Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Toiduraha aprillis

 • 1. – 9. klassi õpilased – tasuta.
 • 10. – 11. klassi õpilased ja õpetajad – 23 eurot (20 päeva, päevaraha 1,15 €).
 • 12. klassi õpilased – 19,55 eurot (17 päeva, 26. aprillil on viimane koolikell).
 • NB! Kõik, kes maksid toiduraha 7. märtsi eest, mis oli streigipäev, tuleb maksta aprilli eest ühe päeva võrra vähem (-1,15 €).

Tasumine ainult pangaülekandega otse toitlustavale ettevõttele:

 • Saaja: AS Tuleleek
 • a/a: 221024028355 (Swedbank)
 • Viitenumber: 12100011
 • Selgitusse märkida: Tallinna 21. Kool, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.

Ülekande tähtaeg on 25. märts.

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 23 eurot (1,15 eurot päev) kui söövad kõik päevad (20 päeva).

Vastasel korral tuleb tasuda 1,15 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule. Palume selgitusse ka märkida päevad, millal laps sööb.

NB! Kõik, kes maksid toiduraha 7. märtsi eest, mis oli streigipäev, tuleb maksta aprilli eest ühe päeva võrra vähem (-1,15 €).

NB! Ülekande tähtaeg on samuti 25. märts!

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

Õpilasfirmade liikmed Rootsis

Tallinna 21. Kooli õpilasfirmade liikmed osalevad projektis Crossing Nordic Borders in Entrepreneurship Education. Projekti partnerid on Hamar Katedral Skole Norrast ja Vansbro Utbildningscenter Rootsist.

Eesti õpilasfirmade laada ajal külastasid partnerid meie kooli ja üheskoos müüdi laadal oma tooteid. Esimesel vastukülaskäigul rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal Norras, Hamaris osales 7. – 9. märtsil  17 õpilast 11A ja 11B klassist.

20. – 24. märtsil külastab teine rühm Rootsi laata, kohalikku gümnaasiumi ning planeeritud on ka käik vasekaevandusse.

NordPlus Junior projekti raames sõidavad Rootsi, Vansbrosse: Maria Abel, Geithy Sepp ja Merylin Poks 11A klassist; Helis Rõuk, Bibi-Ann Kahk, Elis Maarian Sarv, Kätlin Robas, Sandra Siniväli, Johan Pajupuu, Georg Põdra ja Kertu Rohumägi 11B klassist; Marcus Niin, Rain Neemlaid, Johannes Madis Aasmäe ja Karl-Ander Reismann 12A klassist ning Karolin Priimägi ja Kadri Kukk 12C klassist. Õpilastega sõidab kaasa majandusõpetuse õpetaja Epp Vodja.

Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu NordPlus Junior programi kaudu.

 

Registreerumine 10. klasside ühiskatsetele

Katsetele saab registreeruda 1. märtsist kuni 15. märtsini 2012 ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/

Praktiliste tööde tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis alates 30. märtsist 2012.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:

 • vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 02. – 05. aprill 2012;
 • vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 09. – 13. aprill 2012;
 • vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 16. – 20. aprill 2012.

Vestlustele kaasa võtta isikut tõendav dokument ning klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud tunnistuse koopia.

Vaata ka: Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord – Vastuvõtt 10. klassi (lk 3-4), LISA 1 (lk 5-7) ja LISA 2 (lk 8-9).

Loe edasi…

Tule IT Kolledži Uudishimupäevale!

Eesti Infotehnoloogia Kolledž kutsub kõiki üldhariduskoolide õpilasi Uudishimupäevale, mis toimub 20. märtsil kell 11.30 – 15.30 aadressil Raja 4C, Tallinn.

Päeva raames toimuvad põnevad töötoad, viiakse läbi ekskursioon õppehoones ja tutvutakse õppimisvõimalustega. Sel aastal viiakse läbi neli töötuba, kus saab proovida kätt sumorobotite programmeerimises, arvutikaabli punumises, tutvuda erinevate operatsioonisüsteemidega ja valmistada IT Kolledži tudengite juhendamisel foto- ja videokampaania “Kõik on IT” jaoks videoklippe.

Uudishimupäeval ajakava: Kell 11.30 – 13.00 sissejuhatav infotund ja ekskursioon IT Kolledžis Kell 13.00 – 15.30 neli põnevat töötuba:

Sumorobotite programmeerimise töötuba – osaleja ei pea omama varasemat programmeerimise kogemust. Alustatakse täiesti algusest. Kursus lõppeb väikese võistlusega, kus sumorobotid jõudu katsuvad.

Arvutikaabli punumine – Cisco arvutivõrkude laboris on võimalik seadistada ja tööle panna oma väike arvutivõrk. Võrgu tööle saamiseks on võimalik punuda oma arvutivõrgu kaabel.

Sõbralikult koos Linux, Windows, Mac OS X – võimalus tutvuda erinevate operatsioonisüsteemidega.

Videotöötuba – õpitakse lihtsaid lahendusi, kuidas olemasolevatest piltidest, helidest ja videoklipidest teha kokku korralik video. Töötoa praktilise tulemina mõtlevad noored välja ja teostavad kohapeal videoklipi, mis sobib konkursile “Kõik on IT” ja saavad sellega võimaluse oma töö üles laadida ning auhindu võita.

Registreerimine töötubadesse on avatud IT Kolledži veebilehel. Rohkem teavet saab www.itcollege.ee/uudishimupaev

Uudishimupäevale on oodatud kõik, kes soovivad jätkata õpinguid IT-erialadel. IT Kolledž annab praktilise rakendusliku kõrghariduse IT süsteemide administreerimise, IT süsteemide arenduse, Infosüsteemide analüüsi ja Tehnosuhtluse õppekavadel. Oodatud on ka uudishimulikud, kes soovivad veeta lihtsalt ühe põneva päeva IT Kolledžis.

Tule Tehnoloogiapäevadele!

Tehnoloogiapäevad 2012 kutsuvad Sind 20. ja 21 märtsil  Tallinna Reaalkooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumisse. Sel korral lahendatakse “Lõbustuspargi ülesannet”.

Tehnoloogipäevadel valmistatakse 7.-9. klassi õpilaste poolt töötav lõbustuspargi mudel.

 

Külalislektorid koolis

Eesmärgiga väärtustade õpetajaametit ning tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd, kutsuvad Vabariigi Presidendi ja sihtasutuse Noored Kooli algatus ühiselt koolidesse üle Eesti tunde andma kõiki tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja ka neid, kellel ei ole konkreetse kooliga veel vahetut suhet, ent kes soovivad seda luua.

Projekti Tagasi kooli raames, mis toimub 12. märtsist 16. märtsini, annavad tunde külalislektorid, meie kooli vilistlased.

