Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õpilasleiutajate konkurss 2015

õpilastekonkurss

Juba kaheksandat aastat toimuvale noorte leiutajate riiklikule konkursile ootame ideid, mis lahendaks mõne igapäevaelus ette tuleva probleemi. Konkreetset teemat leiutiste ideedele ei ole, peaasi, et lahendus aitaks ümbritsevat paremaks muuta ning lahendaks mõne probleemi.

Konkursist saavaad osa võtta kõik õpilased esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini nii üldharidus- kui kutsekoolidest.
NB! Selgi aastal peavad gümnaasiumiõpilaste esitatud tööd nii sisu kui ka vormistamise poolest sarnanema varasemast enam praktiliste ja/või uurimistöödele esitatavatele nõuetele. Täpsemalt vt kodulehelt.

 • Tööde esitamine: 15. oktoober 2015
 • Teema: Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme
 • Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased 1.–12. klassini
 • Auhinnafond: 25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad paremaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. Esemeline auhind on ühele koolile.
 • Eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita Ameerikasse maailma suurimale õpilaste teadusmessile Intel ISEF. Lisaauhinnad annavad välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet, Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, AHHAA teaduskeskus ja Energia Avastuskeskus.
 • Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle 10. detsembril Tallinna Tehnikaülikooli Mektorys.

Esitatud ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Konkursile esitatav leiutis peab olema uudne ja aitama lahendada mõne probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav, lisaks loe vanema vanuseastme töödele esitatavatse muutunud nõuetest konkursi kodulehelt.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele.
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2014, 2015).
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub siin.
 • Konkursitööd tuleb esitada elektrooniliselt osalusvormi kaudu ja ka paberil (paberil ei ole vaja esitada neid tööde jooniseid ja pilte, mis on arvutis tehtud. – siis piisab elektroonilisest esitamisest). Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Pabertöö tagaküljel peab olema leiutise pealkiri (nimetus), autori nimi, kool ja klass ning kui juhendaja on, siis ka juhedaja nimi.

NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mis on esitatud elektroonilises osalusvormis. Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas.

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt.

Varasemate konkursside tulemused leiate meie kodulehelt.

Sotsiaalreklaamide võistlus

MTÜ Mondo, Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon kuulutavad välja Sotsiaalreklaamide võistluse, mis võimaldab noortele saada osa Eesti kliimapoliitika kujundamisest.

Kliimamuutused on hetkel üks põletavamaid üleilmseid väljakutseid, mis muudab eluolu kõikjal ja sunnib inimesi oma kodudest lahkuma. Hetkel on aeg otsustada, milline saab olema meie tulevaste põlvkondade tulevik. Novembrist detsembrini toimub Pariisis suur ÜRO kliimakonverents, kus Eestil on võimalus nõuda siduvaid riikidevahelisi kokkulepeid, et aeglustada kliimamuutusi. Selleks, et ka Eesti noortel oleks võimalik oma hääl kuuldavaks teha, korraldavad Mondo, ELF ja UNESCO ERK üheskoos sotsiaalreklaamide võistluse.

Võistlusele on võimalik kuni kahe minuti pikkuseid klippe esitada kuni 16. oktoobrini. Kampaania kulmineerub 6. novembril Riigikogus toimuval kliimateemalisel seminaril, kus osalevatel noortel on võimalus esitada oma nõudmised ka deklaratsiooni näol. Kõikide üritusel osalevate noorte seast valitakse välja ka üks õnnelik, kellel on võimalik reisida aasta lõpus toimuvale rahvusvahelisele Pariisi kliimakonverentsile.

Võistlust korraldavad organisatsioonid on kokku pannud ka ideid õpetajatele, kuidas temaatikat klassiruumis käsitleda ning mil moel õpilasi konkursist osa võtma julgustada. Taustamaterjale ning täpsemat infot saab uurida leheküljelt www.maailmakool.ee

 

MTÜ Mondo
Telliskivi 60 A
10412 Tallinn
Estonia
+37253490814

www.mondo.org.ee
www.muudamaailma.ee

Foto- ja videovõistlus “Kirjaoskus kui kingitus”

7. – 13. septembril, rahvusvahelisel kirjaoskuse nädalal, korraldab Eesti Lugemisühing veebis foto- ja videovõistluse “Kirjaoskus kui kingitus”. Võistlusel osalemiseks tuleb jäädvustada olukord, kus kirjaoskusest on rõõmu ja laadida pilt või video üles.

Kirjaoskus on üks võtmepädevusi, mis on vajalik kogu elu kestel igale inimesele. Euroopa viiest täiskasvanust ühel on probleeme kirjaoskusega. Et kirjaoskuse tähtsust teadvustada, tähistab ELINET (European Literacy Policy Network), kuhu ka Eesti Lugemisühing kuulub, kogu Euroopas kirjaoskuse nädalat.

“Kirjaoskus kui kingitus” võitjad valib välja rahvas, parimad pildid leiavad kajastamist ka rahvusvaheliselt ELINETi veebimaterjalides.

Võitjatele on ka valik auhindu, näiteks kinkekaarte, kirjaoskuse arengut toetavaid raamatuid jms.

Kontakt: Maria Jürimäe
maria.jurimae@ut.ee
58 049 739

Gümnasistide fotokonkurss “Püüa päeva”

Eesti Üliõpilaste Seltsil on suur rõõm välja kuulutada gümnasistide fotokonkurss „Püüa päeva!“.

Igas päevas on üle 1400 minuti. See number jaguneb omakorda veel tuhandeteks silmapilkudeks ja hetkedeks. Mõned talletuvad meie mällu, teised püüab kaamerasilm mälukaardile. Hea gümnasist, ootame sinult fotosid neist hetkedest, mille sa võtad endaga kaasa ülikooliaega ja mille järele haarab käsi unenägudes. Taba hetk, ja püüa päeva.

