Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinnateemaline veebiviktoriin 12.-25. mail

Tallinna Südalinna Kool kutsub kõiki huvilisi Tallinnateemalisele veebiviktoriinile!

Selleaastane viktoriin on laulu- ja tantsupeolistele mõeldes seotud laulupeoliste teekonnaga läbi Kadrioru.
Viktoriinis on esitatud küsimusi nii hoonete, mälestusmärkide kui ka tänavanimede kohta, mida laulupeolised
näevad nii rongkäigu ajal lauluväljakule sammudes kui ka tantsupeo etendustelt Lauluväljakule liikudes.

Küsimused on koostatud selliselt, et vastamine peaks olema jõukohane ka väljaspool Tallinna elavatele õpilastele.

Viktoriini parimatele loositakse auhinnad viktoriini toetajatelt.

Viktoriin on kasutajatele avatud kuni 25. maini.

Viktoriini vastused ja  auhinnasaajate nimed avalikustatakse Tallinna Südalinna Kooli kodulehel 26. mail.

 

 

Tallinna Keskraamatukogu jutuvõistlus

 

Tallinna Keskraamatukogu ootab Tallinna koolide 2.-4. klasside õpilaste töid jutuvõistlusele
“Pokud ja Potsataja päästavad planeeti”.

POKUD_JA_POTSATAJA

Täiendav info konkursi kodulehel.

Liikumisaasta e-mälumäng 29. aprillil

Liikumisaasta 2014 kutsub koole mängima põnevat e-mälumängu!

Parimatele elamuslikud auhinnad!

Liikumisaasta 2014, Eesti Spordimuuseum ja Rahvakultuuri Keskus kutsuvad kõiki osalema 29. aprillil, rahvusvahelisel tantsupäeval toimuvas harivas e-mälumängus. Kui liikumisaasta peamine eesmärk on innustada Eesti inimesi rohkem liikuma, siis koostöös kultuuripärandiaasta korraldusmeeskonnaga panustatakse ka inimeste spordi- ja liikumisharrastuse alase silmaringi laiendamisse. E-mälumängus osalejad saavad testida, kui head on nende teadmised spordiga seotud Eesti kultuuri- ja ajaloosündmustest ja sportlastega seotud paikadest.

Liikumisaasta e-mälumäng kutsub kõiki retkele ajamasinaga, et panna proovile oma teadmised Eesti spordi, ajaloo ning kultuuripärandi seoste tundmises. Interaktiivne valikvastustega e-mälumäng toimub teisipäeval, 29. aprillil 24 tunni jooksul aadressil www.liigume.ee, kus 30-le küsimusele vastamiseks on osavõtjatel aega pool tundi.

Mälumängu oodatakse mängima nii täiskasvanuid (ka õpetajaid!) kui ka gümnasiste ja põhikooli õpilasi. Kõik koolid, klassid, ettevõtted, seltsid ja sõpruskonnad on oodatud moodustama võistkondi, et ühiselt tähistada nii liikumisaastat kui ka valmistuda Eesti 100. sünnipäevaks, käies värske pilguga üle oma teadmistest meie riigi ajaloo kohta ühes konkreetses valdkonnas. Mälumäng sobib hästi nii koolitunnis kui ka lõunapausil mängimiseks, osaleda saab nii Eestist kui väljaspoolt Eestit, sest kõrvale ei peaks jääma ükski eestlane ja Eesti sõber.

Mälumängus osalejatele on Eesti spordiorganisatsioonid, kultuuri- ja mäluasutused pannud välja enneolematult põneva auhinnafondi.  Näiteks  võimalused professionaalide juhendamisel mõnel spordialal kätt proovida – mh curlingus, uisutamises ja golfis. Auhinnafondis on harrastusspordiürituste osaluspääsmed ja personaaltreenerite abil individuaalsete treeningplaanide koostamine. Kõige tublimate mälumängu-võistkondadega koolidesse tulevad Eesti tuntud sportlased aga isegi kohapeale esinema ja õpilastega kohtuma. Muidugi on auhindade seas ka temaatiliste muuseumide pääsmed, raamatud ja palju muud.

Eelmisel aastal toimunud kultuuripärandi aasta ja Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva-aasta toimkonna korraldatud           e-mälumängu mängiti kokku üle 22 tuhande korra – siis prooviti kätt eelkõige kultuurimälestiste tundmise osas. Sel aastal saame targaks spordivallas – pärast mälumängu lõppemist saab õigeid vastuseid uurida Liikumisaasta kodulehel www.liigume.ee.

Liikumisaasta 2014 eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise alast teadlikkust ning panna inimesed rohkem märkama sporti ja liikumisharrastust. Iga inimene peaks liikuma vähemalt 30 minutit järjest kaks korda nädalas. Uuringud näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid kuni 39 protsenti Eesti elanikest – liikumisaasta soovib seda muuta. Teema-aastal tutvustame liikumisharrastusega tegelemiseks sobivaid võimalusi ja erinevaid liikumisviise ning korraldame üritusi, innustamaks inimesi liikuma. Tahame, et liikumisest saaks iga Eesti inimese igapäevaelu lahutamatu osa, mille tulemusel oleks elanikkond tervem ja jätkusuutlikum. Liikumisaastast lähemalt: www.liigume.ee.