Esmaspäeval, 12. märtsil
kell 13.00 – 13.45   Signe Valsberg – Konfilikt ja lahendused (klassiruumis 312), 10C

Teisipäeval, 13. märtsil
kell  8.00 – 8.45   Andrus Purde – Turundus, reklaam (auditooriumis), 10A, 10B, 11B
kell 13.00 – 13.45   Kaspar Jänes – Ettevõtlus, konkurents (klassiruumis 209), 12A

Kolmapäeval, 14. märtsil
kell 8.00 – 8.45   Eero Loonurm – Turundus ja reklaam (auditooriumis) , 11C
kell 10.00 – 10.45   Diarmuid Considine – Skype ja majandus (arvutiklassis), 11B

Neljapäeval, 15. märtsil
kell 12.00 – 12.45   Leivo Sepp – Tulevikutehnoloogiad, programmeerimine (auditooriumis), 11A
kell 13.00 – 13.45   Ken Marten MälloErialavalik ja USA kogemused (klassiruumis 305), 11A klass
kell 14.00 – 14.45   Ken Marten MälloErialavalik ja USA kogemused (klassiruumis 305), 11B klass

Reedel, 16. märtsil
kell 9.00 – 9.45   Kristina Mänd – Kodanikualgatus (klassiruumis 311), 9C
kell 9.00 – 9.45   Kristjan Kask – Õiguspsühholoogia (klassiruumis 305), 12C
kell 10.00 – 10.45   Kristjan Kask – Õiguspsühholoogia (klassiruumis 305), 12B

Aktiivõppepäev 15. märtsil

Neljapäeval, 15. märtsil toimub aktiivõppepäev 1. – 8. klasside õpilastele

Aktiivõppepäeva läbivateks teemadeks on kodanikualgatus ja ettevõtlus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond ning tehnoloogia ja innovatsioon.

1. – 3. klasside õpilasele toimuvad õppekäigud ja muuseumitunnid. Osaletakse KUMU haridusprogrammides, külastatakse Energiakeskust ja Eesti Joonisfilmi, õpitakse Muraste looduskoolis ning uisutatakse Harjumäel.

11. klassidele ja 12B klassile toimub teadusaastale pühendatud loeng-seminar.

Toredat õppepäeva kõigile!

Teadusaasta seminar

Neljapäeval, 15. märtsil  kell 8.00 – 9.45 toimub auditooriumis loeng ja seminar 11. klasside ja 12B klassi õpilastele.

Tallinna Tehnikaülikool on  koostöös Eesti Energiaga välja töötanud gümnaasiuminoortele suunatud energeetikaalase projekti,
mille käigus tutvustatakse gümnaasiumiõpilastele läbi populaarteadusliku loengu ning avatud seminari erinevaid energeetikaga seotud valdkondi ning tehnoloogiaid.

Projekti eesmärgiks on loodusteaduste ja insenerivaldkondade populariseerimine koolinoorte hulgas, lähtudes:

1. teadusaastast
2. uues riiklikus õppekavas ettenähtud loodusainete õppesuunast
3. tööturuvajadustest

Loeng koos seminariga kestab kaks akadeemilist tundi – 45-minutiline loeng + 45-minutiline seminar, kus õpilased saavad ise aktiivselt kaasa rääkida.

Emakeelepäeva tähistamine

Kolmapäeval, 14. märtsil on emakeelepäev.

Emakeelepäeval toimuvad koolis mitmed põnevad ettevõtmised:

2. tunni ajal, kell 9.00 – 9.45   vaatavad 9. klassid auditooriumis filmi “Eesti keele ajaloost, murde- ja kirjakeele arengust”.

3. tunni ajal, kell 10.00 – 10.45   kohtuvad 7. klassid auditooriumis kirjanik Helga Nõuga.

Lisaks esinevad 3. tunni ajal aulas 1. – 2. klasside lasteluule koolikonkursi võitjad.

4. tunni ajal, kell 11.00 – 10.45   5. ja 6. klasside viktoriin auditooriumis.
Viktoriinis osaleb igast klassist üks 3-liikmeline võistkond.

Lisaks esinevad 3. tunni ajal aulas 3. – 4. klasside lasteluule koolikonkursi võitjad.

5. tunni ajal, kell 12.00 – 12.45 8. ja 9. klasside viktoriin auditooriumis. Viktoriinis osaleb igast klassist üks 3-liikmeline võistkond.

6. tunni ajal, kell 13.00 – 13.45   gümnaasiumiklassid kuulavad aulas loengut teemal “Kaasaegne kirjandus”.
Lektor: Tõnis Parksepp, Tartu Ülikooli kirjandusteaduse doktorant

7. tunni ajal, kell 14.00 – 14.45 kammersaalis Juhan Liivi luulevõistluse kooli eelvoor 5.-12. klassidele. Igast klassist osaleb 3 etlejat.

Päeva raames autasustatakse ka kooli Lasteluule koolikonkursi võitjaid.
Võitjad selgitas žürii 9. märtsil toimunud 1. – 4. klasside etlejate konkursil.


Kaunist emakeelepäeva kõigile!

Loe lisaks: Omaloomingulised luuletused emakeelepäevaks 5. B klassi õpilastelt
Juhendaja: õpetaja Seoriin Jõgise


Infoleht nr 7

Ilmunud on selle õppeaasta seitsmes infoleht!

Teadus-laager „Astronoomiakool Tartu Tähetornis“

Kevadisel koolivaheajal 21. – 23. märtsil toimub Tartu tähetorni teadus-laager, mille raames saab osa võtta põnevatest loengutest, töötubadest, vaatlustest ning planetaariumitundidest. Saabuv kevad on parim planeetide vaatlemiseks ja pildistamiseks.

Osalejate arv on piiratud, maksimaalne osavõtt 24 õpilast-üliõpilast.

Osavõtjatele majutus, toitlustamine ja transport kohapeal on tasuta!

Registreerimine: http://www.ajaloomuuseum.ut.ee/astronoomiakool/.

NB! Veel on 12 vaba kohta laagrisse!

Rohkem infot huvitegevuse kohta koolivaheaegadel leiate rubriigist Lapsevanemale Huvitegevus koolivaheaegadel alt.

Kevadvaheaja linnalaager 2012

Rewilli huvikool korraldab kevadisel koolivaheajal 19. – 23. märtsil 2012 järjekordse laste seas populaarse linnalaagri algklasside õpilastele.

Kevadvaheaja linnalaager avab uksed iga päev 9:00 – 17:00. Vahvat meisterdamist ja põnevaid külastuskohti jagub igaks päevaks! Võimalik osaleda ka valitud päevadel ühe päeva kaupa, kui vabu kohti on.

Rohkem infot ja registreerimine Rewilli huvikooli kodulehel www.rewillihuvikool.ee või tel 648 7766, gsm 56 141 969 või e-posti teel info@rewillihuvikool.ee.

Osalustasu 70 eurot (sisaldab ka lõunaeinet). Päevatasu 17 eurot. Osalustasult riigilt tulumaksutagastus! 


