Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Koolimaja lahtiolek

Koolimaja on suvekuudel avatud tööpäeviti 9.00-14.00.

Lõpupildid!

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpupildid ja 63. lennu raamatud on saadaval kooli kantseleis tööpäevadel kell 10.00-14.00.

teadus.ee VIII suvekool Käsmus 24. – 26. augustil

Kodanikualgatus teadus.ee korraldab oma kaheksanda suvekooli Käsmu Meremuuseumis 24. – 26. augustil. Üldteema: „Teaduse keel”. Keelt käsitletakse erinevate teaduste ja kunstide vaatepaigast – millist keelt näitab teadus?

Suvekooli idee on teadlaste ja teadushuvilist kohtumine ja ettevõetud teema üle kõnelemine ja arutlemine erinevate teaduste ja kunstide vaatemättalt.

Kõnelevad akadeemik Tarmo Soomere mere keelest, ajaloolane David Vseviov ajaloo keelest, helilooja Urmas Sisask atmosfäärimuusika keelest, vulkanoloog Heidi Soosalu Maa keelest, keeletehnoloog Arvi Tavast eesti keele õpetamisest arvutile, geenitehnoloog Erkki Truve geenide keelest, putukateadlane Urmas Tartes putukapiltide keelest, arvutusmatemaatik Margus Niitsoo salakeelest, füüsik Laur Järv kvantkeelest, teaduse populariseerija Aare Baumer Victor Vasarely pildi- ja helikeelest, füüsik Aigar Vaigu näitab katsete keelt. Külaline Soomest Hannu Salmi on Heureka teaduskeskuse teadus- ja arendusjuht ning oma doktoritöö teinud teaduse esitamise alal laiale publikule; meile kõneleb ta juhuslikest avastustest teaduses. Loeng on inglise keeles ja tõlgitakse eesti keelde.

Reedel, 24. augustil kell 17:00 väljub osalejatele Tallinna rahvusraamatukogu eest buss Käsmu suunas.

Suvekooli maksumus täiskasvanule koos söögiga (5 söögikorda) 66 eurot.
Õpilastele (alates IV klassist) ja üliõpilastele osalustasu koos söögiga 44 eurot.
Lastele (kuni ja k.a III klass) on osalemine tasuta, maksta tuleb vaid söögi eest.

Majutus: mererannal oma telkides, soovi korral ja oma kulu ning kirjadega ka Käsmu tubades.

Registreerimine aadressil toimetus@teadus.ee.

 

 

 

Edukas õppeaasta 2011/2012

Käesoleval aastal sai meie kool suure tunnustuse osaliseks pälvides Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna „Hea õpikeskkonnaga kool 2012“ ja 3000 eurot koolikeskonna parendamiseks.

Konkursiga väärtustavad korraldajad lapsekesksust, eestvedamist, töötajate arendamist ja kaasamist, pidevat õppimist, innovatsiooni, partnerluse arendamist ning sotsiaalset vastutust.


2011/2012 õppeaasta tulemustest

I kooliastmes õppis 277 õpilast, kellest 129 lõpetas kooliaasta kiituskirjaga, s.t kõik ained, k.a hoolsus ja käitumine hinnatud 5 vääriliselt. Kiituskaart (kuni kaks nelja tunnistusel) omistati 81 õpilasele ning hinnetega 4 ja 5 lõpetas klassi 122 õpilast.

II kooliastmes – õpilasi 279
Kiituskirju – 51
Kiituskaarte – 56
Tunnuskirju – 2
Hinnetele 4 ja 5 õppis 157 õpilast

III kooliastmes – õpilasi 297
Kiituskirju – 31
Kiituskaarte – 31
Tunnuskirju – 5
Hinnetele 4 ja 5 õppis 131 õpilast

Gümnaasiumis (10. – 12. kl) – õpilasi 200
Tunnuskirju 6
Hinnetele 4 ja 5 õppis 27 õpilast

12. klassides – 89 õpilast
Hõbemedaliga lõpetajaid – 2
Ainekiituskirju – 52
Hinnetele 4 ja 5 õppis 22 õpilast

Gümnaasiumi kooriprojekt XX sajandi muusikaeksam vinüülist MP3-ni

Proov 20. augustil GAGi võimlas kell 10.00 ja 22. augustil samas – tulge kohale!

 1. Yesterday: koori noot
 2. Show Must Go On: koori noot
 3. All You Need Is Love: koori noot

Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool tänavad

Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool tänavad meie kooli etlejaid ja nende juhendajaid-õpetajaid esinemiste eest esindusüritustel.

18. mail esinesid ansambel “Viiendikud” ja 3A klassi ansambel ning algklasside tantsurühm ja 8B tantsurühm Tallinna Ülikooli rahvusvahelisel konverentsil osalejatele ning pälvisid korraldajate ja osalejate tunnustuse meeleoluka ja kõrgetasemelise esinemis eest.

Aitäh, õpetajad Ene Uibo ja Tõnu Pomerants!

25. mail toimus Lillepaviljonis Tallinna Haridusameti traditsiooniline vastuvõtt olümpiaadide võitjatele ning nende juhendajatele-õpetajatele.

Tallinna Haridusamet tänab väga hea esinemise eest ansamblit “Molekul”, 8. – 9. klasside ansamblit ja solist Lisanna Männilaant.

Suur tänu, õpetaja Lydia Rahula ja kontsertmeister Tomi Rahula!
Tallinna Linnavalitsuse vastuvõtul rahvusvahelise loomekonkursi “Mina ja Tallinn” võitjatele esines 26. mail Estonia talveaias Kadi Linda Kiisa koos kontsertmeister Heidi Kiisaga.

Aitäh kaunite muusikaelamuste eest!

Huvitegevusi suvisel koolivaheajal

Huvitegevused suvisel koolivaheajal oleme koondanud kooli kodulehe rubriiki Lapsevanemale – Huvitegevus koolivaheaegadel.

