Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

II-III koht Eesti Meestelaulu Seltsi poiste-solistide võistulaulmiselt

Eesti Meestelaulu Seltsi poiste-solistide võistulaulmise lõppkonkursile pääses Põhja-Eesti piirkonnas IIIII koha saavutanud 10C klassi õpilane Lennart Joosep Lumi lauluga “Palve”, muusika Tõnis Mägi, tekst Villu Kangur.

Palju, palju õnne ja edu lõppkontserdil!
Aitäh, õpetaja Lydia Rahula.

EMLS võistulaulmiskonkurss toimub 30. mail Tamsalu Kultuurimajas.

Eesti Meestelaulu Seltsi koduleht: EMLS võistulaulmine on jõudmas lõpusirgele

III järgu diplom üleriigiliselt majandusolümpiaadilt

12A klassi õpilane Rauno Arike saavutas üleriigilise majandusolümpiaadi lõppvoorus Teaduskooli III järgu diplomi, mis tagab Raunole koha sisseastumiseks Tartu Ülikooli.

Palju, palju õnne!
Aitäh, õpetaja Epp Vodja.

I koht konkursilt „Vanglateenistuse Parim Film 2021“

Meedia ja kirjanduse lõiminguprojekti raames valminud üleriigilise konkursi Vanglateenistuse Parim Film 2021 raames sündis 10C klassi õpperühma võistlustöö „Suured kujud“, mis saavutas I koha.

Võisteldi kategoorias: Minu sõber on diiler?

Filmiprojektis osalesid Märt Matis Hämarsoo, Annabel Mikk, Nora Lorelei Kivisaar, Rauno Mikser 10C ja operaatorina Martin Raid 12C klassist ning õpetajad Juta Hirv ja Karl-Henri Käämer.

Palju, palju õnne!

Konkursi eesmärk oli kõnetada noori rääkima tänapäeva probleemidest otse ja ausalt.

Žürii kommentaar võitnud filmile: “Film on terviklik, kvaliteetne, usutav ja köitev jutustus, kus sõprade seltsis ei panda algul tähelegi, et välise käitumise taga võivad olla kõlbmatud stimulaatorid. Hiljem ei tundu see enam oluline, ent tagajärg on rikutud elu, vahel isegi surm. Mis nende valikute mõte oli, keegi ei tahtnud ju paha… aga teol on tagajärjed, mis ei pruugi meeldida.”

Filmikonkursi korraldustiim ja žürii tänasid kooli eduka konkursil osalemise ning julgeolekusse panustamise eest, et Eestis oleks turvaline elada!

Vanglateenistus: Parim Film 2021 võitjad on selgunud!

AK Kultuuriuudised 21. aprillil 18:45 (21:00-23:15)

AK uudised 21. aprillil (23:47-26:00)

II koht disainivõistluselt

12B klassi õpilane Kaisa Uik saavutas Sky Plus disainivõistlusel II koha.

Palju, palju õnne!

III koht tehnoloogiaõpetuse olümpiaadilt

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus saavutas auhinnalise III koha Kaarel Kolom 8C klassist.

Palju, palju õnne!
Aitäh, õpetaja Mart Soobik.

Suurepärased tulemused üleriigiliselt inglise keele integreeritud võistluselt KeeleAeg

Inglise keele ja ajaloo integreeritud üleriigiline võistlus KeeleAeg toimub kahes voorus, mille eesmärk on inglise keele populariseerimine ning Eesti ajaloo ja kultuuri temaatika põhjalikum teadvustamine.

Võistlusülesandeks oli eestikeelse Kalevipoja kohamuistendi tõlkimine inglise keelde.

9B klassi õpilased näitasid võistlusel suurepäraseid tulemusi ning lõppvoorus võistlevad lausa kolm õpilast – Eva-Lota Puusepp, Getter Veber ja Jako Julius Schmid.

Väga hästi esinesid ka 7. ja 8. klasside õpilased Kirke Arukaevu 7B, Anders Tarien Powell 8B ja Sten Erik Rooba 8A klassist, kes samuti jõudsid lõppvooru, mis kahjuks hetkeolukorrast lähtuvalt lükkub edasi sügisesse.

Õnne ja edu lõppvõistlustel!

Aitäh, õpetajad Ruth Kallas, Kristi Leibur, Merike Kaus ja Kadri Mägi.

Osalemine rahvusvahelisel informaatikaolümpiaadil

23.-25. aprillil toimub Tartus rahvusvaheline Läänemereäärsete riikide informaatikaolümpiaad „Baltic Olympiad in Informatics“, kus võistleb Eesti meeskonna koosseisus 12A klassi õpilane Siim Pender.

Informaatikaolümpiaad koosnes kolmest etapist: lahtine võistlus, eelvoor ja lõppvoor, mille tulemuste põhjal valis ning kinnitas üleriigilise olümpiaadi žürii Eesti võistkonna kandidaadid ja kuueliikmelise võistkonna koosseisu.

Informaatikaolümpiaadi koondise liikmeteks on Tallinna Reaalkooli, Tallinna 21. Kooli, Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased.

Õnne ja edu rahvusvahelisel võistlusel!
Aitäh, õpetaja Siim Luha

Märtsikuus antakse koolis välja kaks Kuu klassijuhataja tiitlit

Märtsikuu klassijuhatajad on Ingrid Paggi ja Heli Raidma.

Ingrid Paggi

Märtsikuu klassijuhataja on 10C klassi juhataja, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, väitluse ja paljude teiste valikkursuste õpetaja Ingrid Paggi, kelle juhtida on ka sotsiaal-humanitaarainete õppetool.
Ingrid Paggi on koos õpilastega seadnud õppesuunale vastava vahva ja tõetruu klassi eesmärgi ehk moto: „Aega on alati vähe, aga loovust on lõputult!“

Klassijuhataja toetamisel ja julgustamisel on klassist kujunenudki väga loov, ettevõtlik, aktiivne ning hea õppeedukusega kollektiiv, kelle tegemisi on sageli kajastatud kooli kodulehel.

