vähemalt 12 riigist.

Eesti eelvoor toimub 5. märtsil 2014. Eelvoorus võistlevad võistkonnad 50st küsimusest koosnevas viktoriinis. Viktoriinis osalemiseks on vajalik eelregistreerimine ja internetiga arvuti olemasolu. Viktoriini saab sooritada www.metsaselts.ee lehel.

Täpsemaid juhiseid osalemiseks leiab aadressilt http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades-juhendid.

Võistlus sai alguse 2011. aastal, mil Euroopa finaal toimus Poolas. 2012. aastal leidis rahvusvaheline finaal aset Eestis, mil Sagadisse sõitsid kokku 11 riigi noored Austriast, Poolast, Lätist, Leedust, Kreekast, Saksamaalt, Sloveeniast, Eestist, Portugalist, Tšehhist ja Ungarist.

2013. aasta rahvusvaheline finaal toimus Portugalis, Peneda-Gerês rahvuspargis. Finaalis osalesid 10 riiki. Eesti tuli ajaloo parimale – 4. kohale. Eestit esindasid 2013. aasta Eesti vooru finalistid Tallinna Prantsuse Lütseumist, võistkond Copper Owl koosseisus Annaleena Vaher, Airon Oravas ja Mati Lepikson. Võistkonna juhendajaks oli õpetaja Marje Väli. Euroopa finaalis osalesid veel õpilased Austriast, Tšehhist, Saksamaalt, Kreekast, Ungarist, Leedust, Poolast ja Portugalist.

 

 

Otsitakse kapten Granti lapsi!

NUKU teater korraldab tänavu suvel Lennusadamas publiku ette jõudva suure vabaõhulavastuse „Kapten Granti lapsed” peaosatäitjate leidmiseks rollikonkursi, kus otsitakse poissi ja neidu kehastama kapten Granti lapsi Robertit ja Maryt.

Jules Verne’i kuulsa seiklusromaani lavaversioon etendub vaid augustis ja septembris Lennusadamas, sajandat juubelit tähistava jäämurdja Suur Tõll peal ja ees!

Roberti osasse otsib teater poissi vanuses 10–14 ja Mary osasse neidu vanuses 14–18.

Osatäitjate valimine toimub kahe vooru alusel. Esimene voor toimub 26.–28. veebruarini ning teine voor 2.–3. märtsini NUKU teatris. Kandidaatidel tuleb ette valmistada luule- või proosatekst pikkusega kuni 3 minutit. Konkursil osalemine eeldab, et kandideerijatel on võimalik osaleda lavastuse proovides mais, juulis ja augustis ning etendustel augustis ja septembris 2014 Tallinnas.

Konkursil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil konkurss@nuku.ee hiljemalt 18. veebruariks.

Konkursi lisainfo:
Tuuli Raadik
tuuli.raadik@nuku.ee
56 352 696

Tallinna ideekonkurss”Raamist (ruumist) välja!”

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kutsub kõiki osa võtma Tallinna noortenädala 2014 ideekonkursist “Raamist (ruumist) välja!”

Konkursist on oodatud osa võtma kõik Tallinna inimesed, olenemata vanusest!

Konkursi eesmärgiks on leida sündmuste, häppeningide, konkursside jm kavandeid ning kokku panna eriprogramm Tallinna noortenädala 2014 kavasse.

5 parimat ja kõige loovamat projektiideed, mis innustavad ja kutsuvad mõtlema tavapärastest raamidest ja ruumidest välja, pakuvad kreatiivseid ning loovaid eneseväljendusviise, põnevaid ja kaasahaaravaid elamusi nii endale kui teistele, saavad välja valitud Tallinna noortenädalasse, mis leiab aset 8.-12. septembril 2014.

Tallinna noortenädala 2014 sündmuste toimumise asukohaks on Rotermanni kvartal ning selle ümbrus. Konkursile oodatud potentsiaalsed sündmused peavad aset leidma samas piirkonnas.

Edasta oma idee üheks põnevaks ja inspireerivaks noortenädala sündmuseks aadressil:
https://docs.google.com/forms/d/1eOvNDFAicpHe-WPoLcw7wmg-VaRaTOE2JHQxzHVHUSI/viewform

Täpsem info ja konkursi tingimused http://www.tallinn.ee/Tallinna-noortenadala-2014.

Konkursi tähtaeg on 23. veebruar 2014.

Parimate ideede esitajatele autasuks TAHVELARVUTID!

Stipendiumikonkurss 10. ja 11. klasside õpilastele

United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse.

UWC on kolmteist omavahel ühise programmi kaudu tihedalt seotud rahvusvahelist kooli, mis asuvad maailma eri paigus. Kolledzite eesmärgiks on edendada rahvusvahelist üksteisemõistmist läbi hariduse. 16-19 aasta vanused õpilased saabuvad maakera kaugeimatestki piirkondadest, et koos õppida ja kõrvuti elada. Külg külje kõrval kogetakse mõistmist ja väljakutseid, koostöövaimu ja vabanemist eelarvamustest. UWC õpilased valitakse nende saavutuste ja isikuomaduste, mitte aga rassi, usu, nahavärvi, ühiskondliku tausta või materiaalse jõukuse alusel. Valdav osa UWC kohti jagatakse välja täisstipendiumitena.

Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendiumid Itaaliasse ja Armeeniasse ning 75% stipendium Hollandisse.