Rohkem infot huvitegevuse kohta koolivaheaegadel leiate rubriigist Lapsevanemale Huvitegevus koolivaheaegadel alt.

Õpilasfirmade liikmed Norras ja Rootsis

Tallinna 21. Kooli õpilasfirmade liikmed osalevad projektis Crossing Nordic Borders in Entrepreneurship Education. Projekti partnerid on Hamar Katedral Skole Norrast ja Vansbro Utbildningscenter Rootsist.

Eesti õpilasfirmade laada ajal külastasid partnerid meie kooli ja üheskoos müüdi laadal oma tooteid ning märtsis on planeeritud vastukülaskäik mõlema partneri juurde.

NordPlus Junior projekti raames sõidavad rahvusvahelisele õpilasfirmade laadale Norrasse, Hamarisse 7. – 9. märtsil 2012 17 õpilast 11A ja 11B klassist.

11A klassist: Getter Leemet, Victoria Tääker, Joan Kangro, Martin Tammvee, Silver Vapper, Anete Advelk, Maria Abel ja Liisi Soots.

11B klassist: Helis Rõuk, Bibi-Ann Kahk, Hanna-Lotta Mitt, Mari-Ann Vellerand, Crislin Lind, Katriin Vesik, Maia Ignatenko, Sten Martin Pirnipuu ja Emma Johanna Lepasoo.

Õpilastega sõidavad kaasa õpetaja Ruth Kallas ja Mariann Arengu.

20. – 24. märtsini külastab teine rühm Rootsi laata, kohalikku gümnaasiumi ning planeeritud on ka käik vasekaevandusse.

Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu NordPlus Junior programi kaudu.

Euroopa töö- ja karjäärimess Tallinna Ülikoolis

Reedel, 9. märtsil 2012 kell 11.00 – 17.00 toimub Tallinna Ülikooli aatriumis (aadressil Narva mnt 25 / Uus-Sadama 5) Euroopa töö- ja karjäärimess.

Messile oodatakse noori, kes soovivad nõuandeid ettevõtluse alustamisel ja karjääri planeerimisel ning infot elamise ja töötamise võimalustest Euroopas.
Euroopa Liidus töö ja praktikavõimaluste otsijad saavad nõu ja teavet tööotsimise alustamise, palgatasemete, oluliste seaduste, maksukorralduse, asjaajamise, töö- ja elamistingimuste, ravi- ning sotsiaalkindlustuse ja võimalike ohtude kohta.
Spetsialistid nõustavad ka erivajadusega inimesi tööotsimisel ja karjääri arendamisel.
Nõu annavad ja küsimustele vastavad Tallinna Ülikooli karjäärinõustajad, ja EURES-e (European Employment Services) nõustajad erinevatest Euroopa riikidest ning EestiÕpirände võrgustiku konsultandid. Toimuvad ka loengud ja õpitoad.

Euroopa Komisjoni algatusprojekt Youth@Work korraldusel toimub samas ka tasuta ettevõtlusalane infopäev, kus eksperdid jagavad praktilist infot ja nõuandeid oma ettevõtte rajamist kaaluvatele noortele. Samuti pakuvad oma kogemuste põhjal mõtteainet ja näpunäiteid juba tegutsevad noored ettevõtjad.

Teretulnud on kõik huvilised.
Messil osalevad ka nii kodu- kui välismaised tööandjad.

Mõttepooltund VII klasside lastevanematele

Esmaspäeval, 5. märtsil algusega kell 17.15 toimub auditooriumis (4. korrusel) 7. klasside lastevanemate mõttepooltund.

Mõttepooltunni teema: Miks noored hakkavad narkootikume tarvitama? Lektor: politseikapten Kaido Kõplas, Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo narkokuritegude talituse juht

Järgnevad koosolekud klassides.

NB! Kooli juures puudub parkimisvõimalus!

Koolipäeva korraldusest 8. märtsil 2012

Seoses Tallinna ühistransporditöötajate streigiga anname teada, et kool töötab 8. märtsil nende õpilaste ja õpetajatega, kes saavad liikuda kooli – koju ühistranspordist sõltumata.

Õppematerjali sel päeval edasi ei võeta ja õpilaste puudumine loetakse põhjendatuks.

 

Kooli juhtkond

Inglise keele päev 2. märtsil

The Day of the English Language on 2 March 2012.

Time: Event: Forms: Location:
10:00 Opening of the Day 4-6 Assembly Hall
11:00 Opening of the Day 7-9 Assembly Hall
12:00-13.45 Modern English Literature
(Ene-Reet Soovik, Tartu University)
10B
11B
12B
Lecture Hall
14:00 Opening of the Day 10-12 Assembly Hall
15:00-16:30 Walt Disney Presents “Aladdin” Lecture Hall

In Addition:
On 1 March 2012 Story-telling for forms 1-3

Mõttepooltund I klasside lastevanematele

Kolmapäeval, 29. veebruaril algusega kell 16.45 toimub auditooriumis (4. korrusel) 1. klasside lastevanemate mõttepooltund.

Mõttepooltunni teema: Palun, räägi üks lugu
Lektor: Piret Päär, jutuvestja ja koolitaja (MA)

Järgnevad koosolekud klassides.

NB! Kooli juures puudub parkimisvõimalus!

Õpetajate streik

Seoses õpetajate streigiga 7. märtsil õppetööd ei toimu.

Õpetajate tänu liputoimkonnale ja trummirivile

Oleme väga tänulikud liputoimkonna ja trummirivi noormeestele, kes aitavad igapäevaselt meeles hoida isamaa tähendust ja patriotismi vajalikkust.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva!

Tai rahvusvahelise erakooli stipendiumid

The Regent´s School-Thailandi asutaja ja juhatuse esimees, Eesti aukonsul dr Virachai Techavijit pakub Eesti õpilastele Global Connect Scholarship nimelisi stipendiume õppimiseks Tai rahvusvahelises erakoolis The Regent´s School-Thailand.

Stipendium katab kuni 90% (20 000 USD) õpingute maksumusest.

Koolis on võimalik õppida sõltuvalt vanusest kas IGCSE+International Baccalaureate’i (2+2 aastat) või International Baccalaureate’i (2 aastat) õppekavade järgi.

Kandideerima oodatakse iseseisvaid, hea suhtlemisoskusega ning väga hea õppeedukusega 8. – 10. klasside õpilasi.
Kuna õppetöö toimub inglise keeles, peab ka inglise keele oskus olema heal tasemel. Kasuks tuleb erinevate hobide, nt muusika, spordi või näitlemisega tegelemine.

2012/2013 õa taotluste esitamise tähtaeg on 13. aprill 2012. Selleks tuleb täita online taotlusvorm kooli kodulehel: www.regents.ac.th/scholarship või www.regents.ac.th/GC.apply.

Taotluse esitanud õpilastega toimuvad aprillis/mais Tallinnas vestlusvoorud ja testid ning tulemused selguvad juuniks.