Õppeaasta eesmärgist lähtuvalt on klassijuhataja innustanud ja motiveerinud klassi igat õpilast tegelema just sellega, mis neil silmad särama paneb – olgu selleks maalimine või kirjutamine, laulmine või sport, moekunsti või investeerimisega tegelemine, videomontaaž, film või filosoofilised mõtisklused. Kõik õpilaste loovuse väljendusviisid koondati ühiselt märtsikuus ettevalmistatud ja läbi viidud virtuaalsesse emakeelepäeva, mis kujunes suunanäitajaks järgmistele ettevõtmistele.

Klassi jaoks on tavapärane, et klassijuhataja jagab iganädalaselt infot huvitavate ja arendavate koolituste, ürituste kohta või lahedaid soovitusi elust rõõmu tundmiseks.
Klassijuhataja suunamisel panid 10C klassi õpilased aluse ka meie kooliteatri gümnaasiumigrupile.

Aega on alati vähe, kuid seda on jätkunud nii virtuaalseteks kohtumisteks mitmete kirjanikega, ühisteks üritusteks ja klassikaaslaste võistlustele kaasaelamiseks.
Ühist aega jagub nädalavahetusteks või hilisõhtuteks. Ei ole vist palju klasse, kes tahaksid reede õhtul kell 22 teha lisa klassijuhatajatundi, et vaadata üle nädalas tehtu või lihtsalt filosofeerida elu mõtte üle – kui tahta, siis on kõik teostatav ka keerulisel distantsõppe perioodil.

Noppeid õpilaste ütlustest:
„Klassijuhataja kuulab alati kõikide mured ära ja annab nõu ning aitab kaasa tekkinud probleemide lahendamisele.“
„Ühtsustunde loomisele aitas kaasa lõbus ja loovust vajav roosa riietuse päev, kus klassijuhataja aktiivselt kaasa lõi.“
„Tütarlastega koos korraldati väike live otseülekanne, kus neiud tegid kehalist ja klassijuhataja kokkas.“
„Klassijuhataja hoiab meie tegemistel Instagramis silma peal!“
„Õpetaja on meie jaoks kogu aeg olemas!“

Palju õnne, Ingrid Paggi!
Jätkuvat ettevõtlikkust ja entusiasmi – 10C!

Heli Raidma

Heli Raidma on suure kogemusega ja oma õpilastele pühendunud klassijuhataja. Tema järjepidevus, igas olukorras mõistev ja toetav suhtumine ning üldine heatahtlikkus teevad temast klassijuhataja, keda iga õpilane meenutab veel kaua pärast lõpetamist. Ta on sõna otseses mõttes avanud õpilastele nii oma kodu kui südame uksed.

Aktiivse digivahendite kasutajana suudab Heli oma 5B klassile pakkuda põnevat tegevust nii kontakt- kui ka distantsõppe ajal. Näiteks viis ta märtsis läbi väga eduka virtuaalse klassiõhtu, samuti osaleti virtuaalses muuseumiprogrammis. Sellisel keerulisel ajal, kui lähisuhtlusest on vajaka, on õpetaja seadnud esiplaanile positiivse meelsuse ja tiheda kontakti hoidmise. Tema klassist on kujunenud üksteist toetav ja ühtehoidev kollektiiv, kus pole kohta kiusamisel ega mahajäämusel.

Kehalise kasvatuse õpetajana seab Heli esiplaanile tervislikud eluviisid ja on alati valmis oma häid praktikaid jagama nii õpilaste kui ka kolleegidega. Ta on kooli klassijuhatajate õppetooli, kuhu kuulub 45 õpetajat, eestvedaja ja juht. Tema uued kaasaegse lähenemisega ideed on leidnud laialdast heakskiitu ja kolleegide tunnustust.

Õpetaja Heli on selline, kellele võivad loota õpilased, kolleegid ja lapsevanemad. Tal on alati aega abistamiseks ja ära kuulamiseks.

Palju õnne, Heli Raidma!
Edu ja tervislikke eluviise, 5B klass!

Selgunud on kooli parimad maletajad

Õpilasesinduse korraldatud virtuaalne maleturniir oli osavõturohke.

I koha saavutas Ralf Hendrik Vaarend 11C
II koht – Hugo Henrik Leht 12B
III koht – Kärolin Kerem 11A ja Erik Anmann 12B

Palju õnne!

IV koht üleriigiliselt filosoofiaolümpiaadilt

12A klassi õpilane Rauno Arike saavutas 2021. aasta üleriigilise filosoofiaolümpiaadi lõppvoorus IV koha.

Võistlus toimus neljas voorus, Rauno oli 3. ja 4. voorus kõige edukam võistleja.

Palju, palju õnne!

Aitäh, õpetaja Ingrid Paggi.

Head tulemused nutispordi finaalvõistlustelt

Nutispordi piirkondliku finaalvõistluse üldarvestuses olid oma vanuseklassis Tallinnas parimate seas 9B klassi õpilased Eva-Lota Puusepp, kes saavutas III koha ja Getter Veber, kes saavutas IV koha ning 3B klassi õpilane Alexander Bobrov, kes saavutas samuti IV koha.

Tubli tulemuse Tallinna piirkonnavoorus saavutasid ka 9B klassi õpilane Tim Mattias Juksaar, tulemuseks VI koht; 7A klassi õpilane Johanna Papp, tulemuseks VI koht; 3D klassi õpilane Georg Osman, tulemuseks VI koht.