Täpsema info koos konkursitingimustega leiab aadressilt http://www.uwc.ee/stipendiumikonkurss.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 23. veebruar.

Rahvusvahelise juhatuse eesistujaks on praegu Mr. Tim Toyne Sewell. Londonis asuvast UWC rahvusvahelisest peakorterist juhib liikumist tegevdirektor Mr. Keith Clark.

Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab ühingu kodulehelt www.uwc.ee.

Noorsootöö võistlus “Minu hobi”

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub kõiki 14-26aastaseid noori osalema Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldataval fotovõistlusel “Minu hobi”.

Fotovõistluse võitja saab koos üheksa sõbraga minna Kiviõli Seiklusturismi keskusesse talvemõnusid nautima. Hansabuss sõidutab võitjatiimi algusega Tallinnast Kiviõli Seiklusturismi keskusesse ning toob hiljem ka Tallinnasse tagasi.

Hobid ja nendega tegelemine on noorsootöö seisukohalt väga olulised – nii kujundavad noored oma hoiakuid, saavad kogemusi ning õpivad midagi uut. Võistluse eesmärgiks on tõmmata tähelepanu noorte enesearendamise võimalustele ja oskustele.

Võistlus toimub uues veebiplatvormis Camorka, mille tasuta mobiili äpi saavad kõik omale nutitelefoni tõmmata. Võistlusel osalemine on lihtne – pildista üles oma hobi ja postita võistlusele!

Võistlus kestab 17.12.2013-14.01.2014.

Võitja selgub hääletamise tulemusena – auhinna saab pildi omanik, kelle foto sai võistluse lõpuks kõige rohkem hääli. Välja antakse üks auhind, milleks on 3h tasuta mäepilet kümnele noorele vanuses 14-26 eluaastat. Auhind ei sisalda varustuse renti. Vähemalt üks inimene võitjaseltskonnast peab olema täisealine. Auhinda saab kasutada kuni 2014. aasta veebruari lõpuni.

ENTK jätab omale õiguse fotovõistlusele saadetud piltide kasutamiseks meedias ja ENTK kanalites.

ENTK

Tee pilt oma hobist ja võida seiklus Kiviõli tuhamäel!

Presidendi joonistuskonkurss “Meie Eesti head asjad”

Head õpetajad!

Aasta lõpp on tore hetk koos lastega aja maha võtmiseks ja veidi järele mõtlemiseks.

Kutsun Teid ja Teie õpilasi osa võtma joonistuskonkursist “Meie Eesti head asjad”.
Mõelge koos, mis teeb Eestist hea koha elamiseks. Laske fantaasial lennata – rõõmu võib
tunda suurte ja väikeste asjade üle. Ühtemoodi tähtsad on nii meie kultuur, traditsioonid,
loodus kui ka pere, lähedased ning sõbrad. Koos võime avastada, et Eestis on rohkem head,
kui esmapilgul tundub.

Valmis joonistused võib saata 1. veebruarini 2014 (k.a) e-postiga aadressil joonistus@vpk.ee
või tavapostiga Vabariigi Presidendi Kantseleisse aadressil A. Weizenbergi 39, 15050, Tallinn.

Joonistusel palun märkige ära lapse nimi, vanus, elukoht ning soovitavalt ka e-posti aadress,
kuhu saame osavõtjatele saata tänutäheks kirja.Saabunud joonistused pannakse üles
virtuaalsele näitusele Facebook’i keskkonda aadressil https://www.facebook.com/thilves.

Head joonistamist!

Eesti Vabariigi president
Toomas Hendrik Ilves

EV presidendi joonistuskonkurss

 

Nutikad õpilastööd 2014

Konkursi Nutikad õpilastööd 2014 eesmärk on koostada huvitavaid, lahedaid ja nutikaid praktilisi töid,
mida koolis, kodus ja huviringides saab teostada.

Oodatud on nii tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse alased
õpilaste (või ka õpetaja abiga) ja õpetajate poolt loodud nutikad praktilised õpilastööd.

Konkursile saadetud paremate tööde autoreid tunnustatakse nii erinevate auhindade ja eakohaste
preemiate kui ka piduliku vastuvõtuga.

Rohkem infot konkursi kohta loe aadressilt http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2014/.

Nutikad 2014

 

Noore uurija stipendiumid

Eesti Teadusagentuur ja Õpilaste Teaduslik Ühing (ÕTÜ) kuulutavad välja konkursi noore uurija stipendiumitele toetamaks 8.-11. klassis õppivaid teadushuvilisi noori uurimistööde teostamisel. Pakume huvilisele võimalust viia oma uurimistöö läbi teadlaste juhendamisel teaduslaboris, osaleda välitöödel ja muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös.

Stipendiumi saajatele pakume uurimistöö elluviimisel nii korralduslikku kui rahalist tuge, milleks on:

 • Abi teadlasest juhendaja leidmisel, juhendajaga kokkuviimine.
 • Osalemine stipendiumisaajatele mõeldud avaseminaril ja Wikipedia artiklite kirjutamise koolitusel.
 • Uurimistööks vajalike kulude katmine, mis sisaldab omakorda:

a) teadlasest juhenda töötasu
b) vajadusel noore uurija sõidu- ja majutuskulusid
c) vähesel määral ka uurimistööks vajalike materjalide kulusid


Konkursil osalemine

 • Konkursil on oodatud osalema 8.-11. klassis õppivad noored.
 • Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
 • Osaleja peab ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna (valdkonna valimisel ei ole piiranguid). Täpne teema lepitakse kokku juhendaja ja õpilase koostöös.
 • Uurimistöö peab valmima 2014. aasta jooksul. Täpse ajagraafiku lepivad juhendaja ja õpilane kokku omavahel.
 • Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlus meie veebis hiljemalt 15.01.2014.