Toredaid elamusi!

ÕTÜ kutsub suvelaagrisse!

Õpilaste Teaduslik Ühing kutsub Sind ÕTÜ traditsioonilisse Viitnalaagrisse, mis toimub igal aastal augusti keskpaiku Lääne-Virumaal Viitnal.

Selleaastased laagri loengud ja keskustelud koonduvad teadmise ja eetika ümber. Erinevate alade teadlased toovad õpilasteni oma uurimisvaldkonna põnevad probleemid ja üheskoos püütakse vaadata, mis on see, mis jääb teadmise ja eetika vahele ja kas üldse midagi? Teise päeva õhtul toimub laagris dispuut, mille käigus oodatakse kõiki poolt või vastu olema ühele õhkuvisatud probleemile. Sama päeva pealelõunal toimub ka retk Viitna lähiümbruses, kus tutvutakse kohalike vaatamisväärsustega
ja räägitakse juurde põnevaid lugusid.

Viitnalaagri tegevused algavad 12. augustil kell 14.00 ja lõpevad 14. augusti lõunaks.

Laager ise ja kõik laagris pakutav on osalejaile tasuta!

Registreeru laagrisse ja loe lisa kooli kodulehe rubriigist Lapsevanemale – Huvitegevus koolivaheaegadel http://21k.ee/lapsevanemale/huvitegevus-koolivaheaegadel-2012/.

Lemmikloomapäevast

Lemmikloomapäeva raames viis 7A klass 1. – 11. klasside õpilaste hulgas läbi küsitluse, et teada saada, milliseid loomi meie õpilased kodus lemmikloomadena peavad.

Küsitluse käigus selgus, et meie kooli õpilastetst, keda on 1145, on koerad 564, kassid  448 ja papagoid 171 õpilasel. Need on kolm looma, kes esinesid kõige rohkem. Jäneseid on 114, hamstreid 94, kalu 88, hiiri ja rotte 65 ning tšintšiljasid 47.

Jahikoeri on umbes 15% kõigi meie kooli õpilaste koertest.

Enamus koerad oskavad elementaarseid trikke nagu istumine, lamamine, sitsimine ja kohal püsimine.

Saime ka teada, et looma on varjupaigast võtnud 76 noort ning 49 õpilase loom on või on olnud suguluses tema eelmise looma või loomadega.

Uued tehnoloogiad saksa keele õppes

Rahvusvahelise keeleõppeprojekti Koolid – tuleviku partnerid raames osalevad kõik X klasside õpilased, kes õpivad võõrkeelena saksa keelt 31. mail interaktiivses keeleõppemängus “Sildid linnas” (“Tags in     Stadt” / „Tags in the City“(TITC))

15 saksa sõpra peidavad Tallinna vanalinna erinevatesse paikadesse videoteate. GPS-koordinaatide abiga leitakse peidetud paigad ja koodid. Kui koodi mobiiltelefoniga pildistada, ilmub ekraanile video huvitava, vahel keerulise ülesandega saksa keeles, mille kogu rühm koos peab lahendama. Tulemuse kinnituseks teeb rühm seejärel foto ja laeb selle koheselt spetsiaalsesse Facebooki-profiili üles. Lõbusad fotod on vaatamiseks kõigile, parimaid ülesannete lahendajad ootavad aga auhinnad.

Keeleõppemängu korraldavad Nokia toetusel Helsingi Goethe-Instituut ja Tallinna Saksa Kultuuri-Instituut.

Projekti koordinaatorid:
Jan Quilitsch – Helsingi GI
Anne Lind – Tallinna Saksa Kultuuri-Instituut
Maarika Paun – Tallinna 21. Kool

Kohtumine justiitsvolinik Viviane Redinguga

1. juunil osalevad X klassid  Euroopa Komisjoni asepresidendi, justiitsvolinik Viviane Redingu  loengul “Millist Euroopat me soovime aastaks 2020?” ( “What kind of Europe do we want in 2020?” ) Asepresident soovib rääkida õpilastega kui valijatega 2014.  aasta Euroopa Parlamendi valimistel.

Kohtumine toimub  1. juunil kl 9.15 -10.30 Inglise Kolledži aulas, inglise keeles.

Viviane Reding tuleb Eestisse kahepäevasele visiidile  31.05 – 1.06, et pidada kõne Euroopa juristide kongressil ning kohtub presidendi, peaministri, Riigikogu esimehe ja mitme valitsuse liikmega.

Osale projektis “Filmiakadeemia”

MTÜ Lastekaitse Liidu ja Integratsiooni ja Migratsioonisihtasutuse ühisprojekt Meie Inimesed kutsub 14. – 19. aastaseid noori kaasa lööma projektis “Filmiakadeemia”.

Projekt annab nii eesti keelt kõnelevatele noortele kui ka kolmandate riikide kodanikele võimaluse õppida ühiselt Balti Filmi- ja Meediakooli abil filmikunsti ja ühiselt panna algusest lõpuni kokku filmiklipid. Tegemist on suurepärase võimalusega saada uusi oskusi ja heita pilk põnevasse filmimaailma.

Projekt on suunatud  14. – 19aastastele noortele, kes soovivad olla ühiskondlikult aktiivsed ning on huvitatud Eesti kultuurist ja filmitegemisest. Projekti eestvedajateks on noored MTÜ Lastekaitse Liidu Noortekogust, kelle initsiatiivil projekt algatatud sai.

Projektis osalemine on noortele tasuta ja lisakulutusi projektis osalemisega ei kaasne.

Enamus projekti tegevusi toimub Tallinnas, välja arvatud suvine 3päevane laager Remnikul, Ida-Virumaal.

Täpsem informatsioon ja registreerimine:

Eriti on projektis osalema oodatudon noored, kes ei oma eesti kodakondsust!