VII koha saavutasid Carolina Emilia Sade 9B, Gregor Kundla 5D ja Nele Kristman 3D klassist.

Palju, palju õnne!

Aitäh, õpetajad Kaide Sõeroja, Endla Üksti, Helina Nael ja Aili Salum.

I koht ja publikuhääletuse III koht meediapädevuse konkursilt

Aitäh kõigile, kes võtsid osa meediapädevuse nädala valeuudiste ja -piltide loomise konkursist “Mind õnge ei võta” ning hääletasid oma lemmikute poolt! 

​Kokku esitati  konkursile 123 tööd 25 erinevast Eesti koolist. Noorimad osalejad olid 3. klassidest ja vanimad abituriendid. Enim kajastasid õpilased koroonaviiruse, maailmakuulsate vaatamisväärsuste ja kohaliku eluga seotud valeuudiseid.

Publikuhääletusele valis žürii 24 tööd, mille poolt hääletati kokku 3961 korral. Enim hääli saanud töö kogus 488 häält. 

Žürii auhindas töid, mille puhul:  

  • õpilased pidasid kinni konkursi reeglitest;
  • oli tegemist aktuaalse teema ning originaalse sisuga;
  • töö tehniline teostus oli vastavuses õpilase vanusega.

Žürii valis oma lemmikuks Annette Maria Hermaküla 11B töö “Uskumatu: Kakerdise rabast avastati põlisliivlased”, auhinnaks tahvelarvuti.

Publikuhääletusel sai III koha Hanna-Lotta Kubi ja Joanna Roopa 11B töö “Keerulisel Covid19-st mõjutatud ajal toovad teadlased meieni positiivsed uudised – levimas on uus viirus”, auhinnaks Apollo kinkekaardid.

Konkursi tulemused: Rahvusraamatukogu veebilehel

Palju, palju õnne ja tänu hääletajatele!
Aitäh, õpetaja Külliki Kaju.

II-IV koht dictée kirjutamise võistluselt

Üleriigilisel prantsuse keele etteütlusel – dictée kirjutamise võistlusel saavutas 12B klassi õpilane Siim Vaher B2 tasemel  II-IV koha.

Sama punktisummaga võistlejad olid Tallinna XXI Koolist, Tallinna Prantsuse Lütseumist ja Tartu Miina Härma Gümnaasiumist.

Palju, palju õnne!
Aitäh, õpetaja Sandra Hion.

Auhinnad Prantsuse Instituudilt.

Saavutus keemiaolümpiaadi valikvõistluse I voorust

20. märtsil toimunud keemiaolümpiaadi valikvõistluse I voorus esines väga edukalt 9B klassi õpilane Anette Kipso, kes ainsa põhikooliõpilasena pääses teise võistlusvooru, kus võistleb 18 õpilast.

Võistlus oli veebipõhine, ülesandeid 112 ja aega lahendamiseks 60 minutit. Valed vastused andsid miinuspunkte. Ülesanded enamasti gümnaasiumi teemade kohta.

Info: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/eko_2020_21_vv_ii_vooru_kutsutud.pdf

Palju, palju õnne ja edu teises voorus!

Aitäh, õpetajad Anne-Ly Lään ja Lilian Kippasto.

II olümpiaadivoor toimub 27. märtsil.

III kohad rahvusvaheliselt puhkpilliõpilaste konkursilt

4.-6. märtsil Riias Mārupe Muusikakooli korraldatud rahvusvahelisel puhkpilliõpilaste konkursil WIND STARS 2021 saavutas 4A klassi õpilane Jakob Altnurme III koha ja Tõnu Markus Rõõmussaar 4B klassist saavutas II vanuserühmas samuti III koha.

Konkursil Parim noor instrumentalist 2021 saavutas Jakob vabariiklikus voorus II koha ja eripreemia väljapeetud fraseerimise eest

Konkursil Parim noor instrumentalist 2020 saavutas Tõnu Markus Tallinna voorus II vanuserühmas II koha tšellos.

Palju, palju õnne!
Tänu puhkpilliõpetajale ja lapsevanematele.

Rakett 21 meeskondlike ülesannete võistluse parimad

Pooleaastane veebipõhine meeskondlike ülesannete lahendamine on jõudnud lõpusirgele, finaal Mektorys aga lükkub piirangute tõttu hiliskevadesse.

9.-12. klasside parimate meeskondade tulemused

1. koht Koduheitel meeleperenaisedKaspar Saakpakk 12B, Eliise Marie Leetsar 12A, Andreas Kents 10A, Gete-Berit Labo 9A
2. koht G9Siim Pender 12A, Nora Lorelei Kivisaar 10C, Frederik Rossar 9A, Annika Kahu 10B, Oliver Koel 9B
3. koht RaketlasedAnders Brandmeister 10A, Jako Julius Schmid 9B, Herman Luuk 9D, Hildegard Kivisaar 9A, Artur Reiljan 11A

7.-8. klasside parimate meeskondade tulemused

1. koht P2 Edgar Peial 8D, Ragnar Mart Pikkani 8D, Jarl Justus Hellat 8D, Eva-Maria Kroon 8D, Jakob Heinrich Tuubel 8D
2. koht MuumidMichell Ints 8D, Sandra Näks 8D, Arphine Pogosjan 8D, Ülkär Gadžijeva 8D, Emma Viktoria Millend 8D
3. koht RackyBritten Remmelkoor 8D, Andra Lepasson 8D, Lii-Heleen Ulla 8D, Andra Tuurmaa 8D, Grete Käärik 8B

Jõudu finaaliks ettevalmistumiseks kogu pea 100-liikmelisele raketlaste perele!

Tulemused majandusolümpiaadi piirkonnavoorust

Meie kooli 12A klassi õpilased esinesid edukalt majandusolümpiaadi piirkonnavoorus, osalejad jõudsid kümne parima hulka, millega tagasid edasipääsu üleriigilisse lõppvooru.