Edukaks kandideerimiseks tuleks eelnevalt läbi mõelda, millise teema uurimine tõeliselt huvi pakub, miks sellise teema uurimine üldse vajalik on ning kuidas stipendium sellise uurimuse elluviimisele kaasa aidata saab. Seejärel tuleks need põhjendused taotlusesse lühidalt ja konkreetselt kirja panna.

Stipendiumi taotlejate hulgast valitakse 2014. aasta jaanuarikuu jooksul välja kuni 15 kõige motiveeritumat noort uurijat, kellega sõlmitakse leping stipendiumi saamiseks.

Täida taotlus aadressil: http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teaduslik-uhing/noore-uurija-stipendiumid/.

Etlemiskonkurss 5.-12. klasside õpilastele

20. novembril toimub meie koolis XVII üleriigilise noorte etlejate võistluse koolivoor.

Oodatud 2 esindajat igast 5.-12. klassist.

Tänavune Lydia Koidula kaasautor on Leelo Tungal.

Esinemise aeg kuni 7 minutit. Mõlemalt autorilt ootame üht luuletust või proosakatkendit.

Hinnatakse deklamatsiooni, sõnakunsti ilu ja laitmatut esitust. Näitlejameisterlikkus ei ole sellel võistlusel primaarne.

Võistlus toimub auditooriumis:

 • 5.-6. klass kell 14.00 ja
 • 7.-12. klass kell 15.00.

Esinemisele elab kaasa auväärne žürii, kus on nii õpetajaid kui õpilasi.

Head ettevalmistamist ning kohtume 20. novembril!

Emakeeleõpetajad

“Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed”

Eesti Puuetega Inimeste Koja foto- ja videokonkurss “Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed”
25.09-18.11.2013.

Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutab välja põhikooli õpilastele suunatud foto- ja videokonkursi teemal
„Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“. Konkursi eesmärgiks on noori suunata märkama ja
väärtustama erilisi inimesi enda ümber. Oleme kõik erinevad, kuid sageli kohtame inimesi, kes tõmbavad
erakordselt tähelepanu!

Kuidas me reageerime ja käitume kohates erilist inimest? Kas väldime teda? Teeme näo, et ei märka, sest ei
tea kuidas käituda? Uudistame pika pilguga, kommenteerime ja halvustame? Või tunneme hoopis huvi,
soovime saada sõbraks ning ulatame vajadusel ka abikäe?

Kas sina märkad?

Kuidas käitud?

Mõte läks tööle ning haarad käe juba kaamera järele?

Pea enne hoogu ja loe kindlasti läbi konkursi tingimused ning tutvu võistlustööde nõudmistega!

Vaata lisa võistlustööde nõudmiste osas – www.epikoda.ee/konkurss.

Fotokonkurssi korraldatakse Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise projekti raames. Seda kaasrahastavad Euroopa Liit ja Sotsiaalministeerium.

 

“PAPP ÄRKAB ELLU” vol 3

Vivendi puidu- ja paberistuudio kutsub kõiki Tallinna kooliõpilasi osalema laste ja nooret kunsti- ja käsitöökonkursil “PAPP ÄRKAB ELLU” vol.3 ning temaatilistes töötubades!

Konkurss toimub kolmandat aastat järjest ja sellest on kujunenud iga-aastane ettevõtmine koos temaatiliste töötubadega klassidele.

Konkursi eesmärgiks on arendada lastes loovat mõtlemist ning teadvustada paberi ja papijäätmete taaskastutuse võimalusi ja tähtsust meid ümbritseva keskkonna säästmisel nende jääkide kasutamisel tarbe- või kunstiesemete loomise teel.
Töötubade eesmärgiks on laste loovuse arendamine ja papi kui materjali taaskasutusvõimaluste teadmiste arendamine.

Konkursist saavad osa võtta kõik 7-19aastased lapsed kooli või huvikooli kaudu. Töötubadesse saavad lapsed tulla terve klassiga, klassijuhatajal on vaja vaid klass temaatilistesse töötubadesse registreerida!

Lisainfo ja registreerimine aadressil http://www.vivendi.ee/PAPP-ARKAB-ELLU-vol3.

Filosoofiapäeva fotokonkurss

Filosoofiapäeva fotokonkurss


TÜ eetikakeskus, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ning aktiivsed filosoofiaõpetajad kuulutavad välja fotokonkursi, mille teemaks on
sallivus.

Osalema on oodatud kõik filosoofiahuvilised 9.‒12. klasside õpilased!

Konkursil osalemiseks tuleb õpilasel:

 • Teha foto, milles avaldub tema jaoks midagi sallivuse seisukohast kõnekat. Pildile võib jäädvustada nii sallivust kui ka selle puudumist;
 • Lisada juurde selgitus (1000-2000 tähemärki) selle kohta, kuidas fotol nähtav tema jaoks sallivusega seondub;
 • Laadida töö üles kodulehele http://thales.ut.ee enne 28. oktoobrit. NB! Tähtaega pikendatud!
 • Kommenteerida ja laikida teiste õpilaste töid 28. oktoobrist kuni 4. novembrini kodulehel http://thales.ut.ee;
 • Lisada tööle autori ees- ja perekonnanimi, kooli nimi, isiklik mobiiltelefoni nr ja e-posti aadress.