 

NB! Kohtade arv on piiratud, kiirusta registreerimisega aadressil www.lastekaitseliit.ee/filmiakadeemia.

Tallinna Tantsuteater vajab vabatahtlikke

Tallinna Tantsuteater ootab mitteformaalse õppe raames teatri uuslavastuse “Kümnekordne linn” juurde noori alates 15. eluaastast.

“Kümnekordne linn” on kontsert-lavastus, kus Tallinna Vanalinna Päevade raames astuvad üles Tallinna Tantsuteatri tantsijad ja ansambel Tenfold Rabbit.

Etendused 30. ja 31. mail Eesti Teaduste Akadeemia hoovis, eelnev kokkusaamine 29. mail.

Abilised etendustel kell 20.30 – 22.00 järgmistes tegevustes

 • kavalehtede jagamine
 • lillede viimine artistidele
 • korra jälgimine (et rahvas oleks neile määratud alal) jms

Abilised etenduste eel kell 17.30 – 21.00 ja järel kell 22.00 – 23.00 järgmistes tegevustes

 • lavaehitus ja mahavõtmine spetsialisti juhendamisel
 • heli- ja valguspargi ülespanek spetsialistide juhendamisel
 • heli- ja valgustehnikute abid jms

Hea võimalus tutvuda teatri protsesside ja tegevustega, mis jäävad vaatajatele nähtamatuks. Anda endale võimalus uuteks väljakutseteks või tutvuda lähemalt ametitega, mis juba pikalt on paelunud.

Tallinna Tantsuteater on vabatahtlikke kasutanud ka eelnevate projektide juures, kuid nüüd käivitab laialdasem programmi, mis jätkub uuel hooajal. Peale etendusi toimub noortega ka arutelu, kuhu ja kuidas edasi ja millised on nende soovid teatritegemise juures.

Noorte kaasamist (mitteformaalne õpe) toetab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Kui tunned soovi anda enda panus, siis võta ühendust e-posti aadressil heili@tantsuteater.ee või tel 55526039.

Lõpuaktused 2012

Põhikooli lõpuaktus – 19. juunil kell 15.00.
Korraldavad 8. klassid ja klassijuhatajad.

63. lennu lõpuaktus – 20. juunil kell 15.00.
Korraldavad 11C klass ja õpetaja Kristel Kiigemägi.

NB! Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktust on võimalik aktuse toimumise ajal vaadata kooli fuajees ning 4. korruse auditooriumis olevatelt ekraanidelt, lisaks toimub ülekanne kooli kodulehe kaudu.

ÕE presidendi ja asepresidentide valimised

18. mail toimunud kooli Õpilasesinduse presidendi ja asepresidentide valimiste II voorus osutusid valituks Kadi Linda Kriisa ÕE presidendiks ning Johannes Horm ja Olari Verev asepresidentideks.

Valimiskomisjon koosseisus Matthias Kask (esimees), Nik Paat, Maia Ignatenko, Maria Abel, Gethel Burlaka ja Mihkel Abel viis 18. mail 2012 läbi Tallinna 21. Kooli presidendi ja asepresidentide valimised.

Kandidaatideks olid esitatud:

 1. Kadi Linda Kiisa 10B presidendiks, Johannes Horm 11B ja Olari Verev 9B asepresidendiks
 2. Andreas Viikvald 11C presidendiks, Ellada Hainla 11C ja Johanna Maria Paulson 10B asepresidendiks

Valimistoimkond viis läbi hääletuse 9. – 12. klassides vastavalt Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse põhikirjale. Hääleõiguslikke õpilasi oli 388. Valimistoimkond jaotas valijatele  282  hääletussedelit.

Valimistoimkond avas hääletuskasti 18. mail kell 12.15. Hääletuskastis oli 282 hääletussedelit, millest:

 1. kandidaatide Kadi Linda Kiisa presidendiks, Johannes Horm ja Olari Verev asepresidendiks poolt oli hääletanud 146 hääletamisel osalenud õpilastest (51,8 %)
 2. kandidaatide Andreas Viikvald presidendiks, Ellada Hainla ja Johanna Maria Paulson asepresidendiks poolt oli hääletanud 123 hääletamisel osalenud õpilastest ( 43,6%)
 3. rikutud hääletussedeleid oli 3 (1,1%) ja tühje sedeleid 10 (3,5 %)

Vastavalt valimisseadusele kuulutab valimiskomisjon Kadi Linda Kiisa Õpilasesinduse presidendiks ja Johannes Hormi ning Olari Verevi asepresidendiks.

Valimiskomisjoni esimees:
Matthias Kask

Liikmed:
Maia Ignatenko
Gethel Burlaka
Maria Abel
Mihkel Abel
Nik Paat

Tule doonoripäevale!

25. mail kell 11.00 – 14.00 korraldab meie kool koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskusega doonoripäeva.

Ootame osalema 18-aastaseid õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja vilistlasi.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Täpsem info reklaampalakatitel kooli infostendidel ja www.verekeskus.ee
Eelregistreerimine kuni 23. maini aadressil maarika@21k.ee

Doonoripäeva peakorraldaja on Õpilasesinduse heategevusrühma liige Andreas Viikvald.

Viktoriin: Nils Holgersson Travelling Around the Baltic Sea

Mida sai Nils teada Läänemere riikide kohta – vasta küsimustele ja osale auhinnamängus.  Vastused leiad: http://www.nhta.dk/26065880, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33922

Juhtkonna vastuvõtt 23. mail kell 15.00

Tallinna 21. Kooli juhtkonna pidulikule vastuvõtule, mis toimub 23. mail 2012 kell 15.00 kooli aulas, on kutsutud alljärgnevad õpilased, õpetajad ja vilistlased:

Loe edasi…

Muuseumiöö 2012 “Öös on kino”

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ootab 19. mail kell 18.00 – 23.00 kõiki huvilisi muuseumiööle.