Lisainfo:

Triin Männik
E-mälumängu infojuht
riin@pluk.ee
+372 56201104

Aasta tagasi toimus kultuuripärandi aasta e-mälumäng. 24 tunni jooksul pani oma teadmisi proovile ligi 22 000 inimest, sh õpilased 335st koolist üle Eesti. Kuna mäng osutus nii populaarseks, otsustati seda Liikumisaastal korrata!

Joonistusvõistlus “Unistuste mänguväljak”

Nuputaja

Joonista oma unistuste mänguväljak!

Osalejad: nii lapsed, noorukid kui lapsevanemad ja õpetajad.

Tööde esitamine: kõiki joonistusi ootame oma e-posti aadressile info@nuputaja.ee.
Märkige pildile osaleja nimi ja õppesutus (ka rühm või klass).

Tähtaeg:
joonistusi võib saata kuni 21. maini. Hääletamine toimub 26.- 30. mail.

Auhinnad: 2 parimat joonistust valivad välja Nuputaja Facebook´i sõbrad, hääletades
kõige enam meeldinud töö poolt, ja veel 2 tööd valib välja Nuputaja kollektiiv.

Kõigile võitjatele on auhinnaks kupong väärtusega 15.- eur, millega saab teha oste meie
e-poes www.nuputaja.ee.

Fotokonkurss „Aastaring Tallinnas”

Tallinna Kommunaalamet korraldab etapiviisilise fotokonkursi „Aastaring Tallinnas“.  

7. aprillist 2014 kuni 31. jaanuarini 2015

Fotokonkursi „Aastaring Tallinnas“ eesmärgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid Tallinna linnast. Samuti jäädvustada fotodele linnas toimunud erinevaid sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildis toimunud muutusi aastaaegade vaheldumisel konkursi erinevate etappide  perioodil.

Konkursile saab võistlustöid esitada etappide kaupa:

 • võistlustööde esitamise I etapp 7. aprill – 15. juuni. Avalik hääletamine 16. juuni – 25.juuni;
 • võistlustööde esitamise II etapp 26. juuni – 15.september. Avalik hääletamine 16. september – 23.september;
 • võistlustööde esitamise III etapp 24. september – 7. detsember. Avalik hääletamine 8. detsember – 15. detsember;
 • võistlustööde esitamise IV etapp 16. detsember 2014 – 23. jaanuar 2015. Avalik hääletamine 24. jaanuar – 31. jaanuar.

Konkursile esitatud töid hindab pärast kõikide etappide lõppemist kommunaalameti juhataja käskkirjaga kinnitatud kaheksaliikmeline komisjon, kes valib välja kolm auhinnaväärilist tööd ja 10 äramärkimist väärivat tööd.

Rahva lemmik selgub  iga etapi lõpus toimuva avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.

Komisjoni poolt avaldatakse konkursi tulemused konkursi kodulehel 2015. aasta veebruari kuu jooksul.

Parimatest töödest koostatakse näitus. Auhindade kätteandmise ja näituse korraldamise aeg avalikustatakse koos konkursi võitjate välja kuulutamisega.

Konkurssi toetab

Keskkonnakäpp 2014

KESKKONNASÕBRALIKU HARIDUSTEGEVUSE TUNNUSTUS

Kas tead kedagi, kes on viimasel ajal keskkonnasõbraliku haridus-
tegevusega silma paistnud?

Kirjelda saavutust – pane kirja tunnustust vääriva algatuse nimetus ning
osalenud liikmed. Määratle, kas algatusega kandideerib õpilasrühm, õpetaja,
lasteaed, kool või muu organisatsioon.

Esita see konkursile – saada algatuse kirjeldus teele http://keskkonnakäpp.ee/
ja jää oma lemmikule pöialt hoidma.

KKK_2014

Reklaamklippide konkurss “Tallinn – kauneim linn …”

Märtsis ja aprillis 2014 toimub reklaamklippide konkurss „Tallinn – kauneim linn Läänemere ääres
pealinna koolide 8.-12. klasside õpilastele.

Konkursi eesmärgiks on esitada õpilastele uutmoodi väljakutse – panna end proovile meediamaailmas. Samuti soovivad korraldajad populariseerida koolides eesti keele õpet, kasutades selleks loovat eneseväljendamise võimalust ja meediaõpetuse tuge.

Videoklipp tuleb laadida YouTube´i ning link saata hiljemalt 25. aprilliks e-postiga aadressile kristina.toropova@hte.edu.ee.