II koht – Kaisa Kumpas
IV koht – Veronika Kukk
V koht – Rauno Arike
VII koht – Eliise Marie Leetsar
VIII koht – Ida Maria Min

Palju, palju õnne ja edu lõppvoorus!
Aitäh, õpetajad Epp Vodja ja Alar Pukk

II koht üleriigiliselt inglise keele olümpiaadilt

8. märtsil toimunud üleriigilisel inglise keele olümpiaadil saavutas 11A klassi õpilane Markus Martinson II koha.

Palju, palju õnne!
Aitäh, õpetaja Mustafa Soysal.

Veebruarikuu klassijuhataja on Maarika Paun

Veebruarikuu klassijuhataja on 9A klassi juhataja Maarika Paun, kes väärib tunnustust süsteemse tegevuse eest õpilaste õpioskuste arendamisel ja edasiõppimise ning teadliku karjääriplaneerimise valdkonna kujundamisel.

Klassijuhataja innustab ja toetab klassi õppima – üha uusi teadmisi omandama ning neid väärtustama, et edukalt liikuda klassi poolt õppeaasta alguses seatud eesmärgi täitmise suunas.

Klassijuhataja on teinud sihipärast tööd õpilaste heategevuse, loodushoiu ja tervise teemade käsitlemisel ning teadlikkuse tõstmisel.

Klassi tegemistesse jagub hulk õpetlikke ja põnevaid õppekäike erinevatesse muuseumidesse, õpilastel jätkub töö klassiraamatu koostamisel.

9A klassist on kujunenud aktiivne, ühtehoidev ja ettevõtlik ning väga heade organisaatorlike võimetega kollektiiv, kes on korraldanud mitmeid toredaid teemapäevi noorematele koolikaaslastele, näiteks hõimupäev ning vanavanemate päev, kevadine lemmikloomapäev koos Õpilasesindusega. Klass on alati kaasatud ka paljudesse ülekoolilistesse ettevõtmistesse ning projektidesse.

Klassijuhataja ütleb: „Meid liidab koostöö ja hoolivus! Saame üksteist alati usaldada.“

Palju, palju õnne, klassijuhataja Maarika Paun!

Jätkuvat edu ja ettevõtlikust, 9A!

Toredad videod 7. klasside õpioskuste võistluse koolivoorus

Õpioskuste võistlusel osalevad õpilased viieliikmelistes võistkondades, et arendada meeskonnatöö oskusi ning näidata üles loovust ja nutikust.

Sellest eesmärgist lähtudes oli koolivooru võistlusülesandeks luua kuni kümneminutiline video teemal: „Ühe õppeaine videoklipp“.

Valminud toredad videod tutvustasid üht videotundi läbi 7. klassi õpilase silmade, kus rakendati oskuslikult digitehnoloogiat ning mis kõige tähtsam – tunti rõõmu oma tööst.

Parimaks võistkonnatööks ning eripreemia praktilise ja eluga seostatud õppimise eest osutus võitjaks 7B klassi keemiatunni video „Väike, kuid hirmus vulkaan“, mis edastati õpioskuste võistluse Tallinna piirkonnavooru.
Vaata videot: https://youtu.be/h3XMpS_hBZw.
Autorid: Kirke Arukaevu, Mia-Maria Miilen, Johann Sild, Paula Rits ja Markkus Pukk.

Eripreemia särava tunni läbiviimise ja näitlejameisterlikkuse eest pälvis 7A klassi video „Videotund“.
Vaata videot: https://youtu.be/uXS_P2U3bZs.
Autorid: Kasper Joel Nõgene ja Henri Apri.

Eripreemia isevalmistatud tervisliku toitumise väärtustamise eest pälvis 7B klassi video.
Vaata videot: https://youtu.be/FLFqrPD4E4o.
Autorid: Helen Roosileht, Laura Hallik, Simone Vabrit, Laura Lehiste ja Laurel Vestung.

Eripreemia distantsõppe kitsaskohtade kajastamise eest pälvis 7C klassi video.
Vaata videot: https://youtu.be/sXzNW2Fbk9A.
Autorid: Otto Villem Saame, Taaniel Raud, Romel Rohtla, Hugo Heinsalu ja Tristan Minkovski.

Palju, palju tänu tublidele videote tegijatele!
Tänu juhendajatele-õpetajatele ja klassijuhatajatele.

Eripreemia fantaasiavideote konkursilt

9C – kunstilembese ja loova klassina õppis jaanuarikuus koostama filmistsenaariumi ja videotegemise põhimõtteid-nippe ning õppeprotsessi käigus valmis neil ühe minuti video Minu päev Marsil“, mis esitati fantaasiavideote konkursile, kus pälviti žürii eripreemia.

Koos preemiaga saab klass osaleda pandeemiavälisel ajal ka Mectory töötoas, et oma teadmisi ja oskusi veelgi paremaks lihvida-arendada.

Palju õnne tegijaile!
Aitäh, õpetaja-klassijuhataja Ilmi Laur-Paist.

Head tulemused matemaatikaolümpiaadilt

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Alo Virunurm II-III koha ja Johann Sild 5.-6. koha 7B klassist, õpetaja Tiia Valdmets.

Gümnaasiumi arvestuses saavutas 12A klassi õpilane Siim Pender IV koha, õpetaja Kaide Sõeroja ja Andres Alamets 11A klassist 10. koha, õpetaja Alar Pukk.

Palju õnne!
Tänu matemaatikaõpetajatele.

III koht hüpitsa võistluselt

15.-21. veebruaril toimus Popsporti poolt korraldatud üleriigiline hüpitsa võistlus Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise auks.

Hüpitsaga tuli hüpata neli minutit.