Ekspositsioonisaalis:

18.00 Musitseerivad Reinut Tepp ja sõbrad

18.30 Eduard Tubina valmistatud kunstifilmid “Eduard Viiralt”, “Maire Männik” ning “Studie”

19.00 Musitseerivad Reinut Tepp ja sõbrad

19.30 Eduard Tubina filmid “Fountains of Rome” ja kaadrid oma perest ja kodust.

20.00 Musitseerivad Reinut Tepp ja sõbrad

Assauwe karjasehoovis

21.00 Dokumentaalfilm “Kosmos 68” http://kinosoprus.ee/films/esilinastus-kosmos-68-legendid-vol-1

22.00 Heino Maripuu loeng-kino Eesti rokkmuusika kõige haruldasemate kaadrite ja ansamblitega – Ruja, Teravik, Psycho, Polyphon jt

Halva ilma korral toimub Assauwe hoovi programm muuseumi ekspositsioonisaalis.

Muuseumi salongis
20.00 Katrin Lauri dokfilm “Roots. Sada aastat sõda ja muusikat”

Olav Roots – tänase ERSO asutaja ja esimene dirigent

Assauwe tornis:
19.00 Helle Karise mängufilm ”Nukitsamees”, muusika Olav Ehala

Muuseumiöö Facebookis.

 

 

 

Spordipäev 21. mail

4. – 11. klassid

Koht: Pirital, velodroomi lähistel terviserajal

Kavas: Suundorienteerumine

1. – 3. klassid

Koht: Kooli staadionil

Kavas: Pendelteatejooks, lühimaajooks, kaugushüpe, rahvastepall

Loe edasi…

Infoleht nr 10

Ilmunud on selle õppeaasta kümnes infoleht!

Osale kirjatalgutel!

Tartu Ülikooli eetikakeskus kustub kõiki appi mõtestama klassijuhataja mõju ja rolli, korraldades selle jaoks kirjatalgud “Klassijuhataja(d) minu elus“.   

Me kõik oleme veetnud koolipingis märkimisväärse osa oma isiksuse kujunemise ajast, meie suhted ümbritsevate õpilaste ja õpetajatega on saanud osaks meie arenguloost. Klassijuhataja on paljudel juhtudel selles suhtevõrgustikus keskne kuju, kelle tegevuse viljad ja jäljed võivad osutuda mitmesuguseks.

Oodatud on lood klassijuhataja sõnadest, tegudest ja hoiakutest, mis on heas või halvas mõttes tähenduslikuks osutunud ning mis kajastavad kogemusi oma klassijuhatajatega.

 • Mis on kõige meeldejäävamad seigad seoses Sinu klassijuhatajaga?
 • Kuidas on Sinu klassijuhataja mõjutanud Sind inimesena?
 • Kuidas on ta Sind toetanud või mida oleksid temalt oodanud?
 • Kes on klassijuhataja olnud Sinu jaoks? Kes ta peaks olema? Miks on teda vaja?

Oma mõtteid ja kogemusi kirja panema on oodatud kõik – nii praegused kui endised õpilased, kes on valmis aitama klassijuhataja võimaluste ja rollide mõtestamisel.

Lugusid oodatakse tarkusepäevaks 1. septembriks e-posti aadressil triin.kapp@ut.ee või käsipostiga TÜ eetikakeskus, Jakobi 2, Tartu 51014.

Saadetud kogemusi ja arvamusi loeb TÜ eetikakeskuse žürii, valides välja lood, mis võiksid olla huvitavad ja kasulikud laiemale auditooriumile. Kokkuleppel autoritega avaldatakse põnevamad lood või väljavõtted eetikaveebis www.eetika.ee ning klassijuhataja rolle käsitlevas raamatus. Parimaid kirjutajaid autasustatakse detsembrikuisel väärtuskasvatuse konverentsil.

Kutse rahvusvahelisele lastefestivalile

MTÜ Alirsve kuulutab välja konkursi osalejate leidmiseks rahvusvahelisele lastefestivalile „Muudame maailma paremaks!“.

Festival toimub 17. juulist 3. augustini 2012 Ukrainas Arteki lastelaagris www.artek.ua.

Festivali põhisündmused on ava- ja lõputseremoonia, Rahvusvaheline Laste Rahvaste Liiga Peaassamblee, talentide konkursid, rahu- ja rahvuspäeva tähistamine.

Lisaks on noortel võimalik osaleda huviringides, debattides, lastele mõelnud koolitustel, kunstitubades ning spordi- ja meelelahutusüritustel.

Osalemistingimused ja osalemise avalduse leiad õpilaskonkursite rubriigist konkursi alt „Muudame maailma paremaks!“.


Avasta endas uusi andeid ning leia sõbrad kogu eluks!

Maailmapäev toob kooli külalise

Traditsiooniline Maailmapäev leiab aset 2. juunil 2012 Vabaduse väljakul Tallinnas.

Juba kaheksandat aastat toimuva kogupereürituse eesmärk on suurendada meie teadlikkust arengukoostööst ja globaalprobleemidest ning anda ülevaade Eesti riigi ja vabaühenduste tegevusest selles valdkonnas.

Maailmapäeva ettevalmistuse raames tutvustatakse arengukoostöö teemat õpilastele. Sel aastal on  fookuses laste olukord arengumaades.

Maailmapäeva raames külastab meie kooli esmaspäeval, 14. mail kell 13 00 Hispaania Kuningriigi suursaadik Eestis T.E.Hr. Álvaro De La Riva Guzmán de Frutos.

Õpilasesinduse presidendivalimised

Neljapäeval, 3. mail toimusid kooli Õpilasesinduse presidendi ja asepresidentide valimised, ent kuna ükski kandidatuur ei saanud nõutavat häälteenamust(50% + 1 hääl), toimub 18. mail valimiste II voor.