Õhutame õpilasi märkama sallivusega seonduvat oma igapäevaelus ning seda enda jaoks lahti mõtestama. Kõige populaarsemate tööde autorid (25 õpilast) kutsutakse Tartusse TÜ eetikakeskusesse 21. novembril toimuvale filosoofiapäevale. Konkursi võitjaid teavitatakse hiljemalt 5. novembriks.

Teemakohaseid tekste ühes praktiliste ülesannetega teemasse sisseelamiseks leiad aadressilt: http://kodu.ut.ee/~p6der/sallivus-kevade.pdf

Joonistusvõistlus “SPORT ja MINA”

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis, ajakiri Täheke, Eesti Kergejõustikuliit ja Eesti Tennis 100 kuulutavad välja 4-12 aastaste laste joonistusvõistluse “SPORT ja MINA”.

Sulle meeldib sporti teha? Milline spordiala on kõige lahedam? Kes on sinu lemmiksportlane?

Osale juba kaheksandat aastat järjest toimuval rahvusvahelisel joonistusvõistlusel ning saada meile oma pilt sportimisest, erinevatest spordialadest ja lemmiksportlastest!

Erinevates tehnikates fantaasiarikkad joonistustööd on oodatud hiljemalt 14. oktoobriks 2013 aadressile:
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn

Joonistuste tagaküljele palume märkida trükitähtedes autori nimi, vanus, kool ja klass või lasteaed ja rühm ning töö pealkiri. Kui tööl on olnud juhendaja, siis ka juhendaja nimi.

Saadetud töid ei tagastata.

Parimatest töödest valmib 2014. aasta lauakalender ning valitud töödest avame aasta lõpus näituse Euroopa Liidu majas.

Oma lemmiktööd valivad ja eripreemiad annavad välja Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikud, ajakiri Täheke, Eesti Kergejõustikuliit ja Eesti Tennis 100.

europarl_sport_A.indd

 

Lisainfo: www.europarl.ee ja www.facebook.com/EPIOEestis

Loometööde konkurss “Miks ma vajan perekonda?”

Täiskasvanutena oleme pea kõik kindlad, et perekond on lapse jaoks parim koht kasvamiseks ja arenemiseks. Teame, et perekond – vanemad, õed-vennad, vanavanemad ning kogu sotsiaalne võrgustik – annab lapsele turvatunde ja kindluse, et maailm on hea ja turvaline koht. Teame, et perekond annab lapsele iseseisvaks eluks kaasa põhiväärtused ja – hoiakud, mille toel läbi elu minna.

Aga kas me teame, mida mõtlevad lapsed ise perekonna vajalikkusest? Millisena nad näevad perekonda? Millisena näevad inimesi, keda peavad enda perekonda kuuluvateks?

Lapse Huvikaitsekoda, igale lapsele pere ja SOS Lasteküla Eesti Ühing kuulutavad välja lasteloomingu konkursi “MIKS MA VAJAN PEREKONDA?”

Konkursi eesmärgiks on väärtustada perekonda, kui lapse parimat kasvu- ja arengukeskkonda läbi lapse silmade, tunnete ja mõtete. Väärtustada just laste enda mõtteid perekonnaga seoses, et anda laste häälele tugevamat kõlapinda.

Oodatud on igasugune looming, mille kaudu soovib laps väljendada oma mõtteid perekonna vajalikkusest tema jaoks.

Miks ma vajan perekonda

“Ükskord meie külas…” Just Filmi videokonkurss

Noorte- ja lastefilmide festivali Just Film raames avaneb kõikidel noortel suurepärane võimalus ise filmi teha.

Ole loov ja vaimukas ning osale videokonkursil “Ükskord meie külas…”, mille eesmärgiks on koolinoori vanuses
7-19 suunata mõtlema elust maal ja sellega seotud tegevustest.

Konkursi kontseptsioon on väga lihtne – tuleb teha olemasoleva kaameraga (sobib väga hästi näiteks ka mobiiltelefoni kaamera) lühike, kuni 5
minuti pikkune film elust maal.

Tehtud videoklipp tuleb laadida üles Youtube’i või Vimeo keskkonda. Filmitegija ise ei pea sugugi elama maal, sest ootame võimalikult mitmekesiseid lühifilme kõigilt huvilistelt, ka linnas elavatelt noortelt.

Parimad filmid saavad vääriliselt auhinnatud ja neid näidatakse ka Just Filmi festivali raames 15. – 24.11.2013 Solaris Kino suurel ekraanil.

Täpsem info ja konkursi tingimused Just Film kodulehel http://www.justfilm.ee/videokonkurss/.

Just Film 2013

 

 

 

Kandideeri Just Filmi laste/noorte žüriisse!

Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) laste- ja noortefilmide alafestival Just Film pakub ka sel aastal suurepärast võimalust vaadata festivali žüriipingist.

Kandideeri lastežüriisse!