Stipendiumikonkursi tingimused leiab ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt http://www.hm.ee/index.php?045004. Kooli kohta leiab informatsiooni kooli veebilehelt www.regents.ac.th.

Eesti Vabariigi aastapäevaüritused

Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud üritused.

21. veebruaril kell 10.00 – Eesti rahvajuttude tähendusest (Piret Päär) – kammersaalis, osaleb 10C klass.

22. veebruaril kell 16.00 – Eesti Vavariigi aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Eesti Sõjamuuseumis osalevad Liputoimkond ja trummirivi.

23. veebruaril kell 8.30 – koolimaja ees mälestusmärgi juures mälestushetk Sidepataljoni langenud võitlejate auks, osalevad: Liputoimkond, trummirivi, inspitsiendigrupp, Õpilasesindus, juhtkond, Sidepataljoni esindajad.

Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused 23. veebruaril:
kell 9.00 – 10.-12. klassidele
kell 10.00 – 1.-3. klassidele
kell 11.00 – 4.-6. klassidele
kell 13.00 – 7.-9. klassidele

24. veebruaril kell 7.20 – liputseremoonia Toompeal, osalevad Liputoimkond ja Õpilasesindus.

Koolimaja II korrusel on avatud Eesti Sõjamuuseumi näitus “Eesti Vabadussõda”.

Toiduraha märtsis

 • 1. – 9. klassi õpilased – tasuta.
 • 10. – 12. klassi õpilastel ja õpetajatel – 19,55 eurot (17 päeva, päevaraha 1,15 €).

Tasumine ainult pangaülekandega otse toitlustavale ettevõttele:

 • Saaja: AS Tuleleek
 • a/a: 221024028355 (Swedbank)
 • Viitenumber: 12100011
 • Selgitusse märkida: Tallinna 21. Kool, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.

Ülekande tähtaeg on 25. veebruar.

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 19.55 eurot (1,15 eurot päev) kui söövad kõik päevad (17 päeva).

Vastasel korral tuleb tasuda 1,15 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule. Palume selgitusse ka märkida päevad, millal laps sööb.

NB! Märtsis on koolivaheaeg 19. – 23. märts!

NB! Ülekande tähtaeg on samuti 25. veebruar!

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

Eesti õpilasfirmade laat 2012

11. veebruaril toimub Kristiine keskuses noorte ettevõtjate aasta müügisündmus – Eesti õpilasfirmade laat, kus oma tooteid ja teenuseid pakub ligi 100 õpilasfirmat.

Eesti õpilasfirmadele pakuvad konkurentsi õpilasfirmad Rootsist ja Norrast. Kokku toob laat Kristiine keskusesse ligi 400 noort ettevõtjat!

Põnevaid tooteid ja teenuseid peaks leidma iga laadakülastaja mängukaartidest, suveniiridest ja riietusesemetest kuni õpiabi teenuseni. Kel aega rohkem, võib lasta endale massaaži teha või koguni ennustada.

Õpilasfirmade laat annab hea ülevaate praktilisest ettevõtlusõppest koolis. Kui soovite lisa uurida, siis JA inimesed jagavad laadal lahkesti infot.

Osalevate firmade nimekirjaga tutvu Junior Achivement Eesti veebilehel: http://www.ja.ee/index.php?article_id=147&page=159&action=article&

Laat on avatud 11. veebruaril Kristiine keskuse uues osas kell 12.00 – 17.00.
Tulge ostma ja valige kindlasti oma lemmikfirma!

 

 

Infoleht nr 6

Ilmunud on selle õppeaasta kuues infoleht!

Turvalise interneti päevast 7. veebruaril

7. veebruaril tähistame ühes Eupoopaga Turvalise interneti päeva. Päeva juhtmõtteks on ”Avastame digimaailma üheskoos- turvaliselt”, mis rõhutab eri põlvkondade kogemuste ja oskuste ühendamise olulisust interneti turvalisemaks kasutamiseks.

Teisipäeval, 7. veebruaril peab kooli auditooriumis kolm loengut Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik Anu Baum, kes juhib igapäevaselt, sh analüüsib küberkuritegevuse trende ning rikkumisi, k.a noorte seas ning planeerib ühtlasi rahvusvahelisel tasandil kübrekuritegevusega seonduvaid politseioperatsioone kuritegelike isikute ning võrgustike tabamiseks.

Preventiivsete loengute raames on plaanis anda ülevaade küberkuritegevusest, interneti kasutamisega kaasnevatest ohtudest ning erinevatest võimalustest end ja oma arvutit kaitsta. Tõsta noorte teadlikkust sellest, mis on seadusandlusest tulenevalt lubatud, mis mitte, et nad oskaksin teadlikult vältida soovimatuid tagajärgi.

3. tunni ajal kell 10.00 – 10.45 7C, 8A, 8B klass
4. tunni ajal kell 11.00 – 11.45 7A, 7B, 8C klass
5. tunni ajal kell 12.00 – 12.45 9A, 9B, 9C klass + G5 õpilased

Viiendatele ja kuuendatele klassidele viiakse nädala raames läbi Turvaliselt internetis päeva praktikumid.
Algklassides (1.-4. klass) toimuvad erinevad ennetusalased tegevused veebruarikuu jooksul ainetundide raames.

Loe lisa Targalt interneti päeva kohta aadressilt: http://www.saferinternetday.org/web/guest/sid-2012

Targalt internetis perepäev 11. veebruaril

Targalt internetis perepäev toimub 11. veebruaril Lindakivi kultuurikeskuses.

Perepäev algab kell 13.00 ja kestab kuni kella viieni pärastlõunal. Üritusele oodatakse lapsi , noori ja lapsevanemaid. Põnevaid tegevusi pakuvad mitmesugused töötoad, vajalikku teavet saab nõuandenurgast, toimub filmiprogramm ning esineb Getter Jaani.  Mängida saab Kinecti mänge.

Osalejate vahel loositakse välja vahvaid auhindu.

Tulge kogu perega!

Targalt internetis päeva plakat 2012

 

Külmaga kooli?

Sotsiaalministri määrusega sätestatakse:

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

 1. miinus 20 °C ja madalam 1.-6. klassis;
 2. miinus 25 °C ja madalam 7.-9. klassis.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

» Vaata ka: sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”

Registreerumine 1. klassi katsetele

Registreerumine ülelinnalise komplekteerimisega inglise keele süvaklassi 1. klassi on lõppenud.

» Registreerumise staatust vaata siit!

Tammsaare pargis näeb talvemuinasjuttu

Kolmapäeval, 1. veebruaril kell 18.00 avatakse Tammsaare pargis jääskulptuuride “Talvemuinasjutt”.
Meeleolu loovad Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise orkester ja tulekeerutajad.