Debatt auditooriumis neljapäeval, 17. mail kell 15

Kandideerivad:

presidendikandidaat                Kadi Linda Kiisa 10B
asepresidendikandidaadid        Johannes Horm 11B ja Olari Verev 9B

presidendikandidaat                Andreas Viikvald 11C
asepresidendikandidaadid        Ellada Hainla 11C ja Johanna Maria Paulson 10B

Valimised viib vastavalt valimisseadusele  läbi valmiskomisjon, mida juhib Õpilasesinduse liige Matthias Kask.

 

Valimiskomisjon

 

 

Rahvusvahelisest koostööprojektist taanlastega

23. – 27. aprillil külastab 26 Taani Sct Knuds Gymnasiumi õpilast meie kooli 11A klassi, kes osaleb rahvusvahelises projektis Looking at the Cold War from Both Sides.

Taani õpilased võrdlevad teemade ja põlvkondade kaupa eelnevalt täidetud ankeete meie kooli õpilaste samalaadse infoga. Koostöös valmivad inglisekeelsed kirjalikud analüüsid.

7. – 11. mail toimub 11A klassi vastuvisiit Taanis Odenses. Õpilasi saadavad õpetajad Tiia Valdmets ja Ingrid Paggi.

Mõttepooltund 8. klasside lastevanematele

Mõttepooltund 8. klasside lastevanematele toimub neljapäeval, 26. aprillil kell 17.30 auditooriumis (4. korrus).

Teema: Miks noored hakkavad narkootikume tarvitama?
Lektor: Ene Villak

Järgnevad koosolekud klassides.

NB! Kooli juures puudub parkimisvõimalus!

Eksamiteks valmistujatele

Allikas: www.koolielu.ee

Vikerraadio jagab eksamite eel hüva nõu

Juba kuuendat korda pühendab Eesti suurima kuulajaskonnaga raadiojaam Vikerraadio riigieksamite eel ühe nädala abiturientidele. Saates „Huvitaja“ jagatakse 23. – 27. aprillini näpunäiteid neile, keda ees ootamas riigieksamid. Kõik saated on järelkuulatavad ka Vikerraadio kodulehelt.

“Huvitaja” eksaminädalasse mahub veel üks ülitähtis asi, nimelt igapäevane toit  – toidurubriikides kõneletakse mälu ja ajutegevust turgutavatest toiduainetest.

Alates 23. aprillist on “Huvitaja” kodulehel võimalik panna end abituriendi rolli ning lahendada varasemate aastate eksamiülesandeid. Tulemustest teavitatakse kuulajaid “Huvitaja” saadetes ja õigesti vastanute vahel loositakse välja auhindu.

Eksamiperioodil on oluline süüa ja puhata
Huvitaja esimeses saates sai teiste seas sõna ka tervisearengu instituudi toitumis­spetsialist Tagli Pitsi, kelle jutu kohaselt on inimese tervis otseses seoses sellega, mida söögiks tarvitatakse. Tema sõnul peaks õppurid ja teised vaimse töö tegijad hoolitsema selle eest, et nende menüü oleks rikkalik ja seda mitte ainult eksamiperioodil. Lisaks rõhutas ta hommikusöögi ja korraliku puhkuse tähtsust – inimesed, kes on hommikul oma energiavarusid täiendanud, on päeva jooksul märksa õpi- ja keskendumisvõimelisemad kui need, kes on kodust väljunud tühja kõhuga.

————————————————————————————————————————————————————————

Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts on oma kodulehele lisanud ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistujaid abistava ning muidu üldhariva 30-minutilise videoloengu riigiteadustest.

Videos annab ülevaate riigiteadustest Tõnis Saarts Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudist.

————————————————————————————————————————————————————————

 


Infoleht nr 9

Ilmunud on selle õppeaasta üheksas infoleht!

Aasta Tegija 2012

Taas on kätte jõudmas kooliaasta lõpp ning alanud on Aasta Tegija 2012 valimised.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. mai.

Täpsem info ja avaldus kandidaatide esitamiseks: Koolielu -> Aasta Tegija

Tallinna Vanalinna Päevad ootavad vabatahtlikke

26. maist 2. juunini toimuvate XXXI Tallinna Vanalinna Päevade raames kutsub Tallinna vanalinn juba traditsiooniks saanud pidustuste, meeliülendavate kontsertide ja muude põnevate kultuurisündmuste saatel suve algust tähistama.

Selleks, et Tallinna tuntuim suvesündmus veelgi paremini õnnestuks ja nii linnarahvas kui ka kaugemalt tulnud külalised suurejoonelist vaatemängu saaksid nautida, otsime oma meeskonda positiivseid ja energilisi VABATAHTLIKKE.

Omalt poolt pakume vabatahtlikele:

 • Suurepärast vabatahtliku töö/praktika kogemust legendaarsete Tallinna Vanalinna Päevade raames
 • Võimalust piiluda suurürituse telgitagustesse
 • Innustavat töökollektiivi
 • Motivatsioonikoolitust
 • Maitsvat kõhutäit Tallinna Vanalinna tuntumates restoranides 3 korda päevas
 • Vanalinna päevade T-särki ja meeneid
 • Vanalinna päevade osalejakaarti

Oma osalemissoovist palume anda teada 27. aprilliks e-posti aadressil renate@vanalinnapaevad.ee.

Kirjas märkida:

 • Nimi
 • Vanus
 • Varasem Tallinna Vanalinna Päevadel osalemise kogemus, kui on
 • Motivatsioon
 • Ajavahemik, millal saaksite tööl olla

Valituks osutunud kandidaatidega võetakse ühendust 1. mail.

Lisainfot Tallinna Vanalinna Päevade kohta leiate aadressilt www.vanalinnapaevad.ee ja
Facebooki lehelt http://www.facebook.com/VanalinnaPaevad.