Kirjuta meile vähemalt kahest huvitavast filmist. Kirjuta, mis Sulle meeldis, mis ei meeldinud ja miks. Räägi meile ka lühidalt endast ning põhjenda, miks just Sina peaksid olema Just Filmi lastežüriis. Saada kiri pealkirjaga “Lastežürii” aadressile konkurss@poff.ee. Ära unusta oma nime, vanust, telefoninumbrit ja meiliaadressi!

Kandideerimine kestab kuni 7. oktoobrini. 

Kandideeri noortežüriisse!

Kirjuta meile üks filmiarvustus koos lühikese motivatsioonikirja ja enesetutvustusega ning saada see meiliaadressile konkurss@poff.ee, pealkirjaga “Noortežürii”. Ära unusta oma kontaktandmeid (nimi, sünniaasta, telefon, meiliaadress)!

Kandideerimine kestab kuni 7. oktoobrini. 

Just Film festivalil on kolm žüriid:

 • Lastežürii
 • Noortežürii
 • Rahvusvaheline žürii

Lastežüriisse kuulub 5 last vanuses 7–13 eluaastat. Nende raskeks, kuid põnevaks ülesandeks on ära vaadata kõik lasteprogrammis linastuvad filmid ja valida nende seast välja võidufilm.

Noortežüriisse kuulub 5 noort vanuses 14–19 eluaastat. Nende ülesandeks on kõigi noorteprogrammi filmide seast välja valida parim.

Rahvusvaheline žürii valib võidufilmi samuti noorteprogrammi seast. Žüriisse kutsub Just Film igal aastal erinevaid filmiinimesi nii Eestist kui välismaalt. Nii on Just Filmi žüriisse kuulunud näiteks Rene Vilbre ja Kristel Tõldsepp Eestist, Dirk Hoyer Saksamaalt ning Raimo O. Niemi Soomest.

Kandideerimiseks ei pea omama sugugi spetsiifilisi oskusi või kogemusi. Piisab sellest, et oled filmihuviline, sul on oma seisukoht ning oskad seda väljendada. Kandideerimine on samuti lihtne – kirjuta filmiarvustus koos lühikese motivatsioonikirjaga ja enesetutvustusega ning saada need aadressile konkurss@poff.ee.

Korraldajate sõnul on žüriisse kuuluvate laste ja noorte panus märkimisväärne, sest just nemad vaatavad läbi kõik vastavas võistlusprogrammis kandideerivad filmid ja otsustavad, milline neist on parim ja väärib võitja tiitlit. Võidufilmid kuulutatakse välja 24. novembril Just Filmi lõputseremoonial.

Veebipõhine matemaatikavõistlus „Kuubik“

Tartu Ülikooli Teaduskooli veebipõhine matemaatikavõistlus „Kuubik“ ootab osalejaid!

Matemaatikavõistlus „Kuubik“ toimub 2013/2014 õppeaastal kahes vanuserühmas:

 • Eukleidese rühm: 3. – 5. klassi õpilased
 • Pythagorase rühm: 6. – 8. klassi õpilased

Nimetatud vanuserühmad on tinglikud, st võistluse vanuserühmades võivad osaleda nii vanemad, kui ka nooremad õpilased.

Võistlusel on neli vooru:

 • I voor toimub 18. septembrist 17. oktoobrini
 • II voor toimub 17. oktoobrist 20. novembrini
 • III voor toimub 20. novembrist 19. detsembrini
 • IV voor toimub 19. detsembrist 23. jaanuarini

Viimane päev lahenduste postitamiseks on 15. november.

Jälgi infot võistluse kohta ka Tartu Ülikooli Teaduskooli Facebooki lehel.

Õpilasleiutajate riiklik konkurss 2013

Eesti teadusagentuur ootab õpilaste ideid, mis lahendaks mõne igapäevaelus ette tuleva probleemi või kitsaskoha. Konkreetset teemat leiutiste ideedele ei ole, peaasi, et lahendus aitaks ümbritsevat paremaks muuta. Konkursile kutsume osalema kõiki õpilasi esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini nii üldharidus- kui kutsekoolidest. Kutsekoolidest saavad osaleda need õpilased, kes õpivad seal pärast 9. klassi lõpetamist ja on kuni kolmandal kursusel (k.a).

Tööde esitamise tähtaeg: 15. oktoober 2013
Teema: Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme või kitsaskohti.
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased 1.–12. klassini
Auhinnafond: 25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad parimaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. Esemeline auhind on edukaimale koolile. Eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita rahvusvahelisele õpilasleiutajate olümpiaadile Gruusiasse ja üks Ameerikasse INTELi teadusfestivalile. Lisaauhinnad annavad välja teaduskeskus Ahhaa, Energia avastuskeskus ja Eesti Ameerika Suursaatkond.

Esitatud ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas:

1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Konkursi tingimused

Konkursile esitatav leiutis peab olema uudne ja aitama lahendada mõne probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele.
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2012, 2013).
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid .
 • Konkursitööd tuleb esitada elektrooniliselt osalusvormi kaudu ja ka paberil. Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Pabertöö tagaküljel peab olema leiutise pealkiri (nimetus), autori nimi, kool ja klass ning kui juhendaja on, siis ka juhedaja nimi.

NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mille kohta on täidetud elektrooniline osalemisvorm. Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas.

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt  http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/.