Osalema on oodatud kõik, kes on 2015. aasta kevade seisuga mõne üldhariduskooli gümnaasiumiastme õpilased. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 15.09.2015 k.a. Konkursist osa võtmiseks saada oma võistlustöö pealkirja ja lühikirjeldusega aadressile foto@eys.ee. Pane kirja ka oma kool ja klass.

Lühikirjeldus võiks sisaldada infot näiteks pildi võtmise hetkest, pildil kujutatust või konkreetse pildivaliku ajendist. Lühikirjelduse pikkuseks ootame kuni 300 tähemärki. Iga osaleja võib konkursile esitada kuni 3 tööd.

Konkursil antakse välja kolm auhinnalist kohta. Võitjat premeeritakse 400 euroga, teist kohta 200 ja kolmandat 100 euroga. Lisaks auhinnatakse publiku lemmikut 200 euroga. Konkursile laekunud fotod laetakse üles EÜS-i Facebooki lehele. Publiku lemmiku tiitli võidab võistlustöö, millel on 22.09.2015 kella 23:59 seisuga enim „meeldimisi“.

Täpsemad tingimused ja nõuded võistlustöödele.

 

Joonistus- ja esseekonkurss “Laste tervise kuu”

Kutsume kõiki kooliõpilasi osalema “Laste tervise kuu” joonistus- ja esseekonkursil!
Sellel aastal tähistab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts oma 25. sünnipäeva. EAÜS on organisatsioon, mis ühendab arstiteaduse eriala õppivaid tudengeid, kelle unistuseks on, et ühel päeval elaksid maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed Eestis. Juubeliaasta sündmused ja kampaaniad on suunatud meie visiooni viimiseks ühiskonda laiemalt ning ehitamaks sildu seltsi senise 25 aasta töö ja ühiskonna tervise ja heaolu vahel. Selle heaks on meil kogu aasta vältel kavas mitmed erinevad ettevõtmised ning muuhulgas viime läbi tervisekuid septembrist aprillini. Septembri oleme pühendanud lastele ning selle raames korraldame kõikide vanuserühmade kooliõpilaste seas üleriigilise joonistus- ja esseekonkursi. Võistlusega soovime kaasata lapsi oma tervise kujundamisse, panna neid tervise teemadel arutlema ja kaasa mõtlema, lahendusi pakkuma ning samal ajal soovime koguda uusi värskeid ideid. Konkursi teemad on valitud just neid aspekte silmas pidades.
Konkursitöid hindavad arstiteaduskonna üliõpilased, arstid, tuntud kultuuritegelased ja asjatundjad.
Võistluse tulemused kuulutatakse välja novembri alguses. 13. novembril toimub tublimate tööde autoritele pidulik tänuüritus Tartus.


Teemad ja vanusegrupid:

1.-3. klass:

Ootame vabas tehnikas joonistusi ühel etteantud teemal.
Teemad:

 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Tervis ja tema sõbrad

4.-6. klass:

Ootame kuni 300-sõnalisi lühijutte ühel etteantud teemal.

Teemad:

 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Tervis ilma haiglata
 • Tuleviku tervis

7.-9. klass:

Ootame kuni 600-sõnalisi esseesid ühel etteantud teemal.

Teemad:

 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Kui mina oleksin tervishoiuminister
 • Eesti tervis – kelle vastutus?

10.-12. klass:

Ootame kuni 800-sõnalisi esseesid ühel etteantud teemal.

Teemad:

 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Riik kui rahva tervise hoidja
 • Eesti tervis – kelle vastutus?

Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik vajalikud õigused loodud teose kasutamiseks, sealhulgas kõik vajalikud varalised ja isiklikud autoriõigused. Konkursil osaleja annab võistlustöö konkursile esitamisega tasuta, tähtajatu ning territoriaalselt piiramatu litsentsi EAÜSile teoste igakülgseks kasutamiseks EAÜSi omal äranägemisel, sealhulgas avaldamisel, trükkimisel jne. EAÜS ei kasuta käesoleva litsentsi alusel teoseid mistahes muul viisil, kui EAÜSi mittetulunduslike eesmärkide elluviimisel.

EAÜSi eesmärk on konkursi abil ja võistlustööde kasutamisega EAÜS-i poolt edendada rahvatervist. Õiguste rikkumistest palume EAÜSi teavitada e-posti aadressil: eays.juubel@gmail.com.
Võistlustöid ootame paberkujul kuni 30.09.2015 kaasa arvatud (postitempli kuupäev) aadressil:
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Pepleri 32
51010 Tartu
Jääme aktiivset osavõttu ootama!
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
www.eays.ee
Tel. 56260506

Osale uurimistööde konkursil

Osale õpilaste teadusjakirja Akadeemiake  uurimistööde konkursil!

Akadeemiakese erinumbrisse ootame ka algklassi õpilaste töid

Tähtaeg: 30. september 2015

Uurimistööle esitatavad nõuded on toodud meie kodulehel. Parimad tööd avaldatakse Akadeemiakese 26. numbris!

SA Akadeemiake
www.akadeemiake.ee
FB

Eelteade – sügisnäitus!

nunnu_2015

21. -22. septembril toimub sügisnäitus kooli aatriumis.

 • Leia uhke nunnu ja too see kooli näitusele!
 • Pane töö alusele. Kirjuta juurde pealkiri, nimi, klass.
 • Palun ära too seeni, värvilisi-mürgiseid marju.

UUS!

Fotokonkurss VÄRVILINE SÜGIS LINNAS

Konkursile on igal õpilasel-õpetajal  võimalik esitada kuni kolm fotot.