Kohtumiseni Vanalinna Päevadel!

 

Kutse Teatejooksule!


Neljapäeval, 3. mail toimub 21 paigas üle Eesti suur Teatejooks, kuhu on osalema oodatud kõik
5. – 9. klasside lapsed ja noored.

Teatejooks on heategevuslik üritus, mis toetab liikumisvõime kaotanud laste ravi. Jooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, samal ajal saavad nad osalemisega anda oma moraalse panuse nende eakaaslaste ravi jaoks, kes on õnnetu juhuse läbi liikumisvõime kaotanud. See on ühtlasi hea võimalus õpetada noortele heategevuse tähtsust ning kaasata neid juba varakult heade tegude tegemisse.

Teatejooks toimub samaaegselt Tallinnas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Kohtla-Järvel, Kohtla-Nõmmel, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Raplas, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Sillamäel, Tartus, Toilas, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Kõigis neis paikades peetakse Teatejooks viies vanusegrupis: 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi noortele.
Iga kool võib välja panna piiramatul arvul võistkondi, samuti võivad osaleda sõpruskondade võistkonnad.
Võistkonnas on kaheksa liiget ja iga jooksja läbib 200-meetri pikkuse distantsi.

Võitjaid välja ei selgitata, oluline on osavõtt!  Teatejooksust osavõtt on kõigile tasuta.

Teatejooksule saab registreeruda kuni 19. aprillini.

Täpsemad võistlusreeglid leiate Teatejooksu kodulehel www.teatejooks.ee.

 

Kesklinna südamenädal 15. – 22. aprillil

15. – 22. aprillil Eestis tähistatava südamenädala raames viiakse Tallinnas läbi orienteerumispäev, südamematk, terviseloengud ning võimalik on mõõta tervisenäitajaid.   

16. aprill Orienteerumispäev Järve terviserajal

10.00 – 11.30 Kesklinna orienteerumispäeva avamine, Lasteaedade spordiprogramm (OK Nõmme)
15.30 – 16.30 START Kesklinna koolide orienteerumisvõistlused (3-6 in. meeskonnas)
17.30   Võistkondade autasustamine
17.30 – 18.15 START Täiskasvanute individuaalne suundorienteerumine/kõnd rajal (1,6 ja 4km), registreerimine võistluspaigas.
19.00   Täiskasvanute autasustamine
Märkesüsteem:
Elektrooniline märkesüsteem (SI märkesüsteem)
Võistleja saab stardist orienteerumiskaardi ja SI elektroonilise kaardi. Finišis tagastab SI kaardi kohtunikule

17. aprill Käimispäev Tornide väljakul

9. 45   Kogunemine Tornide väljakule
10.00   Südamematka avab tervisepäeva patroon abilinnapea pr Merike Martinson koos Kesklinna vanemaga Mihhail Korbiga
10.10   Virgutusvõimlemine
10.30   Algab südamematk Tornide väljakult Eesti Kepikõnni Liidu eestvedamisel (Rene Meimer). Soovijad saavad koha pealt laenutada käimiskeppe.

19. aprill tervisepäev Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses

11.30 – 14.00 tervisenäitajate mõõtmine (eelregistreerimisega)
14.00 – 15.00 südameterviseloeng professor Margus Viigimaa

Lisaks südamenädala raames TASUTA trennid spordiklubides Reval-Sport ja Sparta

16. aprill-21. aprill spordiklubis Reval-Sport

Südamenädala raames kutsub spordiklubi Reval-Sport kõiki, kellele on sportimine jäänud tahaplaanile, eelkõige vanuses 40 , osa võtma treeningutest. Treeningud on eelregistreeri-misega (6412068) ja kõigile TASUTA.
Täpsem info aadressidel: http://www.revalsport.ee/

21. aprill lahtiste uste päev Sparta spordiklubis

Lahtiste uste päeval pääseb Spartas tasuta tutvuma nii jõusaali kui ka rühmatreeningutega.
Täpsem info aadressidel: http://www.spartasport.ee/

Tänu kevadkontserdi eest!


Tuhat tänu kevadkontserdi “Ükskord ennemuiste” meeleolukalt mitmekülgse ja emotsionaalse kava ning väga hea tasemega korralduse eest.

Aitäh tublid esinejad, juhendajad-õpetajad, IG noormehed, korraldajad, toetajad – teie töö tõi kooliperele rõõmsa kevade!

Kooli juhtkond

Pildialbumis: 52. kevadkontsert

Õpilaste teadusliku ühingu 8. aastakonverents

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur kutsub kõiki teadushuvilisi noori, kellel uurimistöö käsil või kes tahavad teada saada, mida teised juba on uurinud, õpilaste teadusliku ühingu 8. aastakonverentsile.

Millal ja kus toimub?
27. – 28. aprill 2012. a  Tartus Karlova Gümnaasiumis (Lina 2).

Mis maksab?
Konverents on osalejatele tasuta, samuti selle jooksul toimuvad söögikorrad ja transport Tartu piires konverentsi ajal. Väljastpoolt Tartut tulijatele kompenseeritakse soovi korral konverentsile tuleku ja lahkumise kulud.
Juhis sõidukulude katmise taotlemiseks on üleval veebilehel http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=33

Ööbimine
Broneeritud on piiratud arv tasuta ööbimiskohti ning neid jätkub ainult kiirematele! Kiirustage registreerumisel! Kindlasti teatage, kui registreerute, aga mingil põhjusel ei saa üritusele tulla!

Konverensi programm ja registreerumine aadressil http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=324


Õpilaste Teaduslik Ühing (ÕTÜ) – mis see on?

 • Võimalus lähedalt näha, kuidas töötavad teadlased ja kuidas toimib teadusmaailm.
 • Vajadus otsida vastuseid küsimustele ja teha seda koos teadlaste ning õpilastega üle Eesti.