Videopilt võib olla must-valge või värviline, koosneda slaididest või olla filmitud – kõik, mida fantaasia lubab. Tekst peab olema eestikeelne, taustaks muusika, luuletus, legend vms. Oluline on klipi terviklikkus ning vastavus üldtunnustatud moraali- ja eetikanõuetele. Klipi pikkuseks on 30-40 sekundit. 

Klippe hinnatakse kahes etapis. Eelvaliku teeb Ehte Humanitaargümnaasiumi eesti keele õpetaja Ülle Murmann koos eesti keele õpetajate ainesektsiooniga.

Paremusjärjestuse üle otsustab žürii koosseisus:
– Peeter Simm (Tallinna Ülikooli õppejõud, filmilavastaja)
– Rando Pettai (Pulldozer Film OÜ, filmilavastaja)
– Mihhail Vabrit (reklaamibüroo Idea AD AS)
– Indrek Torm (reklaamibüroo Utoopia OÜ)
– Artur Raidmets (SA Tallinna Televisioon).

Mõlema vanuserühma kolm parimat võidutööd autasustatakse Tallinna päeval, 15. mail Tallinna Ülikoolis.

Parimate klippide koostajad osalevad Tallinna TV 15. mai uudistesaates „Täna“ ning nende töid näidatakse Tallinna TV-s ja Vabaduse väljaku ekraanil.

Ideekonkurss “Lahenda Avatud Meeltega”

Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR kutsub osalema mängu ideekonkursil Lahenda Avatud Meeltega.

Loodav mäng peaks teavitama mängijaid  enamlevinud eelarvamustest erivajaduste suhtes, mis takistavad inimeste võrdväärset kohtlemist.

Mängu ideekonkursile on oodatud lauamängud, seltskonnamängud ja arvutimängud.

Mängu kirjeldus, kasutamisvõimalused, esitaja andmed (nimi, telefon, e-post) palume saata 30. aprilliks 2014 e-posti aadressile avatudmeeled@erinoor.ee.

Töid võib esitada nii individuaalselt kui kollektiivselt.

Mängu hindamisel arvestatakse mängu esteetilisust ja kaasaegsust ning seotust konkursi teemaga.

Konkursi auhinnafond on 2×5 tasuta päevakruiisi Helsingisse ning žürii poolt parimaks valitud mäng läheb teostamisele.

Võitjad kuulutatakse välja 9. maiks 2014 ning nendega võetakse ühendust.

Ideekonkurssi Lahenda Avatud Meeltega toetavad Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ja Tallink.

NutiVõistlus 2014

Meie nutikas ja tehnoloogiline tulevik!

Kuidas arvutid, telefonid, nutiseadmed ja internet saaksid muuta meie elu paremaks ja lihtsamaks?

 • Tee oma mõttest 1-minutiline video ja võida lahedaid auhindu!
 • Kõige realistlikuma idee viime ellu!
 • Parimad kutsutakse auhinnagalale, mis toimub 11. mail 2014 emadepäevakontserdil Tallinna Raekoja platsil.

Võistluskategooriad ja inspireerivad küsimused:

1. Mina ja seadmed:

– Milline on minu arvuti tulevikus?
– Milline on minu telefon tulevikus?
– Milliseid IT-seadmeid kasutan tulevikus?

2. Mina ja õppimine:

– Milline on kool tulevikus?
– Milliseid IT-vahendeid tahan koolis ja kodus õppimisel kasutada?
– Kuidas õppimine ja õpetamine lihtsaks ja huvitavaks teha?

3. Mina, mu sõbrad ja pereliikmed:

– Kuidas ema elu IT abil lihtsamaks ja mugavamaks teha?
– Kuidas suhtlen tulevikus oma sõpradega/perega, kes on minust tuhandete km kaugusel?
– Kas IT-st võiks lemmikloomade eest hoolitsemisel abi olla?
– Kas IT võiks kapi/toa koristamise lihtsamaks muuta?

Lisaks eriauhinnad:

 • Kõige realistlikum idee, mida saame juba täna ellu viia!
 • Kõige lahedam idee, mis kasutab Microsofti tehnoloogiat!
 • Parim idee, mis ema elu lihtsamaks ja mugavamaks teeb! (Elioni ja EMT eriauhind)
  Auhind: tahvelarvuti Apple Ipad
 • Parim NutiLaboris sündinud idee!
 • Säravaim idee ühe ööga! (ITLi auhind ja eriauhinnad)
 • 30. märtsiks 2014 StartIT FB lehel enim jagatud töö Auhind:  bluetooth nutikindad (kogu võistkonnale)
 • Elkdata OÜ valib välja kolm enda lemmikideed Auhind: aasta tasuta domeeni ja veebimajutust
 • Rahva lemmik!

Osalemiseks:

Samm 1: Moodusta võistkond:

 • võistkonnas võib olla 1 kuni 5 osalejat;
 • osalejate vanus kuni 19 aastat.

Samm 2: Registreeri oma võistkond 14. aprillini 2014 (k.a.) SIIT!