Kesklinna vanema Mihhail Korbi sõnul on ettevõtmise eesmärgiks lisada linnaruumi karget ilu ning muuta talverahus tardunud park
mitmekesisemaks ning atraktiivsemaks. Näituse korraldaja Andres Lill lubab, et tuntud jääskulptuuri meistrite käe all valmivad 6 kuni 2 meetri kõrgust skulptuuri, pakuvad linlastele kordumatu ja erakordse elamuse. ”Skulptuurid moodustavad temaatilise terviku ning on pimedal ajal valgustatud,” ütles Lill.

Skulptuuride autoriteks on Leena Kuutma, Põvvat Kama, Jass Kaselaan, Märt Vaidla, Ekke Väli jaHenry Timusk ning  need valmivad 31. jaanuariks.

Talvemuinasjutt kestab kuni ilmaolud lubavad.

 

Õpi ülikoolis juba täna!

Tule Õpilasakadeemiasse ja õpi ülikoolis juba täna!

Uuel semestril saavad hoo sisse üheksa gümnaasiumiõpilastele mõeldud koolitust. Esmaseid teadmisi on võimalik saada näiteks praktilisest fotograafiast või hispaania ja itaalia keelest ja kultuurist. Arutleda, kas maailm meie ümber on tõeline või illusoorne, kas reklaam on kunst või kommertslik mõttetus? Vene keelt kõnelevatel noortel on võimalik õppida, kuidas käituda kaamera ees loomulikult ja veenvalt.

Kevadsemestri kursustele registreerumine 3. veebruarini Tallinna Ülikooli veebilehel aadressil: http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=5021

Õpilaskonverents “Minuga seda ei juhtu?”

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilasesindus korraldab 23. jaanuaril õpilaskonverentsi „Minuga seda ei juhtu?“.

Konverents toimub koostöös Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning seda toetab Eesti Haigekassa.
Läbivaks teemaks on turvalisus ja riskikäitumisega seonduvad ohud koolis ja meie ümber.
Meie koolist osaleb konverentsil ÕE president, inspitsiendigrupi ülem ja grupi liikmed.

TÜ veebipõhine kursus “Tunne iseennast!”

Tartu Ülikooli teaduskool pakub kevadsemestril gümnaasiumiõpilastele võimalust osaleda veebipõhisel kursusel “Tunne iseennast: Praktiline sissejuhatus individuaalsete erinevuste psühholoogiasse I”.

Kursus,  millel saavad osaleda ka gümnaasiumiõpilased alates 10. klassist, on loodud Tartu Ülikooli (TÜ) psühholoogia instituudi õppejõudude poolt ja on mõeldud TÜ statsionaarses õppes õppivatele tudengitele.

Kursusel osalemiseks on vajalik arvuti ja interneti kasutamise oskus ning võimalus e-maili aadressi olemasolu. Kursus on veebipõhine.

Kursuse eesmärgiks on õpetada õpilastele psühholoogia põhimõisteid ning nende uurimismeetodeid arendades ühtlasi oskust analüüsida ja hinnata enda psühholoogilisi omadusi omandatud meetodite abiga.

Sellel kursusel osalemine pakub lisaks psühholoogia-alastele teadmistele ka võimaluse iseenese paremaks tundmaõppimiseks.

Kursuse teoreetiline pool sisaldab erinevaid psühholoogia-alaseid tekste, mida lugedes on võimalik saada ülevaade erinevatest valdkondadest, kus inimesed üksteisest erinevad: isiksuseomadused, kultuur, vaimsed võimed, väsimus, eluga rahulolu jne.

Kursuse praktiline pool eeldab erinevate psühholoogia-alaste testide täitmist. Testide täitmine toimub interneti keskkonnas.

Kursus koosneb 5 põhiteemast:

 1. Psühholoogia ja tema uurimismeetodid
 2. Vaimsed võimed ja akadeemiline sooritus
 3. Isiksus ja emotsioonid
 4. Impulsiivsus, käitumisvalikud ja tervis
 5. Kultuur ja gruppide vahelised erinevused

Kursuse maht on 3 EAP.

Kursus toimub 6.veebruar – 30. aprill 2012 ja hind ühele osalejale on 20 eurot.

Kursusele saab registreeruda kuni 2.veebruarini 2012 ainult alljärgneval lingil, et oleks võimalik välja selgitada registreerunute järjekord, kuna kursusel saab osaleda kuni 50 õpilast (50 kiiremat registreerujat).

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdlNC0xQUNCTVhfbXpQay1lVUhqM0E6MQ

 

Täiendavate küsimuste korral pöörduda tel. 737 5581; e-mail: natalia.nekrassova@ut.ee

Toiduraha veebruaris

 • 1. – 9. klassi õpilased – tasuta.
 • 10. – 12. klassi õpilastel ja õpetajatel – 23 eurot (20 päeva, päevaraha 1,15 €).

Tasumine ainult pangaülekandega otse toitlustavale ettevõttele:

 • Saaja: AS Tuleleek
 • a/a: 221024028355 (Swedbank)
 • Viitenumber: 12100011
 • Selgitusse märkida: Tallinna 21. Kool, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.

Ülekande tähtaeg on 25. jaanuar 2012.

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 21,85 eurot (1,15 eurot päev) kui söövad kõik päevad (19 päeva).

Vastasel korral tuleb tasuda 1,15 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule. Palume selgitusse ka märkida päevad, millal laps sööb.

NB! 23. veebruar on lühendatud päev ning pikapäevarühm ei tööta!

NB! Ülekande tähtaeg on samuti 25. jaanuar!

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

Infoleht nr 5

Ilmunud on selle õppeaasta viies infoleht.

Valmistu riigieksamiks Internetis!

1. veebruaril 2012 algab Infotehnoloogia Kolledžis matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus, kus on võimalik osaleda ka e-õppevormis.

Ettevalmistuskursusel saavad osaleda nii kooliõpilased kui töötavad inimesed, kes soovivad edukalt sooritada matemaatika riigieksami.

E-õppe põhisel ettevalmistuskursusel osalemiseks on vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ja juurdepääs internetiühendusega arvutile.

Kursus toimub 1. veebruar – 25. aprill 2012, kes kohapeal soovivad õppida, siis kord nädalas kolmapäeviti kell 16.00 – 17.30 toimuvad tunnid IT Kolledžis aadressil Raja 4C, Tallinn.

Lisaks tehakse kursusel tutvust ka robootikaga ning otsitakse koos vastuseid küsimustele – kuidas matemaatikat praktikas rakendada? Mis kasu on valemitest ja võrranditest ning käsitletakse matemaatika praktilist rakendamist robootika näidete abil.

Infotehnoloogia Kolledži täiendkoolituse programmijuhi Signe Ventsli sõnul võimaldab interneti põhine õpe kokku hoida transpordikulu ja aega.

Kursuse hind on 80 eurot. IT Kolledžisse riigieelarvevälisele õppekohale õppima asumisel 2012/2013 õppeaastal tagastatakse õppurile ettevalmistuskursuse tasu. Samuti tagastab maksuamet kursuse tasust 21% neile, kes esitavad koolituse tasuja (näiteks vanema) isikukoodi ja nime.