Vaata ÕTÜ tegemiste kohta veebist: http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=30
Õpilaste Teaduslik Ühing Facebookis

Ühingusse on oodatud kõik õpilased, kelle jaoks teadusmaailm tundub põnev ning kes sooviksid aktiivselt seda tundma õppida. 

Tule ise ja võta sõber kaasa!

Toiduraha mais

 • 1. – 9. klassi õpilased – tasuta.
 • 10. – 11. klassi õpilased ja õpetajad – 25,30 eurot (22 päeva, päevaraha 1,15 €).
 • NB! Viimane söögipäev on 1. juuni!
 • NB! Esmaspäev, 21. mai on spordipäev!

Tasumine ainult pangaülekandega otse toitlustavale ettevõttele:

 • Saaja: AS Tuleleek
 • a/a: 221024028355 (Swedbank)
 • Viitenumber: 12100011
 • Selgitusse märkida: Tallinna 21. Kool, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.

Ülekande tähtaeg on 25. aprill.

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 25.30 eurot (1,15 eurot päev) kui söövad kõik päevad (22 päeva).

Vastasel korral tuleb tasuda 1,15 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule. Palume selgitusse ka märkida päevad, millal laps sööb.

NB! Viimane söögipäev on ka pikapäevarühmas 1. juunil.

NB! Esmaspäev, 21. mai on spordipäev!

NB! Ülekande tähtaeg on samuti 25. aprill!

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

Kohtumine Nikolai Novosjoloviga

Esmaspäeval, 9. aprillil kohtuvad noored projekti “Aus mäng ja väärtused spordis” raames Eesti Olümpiaakadeemia esindajate ja õpilaste loovtööde konkursi ühe patrooni Nikolai Novosjoloviga.

Kell 10.00 – 10.45 kooli auditooriumis toimuval kohtumisel osalevad 5A klass, 8B klass ja 11. klasside eetika valikkursuse õpilased. Ühes õpilastega osalevad kohtumisel ka vastavate ainetundide õpetajad Indrek Vahtra, Kristel Kiigemägi, Riina Otsus ja Karis Niisuke.

Maailma vaatama!

AIESEC ootab kõiki huvilisi “Maata vaalima” konverentsile, mis sel aastal keskendub välispraktika ja vabatahtlikkuse võimalustele ja kasulikkusele.

Maata Vaailma toimub 13. aprillil esmakordselt Tallinna Tehnikaülikoolis ning 14. aprillil juba kolmandat korda Tartus.

Konverentsi programm koosneb maailmaturu mõistmisest, rahvusvahelisest messist ja rahvusvahelise kogemuse kasulikkusest, kus erinevad Eesti inimesed tulevad rääkima oma elamustest. Lisaks on globaalne küla, kus mitmest rahvusest noored tutvustavad oma kultuuri.

Maata Vaailma on AIESECi poolt korraldatud ühepäevane konverents, mis tutvustab erinevaid vabatahtlikkuse ja praktikavõimalusi nii Eestis kui ka välismaal.

See on Sinu suurepärane võimalus saada teada eelistest tööturul!

Kooli kevadkontsert “ÜKSKORD ENNEMUISTE …”

Kallid õpetajad, lapsevanemad ja vilistlased

Olete oodatud 21. Kooli 52. kevadkontserdile

“ÜKSKORD ENNEMUISTE…”

 Kontsert toimub neljapäeval, 12. aprillil
kell 18.00
Vene Teatris

Kontserdil esinevad:

 • koorid ja ansamblid
 • 2C, 6B ja 11C näitlejad
 • 8B, 11B ja  keskkooli noormeeste tantsurühm
 • kooli tantsuringide rühmad õp. Irina Haagi ja Tõnu
  Pomerantsi juhendamisel
 • solistid Laura Sandra Lello, Lisanna Männilaan,
  Rhe Kram ja Artjom Savitski
 • kavajuhid Lisete Velt ja Karoliina Kull

Üles astub üle 400 laulja-tantsija-pillimehe-näitleja.

Kontsert toimub kahes osas ja kestab koos vaheajaga 2 tundi.

Piletid hinnaga 6 eurot saab soetada kooli kantseleis ja vahetundidel kooli fuajees.

Infoleht nr 8

Ilmunud on selle õppeaasta kaheksas infoleht!

Kohtumine psühholoog Voldemar Kolgaga

4. aprillil kell 14.55 – 15.40 kohtub 11. klasside õpilastega eetika valikkursuse raames psühholoog Voldemar Kolga, et arutleda noortega seksuaaleetika teemadel.

ÕE presidendi ja asepresidentide valimised

Õpilasesinduse presidendi ja asepresidentide valimised toimuvad 3. mail 2012.

Kandideerimiseks tuleb kandidaatidel esitada kirjalik avaldus Valimiskomisjoni esimehele hiljemalt 24. aprillil 2012.

Presidendi ja  asepresidentide valimised toimuvad  vastavalt Õpilasesinduse põhimäärusele:

5.1. Presidendi ja asepresidentide valimiste kord.

5.1.1. Valimistel on hääleõiguslikud kõik Tallinna 21. Kooli 9. – 12. klassi õpilased. Igal õpilasel on üks hääl;

5.1.2. Presidendi ja asepresidentide valimised toimuvad maikuus valimiskomisjoni poolt kindlaksmääratud ajal;

5.1.3. President ja kaks asepresidenti kandideerivad ühiselt. Presidendi ja asepresidentide kandidaadid ei tohi olla kõik tulevased abituriendid. Kandideerimisõigus ÕE presidendiks on igal Tallinna 21. Kooli 10. ja 11. klassi õpilasel, kes on vähemalt 1 aasta osalenud Õpilasesinduse või Noorteparlamendi töös. Presidendi kandidatuuri kiidab heaks Õpilasesinduse juhtkond; ametisoleva presidendi kandidatuuri ülesseadmist uueks valitsemisajaks peab toetama Õpilasesindus