Konkurss toimub sel aastal juba viiendat korda, varasematel aastatel on esitatud kokku ligi 3500 leiutist enam rohkem kui 200 erinevast koolist.  Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, preemiafond tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumist. Auhindu annavad ka AHHAA teaduskeskus, Energia Avastuskeskus ja Eesti Ameerika Suursaatkond.

Loovat sügist!

Riiklik leiutajate konkurss 2013

Loovtööde konkurss “SÖÖGIVAHETUND 2013”

Tervise Arengu Instituut kutsub kõiki õpilasi osalema üleriigilisel loovtööde konkursil SÖÖGIVAHETUND, mille tänavune teema on „Koolisöökla aastal 2050“.

Kas käid alles algkoolis, oled põhikoolis või jõudnud juba gümnaasiumisse – tee valmis lahe joonistus ja visualiseeri oma silmade läbi huvitav pilt paberile. Kui Sa oled juba põhikoolis ja pole siiski pliiatsi ja paberiga „sina“ peal, aga oskad hästi käsitleda tehnilisi vahendeid, siis tee hoopis valmis äge video  etteantud teemal!  Mida hoogsam, iseloomulikum ja huvitavam unistus  jääb pildile, seda lahedam. Lase oma kujutlusvõimel lennata ja ole loominguline, pane oma mõtted joonistusse, arvutil kujundatud kollaaži, kleebi paberile või vahvasse videosse ning läkita see teele.  

Parimate töödega osalenud õpilastele on välja pandud põnevad ja hinnalised auhinnad. Iga vanuseklassi parima töö esitaja saab auhinnaks laheda MP3 mängija. Teise ja kolmanda koha võitjatele on auhinnaks raamatupoe kinkekaart.

Parima video esitanud põhikooli või gümnaasiumi grupile on auhinnaks LCD teler, mis jääb klassi või kooli käsutusse, et sealt ühiselt vaadata videoid, õppefilme jms.

Konkursitööd tuleb saata hiljemalt 21. oktoobriks Tervise Arengu Instituuti, aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619, märksõnaga „Söögivahetund“, Reelika Viitamees.

Tahame, et konkurss aitaks väärtustada koolikokkade igapäevast tööd ja nende panust tervislike koolilõunate valmimisel. Konkursi eesmärk on pöörata ka suuremat tähelepanu koolitoidu tervislikkusele ja innustada kooliõpilaste tööde varal koolitoitlustajaid muutma sööklate toit mitmekesisemaks, uudsemaks ning sööklad meeldivamaks paigaks.

Konkursitööd aitavad paremini näha laste toredaid mõtteid ja soovitusi et nendega edaspidi arvestada. Meie laiem eesmärk on tekitada           kooliõpilaste ja laiemalt ühiskonna seas positiivset diskussiooni tervisliku koolisöögi teemadel.

Loe lisa konkursitingimuste kohta Tervise Arengu Instituudi veebilehelt http://www.terviseinfo.ee/et/konkursid/soeoegivahetund.

Maali -ja tarbekunsti konkurss “VIKERKAAR 2013”

Vikerkaar 2013

Konkursi teemaks on „Minu kultuurijälg”.  

Konkursi eesmärk:
Vikerkaar 2013 eesmärgiks on Tallinna eesti ja vene koolide õpilaste maali- ja tarbekunsti konkursi läbiviimine.

Konkursiga soovitakse anda noortele võimalust oma andeid demonstreerida, julgustada noori eneseväljenduseks läbi kunsti, õhutada neid olema kunstiettevõtlikud, elavdada loomingulist algatust ja fantaasiat. Parimaid teoseid esitletakse kunstigaleriis “Kajakas” ning parimaid autoreid autasustatakse.

Konkursi tingimused:
Töid teostatakse osavõtja poolt valitud kunstistiilis, milleks võib olla kas maalikunst, siidimaalimine, vitraaž, keraamika, floristika jne. Tööl peab olema nimetus. Iga osavõtja võib esitada ainult ühe töö valitud kunsti stiilis, ent ühel autoril on võimalik konkursile esitada mitu erinevas kunstistiilis valminud tööd (märkida vastavalt registreerimislehel). Maalikunsti alaste tööde maksimaalseks suuruseks võib olla 45 x 60 cm.

Konkursil hinnatakse töid kolmes erinevas vanuserühmas:
7-10aastased
11-14aastased
15-18aastased

Esitatud tööd tagastatakse autoritele konkursi lõppede, parimad neist näituse lõppedes.

Registreerimine:
Registreerimine konkursil osalemiseks kestab 31. oktoobrini 2013.

Registreerimiseks tuleb täita registreerimisleht, mis tuleb saata e-posti teel ilkalmari@hot.ee
või tuua aadressil Vilisuu, 7 (Laste ja noorte loomingukeskus Almari), eelneval kokkuleppel.

Tööde valmistamine ja esitamine:
Registreeritud osavõtja valmistab töö ja esitab selle konkursile hiljemalt 17. novembriks 2013 aadressil Vilisuu, 7.
NB! Palume töö/tööde esitamise ajas eelnevalt kokku leppida telefonil 55 919 914!

Tööle lisada töö nimetus, autori ees- ja perekonnanimi.

Hindamine:
Kompetentne žürii, mis koosneb linna esindajatest, kunstnikest, õpetajatest ja konkursi koordinaatorist, valib igas vanuserühmas ja igal kunstialal parimad tööd, mida esitletakse kunstigaleriis «Kajakas» aadressil Vilisuu, 7 ajavahemikul 25.11. – 15.12.2013.