Meie kooli võistkond saavutas 2138 hüppega III koha. Võistkonda kuulusid 5D klassi õpilased Hugo Haavapuu ja Oliver Magnus Järavere Pärli Karmela Parras 7C ja Natalie Sophie Raassalu 9C klassist.

I koha saavutas 2151 hüppega Harkujärve Põhikool ja II koha 2140 hüppega Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium.

Palju, palju õnne!
Aitäh, õpetaja Liina Liivsoo

II koht meistrivõistlustelt väitluses

12.-13. veebruaril toimus väitluse meistrivõistluste II etapp.

Meie kooli võistkond „Mis Tiks on?“ saavutas etapil II koha.

Võistkonna liikmed pälvisid individuaalarvestuses kohad esikolmikus:
I koht Greg Mikael Juhanson 12A
II koht Rauno Arike 12A
III koht Maria Krjutškova 11C

Palju-palju õnne ja edu lõppvoorus!
Aitäh, õpetaja Ingrid Paggi.

Tallinna jaanuarikuu klassijuhataja on Ilmi Laur-Paist

Tallinna Haridusamet kuulutas välja jaanuarikuu klassijuhataja, mille pälvis 9C klassi juhataja Ilmi Laur-Paist süsteemse tegevuse eest nii klassi kui terviku kui ka iga õpilase arengu toetamisel.

Jaanuarikuus arutles klass vaimse tervise hoidmise teemadel, kujundas klassi eesmärkide plakati „Õppimisele keskenduv ja kiusamisvaba“, õpiti koostama filmistsenaariumit ning filmiti video, mis saadeti fantaasiavideote konkursile „Minu päev Marsil“. Klassi kujundusgrupp kavandas ja pani uue maja 2. korrusele välja stendi Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva auks.

Klassijuhataja Ilmi Laur-Paist ütles: „Olen väga uhke iga oma õpilase üle, sest nad kõik on erilised!“

Kuu klassijuhatajale on Tallinna Haridusamet välja pannud rahalise preemia ning õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ koos aprillikuise koolitusega Tartu Ülikooli eetikakeskuselt.

Palju, palju õnne!
Edu 9C klassi õpilastele!

Luuletuste lugemise võistluse tublimad

16. veebruaril kogunesid aulasse parimad luuletuste lugejad 1.-6. klassidest. Toimus võistlus “Kodumaa on kõige kodusem maa”.

Juhan Liivi, Leelo Tungla, Ellen Niidu, Olivia Saare, Joel Sanga, Contra ja teiste tuntud luuletajate loomingu kõrval kõlas ka meie väikeste õpilasautorite isamaaluule.

1.-2. klasside parimad luuletuste lugejad on:

I koht – Eleonora Normak ID, õpetaja Ene Palo
II koht – Ingeborg Kivisaar 2A, õpetaja Annely Jürgens
III koht – Adeele Haavapuu 2A, õpetaja Annely Jürgens

Eesti Lastekirjanduse Keskuse eriauhind – Katarina Koskor 1D, õpetaja Ene Palo

3.-4. klasside hulgas saavutasid auhinnalise koha:

I koht – Marietta Elisabel Erm 3A, õpetaja Kaja Männik
II koha – Laura Ploom 3B, õpetaja Helina Nael
III koht – Alexander Bobrov 3B, õpetaja Helina Nael

ELK eriauhind – Mia Adriana Viilup 4B, õpetaja Marelin Peetris

5.-6. klasside parimad on:

I koht – Gregory Vaiksaar 6D, õpetaja Tiina Peepson
II koht – Kristjan Raidma 6B, õpetaja Ave Vurma
III koht – Herta Rannu 6C, õpetaja Ave Vurma

EKL eriauhind – Teodor Tumm 5C, õpetaja Helbe Laansalu

Žürii tööd juhtis Eesti Lastekirjanduse Keskuse juhiabi, lastekirjanik Liis Sein, temaga koos hindasid õpilasi Improteatri Ruutu 10 näitleja ja meie kooli näiteringi ning kooliteatri juhendaja Karolina Tiigimäe koos tunnustatud noore autori Hanna Grete Rebasega 11C klassist.

Palju-palju õnne võitjatele ning suur tänu õpetajatele-juhendajatele!

Pildialbumis: Luuletuste lugemise võistlus

Kõnevõistluse võitjad

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamiseks toimus 15. veebruaril traditsiooniline 7.-12. klasside õpilastele kõnevõistlus, mis sel aastal oli väga osavõturohke.

7.-9. klasside õpilased kõnelesid teemal „Mille üle on eestlastel põhjust uhke olla“, gümnaasiumiõpilased arutlesid juurte üle meie peas ja südames.

Žürii oli oma valikutes väga üksmeelne. Esiletõstmist väärisid kõned, milles oli selge fookus või isiklik mõõde.

Põhikooliõpilastest saavutas

I koha Anders Tarien Powell 8B, juhendaja õpetaja Külliki Kaju
II koha Grete Käärik 8B, juhendaja õpetaja Külliki Kaju  ning
III koha Kirke Arukaevu 7B, juhendaja õpetaja Anneliis Terep.

Gümnaasiumiõpilastest oli

I koha vääriline Annette Maria Hermaküla 11B, juhendaja õpetaja Külliki Kaju,
II koha saavutas Lisett Sigur 12A, juhendaja õpetaja Eda Kauksi ja
III koha Alexander Rein Robas 11B, juhendaja õpetaja Karl Henri Käämer.

Žürii töös osalesid Ekspressmeedia turundusjuht Karin Vene vil!, Õpilasesinduse president Kaur Oskar Vanaselja 11B ja Õpilasesinduse liige Kristofer Rauk.