 • kõikide registreerunute vahel loosime välja auhinnad!

Samm 3: Asu nuputama!

 • lubatud on kõik eneseväljendusviisid, mida saab lõpuks elektrooniliselt esitada: joonistamine, laulmine, programmeerimine, kujundamine, näitlemine, ehitamine, rebimine, kleepimine jne;
 • tee oma ideest kuni 1 minuti pikkune video ja laadi see Vimeo keskkonda (www.vimeo.com);
 • loe Vimeo kasutamise kohta lähemalt SIIT.

Samm 4. Esita elektrooniline võistlustöö  23. aprillil 2014 kella 12.00-ks

 • töö esitamise info saadetakse registreerunutele e-posti teel.

Jäälinnu joonistusvõistlus ja fotokonkurss

Jäälinnu teemalisest joonistusvõistlusest on oodatud osa võtma kõik huvilised, olenemata vanusest või oskustest. Parimaid töid ootavad auhinnad ja nendest korraldatakse võistluse lõppedes näitus, mida võib alates juunikuust näha erinevates Eesti paikades.

Jäälinnu teemalised tööd tuleb saata või tuua hiljemalt 1. maiks 2014 Eesti Ornitoloogiaühingusse aadressil Veski 4, Tartu 51005.

Lisainfo konkursi kohta ja võistlustingimused aadressilt: http://www.eoy.ee/jaalind/konkursid/?c=joonistusvoistlus.

Ühine ka Jäälinnu joonistusvõistlusega Facebookis ja mängi Jäälinnumängu Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel http://www.eoy.ee/jaalind/.

joonistusvõistlus

 

Konkurss Eesti maastike teemadele

Eesti Maaülikool koos Euroopa partneritega kuulutab
E-CLIC projekti raames välja konkursi, kus otsitakse lahendust
EESTI MAASTIKE TEEMADELE.

400 3

400 eurot

400 2

Foto- ja videokonkurss “Tegi pätti”

Harjumaa Alaealiste Komisjon kuulutab välja foto- ja videokonkursi “Tegi Pätti“.

Neljandat aastat korraldatava konkursi eesmärgina soovib Harjumaa alaealiste komisjon suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning õiguskuuleka käitumise teemadel. Parimaid konkursitöid kasutavad valdkonna spetsialistid ennetustöö tegemisel ja teemakohaste loengute läbiviimisel. Osaleda võivad kõik Harjumaa (sh Tallinn) põhikooli vanuseastmete õpilased.

Tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill 2014 ja töid oodatakse kahes kategoorias:

Fotokonkurss “Kiusamine”
Fotokonkursi eesmärgiks on motiveerida noori märkama enda ümber kiusamist ning tegema fotoseeriaid, mis kujutavad seda erineval viisil, panevad mõtlema ja lahendusi otsima. Fotod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud.

Fotokonkursi peaauhinnaks on kõrgklassi kompaktkaamera Nikon Coolpix P7700.

Videokonkurss “Vägivald”

Videokonkursi eesmärgiks on motiveerida noori märkama vägivalda enda ümber ning looma audiovisuaalseid teoseid, mis kujutavad kellegi suhtes tarvitatavat vägivalda, mida võib esineda kõikjal ühiskonnas. Filmiklipid võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud.

Videokonkursi peaauhinnaks on ekstreemkaamera GoPro HERO3 Black Edition.

Looduse Aasta Foto 2014

Looduse Omnibuss, Eesti Looduskaitse Selts ja Eesti Energia kutsuvad nii lapsi, noori kui suuri fotograafe osalema võistlusel Looduse Aasta Foto 2014.

Laste ja noorte vanuserühmas oodatakse pilte nii loomadest, lihtsalt loodusest, kui teemal inimene ja loodus.
Žürii Rein Marani juhtimisel on alati just laste ja noorte loomingut imetlenud, kuna tihti tabavad just nemad seda, mida täiskasvanud fotograafid enam ei märka.

Võistluse peaauhinnaks on reis Tansaaniasse ja parimad pildid pääsevad Loodusfoto aastaraamatusse 2014.
Võistluse auhinnafond kokku on üle 10 000 euro.

Tööde esitamise tähtaega on pikendatud 19. märtsini 2014.

Töid hindab žürii Rein Marani juhtimisel.

Tantsivaid Hunte jagatakse 28. aprillil Estonia kontserdisaalis.

Võistlust toetavad Eesti Energia, Albion Reisid, Canon, Fotoluks, Overall, Kunda Nordic Tsement, Avision, zone.ee jt, samuti Eesti Kultuurkapital ja KIK.

Lisainfot leiad konkursi kodulehelt laf.looduseomnibuss.ee, Looduse Omnibussi veebilehelt www.looduseomnibuss.ee ja Facebooki lehelt www.facebook.com/looduseomnibuss.

Võida nutitelefon Rajaleidja karjäärimängus!