Fotod saata aadressile kaja.kadarik@21k.ee hiljemalt 17. septembriks. Lisa pealkiri, nimi, klass.

Digitaalne album avaldatakse kooli kodulehel.

Õpilaskonkurss – diplomi kujundamine

7.-13. septembrini toimub Spordinädal 2015.
Spordinädala raames kuulutab Tallinna 21. Kooli kehalise kasvatuse õppetool välja konkursi diplomi kujundamiseks.

Konkursile on oodatud osalema kõik, kellel on soov luua midagi ilusat, mis jääks meenutama diplomi saajatele tema suurepäraseid edusamme kooli spordielus.

Nõuded diplomi kujundamisele:

 1. Diplomi formaat on A5
 2. Diplom võib olla joonistatud
 3. Diplom võib olla kujundatud arvutiga (.pdf või .jpg formaat)

Konkursil osalemiseks: too või saada oma kavand õpetaja Kaja Kadarikule (klass 431, kaja.kadarik@21k.ee)

Kõigile kavanditele peab olema lisatud autori nimi, klass, telefoninumber ja e-posti aadress.

Diplomi kavandite esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2015. a.

Konkursi tulemused tehakse Tallinna 21. Kooli kodulehe vahendusel teatavaks hiljemalt 16. oktoobril 2015. aastal. Võitja osas langetab valiku žürii.

 

spordidipl_reklaam

Loodusmuuseumi joonistusvõistlus «Püüa kakku»

kakk

Eesti Loodusmuuseumi uus näitus „Öised tiivulised“ tutvustab enamasti inimese silmale varjatuks jäävat kakkude ja ööliblikate salapärast maailma. Seoses näitusega kutsub Loodusmuuseum kõiki 4.-12. klasside õpilasi osa võtma joonistusvõistlusest „Püüa kakku“.

Joonistada tuleb ühte kindlat Eestis pesitsevat või eksikülalisena kohatavat kakuliiki talle omases tegevuses. Modelliks võib valida järgnevad kakuliigid: sooräts, habekakk, kivikakk, loorkakk, kõrvukräts, värbkakk, lumekakk, vöötkakk, karvasjalg-kakk ehk laanekakk, kassikakk, kodukakk ja händkakk.

Joonistusvõistlus toimub kolmes vanuserühmas: 4.-6. klasside õpilased, 7.-9. klasside õpilased ja 10.-12. klasside õpilased/samas eas kutsekoolide õpilased.

Pilte hindab 4-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad Eesti Loodusmuuseumi näituse „Öised tiivulised“ kuraator Anne-Ly Nurmõtalo, Loodusmuuseumi ekspositsiooni kuraator Stella Skulatšjova, Eesti Ornitoloogiaühingust Peep Veedla ja kunstnik Ruth Huimerind. Joonistusi ootame 17. maiks 2015. Parimad joonistajad saavad osaleda eksklusiivsel Loodusmuuseumi liblikaretkel koos entomoloog Aare Lindtiga. Lisaks on välja pannud oma auhinna MTÜ Loodusajakiri. Kõikidele tunnustatule jagub ka Loodusmuuseumi sümboolikaga auhindu.

Parimatest töödest valmib näitus, mida saab uudistada Loodusmuuseumi trepigaleriis 3. juunist kuni 31. augustini 2015.

Täpsemad konkursi tingimused leiab Loodusmuuseumi kodulehelt: www.loodusmuuseum.ee/yritused/konkurss
Joonistusvõistlust toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja MTÜ Loodusajakiri.

Lisainfo:
Kati Raudsaar

kommunikatsioonijuht
kati.raudsaar@loodusmuuseum.ee
www.loodusmuuseum.ee
tel 6411 739, 5258 569
Eesti Loodusmuuseum
Lai 29A, 10133, Tallinn

Tegi pätti 2015 videokonkurss

Harjumaa Alaealiste Komisjon kuulutab välja videokonkurssi “Tegi Pätti”. Juba viiendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema

ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadele. Parimaid konkursitöid kasutavad valdkonna spetsialistid ennetustöö tegemisel ja teemakohaste loengute läbiviimisel.

TEGI PÄTTI 2015 videokonkursi teema on “TURVATUNNE” ning sel aastal võivad töid esitada noored üle Eesti, vanuses 7-18!

Videokonkursi eesmärgiks on motiveerida noori märkama vägivalda enda ümber ning looma audiovisuaalseid teoseid, mis kujutavad kellegi suhtes tarvitatavat vägivalda, mida võib esineda kõikjal ühiskonnas. Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud ning soovitatav pikkus on 1-5 minutit.

Videokonkursi peaauhinnaks on NIKON D7200 kaamera koos kvaliteetse objektiiviga. Lisaks erinevate vanuserühmade parimatele GoPro Hero4 Black kaamerad ning täiendavad eriauhinnad Harjumaa (sh Tallinna) noortele.

Tööde esitamise tähtaeg on 08. mai 2015.

Konkursi tingimused ja juhend on leitavad manusest ning veebilehelt : www.kesa.ee/tp

Parimat
Ragnar Tammeleht

Projektijuht
tegipatti@kesa.ee

Tantsumaraton Pirita DanceShow,17. aprill

Pirita Majandusgümnaasium kutsub osalema tantsumaratonil Pirita DanceShow, mis sellel aastal toimub 17.aprillil algusega kell 14.00 Pirita MG Spordihoones.

Eelregistreerimine kuni 10.aprill 2015 e-mailil  Eve.Reinola@pmg.edu.ee

Pirita Dance-Show on võistlus,

 • mis toimub 5. vanuserühmas lasteaialastest kuni täiskasvanuteni;
 • kus muusika on korraldajate poolt valitud ja võistlejatele teadmata – see ei nõua eelnevalt kavade koostamist;
 • kus kasutatakse väga erinevaid muusikastiile, mis nõuab kiiret kohanemist ja erinevate stiilide tantsimist;
 • kus võisteldakse individuaalselt, mis tähendab, et vaja pole tantsupartnerit või kuulumist mõnda tantsurühma.