Lisainfo ja registreerimine:
Signe Ventsel
IT Kolledži täiendusõppe programmijuht
Tel 6285 833
E-post signe.ventsel@itcollege.ee
http://www.itcollege.ee/ettevalmistuskursused

Solistide konkurss “MI-NOOR 2012” toimub sügisel!

Head lauljad, lauluõpetajad ja juhendajad!

Täname teid, kes et olite nõus osalema Tallinna kesklinna koolide 2. – 12. klasside õpilaste solistide konkursil “MI-NOOR 2012″!

Kahjuks registreerus konkursile väga vähe osalejaid, mistõttu otsustasime selle edasi lükata ning korraldada teises formaadis järgmise õppeaasta sügisel, ajavahemikus 8. – 13. oktoober 2012.

Uus info koos ürituse reklaamiga edastatakse Tallinna Haridusameti vahendusel koolidele kevadel.

Tere tulemast, 62. lend!

62. lennu päev reedel, 20. jaanuaril 2012

13.30 – 14.45   lennu esindajate kohtumine kooli juhtkonnaga
14.45 – 15.00   62. lennu kogunemine, registreerimine
15.00 – 15.10   avamine, tervitused
15.10 – 15.35   üliõpilaselt õpilasele (riigieksamitest, sisseastumisest, tudengielust, küsimused-vastused) – lennu esindajad
15.35 – 16.15   erialade tutvustamine 11. ja 12. klasside õpilastele (arst-keemia-bioloogia; majandus-raamatupidamine; õigus; ehitus-füüsika; IT-matemaatika; reklaam-politoloogia-psühholoogia; keeled-kultuurid; haridus; kunst, transport-logistika)

Päeva lõpetame kell 16.15 62. lennu klassijuhataja tunniga.

Lastevanematele I klasside komplekteerimisest

Tallinna 21. Kooli I klasside vastuvõtukorra aluseks on Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määrus number 132.

Komplekteeritakse üks ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele süvaõppe klass.

Info ülelinnalise komplekteerimisega inglise keele süvaõppe klassi kandideerivate laste vanematele!

Registreerimine kooliküpsuskatsetele toimub 1. veebruarist – 10. veebruarini kooli veebilehel või kantseleis tööpäevadel kell 10.00 – 14.00. Registreeru siin!

Kooliküpsuskatsed toimuvad 18. ja 19. veebruaril kell 10.00.

Õpilaskandidaatide vastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid veebikeskkonnas 28. veebruariks.

Õpilaskandidaadiks vastuvõtmise korral esitab lapsevanem kooli dokumendid  29. veebruarist – 6. märtsini.

26. kunstinädal – PERUU

 • Ivo Tsetõrkini fotonäitus Amazonasest – uue maja II korrusel  9.01.- 31.01.
 • Näitus Peruu ja tema naaberriikide müntidest ja paberrahadest, koostaja Joosep Heinsalu 9B – Õpilasesinduse ruumis (r. 205) 10.-13.01.
 • Näitus peruu kirjandusest koostöös Eesti Rahvusraamatukogu humanitaarteaduste saaliga – raamatukogus 10.-13.01.
 • Peruu online mälumäng avatud neljapäeva südaööni!

Nädala jooksul toimuvad meeskondlikud võistlused köieronimises ja võrkpallis – eriplaan.

Teisipäevast reedeni kell 10.00 – 10.10 kooliraadios kuuldemäng “El sol solo” (“Üksik päike”)

Esmaspäev, 9. jaanuar

1. – 3. klassid

 • Tutvustav ringkäik läbi koolimaja.
  Ringkäigu algus auditooriumis
  9.00 – 3A
  10.00 – 3B
  11.00 – 1A, 1B, 1C, 1D
  12.00 – 2A, 2B, 2C, 3C
  Liikumine korrustel eriplaani järgi, mis antakse auditooriumis saatvale õpetajale.
 • Moeshow aulas
  10.45 – 1A, 1B, 2A, 3A, 3C
  11.45 – 1C, 1D, 2B, 2C, 3B

4. – 6. klassid

 • Vihmametsade loomastikToomas Pranstibel ruumis 209 – 1,70€
  10.00 – 5A klass
 • Tutvustav ringkäik läbi koolimaja.
  Ringkäigu algus auditooriumis
  9.00 – 4A, 4C, 6B
  10.00 – 6A, 5B, 6C
  13.00 – 4B, 5A, 5C
  Liikumine korrustel eriplaani järgi, mis antakse auditooriumis saatvale õpetajale.
 • Moeshow aulas
  10.45 – 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B
  11.45 – 5C, 6C

7. – 9. klassid

 • 10.45 – Moeshow aulas
 • Praktiline töö “Ilu ahelad” – Adamson-Ericu muuseumis koos õp. K. Jänesega 2€
  10.15-11.45 – 8C tüdrukud
  12.15-13.45 – 8A tüdrukud
 • Vihmametsade loomastikToomas Pranstibel ruumis 209 1,70€
  11.00 – 9C klass
  12.00 – 7B klass
  13.00 – 8B klass

10. – 12. klassid

 • 11.45 – Moeshow aulas

Teisipäev, 10. jaanuar

1. – 3. klassid

 • Kohtumine kunstnik Piret Mildebergiga
  10.00 – 2B klass ruumis 321
  11.00 – 2A klass ruumis 214
  12.00 – 2C klass ruumis 214
  NB! Kaasa guašid, papptaldrik, kartul, 80cm pael/nöör kaelaehte jaoks.
 • 11.00 – 3A klass Torupilli raamatukogus
  Peruu muinasjutud, muistendid. Maskide valmistamine.
  Kaasa – käärid, liim, vildikad või viltpliiatsid, litrid, kullapuru, krepp-paberit, kuldseid-sädelevaid (pakendi)pabereid, umbes 20cm paela.

4. – 6. klassid

 • Peruu kultuurist – õp. Tiina Meeri auditooriumis
  8.00 – 5B, 5C, 6B
  9.00 – 5A, 6A, 6C
  13.00 – 4A, 4B, 4C

7. – 9. klassid

 • 8.00 – teemakohane mälumäng kooli kodulehel kuni neljapäeva õhtuni: Mälumäng
 • Peruu kultuurist – õp. Tiina meeri auditooriumis
  10.00 – 9A, 9B, 9C
  11.00 – 8A, 8B, 8C
  12.00 – 7A, 7B, 7C

10. – 12. klassid

 • 9:45 – Peruu ja tema naabrite paberrahade ja müntide näituse avamineJoosep Heinsalu 9B Õpilasesinduse ruumis 205
 • 14.00-14.30 – 26. kunstinädala avamine aulas
 • 14.30-15.45 – Avaloeng “Inkade kultuurist”Ricardo E. Mateo Durand, Peruu Vabariigi aukonsul Eestis aulas
 • 16.30 – töötuba kunstniku ateljeeskeraamik Urmas Puhkan 13€
  Kogunemine 16.00 koolimaja ees – 20 inimest registgreerimise alusel

Kolmapäev, 11. jaanuar

1. – 3. klassid

 • Elavad pildid Peruust aulas
  9.00 – 1C, 3B
  10.00 – 3A, 3C
  11.00 – 1A, 1B, 1D, 2A, 2B, 2C
 • 11.00 – 3B klass Torupilli raamatukogus
  Peruu muinasjutud, muistendid. Maskide valmistamine.
  Kaasa – käärid, liim, vildikad või viltpliiatsid, litrid, kullapuru, krepp-paberit, kuldseid-sädelevaid (pakendi)pabereid, umbes 20cm paela.