Pane oma teadmised proovile uues karjäärimängus ja võida nutitelefon Samsung Galaxy SIII!

Kes teeb Sinu elukutse valiku otsuse?
A) Vanemad ja sõbrad
B) Karjäärinõustaja
C) Sina ise

Mine aadressile www.rajaleidja.ee/mang, vasta küsimustele ning võida nutitelefon!

Rajaleidja-plakat-A4_2014c

Rajaleidja karjäärimängus saad teada, millised on Sinu teadmised elukutse valikust. Sind ootavad ees küsimused enese, haridus- ja töömaailma, õpirände ning karjääri- ja õppenõustamisteenuste kohta. Lisaks tuleb kokku panna pusle ja testida oma teadmisi Rajaleidja keskuste asukohtadest ja kõikvõimalikest erinevatest ametitest.

Mängu tulemus sõltub küsimuste vastamisele ja ülesannete lahendamisele kulunud ajast. Lõpuks saad soovi korral kanda oma tulemuse edetabelisse ning võrrelda seda teistega.

24. märtsil 2014 kell 15.00 saavad Rajaleidja karjäärimängu kõikide vanusekategooriate 20 parimat Rajaleidjalt auhinna.

1. koht – nutitelefon Samsung Galaxy SIII
2.-5. koht – Rajaleidja 4GB mälupulk
6.-10. koht – Rajaleidja sokid
11.-15. koht – Rajaleidja riidest kott
16.-20. koht – Rajaleidja markerpastakas + randmehelkur

Rajaleidja karjäärimängu valmimist toetas Euroopa sotsiaalfond ning Rajaleidja on SA Innove karjääriplaneerimise teemaportaal.

 

Teravat mõistust ja kiireid näppe!

 

Windows 8 arendajate võistlus

Windows 8

ÜHINE ARENDAJATEGA 12+ riigist ja võida üks 42st Prestigio MultiPad Visconte Windowsi tahvlist!

ÕPI: Saa professionaalset tuge mentoritelt osaledes Windows 8.1 24h koodilaagris Tallinnas 8.-9. märtsil.
VAHETA KOGEMUSI: Suhtle arendajatega teistest riikides võistluse Facebooki grupis.
VÕIDA: Saa üheks õnnelikuks 42st Prestigio MultiPad Visconte omanikuks, osaledes Widows 8.1 arendajate võistlusel.

Osale erinevatel üritustel, et saada rohkem teadmisi, kuidas luua üks vinge Windows 8.1 äpp.

Võistlusel osalemiseks tuleb äpp Windowsi poodi registreerida ja avalikustada 30ndaks märtsiks 2014. 5ndaks maiks 2014 annab žürii teada võitjad.

VÕITMISEKS tuleb teha järgmist:

 • Arendada äpp Windows 8.1-le;
 • Registreerida ja avalikustada äpp Windowsi poes arendaja kontoga, mis on registreeritud Eestisse;
 • Registreerida avalikustatud äpp võistluse ametlikul veebilehel http://winappdevcon.promorc.com

Rohkem infot võistluse ja toimuvate ürituste kohta leiad siit: http://www.eneta.ee/Lehed/win8voistlus.html.

Nüüd on õige aeg enda Windows 8.1 äpp valmis meisterdada ja võita äge auhind!

Lisainfo võistluse ja erinevate ürituste kohta http://www.eneta.ee/Lehed/win8voistlus.html või kirjuta annika.toit@microsoft.com.

ID-stsenaariumi kirjutamise võistlus

Osale ID teenuseid õpetava rollimängu stsenaariumi kirjutamise võistlusel!

Võistlusel osalemine on tasuta ja vanusepiirangut ei ole.

Võistlusest võib võtta osa iga laps individuaalselt või grupiga, kus grupi suuruseks on maksimaalselt 3 last.
Stsenaariumi kirjutamiseks võib iga võistkond või iga laps individuaalselt mõelda välja mõne huvitava olukorra,
mida ID teenuseid õpetavas rollimängus võiks nende meelest kajastada. Mõte tuleb lahti kirjutada elektroonselt,
arvutit kasutades ja korralikult vormistada. Lubatud on lisada jooniseid, pilte, mis aitavad mõtetest paremini aru
saada. Stsenaariumi teemade osas piiranguid ei ole ja lubatud on esitada mitu stsenaariumit.

Stsenaariumi esitamise tähtaeg on 21. märts. Konkursitöö tuleb esitada elektroonselt aadressile uos@ekuubis.eu.

Stsenaariumeid hindab komisjon ja selgitab välja parima stsenaariumi, mille kirjutajad saavad auhinna.
Auhinnaks on kvaliteetsed Sennheiser multimeedia kõrvaklapid mikrofoniga.
Vaata ja mängi näidisena juba valminud 3D rollimängu ID kaardi ja e-teenuste õppimiseks.