JUHEND 2015

Lisaväärtuse annab mõiste – maraton – tantsuaja kestvus. Osalemiseks on vaja vastupidavust.

Minu lemmik multifilmikangelane

Mr. Pritt kutsub kõiki lapsi osalema kunstikonkursil  “Minu lemmik multifilmikangelane”.

Konkursile on oodatud  erinevad tööd sellel teemal. Ainukeseks tingimuseks on, et pildi või miniskulptuuri valmistamiseks on kasutatud LIIMI. Töid võib teha kõikvõimalikest materjalidest.

Iga vanuserühma võitja saab auhinnaks uhke jalgratta! Lisaks peaauhindadele antakse konkursil välja ka eripreemiad.

Võitjad kuulutatakse välja 3 vanuserühmas:

 1. 3-5 aastased
 2. 6-7 aastased
 3. 8-10 aastased

Tähelepanu! Kui annate konkursil osalemise soovist märku aadressil henkel.balti@henkel.com, siis saadetakse teile posti teel tööde valmistamiseks vajalikud liimipulgad ning üllatus Fazerilt (kogus piiratud)!

Tööde esitamise tähtaeg on 10. mai ning tööd tuleb saata Henkel Balti kontrisse.

Pritt laste kunstikonkurss 2015

 

 

Kunstikonkurss “Tallinn ja tema inimesed”

Tallinna Haridusamet kuulutab välja üldhariduskoolide kunstikonkursi „Tallinn ja tema inimesed“.

Konkursi tööde esitamise tähtaeg on 9. november 2015 Kullo Lastegaleriisse, näitus toimub 16.11-5.12.2015 samas.

Teema: „Tallinn ja tema inimesed”.

 • Tallinna vanalinna mured ja rõõmud, uuslinnad ning põnevad arhitektuursed objektid koos nende juurde kuuluvate tegelaste ning sündmustega;
 • Inimesed kaasajast ja ajaloost, Tallinna kodanikud ja turistid, reaalsed isikud ja kirjandustegelased;
 • Linna ja inimesi siduv  looming (nt arhitekt ja tema kavandatud hoone, kirjanik ja tema tegelane), sündmus (nt Laulupidu, Vanalinna päevad, sügis- ja kevadjooksud), aga ka olustik (kool ja õpilased, põnevad muuseumid ja turistid, jne).

Formaat ja tehnikad:

 • Pildid – maalid, joonistused, kollaažid, fotod, pilditöötlused (kuni A2, kollektiivsed tööd võivad olla suuremad);
 • Ruumilised tööd – skulptuurid, installatsioonid, maketid (kuni 1m x 1m  x 1m);
 • Uurimistööde visuaalsed esitused – tekstid, fotod, plaanid, maketid (kuni A1);
 • Multifilmid pikkusega kuni 2 min.

Juhend: Kunstikonkurss Tallinn ja tema inimesed-2

Näitust kureerib kunstiõpetajatest korralduskomisjon:

Anneli Aguraiuja – Kullo Galerii juhataja galerii@kullo.ee
Heli Mänd – Tallinna Arte Gümnaasiumi kunstiõpetaja heli.mand@arte.edu.ee
Tiiu Esnar – Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja tiiu.esnar@gmail.com
Marika Murd – Tallinna Nõmme Gümnaasiumi kunstiõpetaja marika.murd@tng.ee

 

Ideekonkurss „Veeb”

veeb

Alates 2015. aastast osaleb VAT Teater rahvusvahelises projektis Platform Shift+, mille eesmärk on luua uusi põnevaid ja puudutavaid näidendeid, lavastusi ning haridusprogramme noortele vanuses 14+.

Selle valguses otsib VAT Teater igasuguseid ideid seoses interneti ja kõigega, mis sellega kaasas käib. Internetist on saanud paljudele inimestele nii suur osa elust, et nad ei suuda seda enam hoomatagi. Veetes aga selles keskkonnas nii palju aega, puututakse kokku kõikvõimalike veidruste ja huvitavate seikadega. Ideekonkursi eesmärk on jagada lugusid ja ideid ning juhtida tähelepanu teemadele, mis vajavad laiemat arutluspinda. Konkursile võib esitada nii tõestisündinud juhtumisi kui väljamõeldud lugusid. Ka vorm on vaba: oma idee võib esitada kirjandina, lühijutuna, näidendina või kasvõi luuletusena.

Kuigi lugusid võib saata igal teemal, on ette antud ka kaks võimalikku pealkirja:
a) „Kuidas ma saan/sain interneti abil rikkaks”
b) „Kohtumine veebi-deemoniga”.

Tööde esitamise tähtaeg on 2. aprill 2015!
Lugusid saavad esitada kõik vähemalt 14-aastased inimesed. Õpilased võivad saata oma tööd otse või õpetaja kogub tööd kokku ja saadab kõik korraga terve klassi eest. Samas on oodatud ka õpetajate endi kirjutised. Tekst saata aadressil: mihkel@vatteater.ee.

Valitakse maksimaalselt kolm võitjat. Auhinnaks on tasuta töötuba või teatrikülastus tervele klassile! Kui VAT Teatri meeskonnal tekib mõte mõnda ideed lavastuste loomisel kasutada, teavitame sellest kindlasti ka autorit.

Häid veebi-mõtteid ja nõtket sulge!