Žürii hindab töid järgmiste kriteeriumide alusel:

–  töö vastavus konkursi teemale ja nimetusele
–  töö teostamise kvaliteet
–  töö originaalsus

Lõplikud konkursi võitjad selgitatakse välja galerii vaatlejate hinnangutel. Tööd avaldatakse ja tööde autoreid autasustatakse 13.12.2013.

Konkursi toetajad:
Tallinna Haridusamet
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

HITSA ägedad õpilaskonkursid 2013/2014

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus kuulutab välja kolm konkurssi üldhariduskoolide õpilastele. Konkursside eesmärk on väärtustada õpilaste loovat tegevust ning näidata, kuidas igapäevane õppetöö ja tehnoloogiakasutus omavahel ühendada. Õpetajad saavad konkursside kaudu võimaluse tundma õppida uusi tehnoloogiaid, mida tundides kasutada.

Animakonkursile “Muutuv kool” ootame osalema üldhariduskoolide kõikide kooliastmete õpilaste animafilme. Konkursi eesmärgiks on jäädvustada koolikultuuri ja -keskkonda tänases päevas ning näidata oma kooli tulevikus. Konkursil osalemiseks peavad omavahel koostööd tegema erinevate kooliastmete õpilased. Konkursi tingimustega tutvu lähemalt aadressil: http://www.e-ope.ee/konkurss/opilaskonkursid/animafilm/tingimused.

Digiloovtööde konkursile “Lahe Asi”  ootame II ja III kooliastme õpilaste tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonna loovtöid. Konkursi eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust, näitamaks oskuslikku tehnoloogiliste vahendite kasutamist ja anda võimalus esitleda oma IKT-alaseid loovtöid ka laiemale ringile. Konkursi tingimustega tutvu lähemalt aadressil: http://www.e-ope.ee/konkurss/opilaskonkursid/digiloovtoo/tingimused.

Tehnoloogia- ja innovatsiooniteemaliste arendusprojektide konkursile “Tipplahendus” ootame gümnaasiumiõpilaste projekte. Konkursi eesmärgiks on seoste loomine igapäevaelu, kooliõpingute, tehnoloogia ja innovatsiooni vahel ning anda projektijuhtimise ja meeskonnatöö kogemus. Konkurss pakub gümnasistidele võimaluse viia läbi uuenduslikult rakendatav arendusprojekt, mida kool võib arvestada alternatiivina uurimistööle. Konkursi tingimustega tutvu lähemalt aadressil: http://www.e-ope.ee/konkurss/opilaskonkursid/gymnasistidele/tingimused.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 7. märts 2014 a.

HITSA konkursid 2013

Eesti koolilaste metsapostkaart 2013

RMK kuulutab välja iga-aastase konkursi “Eesti koolilaste metsapostkaart 2013”.

Konkurss toimub juba üheteistkümnendat korda ja tänavuse konkursi teemaks on „METSAHÜVED.

Ligikaudu pool meie kodumaa pindalast on kaetud metsaga, seda võib pidada meie kõigi rikkuseks. Ent peale puidust saadava tulu on metsal hulgaliselt ka muid väärtusi, mida ei saa rahas ega numbrites mõõta. Neid hüvesid pole kuigi kerge ka sõnadega seletada, vaid sagedased metsaskäigud aitavad neid mõista. Seega palumegi teil joonistada postkaartidele oma mõtted, ideed ja soovid, mis seostuvad antud teemaga. Missugused on teie jaoks hüved metsast?

Konkurss on suunatud  Eesti koolide 1.-9. klasside õpilastele. Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10 x 15 cm või 15 x 10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass. Lisaks tuleb mõelda oma postkaardile pealkiri. Valige meeldiv joonistusviis ning sobivad materjalid. Ajage läbi vaid värvidega ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele.

Konkurss on avatud 1.-31. oktoobrini 2013.
Kõigi esitatud tööde hulgast valitakse välja 100 postkaarti, mis seatakse 11. novembriks 2013 üles RMK kodulehele rahvahääletuseks. Rahvahääletus toimub 11.-24. november 2013. Rahvahääletuse tulemusel selgunud 36 paremast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. Hindajatele kõige enam meeldinud kümne töö autorid saavad auhinnaks loodusraamatu ning esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.

Konkursi tulemused avaldab RMK oma kodulehel http://loodusegakoos.ee/metsakool/ 25. novembril 2013.

Töid saab esitada posti teel koolide kaupa. Kogda tööd koolis kokku õpetajate kätte, misjärel palume kõigil koolidel endil valida oma õpilaste tööde seast 10 paremat pilti ja saata valitud tööd posti teel hiljemalt 31. oktoober 2013 aadressil:

RMK Pähni looduskeskus
Pähni küla
Varstu vald
66116 Võru maakond

Lisada kindlasti ka oma kooli postiaadress!

Euroopa keeltepäeva veebiviktoriin

Euroopa keeltepäeva veebiviktoriin 2013

26. septembril tähistatakse kogu Euroopas keeltepäeva.

Nagu juba traditsiooniks on kujunenud, saavad õpilased sel puhul osa võtta põnevast keeleteemalisest veebiviktoriinist, mille on kokku pannud Euroopa Komisjoni esindus Eestis koostöös saatkondade ja kultuuriinstituutidega.