 

Digitaalse heliloomingu konkurss

Tallinna Ülikooli muusika osakond kuulutab välja 1. DIGITAALSE HELILOOMINGU KONKURSI,
mis on mõeldud muusikahuvilistele koolinoortele.

Konkursitööde vastuvõtmine toimub kahes vanuserühmas, s.o 12-15aastased ja 16-18aastased.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. märts 2014 (kl 00.00).

Konkursi tingimused:

 • Omaloominguline muusikapala pikkusega maksimaalselt 3 minutit
 • Vaba muusikaline stiil ja vorm
 • Nõutav vähemalt 2 erineva instrumendi või instrumendi ja vokaali samaaegne lindistamine
 • Nõutav digitaalse salvestusseadme kasutamine
 • Töö esitamise formaat: audio CD plaat või wav/aif/mp3 fail mõnel muul andmekandjal
 • Vokaaliga teose puhul palume lisada ka sõnad paberkandjal trükituna või PDF failina.
 • Võib kasutada teiste poolt salvestatud muusikalisi ja rütmilisi luupe, ei ole lubatud teiste
  heliloomingu kasutamine (a¹la DJ stiilis miksimine)

Konkursi võitjad kuulutatakse välja 3. rahvusvahelise konverentsi “Muusika- ja kunstiharidus muutumises.
Kommunikatsioon ja protsessid”
(liitu CFMAE 14 FB sündmusega) lõpptseremoonial, reedel, 25. aprillil 2014
Tallinna Ülikoolis, aadressil Narva mnt 25, Tallinn.

Metsandusviktoriin Noored Euroopa Metsades

28. jaanuaril algab võistkondade registreerimine rahvusvahelisele viktoriinile Noored Euroopa Metsades. Võistkondade registreerimisvormi leiab Eesti Metsaseltsi koduleheküljelt (http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades-registreerimine).

Rahvusvaheline viktoriin “Noored Euroopa metsades” on suurim koolinoortele suunatud üleeuroopaline metsandusharidust edendav võistlus, kuhu on ooodatud salema õpilased vanuses 13 kuni 19.

Võistluse käigus omandatakse teadmisi Euroopa riikide looduse ja metsanduse kohta. Käsitletakse näiteks säästvat metsade majandamist, elurikkust, metsade kaitset, metsapoliitikat jm.

Eesti eelvoorus saavad osaleda kõik registreeritud võistkonnad kõigist koolidest. Osalemiseks peavad 13.-19. aastased õpilased moodustama 3-liikmelised võistkonnad ning need registreerima Eesti Metsaseltsi koduleheküljel. Kuna võistlus on rahvusvaheline, toimuvad ka Eesti voorud ingliskeelsetena.

Võistluse riiklikud voorud leiavad aset talvel-kevadel, Euroopa finaal toimub 29. september – 3. oktoober 2014 Saksamaal, Eberswaldes. Kokku võtab võistlusest igal aastal osa üle 10 000 noore vähemalt 12 riigist.

Eesti eelvoor toimub 5. märtsil 2014. Eelvoorus võistlevad võistkonnad 50st küsimusest koosnevas viktoriinis. Viktoriinis osalemiseks on vajalik eelregistreerimine ja internetiga arvuti olemasolu. Viktoriini saab sooritada www.metsaselts.ee lehel.

Täpsemaid juhiseid osalemiseks leiab aadressilt http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades-juhendid.

Võistlus sai alguse 2011. aastal, mil Euroopa finaal toimus Poolas. 2012. aastal leidis rahvusvaheline finaal aset Eestis, mil Sagadisse sõitsid kokku 11 riigi noored Austriast, Poolast, Lätist, Leedust, Kreekast, Saksamaalt, Sloveeniast, Eestist, Portugalist, Tšehhist ja Ungarist.

2013. aasta rahvusvaheline finaal toimus Portugalis, Peneda-Gerês rahvuspargis. Finaalis osalesid 10 riiki. Eesti tuli ajaloo parimale – 4. kohale. Eestit esindasid 2013. aasta Eesti vooru finalistid Tallinna Prantsuse Lütseumist, võistkond Copper Owl koosseisus Annaleena Vaher, Airon Oravas ja Mati Lepikson. Võistkonna juhendajaks oli õpetaja Marje Väli. Euroopa finaalis osalesid veel õpilased Austriast, Tšehhist, Saksamaalt, Kreekast, Ungarist, Leedust, Poolast ja Portugalist.

 

 

Otsitakse kapten Granti lapsi!

NUKU teater korraldab tänavu suvel Lennusadamas publiku ette jõudva suure vabaõhulavastuse „Kapten Granti lapsed” peaosatäitjate leidmiseks rollikonkursi, kus otsitakse poissi ja neidu kehastama kapten Granti lapsi Robertit ja Maryt.

Jules Verne’i kuulsa seiklusromaani lavaversioon etendub vaid augustis ja septembris Lennusadamas, sajandat juubelit tähistava jäämurdja Suur Tõll peal ja ees!