4. – 6. klassid

 • Elavad pildid Peruust aulas
  9.00 – 4A, 5B, 6A, 6B
  10.00 – 4C, 5A, 5C, 6C
  11.00 – 4B

7. – 9. klassid

 • Vihmametsade loomastikToomas Pranstibel auditooriumis – 1,70€
  14.00 – 7C, 8C

10. – 12. klassid

 • Elavad pildid Peruu ajaloost algklassidele aulas
  9.00
  10.00 – 10C
  11.00 – 12C
 • 9.00 – Peruu tekstiilidestAnette Vijar 12B ruumis 109 – 20 inimest registreerimise alusel
 • 10.00 – Peruu kirjandusest Lembit Liivak (TLÜ) raamatukogus – 30 õpilast registreerimise alusel
 • 14.00-15.30 – “Meeskonnamängudest Amazonase metsades”Aleksei Turovski aulas

Neljapäev, 12. jaanuar

1. – 3. klassid

 • Peruu kultuurist – õp. Tiina Meeri auditooriumis
  10.00 – 1B, 2B, 2C
  11.00 – 3B, 3A, 2A
 • 11.00 – 3C klass Torupilli raamatukogus
  Peruu muinasjutud, muistendid. Maskide valmistamine.
  Kaasa – käärid, liim, vildikad või viltpliiatsid, litrid, kullapuru, krepp-paberit, kuldseid-sädelevaid (pakendi)pabereid, umbes 20cm paela.

4. – 6. klassid

 • Osavusmängud – kehalise kasvatuse õpetajad

7. – 9. klassid

 • 8.00 – hispaania keele tund – õp. Kersti Jansen ruumis 107 – 8. ja 9. klassidest 20 inimest registreerimise alusel
 • “Matkamuljeid Peruust” – mägironija Raivo Plumer aulas
  10.00 – 7A, 7C, 9C, 9B
  12.00 – 7B, 9A, 8B, 8C, 11C
 • Vihmametsade loomastikToomas Pranstibel – 1,70€
  13.00 – 8A ruumis 209
  14.00 – 7A ruumis 208

10. – 12. klassid

 • 10.00-12.00 – töötuba kunstniku ateljeeskeraamik Urmas Puhkan 13€
  Kogunemine 9.45 koolimaja ees – 20 inimest registgreerimise alusel
 • 12.00 – hispaania keele tund – õp. Kersti Jansen ruumis 106 – 10. ja 11. klassidest 20 inimest registreerimise alusel
 • 14.00-15.30 – Ümarlaud “Kellele on kultuuri vaja”
 • 18.00 – Peruu õhtusöök “Amazonase õhtu” koos külalise Ivo Tsetõrkiniga Argentiina restoranis Pärnu mnt 37

Reede, 13. jaanuar

1. – 3. klassid

 • Mälumäng. Klassijuhatajad
  9.00

  • 2B ruumis 321
  • 3A ruumis 215
  • 3C ruumis 320

  10.00

  • 1A ruumis 113
  • 1B ruumis 114
  • 1C ruumis 115
  • 2A ruumis 319

  11.00

  • 1D ruumis 116
  • 2C ruumis 214
  • 3B ruumis 216

4. – 6. klassid

 • Mälmäng aulas – õp. Tiina Pikamäe ja Ester Barkala
  9.00 – 6. klassid
  10.00 – 4. klassid
  11.00 – 5. klassid
  Klassides moodustatakse kõikidest õpilastest 5-liikmiselised võistkonnad. Võistkonnal kaasa 20 A6 (A4 lõigatud neljaks) mõõdus paberilehte kus on kirjas klass ja võistkonna nimi.

7. – 9. klassid

 • Peruu tekstiilidestAnette Vijar 12B auditooriumis
  9.00 – 9B tüdrukud
 • Muinas-Peruu arvusüsteemidest ja matemaatilistest saavutustestRain Neemlaid 12A auditooriumis
  10.00 – 9B, 9C
 • Praktiline töö “Ilu ahelad” – Adamson-Ericu muuseumis koos õp. K. Jänesega 2€
  10.15-11.45 – 7B tüdrukud
  12.15-13.45 – 7C tüdrukud

10. – 12. klassid

 • Peruu tekstiilidestAnette Vijar 12B auditooriumis
  9.00 – 12B tüdrukud
 • Muinas-Peruu arvusüsteemidest ja matemaatilistest saavutustestRain Neemlaid 12A auditooriumis
  10.00 – 10C
  11.00 – 10A, 11A, 12C
 • 10.00-12.00 – Kokandustund Peruu koka PEPEga ruumis 007 – 15 inimest registreerimise alusel
 • 14.00 – Mälumäng aulas – õp. Tiina Meeri

Reedel kell 18.00 – Stiilipidu kõigile, Peruu kunstinädala lõpetamine

Esinevad

 • Vello Vaheri tsirkuseperekond,
 • flamenkotantsija Claudia Sevtsenko koos saateansambliga.
 • Klasside näidendid,
 • 11C klassi näidend “El sol solo”.
 • Autasustamine

Peruu kunstinädala spordivõistluste ajakava

Esmaspäev – 16.00-18.30
A ja B alagrupid
Teisipäev – 16.00-18.30
C ja D alagrupid
Kolmapäev – 14.45-17.30
E alagrupp ja Play-Off
Neljapäev – 16.00-17.30
Suur Finaal
10C-8B
7C-9B
10C-7A
11C-7C
8B-7A
11C-9B
11A-12A
10A-12C
11A-9C
10A-9A
12A-9C
12C-9A
10B-12B
12B-8C
10B-8C
+
A1-B1 (üks finaali)
C1-D1 E1-C1 E1-D1 (kaks finaali)
Köieronimine!!!
Play-Offist edasipääsenud
selgitavad võitja!

Koolivaheaja huvitegevus Tallinnas

Linnalaager algklasside õpilastele 2. – 6. jaanuaril

Tallinna kesklinnas asuv Rewilli huvikool korraldab talvevaheaja teisel nädalal algklasside õpilastele linnalaagri.