Lisainfo:
mihkel@vatteater.ee
Mihkel Seeder
VAT Teatri dramaturg

GLOBE keskkonnauurimuste konkurss 2015

Haridus- ja Teadusministeerium ning GLOBE Eesti kutsuvad 5.-12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi osalema keskkonnaalaste uurimistööde üleriigilisel konkursil.

Oodatud on looduskeskkonna problemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, teemakohased veebilehed ning tööd, mis kajastavad GLOBE programmi tegevust. Töid võib esitada nii individuaalselt kui kollektiivselt.

Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkurssi on läbi viidud alates 1999. aastast. Varasematel aastatel on konkursi võidutööde seas olnud näiteks uurimused kahjulikest ainetest kosmeetikas, Saaremaa sokkude sarvedest, ohtudest lindude sügisrändel, Aegna saare rannajoone muutustest ja kodulinna valgusreostusest. Õpilased on uurinud maavarade kaevandamise mõju keskkonnale, teinud hüdroloogilisi vaatlusi, mõõtnud tahma sisaldust õhus jpm.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdi Imbi Henno sõnul aitab konkurss kaasa õpihuvi suurenemisele ja teaduse populariseerimisele. „Uurimistöö tegemine väljaspool klassiruumi pakub võimaluse tutvuda teaduse ja tehnoloogia aktuaalsete teemadega ning muudab õpet elulähedasemaks. Meie kogemus näitab, et paljud varasematel aastatel konkursil osalenud õpilased on läinud hiljem edasi õppima just loodusteaduse ja tehnikaga seotud erialasid,“ selgitas Imbi Henno.

Konkursil osalemise tähtaeg on 18. mai 2015.

Tutvu kindlasti ka uurimistööle esitatavate nõuetega!

Lisainfo:
Imbi Henno imbi.henno@hm.ee
Sandra Fomotškin sandra.fomotskin@hm.ee

Looduse Aasta Foto 2015

Looduse_Aasta_Foto_logo

Oled harrastaja või proff, laps, noor või suur – Looduse Omnibuss, Eesti Looduskaitse Selts ja Eesti Energia kutsuvad sind osalema võistlusel “Looduse Aasta Foto 2015“.

Tänavu on väike juubel – Eesti suurim fotovõistlus toimub juba 15. korda, mistõttu jagatakse ka Tantsivaid Hunte ühe võrra rohkem – 15. Taastatud on kategooria “maailma loodus”, kuhu oodatakse ka väljaspool Eestit tehtud pilte.

Piltide esitamise tähtaeg on 10. märts, fotosid saab üles laadida aadressil laf.looduseomnibuss.ee.

Töid hindab žürii Rein Marani juhtimisel.

 • võistluse auhinnafond on üle 10 000 euro
 • Tantsivaid Hunte jagatakse 3. mail Estonia kontserdisaalis
 • parimatest pildidest antakse välja Loodusfoto Aastaraamat 2015

 

Sind osalema oodates
Looduse Omnibuss

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2015

Eesti_Teadusagentuur

Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased õpilased ja 1. kursuse üliõpilased kas üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena.

Töid saab esitada neljas valdkonnas:

 • humaniora
 • naturalia
 • realia
 • socialia

Nii töö teema kui ka valdkonna valib õpilane ise. Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd (näiteks mõni koolielu või õppetööga seotud äpp vms). Kõikidel juhtudel peab töö vastama koolis kehtivatele uurimistöö nõuetele. Loe lisa osalemistingimuste kohta!
Esitatud töö põhiosa peab olema valminud põhikoolis/gümnaasiumis õppimise ajal, mitte ülikoolis!

2015. a konkursi tähtaeg on 2. märtsil.

Selle aasta konkursil ei toimu enam tavapärast teist vooru, kus oma töid said suuliselt esitada vaid paremusjärjestuse paarkümmend tublimat õpilast. Selle asemel toimub 24. aprillil posterettekannete näitus, kuhu žürii ootab kuni 100 parima töö postrit. Eelneva töödega tutvumise ning kohapealsete intervjuude alusel valib žürii välja riiklike preemiate ning eripreemiate saajad. Preemiasaajad kuulutatakse välja 24. aprilli õhtul. Kogu õpilasteaduse pidu rohkete üllatustega toimub 24.-25. aprillini Tallinnas (koht täpsustub). Mõlemal päeval on üritus avatud ka külastajatele väljastpoolt – koolidele, õpilastele, õpetajatele ja teistele huvilistele.

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot.
Rahalisi auhindu jagub ka I preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Premeeritute seast valitakse Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides.

Igal aastal paneb Teadusagentuur omalt poolt välja eriauhinnad osalemiseks International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides ja London International Youth Science foorumil Londonis.

Läbi aegade on eriauhindu välja andnud ka erinevad organisatsioonid ja asutused. 2014. aastal andsid eriauhinnad välja Teaduskeskus AHHAA, Tallinna Loomaaed ja Eesti Energia. Varem on eriauhindu välja andnud veel Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia, Euroopa Noored, Eesti Lepidopteroloogide Selts ja Sihtasutus Archimedes.

2015. a Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss toimub Milanos, kus paralleelselt peetakse ka maailmanäitust EXPO ning erandkorras pakuvad konkursi korraldajad võimalust osalejariikidel saata konkursile üks ekstra töö, mis on seotud EXPO teemaga: “Feeding the planet. Energy for life”.

NB! Mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi. Täpsemat infot eritingimustel vastuvõtu kohta saab ülikoolide sisseastumisspetsalistidelt!

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Konkursi määruse ja vastavasisulise käskkirjaga tutvu lähemalt Eesti Teadusagentuuri veebilehe vahendusel!