Anders Tarien Powelli kõnet kuuleme ka Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud virtuaalsel aktusel 19. veebruaril kell 11.

Palju-palju õnne võitjatele ja nende juhendajatele!

Pildialbumis: kõnevõistlus

I koht rahvusvahelisel online-olümpiaadil vene keel võõrkeelena

11C klassi õpilane Alexandra Pakkonen saavutas I koha rahvusvahelisel online-olümpiaadil vene keel võõrkeelena, mis toimus ajavahemikus 05.11.-20.12.2020, kus osales 9500 võistlejat 131 riigist.

Olümpiaadi korraldajateks olid Peterburi Riiklik Ülikool ja Vene Föderatsiooni Haridusministeerium.

Palju, palju õnne!

Aitäh, õpetaja Irina Kotovitš

I koha õpioskuste võistlusel saavutas 5B klassi võistkond

5. klasside õpioskuste võistluse koolivoorus osales 8 võistkonda ning lahendada tuli 16 ülesannet erinevatest valdkondadest.

Võistlusülesannetena koostati Google My Maps keskkonnas muuseumide kaart, otsiti vanade kohanimede kaasaegseid vasteid, pandi ajateljele eestlastest olümpiamedalistid, reastati Tallinna linnaosad elanike arvu järgi, otsiti infot Covid-19, taimedega värvimise, lindude, loomade jm kohta.

  • 5A klassi võistkond kogus 87,5 punkti koosseisus Geron Alexander Grant, Märt Laansoo, Kristjan Roosma, Andres Tammiksaar ja Aston Visse.
  • 5B klassi parima võistkonna punktisumma on 97,5 punkti, võistkonnas Bianka Põdra, Rebecca Sermat, Susan Sarapuu, Emili Paulus ja Elisabeth Tammer.
  • 5C klassi parima võistkonna tulemus on 81,5 punkti, võistlesid Laura-Liisa Nirk, Kert Tomingas, Hüüd-Keerit Truuverk, Kirke-Eliis Kask ja Andre Ird.
  • 5D klassi võistkond kogus 91 punkti, võistlesid Ciona Lapidus, Miina Marta Ahman, Mariann Lind, Mirjam Sigus ja Michael Theofil Kütt.

Ülelinnalisse vooru edastatakse suurima punktisumma saavutanud 5B klassi võistlustöö.

Tänu kõikidele osalenud võistkondadele ja edu piirkonnavoorus!

Aitäh juhendajatele-õpetajatele!

I kohad kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus

6. veebruaril toimunud kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus saavutas põhikoolide arvestuses I koha Karolina Korindt 9C klassist.

Gümnaasiumi vanuseastmes saavutas I koha Sandra-Saskia Kärmas 12B klassist.

Palju, palju õnne ja edukat esinemist üleriigilises lõppvoorus!

Suur, suur tänu, õpetaja Tiina Meeri.

Eesti meistritiitel seitsmevõistluses

12B klassi noormees Karl-Uljas Mölder saavutas 6.-7. veebruaril toimunud seitsmevõistluses Eesti meistri tiitli U-23 vanuseklassis, kogudes kokku 4357 punkti.

Palju, palju õnne!

II kohad bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas kuuendate klasside arvestuses II koha Getlin Veber 6B, õpetaja Endla Üksti.

Tublilt võistlesid ja häid teadmisi näitasid ka Kristjan Õigus ja Astrid Kunnas samuti 6B klassist.

9. klasside arvestuses saavutas II koha 9B klassi õpilane Eva-Lota Puusepp, õpetaja Maarika Paun.

Häid ainealaseid teadmisi näitasid 7B klassi õpilased Paula Rits, Johann Sild, Markkus Pukk ja Kirke Arukaevu, õpetaja Kristiina Tiits ning gümnaasiumi arvestuses 12A klassi õpilane Lisett Sigur, õpetaja Riina Otsus.

Palju, palju õnne ja tänusõnad õpetajatele!

Jaanuarikuu klassijuhataja on Ilmi Laur-Paist

Jaanuarikuu klassijuhataja on 9C klassi juhataja Ilmi Laur-Paist, kes koostöös õpilastega on kujundanud klassi kokkuhoidvaks ja aktiivselt tegutsevaks ühtseks pereks.

Klassi eesmärgiks on seatud juhtmõte: Õppimisele keskenduv ja kiusamisvaba.

Kunstilembese ja loova klassina valmis eesmärke kajastav palakat ning video, mis saadeti fantaasiavideote konkursile teemal „Minu päev Marsil“.

Klassi kujundusgrupp kavandas ja pani välja stendi Eesti Vabariigi sünnipäeva auks, mida saab uue maja 2. korrusel kogu koolipere vaadata ja sealt õppida.

Klassijuhataja innustab ja toetab õpilasi edasiõppimise ja karjääriplaneerimise ning teadlike valikute tegemise valdkonnas, mis on olulised peagi saabuva põhikooli lõpetamisega.

Klassijuhataja Ilmi Laur-Paist ütleb: „Olen väga uhke iga oma õpilase üle, sest nad kõik on erilised!“

Palju, palju õnne!

Edukat põhikooli lõpetamist, 9C klass!

Suurepärased saavutused inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus

Inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus saavutas 11A klassi õpilane Markus Martinson gümnaasiumiõpilaste üldarvestuses kui ka 11. klasside arvestuses I koha, õpetaja Mustafa Soysal.

Emma Johanna Erica Staff 11B klassist saavutas gümnaasiumiõpilaste üldarvestuses 3.-4. koha ja 11. klasside arvestuses 6. koha, õpetaja Kristi Leibur.

10. klasside arvestuses saavutas Anita Väli 10A klassist 6. koha, õpetaja Merike Kaus.

Palju, palju õnne ja tänusõnad õpetajatele!