Uksed on iga päev avatud 9:00 – 17:00. Osaleda saab ka ühe päeva kaupa.
Vahvat meisterdamist ja põnevat ringikäimist jagub igaks päevaks!

Orienteeruv päevakava:
Kuni 12:00  meisterdamise aeg (paberist, puidust, savist jms)
12:00 – 12:30  lõunapaus (eine huvikoolis kohapeal)
13:00 – 15:00  külastame mõnd põnevat käsitööettevõtmist ja avastame enda ümber maailma täis üllatusi ning vahvaid tegevusi, teadmisi ja oskusi; võimalusel võtavad lapsed ka ise tegevustest osa
15:00 – 16:00  muljetame päeva tegevustest, lõpetame hommikust meisterdamist, mängime mänge, korraldame võistlusi ja puhkame enne, kui kojuminekuaeg käes.

Registreerimine laagrisse toimub Rewilli huvikooli kodulehel linnalaagri ankeedi kaudu, telefonil 56 141 969 või e-posti teel info@rewillihuvikool.ee.

Osalustasu  EUR 70,00 (sisaldab ka lõunaeinet). Osalustasult riigilt tulumaksutagastus!
NB! Võimalik osaleda ka valitud päevadel, kui vabu kohti on. Päevatasu EUR 17,00.

Täpsem info www.rewillihuvikool.ee

10C jõulusoovid

[jwplayer mediaid=”2136″]

Karjääripäev 9. klassidele

Kolmapäeval, 21. detsembril kell 9.00 – 13.00 toimub koolimajas 9. klasside karjääripäev.

Käsitletavad teemad:

 • karjääriplaneerimise põhitõed ja etapid
 • infootsinguoskused ja karjääriinfo allikad
 • J.Hollandi test –  testi tulemused näitavad kutsesuundumuse tüüpe
 • õpimotivatsioon

Karjääripäeva viivad läbi Tallinna ja Harjumaa Noorte Teabe- ja Nõustamiskeskuse psühholoogid ja karjäärinõustajad.

Toiduraha jaanuaris

 • 1. – 9. klassi õpilased – tasuta.
 • 10. – 12. klassi õpilastel ja õpetajatel – 19,55 eurot (17 päeva, päevaraha 1,15 €).

Tasumine ainult pangaülekandega otse toitlustavale ettevõttele:

 • Saaja: AS Tuleleek
 • a/a: 221024028355 (Swedbank)
 • Viitenumber: 12100011
 • Selgitusse märkida: Tallinna 21. Kool, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.

Ülekande tähtaeg on 25. detsember 2011.

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 19,55 eurot (1,15 eurot päev) kui söövad kõik päevad.

Vastasel korral tuleb tasuda 1,15 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule. Palume selgitusse ka märkida päevad, millal laps sööb.

NB! Kool algab 9. jaanuaril 2012!

NB! Ülekande tähtaeg on samuti 25. detsember!

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

I liiga turniir korvpallis

13. detsembril algab Tallinna 21. Kooli võimlas, Raua tn 6 Tallinna koolinoorte korvpallimeistrivõistluste I liiga turniir.

Loe edasi…

Infoleht nr 4

Ilmunud on käesoleva õppeaasta neljas infoleht.

Tervisekäitumise teabetunnid

Novembris  ja detsembris korraldab Õpilasesindus koostöös loodusteaduste ainekomisjoni ja Eesti Seksuaaltervise Liiduga 7., 9. ja 11. klasside õpilastele teabetunni HIV-nakkuse leviku ennetamise teadvustamiseks ja õpilaste teadlikkuse tõstmiseks seksuaal- ja reproduktiivtervise teemadel.

1. detsembril, ülemaailmsel AIDS-i vastu võitlemise päeval toimus 9. klasside õpilastele teadmiste kontroll võistluse vormis.

Pildialbumis: AIDS-i vastu võitlemise päev

XXI Live XI – XII klassidele

Kõik XI ja XII klasside õpilased on oodatud järjekordsele üritusele sarjast XXI Live 9. detsembril kell 15.00 auditooriumis.

Loe edasi…

Aitame luua Kameruni lastel kooli-ja jõulurõõmu!

G5 teeb Kameruni lastele kooli-ja jõulurõõmu

Ettevõtmise eesmärk on aidata Bitame Lucia kooli Kamerunis, kus hetkel töötab CAPECi vahendusel vabatahtlikuna särasilmne ja hakkaja Reaalkooli vilistlane Carolin Laubre.

Cameroon Association for the Protection and Education of the Child(CAPEC) on organisatsioon, mis tegeleb laste harimisega Kamerunis. Organisatsioonil on mitu programmi. Suurim ja peamine on Bitame Lucia Primary and Nursery School, mis pakub haridust Nkolfoulou küla ümbruses elavatele lastele. Tegu on pealinna Yaoundé lähistel asuva külaga. Sihtgrupiks on eelkõige vaesete perede lapsed.

Kool ise on viieklassiline , kuid selleks, et järgneval aastal saaksid hetkel viienda klassi lapsed jätkata samas koolis haridusteed, on vaja ehitada uus klassiruum 6. klassile. Lisaks tuleks panna ka ülejäänud ruumidele põrandad maha (täna savi/muldpõrandad), mis nõuab jälle ressursse.

Meie seast sõidab detsembris Kameruni ja külastab kooli Rainer Lepik (Tallinna Reaalkooli vilistlane).
Meie peamiseks sooviks on lastele kinkida ühed korralikud jõulud. Rainer võtab kaasa isegi jõuluvana vammuse, habeme ning viib
neile ka kingid. Kinkide saamiseks toimub pakkide lunastamine. Selleks õpivad praegu juba kõik klassid jõululaule ning riime. Pakikesed võiksid sisaldada allolevas nimekirjas olevaid praktilisi esemeid ja loomulikult ka midagi magusat.

Nimekiri asjadest, mida lapse kingipakk sisaldada võiks:

 • harilik pliiats
 • sinine pastakas
 • kustukumm
 • teritaja
 • värvipliiatsid, värvilised rasvakriidid
 • guaššid või vesivärvid
 • vihik
 • midagi magusat

Asjad, mida koolil üleüldiselt vaja läheks:

 • kriit (valge ja värviline)
 • tahvlilapid/švammid (tegemist on väga karedate tahvlitega)
 • suur joonlaud tahvli jaoks
 • seinanätsud
 • jalgpall või võrkpall
 • koolikell
 • võltspuuviljad (et näidata, millised on puu/juurviljad ja mis nende nimetused on)
 • haridust edendavad mängud, graafikad, joonised (lihtsamat tüüpi õppematerjalid)

Kool on üsna väike – 140 õpilasega, kellest enamus on alla viie aasta vanused.
Vanemaid on umbes 40 õpilast, kellest keegi pole üle 12. aasta vana.

Aita luua kooli- ja jõulurõõmu ning too oma väike kingitus hiljemalt 8. detsembril Õpilasesinduse ruumi 205!