Loomevõistlus “Taevaskoja sõnum” XIX

Tänavuse loomevõistluse “Taevaskoja sõnum” XIX teemad:

 • Mu ema ja isa hoiavad ning hellitavad mind
 • Aitasin väikest õde (venda)
 • Meie klassijuhataja – südamlik ja hooliv
 • Õpetaja – aus ja õiglane
 • Koolipäeva meeldiv elamus
 • Sõber astus minu kaitseks välja
 • Külla kodutule kassile!
 • Leidsin linnupesa
 • Jagatud rõõm
 • Minu esimene armastus

Kirjutada võib ka vabalt valitul teemal oma armsatest inimestest (nimed soovitavalt muudetud).

Kirjatöödes ootame erilise huviga erinevate olukordade julget analüüsi, tundeid ja mõtteid ning arutlusi lähtudes enda kui ka teiste seisukohast. Kesksel kohal on küsimus, kuidas me oskame väljendada headust, sõprust ja armastust ning kuidas me mõistame ja tunnetame neid väärtusi nii endas kui teistes, kuidas me ise end tunneme head tehes ja mida me tunneme, kui meile tehakse head.

Tööle lisada: autori nimi, kool, klass, kodune aadress ja telefoni number.

Esseed, jutud ja joonistused saata hiljemalt 1. maiks 2015
aadressil: Filosoofi 23-4 50108 Tartu
märksõnaks: “Taevaskoja sõnum”

Teksti- ja pildifailid saata e-posti aadressidel: praggi@hot.ee või iepraggi@gmail.com.

Võistluse tulemused tehakse teatavaks juunis 2015 Facebooki lehel MTÜ Jaan Praggi Koda ja maakonnalehes, kust võitja pärit. Rahalised auhinnad saadetakse võitjatele posti teel.

 

Esseekonkurss “Innovaatiline e-õppekeskkond”

Esseekonkurss_Annaabi_2015

Konkursil osalemiseks tuleb ennast registreerida ning digitaalselt üles laadida essee aadressil:
https://annaabi.ee/essee.php

Teemade valik:

 • Kas e-õpikud kergendavad kooli- või rahakotti?
 • Õpiku digitaliseerimine ei ole veel õppekeskond. Missugune e-lahendus suudaks inimesi harida?
 • Tarkus on teadmine, kui vähe me teame.
 • Ainus, mis segab õppimist, on mu eelnev haridus.

Osalejate vahel läheb loosi 100€ auhinnaraha.

Joonistuskonkurss “Suureks saades …”

Konkursi eesmärk:
Konkursi eesmärk on arendada laste loovust ja ärgitada neid mõtlema oma tuleviku peale, kelleks tahan saada ja milliseid tegusid tahan ellu viia.
Ühtlasi soovitakse konkursi kaudu tutvustada õpilastele ja õpetajatele Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse teenuseid ja võimalusi oma isikliku karjääri planeerimisel.

Osalejad:
Osalema on oodatud kõik Tallinna ja Harjumaa koolide I – IV klasside õpilasted.

Võistluse tingimused:
Töö formaat on A3 paber ja tehnika omal valikul. Töö tagaküljel peab olema loetavalt kirjutatud õpilase nimi, kool, klass ja õpetaja/juhendaja/klassijuhataja nimi. Joonistusvõistlusele eelnevalt on õpetajatel võimalus käsitleda teemasid karjäär ja elukutsed. Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse töötajaid on vajadusel valmis ka ise eakohaseid tegevusi läbi viima. Küsimuste ja abi korral võib julgelt pöörduda Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse poole.

Toimumise aeg:
Joonistamist võib alustada kohe peale juhendiga tutvumist. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2015.
Võistlustööd tuleb tuua või saata aadressile:
Põhja-Eesti Rajaleidja keskus
Maakri 23a
10145 Tallinn

Autasustamine:
Autasustatakse kolme parimat tööd I – IV klasside seas.
Esimese koha võitjat autasustatakse raamitud diplomi ja maiustusega ning ta teenib endale ja oma klassile vahva ühistegevuse Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses või oma koolis kohapeal eelnevalt kokkulepitud ajal, kuid enne 31. maid 2015. Ühistegevuse raames kooskõlastatakse õpetajaga/klassijuhatajaga sobiv ürituse teema. Päev on sisustatud mänguliste tegevustega, pakume morssi ja suupisteid.
Teise ja kolmanda töö võitjaid autasustatakse raamitud diplomi ja maiustusega. Auhinnad toimetatakse Rajaleidja keskuse poolt kooli kohale.

Rajaleidja_joonistuskonkurss_2015

Vihikukaane kujunduskonkurss „Minu uus vihik“

Koolivihiku kujunduskonkursile „Minu uus vihik“ on oodatud koolilaste endi kujundatud koolivihikukaane kujundused.
Rimi algatuse taga on soov lasta lastel endil kujundada oma koolivihik.

Konkursile oodatakse töid kolmes vanuserühmas:
1.-4. klassi õpilased
5.-9. klassi õpilased
10.-12. klassi õpilased

Žürii valib igas vanuseklassis parima vihikukaane kujunduse ning parimate kujunduste põhjal valmivad uued vihikud, mida saab osta järgmise kooliaasta eel Rimi kauplustest. Parima kujunduse autor igas vanuserühmas  saab lisaks auhinnaks 50-eurose Rimi kinkekaardi. 