II koht füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus

12A klassi õpilane Siim Pender saavutas füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus II koha, millega tagas edasipääsu võistlemiseks üleriigilises lõppvoorus.

Palju, palju õnne ja edu lõppvoorus!

Aitäh, õpetaja Eve Sildnik.

II koht emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 9. klasside arvestuses II koha Anette Kipso 9B, õpetaja Merle Kaldjärv.

11. klasside arvestuses saavutas IV koha Anette Maria Hermaküla 11B, õpetaja Külliki Kaju ning 8. koha Lisett Järv 11A, õpetaja Merle Kaldjärv.

7. klasside arvestuses saavutas 9. koha Laura Lehiste 9B, õpetaja Anneliis Terep.

Esikümnesse jõudnud õpilased toovad koolile lisakohti järgmise aasta olümpiaadil.

Palju õnne osavõtjatele ja tänu eesti keele õpetajatele!

I ja III koht luulekonkursi “Noorte Luuleprõmm 2021” Tallinna voorust

11C klassi õpilane Hanna Grete Rebane võitis esikoha konkursil “Noorte Luuleprõmm 2021” Tallinna eelvooru 16-19 aastaste vanuseklassis oma luuletusega “Kirjanikuks”.

Üleriigiline voor toimub 11. veebruaril Tartus.

Palju, palju õnne ja edu lõppvoorus!

III koha saavutas Kaisa Uik 12B klassist, õpetaja Merle Kaldjärv.

Eriauhinnad õpilasleiutajate riiklikult konkursilt

Õpilasleiutajate riiklikule konkursile saadeti meie koolist 116 õpilastööd ning kõiki õpilasi tunnustati aukirjaga.

Kokku esitati 2. ja 3. kooliastmes üle riigi 418 tööd, seega pea iga neljas töö oli esitatud Tallinna 21. Koolist.

8C klassi õpilane Kaarel Kolom ja 7A klassi õpilane Airon Pajula tunnustati Maanteeameti eriauhinna väärilisteks.

Palju, palju õnne!
Aitäh, õpetaja Mart Soobik

Üleriigiline tunnustus Tallinna XXI Kooli Õpilasesindusele

3. veebruaril toimus üleriigiline virtuaalne tunnustussündmus „Noorte heaks tänu“, kus Haridus- ja Noorsooamet koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga tunnustasid parimaid noorsootöövaldkonnas tegutsejaid üheteistkümnes erinevas kategoorias.

Tänuüritust juhtis kõigile teada-tuntud Reigo Ahven ja tehisintellekt robot-rohejänes, kes elab aastas 2235!

Avasõnavõtuga esines haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes oma kõnes tänas neid, kes teevad juba täna olulisi samme ning tegusid ikka tuleviku õnnestumise nimel!

Tallinna XXI Kooli Õpilasesindus sai nomineeritud kategoorias Parim Osaluskogu või Õpilasesindus.

Tunnustus anti reaalselt üle õpilasesinduse president Kaur Oskar Vanaseljale 4. veebruaril.

Noored muudavad maailma!

Õpilasesindus, tänu aktiivsuse, eestvedamise ja ettevõtlikkuse eest!

Koolipere õnnitleb ja soovib edu koolielu rikastamisel!

Tallinn tunnustas konkursi „Suured teod 2020“ parimaid

Tallinna linnal on tore traditsioon, käesoleval aastal juba 16. korda, tunnustada noorsootöö valdkonnas silma paistnud tegijaid ning parimaid tegusid.

„Suur rõõm oli näha, et konkursile esitati nii palju tublisid kandidaate ja tunnustamist väärt algatusi“, sõnas abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Kategoorias Tallinna noorte suured teod kandidaatidest toodi esile noorte eneseabimärkmiku „Suudan Muudan Saavutan“ autor Robin Pass 10B klassist.

Tunnustuse andis üle Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna juhataja Marko Ool, tänusõnad ütles direktor Meelis Kond, ka 10B klass koos klassijuhataja Merle Teeveriga üllatasid Robinit aatriumis toimunud tänuüritusel.

Palju õnne ja jätkuvat indu noorsootöö edendamisel!

Eesti Kvaliteediühingu auhinna KVALITEEDI NÄGU 2020 pälvis direktor Meelis Kond

26. jaanuaril toimunud Eesti Kvaliteediühingu 30. aastapäevale pühendatud juhtimiskonverentsil Taaskäivitus käsitleti teemasid, kuidas ettearvamatutes olukordades edukalt toime tulla ühiskonnana, organisatsioonina ja inimesena.

Rõhutati kriisisituatsioonile vastavat kiiret reageerimist ja kohanemisvõimet, ohtude ja võimaluste märkamist, erinevate strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamist ja rakendamist ning kuidas tulemuslikult kasutada oma töös kvaliteedijuhtimise põhimõtteid lõimides neid innovatsiooni ja tehnoloogiaga.

Konverentsi raames jagati häid kogemusi ja uuenduslikke lahendusi ning tunnustati silmapaistvaid tegijaid, kes on 2020. aastal kvaliteedivaldkonnas tähelepanuväärselt ja edukalt tegutsenud.

Auhinna KVALITEEDI NÄGU 2020 pälvis Tallinna XXI Kooli direktor Meelis Kond.

Palju, palju õnne ja innukust oma missiooni elluviimisel!

Detsembrikuu klassijuhataja on Helen Laikoja

Detsembrikuu klassijuhataja on 1B klassi juhataja Helen Laikoja, kes leiab alati võimalusi, et muuta õppetöö põnevaks ja mitmekesisemaks.

Tema juhitud klass on juba esimeste koolikuudega sulandunud kokkuhoidvaks „pesapuuks“, kus on paigas reeglid ja valitseb üksteist toetav sõbralik õhkkond.