Roberti osasse otsib teater poissi vanuses 10–14 ja Mary osasse neidu vanuses 14–18.

Osatäitjate valimine toimub kahe vooru alusel. Esimene voor toimub 26.–28. veebruarini ning teine voor 2.–3. märtsini NUKU teatris. Kandidaatidel tuleb ette valmistada luule- või proosatekst pikkusega kuni 3 minutit. Konkursil osalemine eeldab, et kandideerijatel on võimalik osaleda lavastuse proovides mais, juulis ja augustis ning etendustel augustis ja septembris 2014 Tallinnas.

Konkursil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil konkurss@nuku.ee hiljemalt 18. veebruariks.

Konkursi lisainfo:
Tuuli Raadik
tuuli.raadik@nuku.ee
56 352 696

Tallinna ideekonkurss”Raamist (ruumist) välja!”

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kutsub kõiki osa võtma Tallinna noortenädala 2014 ideekonkursist “Raamist (ruumist) välja!”

Konkursist on oodatud osa võtma kõik Tallinna inimesed, olenemata vanusest!

Konkursi eesmärgiks on leida sündmuste, häppeningide, konkursside jm kavandeid ning kokku panna eriprogramm Tallinna noortenädala 2014 kavasse.

5 parimat ja kõige loovamat projektiideed, mis innustavad ja kutsuvad mõtlema tavapärastest raamidest ja ruumidest välja, pakuvad kreatiivseid ning loovaid eneseväljendusviise, põnevaid ja kaasahaaravaid elamusi nii endale kui teistele, saavad välja valitud Tallinna noortenädalasse, mis leiab aset 8.-12. septembril 2014.

Tallinna noortenädala 2014 sündmuste toimumise asukohaks on Rotermanni kvartal ning selle ümbrus. Konkursile oodatud potentsiaalsed sündmused peavad aset leidma samas piirkonnas.

Edasta oma idee üheks põnevaks ja inspireerivaks noortenädala sündmuseks aadressil:
https://docs.google.com/forms/d/1eOvNDFAicpHe-WPoLcw7wmg-VaRaTOE2JHQxzHVHUSI/viewform

Täpsem info ja konkursi tingimused http://www.tallinn.ee/Tallinna-noortenadala-2014.

Konkursi tähtaeg on 23. veebruar 2014.

Parimate ideede esitajatele autasuks TAHVELARVUTID!

Stipendiumikonkurss 10. ja 11. klasside õpilastele

United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse.

UWC on kolmteist omavahel ühise programmi kaudu tihedalt seotud rahvusvahelist kooli, mis asuvad maailma eri paigus. Kolledzite eesmärgiks on edendada rahvusvahelist üksteisemõistmist läbi hariduse. 16-19 aasta vanused õpilased saabuvad maakera kaugeimatestki piirkondadest, et koos õppida ja kõrvuti elada. Külg külje kõrval kogetakse mõistmist ja väljakutseid, koostöövaimu ja vabanemist eelarvamustest. UWC õpilased valitakse nende saavutuste ja isikuomaduste, mitte aga rassi, usu, nahavärvi, ühiskondliku tausta või materiaalse jõukuse alusel. Valdav osa UWC kohti jagatakse välja täisstipendiumitena.

Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendiumid Itaaliasse ja Armeeniasse ning 75% stipendium Hollandisse.

Täpsema info koos konkursitingimustega leiab aadressilt http://www.uwc.ee/stipendiumikonkurss.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 23. veebruar.

Rahvusvahelise juhatuse eesistujaks on praegu Mr. Tim Toyne Sewell. Londonis asuvast UWC rahvusvahelisest peakorterist juhib liikumist tegevdirektor Mr. Keith Clark.

Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab ühingu kodulehelt www.uwc.ee.

Noorsootöö võistlus “Minu hobi”

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub kõiki 14-26aastaseid noori osalema Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldataval fotovõistlusel “Minu hobi”.

Fotovõistluse võitja saab koos üheksa sõbraga minna Kiviõli Seiklusturismi keskusesse talvemõnusid nautima. Hansabuss sõidutab võitjatiimi algusega Tallinnast Kiviõli Seiklusturismi keskusesse ning toob hiljem ka Tallinnasse tagasi.

Hobid ja nendega tegelemine on noorsootöö seisukohalt väga olulised – nii kujundavad noored oma hoiakuid, saavad kogemusi ning õpivad midagi uut. Võistluse eesmärgiks on tõmmata tähelepanu noorte enesearendamise võimalustele ja oskustele.

Võistlus toimub uues veebiplatvormis Camorka, mille tasuta mobiili äpi saavad kõik omale nutitelefoni tõmmata. Võistlusel osalemine on lihtne – pildista üles oma hobi ja postita võistlusele!

Võistlus kestab 17.12.2013-14.01.2014.