Kujunduskonkursil „Minu uus vihik“ osalemiseks palume saata laste kujundatud kavandid/pildid (vertikaalses paigutuses) kõige ägedamast vihikukaanest iljemalt 12. jaanuariks postiaadressil:

Rimi Eesti Food AS
Põrguvälja tee 3
Pildiküla, Rae vald
75301, Harjumaa

… või e-kirja teel: info.ee@rimibaltic.com

Märksõnaks „Minu uus vihik“

 

Konkursi tingimused:

 • Rimi ootab konkursile disainikavandeid/kujundusi, mis võiksid kaunistada 2015. aastal toodetavaid ja Rimi kauplustes müügile tulevaid koolivihikuid.
 • Kujunduskonkurss toimub kolmes vanuserühmas: 1.-4. klassi õpilased, 5.-9. klassi õpilased ja 10.-12. klassi õpilased.
 • Konkursitööd võiksid olla vertikaalses paigutuses (kas suurus A4 või A5).
 • Konkursil osalevad kõik võistlustööd, mis on laekunud Rimile ajavahemikul 1. detsember 2014 – 12. jaanuar 2015.
 • Konkursitöid saab saata koos saatja kontaktandmetega aadressile Rimi Eesti Food AS, Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301, Harjumaa või e-kirja teel: info.ee@rimibaltic.com – märksõnaks „Minu uus vihik“.
 • Pärast 9. jaanuari 2015 valib konkursi žürii parima töö igas vanusrühmas.
 • Iga vanuserühma parimat kujundust kasutatakse uute vihikute tegemisel. Parim kujunduse autor igas vanuserühmas  saab lisaks auhinnaks 50-eurose Rimi kinkekaardi.
 • Rimi võtab konkursi järel võitjaga ühendust ning  lepib kokku auhinna kättetoimetamise ning kujunduse kasutamise õiguste osas.
 • Rimile jääb õigus võitnud kujundust koostöös autoriga vajadusel tehniliselt muuta selliselt, et see sobiks tootmiseks parimal moel.
 • Rimi jätab endale õiguse parimaks tunnistatud tööd kasutada Rimi kauplustes müüdavatel vihikutel.
 • Rimi jätab endale õiguse konkursi tingimusi vajadusel muuta.

European DNA Day Essay Contest 2015

ESHG_2015

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu kutsub taas koolinoori ja nende õpetajaid panema end proovile geneetika-alasel esseekonkursil “European DNA Day Essay Contest 2015“, mida sponsoreerib Euroopa Inimesegeneetika Ühing juba kaheksandat aastat. 

Konkurss on suunatud  põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele vanuses 14-19 aastat. Ühest klassist on lubatud esitada kuni kolm esseed, pikkusega  ca 750 sõna. Soovitav on esitada töö inglisekeelsena, kuid lubatud on ka emakeeles kirjutatud töö tõlkimine õpetaja kaasabil. 

NB Parimatele kirjutajatele ja nende juhendajatele on välja pandud kopsakad auhinnad:

 • 1. koht 300 €, lisaks 1000 € töö juhendajale klassiruumi sisustuse täiendamiseks  või mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks
 • 2. koht 200 €, lisaks 800 € töö juhendajale klassiruumi sisustuse täiendamiseks  või mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks
 • 3. koht 100 €, lisaks 500 € töö juhendajale klassiruumi sisustuse täiendamiseks  või mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks

Töö esitamiseks on aega kuni 15. märtsini 2015 ning võitjad kuulutatakse välja Rahvusvahelisel DNA- päeval, 25. aprillil 2015.

Essee tuleb kirjutada etteantud teemal, valida on kahe teema vahel:

1. Do you think genome sequencing will impact on your future life? Give examples of what you would want and what you would not want to happen because of genome sequencing.

2. How can you explain human complexity when we have so few protein coding genes, e.g. about 5,000 less than a cucumber?

Täpsemad konkursi tingimused ja töö elektrooniliselt esitamise vormi leiad konkursi veebilehelt www.dnaday.eu.

Eesti koolinoorte mälumängumeistrivõistlused

Eesti koolinoorte XII mälumängumeistrivõistlused korraldab MTÜ Eesti Mälumänguliit. Mäng viiakse läbi kahes etapis – eelvoor maakondades ja Tallinnas 26. novembril 2014 ning finaalmäng Tallinnas (Viimsis) 7. märtsil 2015.

Eelvoorus võivad osaleda kõikide Eesti koolide 4-liikmelised võistkonnad. Eraldi arvestust peetakse võistkondadele, kuhu kuuluvad ainult põhikooliõpilased. Iga kool võib välja panna kuni 7 võistkonda mõlemas astmes kokku. Ühe võistkonna liikmed peavad olema ühe ja sama kooli õpilased. Erandina tuleb koondvõistkonna koostamine kooskõlastada mängu korraldajaga.

Eelvoor toimub kolmapäeval, 26. novembri pärastlõunal. Tallinn ja Harjumaa mängivad Viimsi Keskkoolis algusega kell 16.00. Eelvoorus küsitakse 50 küsimust erinevatest eluvaldkondadest (ajalugu, poliitika, geograafia, loodus, teadus, tehnika, kultuur, sport). Küsimused on eestikeelsed ja need esitatakse viie kaupa. Iga küsimuse põhiosa on sama nii kesk- kui põhikoolidele, kuid põhikooli küsimus või vastus võib olla lihtsamalt sõnastatud. Iga 5 küsimusega ploki vastamiseks (kirjalikult) on aega 7 minutit. Eelvooru tulemusena pääsevad finaalmängu iga maakonna, samuti Tallinna võitjavõistkonnad (nii põhikoolide kui vanemate klasside arvestuses). Esikoha jagamise puhul maakonnas arvestatakse viigilahutuse tulemust. Maakondade ja Tallinna võitjatele lisanduvad eelvooru üle-eestilises punktiarvestuses 18 järgnevat võistkonda, kes maakondades võitjaks ei osutunud (samuti nii põhikoolide kui vanemate klasside arvestuses). 18. koha jagamisel üle-eestilises punktiarvestuses pääseb edasi rohkem võistkondi. Finaalis ei tohi olla kummaski arvestuses samast maakonnast ega Tallinna linnast rohkem kui 10 võistkonda.