Kokkukuuluvus loob turvatunde – Heleni õpilased tulevad hommikul särasilmselt kooli, sest õpetajal jätkub naeratusi ning paisid kõikidele.

Klassijuhataja innukal eestvedamisel osales 1B klass väga edukalt keskkonnateemalisel videokonkursil Mini Negavatt 2020 ja saavutas I-III klasside kategoorias I koha ning rahalise preemia.

Õpilased said oma põnevat ideed tutvustada ka televisioonis.

Palju õnne, klassijuhataja Helen Laikoja!
Uusi põnevaid avastusi 1B klassile!

I koht Riigikohtu kaasuskonkursilt

14. jaanuaril tunnustas Riigikohus oma 101. aastapäeval parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajaid.

Riigikohtu XVI kaasuskonkursil saavutas põhikooli loovtööde kategoorias I koha Elin Maria Kelder 9B klassist.

Palju, palju õnne!

Tänu juhendajale, õpetaja Erki Fels

Riigikohtu uudis: https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/selgusid-riigikohtu-xvi-kaasuskonkursi-tulemused

Aasta kergejõustiklane 2020

Eesti Kergejõustikuliit kuulutas „Eesti Kergejõustikuauhinnad 2020“ galaõhtul välja aasta parimad sportlased.

U18 vanuseklassi aasta kergejõustiklane on kõrgushüppaja Elisabeth Pihela 10B klassist.

Palju, palju õnne!
Tänu treeneritele ja lapsevanematele.

Suurepärased tulemused väitluse meistrivõistlustelt

Üleriigilisel koolinoorte väitluse meistrivõistluste I etapis kuulutati parimaks algajaks kõnelejaks Don Rico Saluveer 10A klassist.

Finaalis saavutas võistkond Mis Tiks on? koosseisus Maria Krutškova 11C ja Rauno Arike ning Greg Mikael Juhanson 12A klassist II koha.

Kokku osales turniiril 98 kõnelejat 33-st võistkonnast ja meie kool on üks kõige rohkearvulisema esindatusega väitluskool sellel võistlusel.

Palju, palju õnne!
Aitäh, õpetaja Ingrid Paggi.

Meistritiitlid ja 2. kohad Taliujumise meistrivõistlustelt

Taliujumise Eesti Meistrivõistlustel saavutas 9C klassi noormees Martin Meier kaks meistritiitlit – 25 m rinnuli ja 4×25 m rinnuli teateujumises ning kaks 2. kohta 25 m ja 50 m vabalt ujumises.

Lisaks jõudis Martin 25m krooli ujumise võistlustel absoluutvanuseklassis II kohale.

Palju, palju õnne!
Tänu treenerile ja lapsevanematele.

Kõikide võistluste tulemused Racetecresults.com lehel.

Missioonipreemia 2020 pälvis kooli direktor Meelis Kond

Tallinna Haridusameti korraldatud konkursil Missioonipreemia 2020 pälvis auväärse preemia direktor Meelis Kond.

Tunnustuse üleandmisel iseloomustas Haridusameti juhataja Andres Pajula preemiasaajat kui pikaajaliselt ja tulemuslikult haridusvaldkonnas töötavat, uuendusmeelset arvamusliidrit ja mitmekülgset ning entusiastlikku kaasaegse õpikeskkonna arendajat, kes koolijuhina rakendab praktikas iseenda poolt varem väljatöötatud strateegiaid ja süsteeme.

Väärikas auhind – Missioonipreemia 2020 anti üle direktori sünnipäeval, 8. detsembril.

Palju, palju õnne, rõõmu oma tööst ja jätkuvat edu!

Tallinna Haridusameti kodulehel: Tallinna hariduse missioonipreemia tänavused laureaadid on selgunud

Novembrikuu klassijuhataja on Riina Mereväli-Vingertšuk

Novembrikuu klassijuhataja on 5C klassi juhataja Riina Mereväli-Vingertšuk, kes on rõõmsameelne ja julgustav, kel jätkub alati aega oma õpilased ära kuulata ning neile hea nõuga abiks olla.

Õpilastega koos lepiti kokku ja sõnastati käesoleva õppeaasta klassi eesmärk:
Säilitame sõbralikud suhted kaaslastega ja hoiame õpimotivatsiooni.

Palju õnne, klassijuhataja Riina Mereväli-Vingertšuk!
Edu 5C klassile püstitatud eesmärgi täitmisel.

Kooli parim kirjutaja kokkuvõttevõistluselt TUUM

Sabina Liselle Zahharov 12C klassist jõudis üleriigilisel kokkuvõttevõistlusel TUUM 25 parima kirjutaja hulka.

Palju, palju õnne!
Aitäh, õpetaja Külliki Kaju.

TUUM on võistlus, milles iga osaleja saab panna proovile oma oskuse teha kuni 200-sõnaline kokkuvõte žürii antud tekstist.
Kokkuvõttevõistlus algas 6. novembril kell 7.00 ja lõppes 7. novembril kell 19.00. 
Võistelda said kõik: õpilastest õppejõududeni, ajakirjanikest kirjanikeni, ametnikest ministriteni.

I koht videokonkursilt Mini Negavatt 2020

1B klass osales väga edukalt keskkonnateemalisel videokonkursil Mini Negavatt 2020, mille teemaks oli sel aastal “Autodesse uppuv maailm” ning saavutas I-III klasside kategoorias I koha ja märkimisväärse rahalise preemia – reisiraha.

Palju, palju õnne tublile klassile!

Aitäh, klassijuhataja Helen Laikoja ning tänusõnad lapsevanematele.

Kokku laekus 73 tööd ja osales pea 1300 koolinoort.

Videot vaata siin: https://www.negavatt.ee/mini

Olgem keskkonnasõbralikud ning mõelgem tulevikku!