Veebiviktoriin aadressil jääb avatuks 27. septembrini.

Õiged vastused avalikustatakse 28. septembril. Auhinnad loositakse õigesti vastanud õpilaste vahel välja 8. oktoobriks ja võitjatega võetakse ühendust.

Viktoriini aitasid korraldada Tallinna Südalinna Kool ja Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts.

Auhinnad panevad välja Briti Nõukogu, Rootsi Saatkond, Taani Kultuuri Instituut, Soome Instituut, Goethe Instituut, Ungari Instituut, Prantsuse Instituut, Eesti Instituut, Fenno-Ugria Asutus, Poola Saatkond ja Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Keeltepäeva tähistatakse alates 2001. aastast Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni algatusel, et seeläbi tähtsustada kõiki Euroopas kõneldavaid keeli: nii suure kõnelejaskonnaga keeli kui ka murdeid, nii põliskeeli kui ka uusi keelekujusid.

Keeltepäeva eesmärgid on:

 • rõhutada avalikkusele keeleõppimise tähtsust;
 • kasvatada teadmist, et kõik Euroopas kõneldavad keeled on väärtuslikud;
 • julgustada ja toetada elukestvat keeleõpet.

Euroopa on keelte poolest väga rikas: lisaks Euroopa Liidu 24-le ametlikule keelele räägitakse siin enam kui 60 piirkondlikku või vähemuskeelt ning muudest riikidest pärit inimeste keeli.

Igal aastal korraldatakse keeltepäeval kõikjal Euroopas mitmesuguseid keeleteemalisi ettevõtmisi: näidendeid, lasteüritusi, muusikamänge, keelekursuseid, raadio- ja televisiooniülekandeid, konverentse ja palju muud.

Robotexi videokonkurss

Robotexi meeskond kutsub kõiki robootikahuvilisi Robotex 2013 raames osalema videokonkursilElu tehnikata”.

Videol võib kujutada kõike, mis seondub teemaga „Elu tehnikata“. Kuna teema on lai, on oodatud igaühe enda tõlgendused. Laske ainult fantaasial lennata.

 • Võistlustöö pikkus peab jääma vahemikku 30 sekundit kuni 3 minutit.
 • Võistlustöid saab esitada kuni 27. septembrini 2013.
 • Võistlustööd tuleb üles laadida YouTube`i keskkonda ning saata link e-maili teel aadressile kati.kadakas@robotex.ee.
 • Võistlustööga peab kaasa saatma järgneva info:
  • autori nimi;
  • autori vanus;
  • autori kontakttelefon;
  • kool/huviring (olemasolul);
  • juhendaja (olemasolul).
 • Video peab olema YouTube´is avalik ning Facebook`i lingitav.
 • Iga osavõtja võib esitada kuni 2 tööd.

Võistlustööd laetakse üles Facebook’i. Videode like’d ja žürii punktid liidetakse kokku ning kolme kõige paremat tööd autasustatakse. Like’de arv loetakse kokku 11. novembril 2013 kella 19:00 seisuga.

Robotex

KONKURSI AUHINNAFOND ON 150 EUROT!

 

 

Robotex 2013 loovad konkursid

16. ja 17. novembril leiab TTÜ Spordihoones aset juba kolmeteistkümnes Eesti suurim robotivõistlus Robotex 2013.

Tänavusel Robotexil korraldatakse kokku kümme põhi- ning lisavõistlust, millede hulgast leiab igaüks oma oskustele vastava raskusastme. Loovate konkursside raames on planeeritud joonistus-, foto-, digitaaljoonistus- ja videokonkurss.

Võistlusreeglitega tutvu Robotexi kodulehel www.robotex.ee.

Lisaks saab näha põnevat tehnoloogianäitust ja huvilistele on avatud mitmed erinevad töötoad.

Robotex’i missioon on pakkuda kvaliteetseimat tehnoloogiaalast kogupereüritust Eestis ning jõuda aastaks 2020 Euroopa suurimaks robotitevaheliseks võistluseks. Seda tehes soovitakse äratada noortes huvi tehnikaerialade ja teaduse vastu ning olla number üks teerajaja insenerierialadele õppima minemisel.

Robotex 2013 kuldsponsorid on Meiren Engineering, ICD Industries ja Technobalt Group.

robotex 2013


Robotex 2013 ootab kõiki huvilisi osalema erinevatel loovatel konkurssidel!

Kui Sulle meeldib joonistamine nii paberil kui arvutis, siis osale kindlasti:

 • Joonistuskonkursil teemadel:
  • 8-aastased ja nooremad „Robotite loomaaed
  • 9-15-aastased „Robotite olümpia
  • 15-aastased ja vanemad „Robotite olümpia
 • Digitaaljoonistuskonkursil teemadel:
  • 14-aastased ja nooremad „Prügist robot
  • 15-aastased ja vanemad „Robotite ansambel

Kui Sulle aga meeldib foto- ja videomaailm, siis tule ja osale:

 • Fotokonkursil teemal „Where brains and metal meet”
 • Videokonkursil teemal „Elu tehnikata

Loovate konkursside auhinnafond on 1000 €!
Parimatest töödest koostatakse Robotexil ka näitus.

Täpsemad reeglid ja tähtajad leiad Robotex 2013 veebilehelt http://www.robotex.ee/.

Võistlustööd saata e-posti teel aadressile kati.kadakas@robotex.ee.