Finaal toimub laupäeval 7. märtsil 2015 algusega kell 12.00 Viimsi Keskkoolis. Küsitakse 50 küsimust. Eesti meistrite ning hõbe- ja pronksmedalite saajate selgitamiseks (mõlemas arvestuses) esitatakse vajaduse korral viigilahutusküsimus.

Palume eelnevalt (hiljemalt 20. novembri õhtul) võistkondadel EML kodulehel www.kilb.ee registreerida!

 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2014

Eesti Teadusagentuur ootab märtsikuus taas õpilaste teadustööde riiklikule konkursile töid, mis võivad olla koostatud nii humaniora, naturalia, realia kui ka socialia valdkonnas.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 2. märtsil 2015.
Oodatud on nii uurimuslikud, kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd.

Pane tähele seoses teema valikuga!
2015. aasta Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss toimub Milanos, kus paralleelselt peetakse ka maailmanäitust EXPO ning erandkorras pakuvad konkursi korraldajad võimalust osalejariikidel saata konkursile üks ekstra töö, mis on seotud EXPO teemaga: “Feeding the planet. Energy for life”.

Auhinnad

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ja hindamine toimub kahes voorus.
Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot.
Rahalisi auhindu antakse välja ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.
Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.

Premeeritute seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Eriauhindadeks on veel osalemine noorte teadusnädalal Londonis ja noorte teaduslaagris Šveitsi alpides.

Konkursi auhinnad antakse üle Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverentsil 24.-25. aprillil 2015 Tallinnas.
Uuendusena toimub konverentsi ajal ka posterettekannete voor, mille juhised edastatakse lähiajal.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta vaata Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.

Konkursitööde esitamise keskkond avatakse hiljemalt 15. jaanuaril 2015 aadressil www.etag.ee/konkursid.

 

Millistest konkurssidest oma uurimistööga veel osa võtta?

Nagu juba tavaks saanud, saavad oma uurimistöid esitada veebikeskkonna www.etag.ee/konkursid kaudu ka need õpilased, kes võtavad osa Tartu Keskkonnahariduse Keskuse keskkonna-alaste uurimistööde konkursist (tööde esitamine ajavahemikus 1.11.2014-15.02.2015), lisainfo:  http://www.teec.ee/ ning Eesti Tervishoiu Muuseumi tervishoiu-alaste uurimistööde konkursist (tööde esitamise tähtaeg 1. märts 2015), lisainfo: http://www.tervishoiumuuseum.ee/et/.

Oluline on tutvuda neile konkursitöödele seatud tingimustega iga asutuse veebilehel eraldi!

Eesti Teadusagentuur
www.etag.ee

Keraamikakonkurss “SAVISELLID-6”

Taas kutsub Tallinna Huvikeskus Kullo kõiki kunstihuvilisi lapsi ja noori osalema üle-eestilisel laste ja noorte keraamikakonkursil “SAVISELLID”.

Savisellid_6

Konkursile on oodatud tööd alljärgnevates tehnikates:

1. Plastika:

 •         Eelpõletatud esemed (ümarplastika, figuurid, linnud, loomad, reljeefid jne)
 •         Glasuuritud esemed

2. Õõnesvormid:

 •         Treitud vormid
 •         Kleepvormid
 •         Glasuuritud esemed
 •         Maalitud esemed

3. Maal:

 •         Glasuuripealne (portselanimaal)
 •         Glasuurialune (angoobimaal)
 •         Segatehnikad (klaasisulatus jne)

Konkursitööd tuleb saata või tuua ajavahemikul 16.-21.02.2015 Kullo Lastegaleriisse,
Kuninga 6 Tallinn 10146, telefon 6446 873. Kullo Lastegalerii on avatud esmaspäevast laupäevani kell 10.00 – 18.00.

Tööd tuleb varustada kahe nimesildiga, mõõtmetes 40 x 80 mm kirjastiilis Arial, suurusega 18.

Nimesildil välja tuua:

 • töö nimetus
 • tehnika
 • osaleja nimi
 • osaleja vanus
 • kool või huviring
 • linn või maakond

Üks nimesilt palun kleepige töö alla ja teine ümbrikuga kaasa!

NB! Rühmaga osalemisel tuleb kindlasti täita ja saata osalejate nimekiri elektroonselt, hiljemalt 16.-21.veebruar
2015
aadressil galerii@kullo.ee.

Konkursile laekunud töödest (soovitav ühest õppeasutusest ühes tehnikas mitte rohkem kui 15 taiest)
korraldatakse näitus Kullo Lastegaleriis, mis on avatud 4.-21. märts 2015.
Konkursi korraldajatele jääb õigus teha laekunud töödest valik.

Konkursi tulemused avalikustatakse näituse avamisel, 4. märtsil 2015 kell 16.00, Tallinna Kullo Lastegaleriis.
Kõik osavõtjad koos juhendajatega on palutud konkursi näituse avamisele, kus autasustatakse kõikide nelja vanuserühma parimaid.

Konkursi töid hinnatakse vastavalt vanusegruppidele:

 • I vanuserühm 6-8 eluaastat
 • II vanuserühm 9-10 eluaastat
 • III vanuserühm 11-13 eluaastat
 • IV vanuserühm 14-16 eluaastat V 17-18 eluaastat

NB! Näituse lõppedes tuleb taiesed ära viia Kullo Lastegaleriist ajavahemikus 21.-28.03.2015.
Hiljem töid ei tagastata!


LOOMINGULISUST JA EDU SOOVIDES

Konkursi koordinaatorid:

Anneli Aguraiuja 6446 873, galerii@kullo.ee
Kairi Kaugema 6646 105,
kairi@kullo.ee.

Tallinna Huvikeskus „Kullo“