Võitja selgub hääletamise tulemusena – auhinna saab pildi omanik, kelle foto sai võistluse lõpuks kõige rohkem hääli. Välja antakse üks auhind, milleks on 3h tasuta mäepilet kümnele noorele vanuses 14-26 eluaastat. Auhind ei sisalda varustuse renti. Vähemalt üks inimene võitjaseltskonnast peab olema täisealine. Auhinda saab kasutada kuni 2014. aasta veebruari lõpuni.

ENTK jätab omale õiguse fotovõistlusele saadetud piltide kasutamiseks meedias ja ENTK kanalites.

ENTK

Tee pilt oma hobist ja võida seiklus Kiviõli tuhamäel!

Presidendi joonistuskonkurss “Meie Eesti head asjad”

Head õpetajad!

Aasta lõpp on tore hetk koos lastega aja maha võtmiseks ja veidi järele mõtlemiseks.

Kutsun Teid ja Teie õpilasi osa võtma joonistuskonkursist “Meie Eesti head asjad”.
Mõelge koos, mis teeb Eestist hea koha elamiseks. Laske fantaasial lennata – rõõmu võib
tunda suurte ja väikeste asjade üle. Ühtemoodi tähtsad on nii meie kultuur, traditsioonid,
loodus kui ka pere, lähedased ning sõbrad. Koos võime avastada, et Eestis on rohkem head,
kui esmapilgul tundub.

Valmis joonistused võib saata 1. veebruarini 2014 (k.a) e-postiga aadressil joonistus@vpk.ee
või tavapostiga Vabariigi Presidendi Kantseleisse aadressil A. Weizenbergi 39, 15050, Tallinn.

Joonistusel palun märkige ära lapse nimi, vanus, elukoht ning soovitavalt ka e-posti aadress,
kuhu saame osavõtjatele saata tänutäheks kirja.Saabunud joonistused pannakse üles
virtuaalsele näitusele Facebook’i keskkonda aadressil https://www.facebook.com/thilves.

Head joonistamist!

Eesti Vabariigi president
Toomas Hendrik Ilves

EV presidendi joonistuskonkurss

 

Nutikad õpilastööd 2014

Konkursi Nutikad õpilastööd 2014 eesmärk on koostada huvitavaid, lahedaid ja nutikaid praktilisi töid,
mida koolis, kodus ja huviringides saab teostada.

Oodatud on nii tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse alased
õpilaste (või ka õpetaja abiga) ja õpetajate poolt loodud nutikad praktilised õpilastööd.

Konkursile saadetud paremate tööde autoreid tunnustatakse nii erinevate auhindade ja eakohaste
preemiate kui ka piduliku vastuvõtuga.

Rohkem infot konkursi kohta loe aadressilt http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2014/.

Nutikad 2014

 

Noore uurija stipendiumid

Eesti Teadusagentuur ja Õpilaste Teaduslik Ühing (ÕTÜ) kuulutavad välja konkursi noore uurija stipendiumitele toetamaks 8.-11. klassis õppivaid teadushuvilisi noori uurimistööde teostamisel. Pakume huvilisele võimalust viia oma uurimistöö läbi teadlaste juhendamisel teaduslaboris, osaleda välitöödel ja muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös.

Stipendiumi saajatele pakume uurimistöö elluviimisel nii korralduslikku kui rahalist tuge, milleks on:

 • Abi teadlasest juhendaja leidmisel, juhendajaga kokkuviimine.
 • Osalemine stipendiumisaajatele mõeldud avaseminaril ja Wikipedia artiklite kirjutamise koolitusel.
 • Uurimistööks vajalike kulude katmine, mis sisaldab omakorda:

a) teadlasest juhenda töötasu
b) vajadusel noore uurija sõidu- ja majutuskulusid
c) vähesel määral ka uurimistööks vajalike materjalide kulusid


Konkursil osalemine

 • Konkursil on oodatud osalema 8.-11. klassis õppivad noored.
 • Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
 • Osaleja peab ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna (valdkonna valimisel ei ole piiranguid). Täpne teema lepitakse kokku juhendaja ja õpilase koostöös.
 • Uurimistöö peab valmima 2014. aasta jooksul. Täpse ajagraafiku lepivad juhendaja ja õpilane kokku omavahel.
 • Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlus meie veebis hiljemalt 15.01.2014.

Edukaks kandideerimiseks tuleks eelnevalt läbi mõelda, millise teema uurimine tõeliselt huvi pakub, miks sellise teema uurimine üldse vajalik on ning kuidas stipendium sellise uurimuse elluviimisele kaasa aidata saab. Seejärel tuleks need põhjendused taotlusesse lühidalt ja konkreetselt kirja panna.

Stipendiumi taotlejate hulgast valitakse 2014. aasta jaanuarikuu jooksul välja kuni 15 kõige motiveeritumat noort uurijat, kellega sõlmitakse leping stipendiumi saamiseks.

Täida taotlus aadressil: http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teaduslik-uhing/noore-uurija-stipendiumid/.