5.1.4. Kandidatuur seatakse üles hiljemalt 10 päeva enne valimisi;

5.1.5. Asepresidentide kandidatuurid esitab presidendikandidaat  vahetult pärast enda kandidatuuri ülesseadmist, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne valimisi;

5.1.6. Juhul kui valimistel ükski kandidaatidest nõutud häälteenamust (50% + 1 hääl valimas käinutest) ei saavuta, korraldatakse 1 nädala pärast II voor, kus osalevad kaks I voorus enim hääli saanud kandidaati;

5.1.7. Juhul kui valimiste II voorus jagunevad hääled võrdselt, toimub õpilasesinduse järgmisel korralisel koosolekul III voor, kus president ja asepresidendid valitakse lihthäälteenamusega valimiskomisjoni juuresolekul;

5.1.8. Presidendi ja asepresidentide valimisi korraldab ja läbiviimise korra määrab oma töös sõltumatu valimiskomisjon;

5.1.9. Valimiskomisjoni liikmed (vähemalt 5 liiget) nimetab ametisse Õpilasesindus hiljemalt kaks nädalat enne valimisi;

5.1.10. Valimiskomisjoni liige ei tohi ise kandideerida presidendi või asepresidendi ametisse, seada üles kandidaate ega osaleda kandidaatide valimiskampaanias;

5.1.11. Valimiskampaania peab olema lõppenud valimispäevaks;

5.1.12. Kõik valimistulemused avalikustatakse samal päeval;

5.1.13. Valimiskomisjon lõpetab oma töö pärast valimistulemuste avalikustamist.

Matthias Kask
Valimiskomisjoni esimees

 

Loeng “Kosmosevallutused XXI sajandil”

12. aprillil kell 17.30 – 19.00 ootab Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan ja dotsent, teadusaasta saadik Mart Noorma kõiki huvilisi Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3, ruum 203) toimuvale loengule “Kosmosevallutused XXI sajandil

Ulmefilmidest tuttavad kosmoserobotid, mis orbiidil toimetavad ja inimeste jaoks sobilikke kosmoselaevu kokku monteerivad, ei pruugi enam sugugi väga kauge tulevik olla. Just selliste paarikiloste autonoomsete kosmoselaevade ehitamise jaoks innovatiivsete tehnoloogiate arendamine on viimastel aastatel võtnud maailmas uue kosmosevõidujooksu mõõtmed. Ka meie kodumaise kosmosetehnoloogia arendamisel Tartu Ülikoolis ja Tartu Observatooriumis on eesmärgiks aidata kaasa oodavate ja efektiivsete kosmoselendude võimalikkusele järgnevatel aastakümnetel. Millised uued võimalused Eesti teadlastele ja ettevõtjatele muutuvas kosmosetööstuses avanevad ning millist kasu Eesti riik ja rahvas neist arengutest võib saada, räägib TÜ füüsika instituudi kosmose- ja militaartehnoloogia töörühma juht dotsent Mart Noorma.

Registreerumine loengule aadressil http://moodle.ut.ee/ht_reg_form/index.php/form/view/1070

Loeng on kuulajatele TASUTA!  

Tartu Kunstikooli sisseastumiseksamiteta

Tartu Kunstikool kuulutas välja konkursi põhi- ja keskharidusega noortele alates 15. eluaastast. Konkursi võitja(te)l on võimalik saada Tartu Kunstikooli õpilaseks ilma sisseastumiseksamiteta!

Noortekonkursi teema on “Töö”.
Tööde esitamise tähtaeg on 2. mai 2012.

Võitja(d) kuulutatakse välja 15. mail kooli kodulehel. Lubatud on kõik tehnikad ja kõik formaadid (sh netikunst, foto, maal, skulptuur, video, joonistus, animafilm, kritseldused vihikuservadel jne).

Leo lisa õpilaskonkurssite alt “Tartu Kunstikooli noortekonkurss 2012“.

Avatud uksed Balti Filmi- ja Meediakoolis

Kolmapäeval, 28. märtsil toimub Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis avatud uste päev.

Kell 15.00 kooli ajutises õppehoones (Sütiste tee 21, Tallinn) algaval avatud uste pärastlõunal tutvustatakse erialasid, osakondi ja õppejõude ning huvilised saavad kuulata filmikunsti eriala loengut või osaleda uue meedia töötoas. Lisaks saavad kõik külalised ainulaadse võimaluse vaadata kell 17.00 algavat tudengitööde screeningut.
Avatud uste ajakava ning filmiprogramm aadressilt: http://www.bfm.ee/bfm-week/

Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool on ainuke ülikool Põhja-Euroopas, kus saab eesti ja inglise keeles õppida filmi, televisiooni ja ristmeediat. BFMi vilistlase Tanel Toomi lühifilm “Pihtimus” esitati 2010. aastal Oscari nominendiks.
Rohkem infot BFMi tegemistest Facebookist: http://www.facebook.com/filmandmediaschool

Toiduraha aprillis

 • 1. – 9. klassi õpilased – tasuta.
 • 10. – 11. klassi õpilased ja õpetajad – 23 eurot (20 päeva, päevaraha 1,15 €).
 • 12. klassi õpilased – 19,55 eurot (17 päeva, 26. aprillil on viimane koolikell).
 • NB! Kõik, kes maksid toiduraha 7. märtsi eest, mis oli streigipäev, tuleb maksta aprilli eest ühe päeva võrra vähem (-1,15 €).

Tasumine ainult pangaülekandega otse toitlustavale ettevõttele:

 • Saaja: AS Tuleleek
 • a/a: 221024028355 (Swedbank)
 • Viitenumber: 12100011
 • Selgitusse märkida: Tallinna 21. Kool, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.

Ülekande tähtaeg on 25. märts.

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 23 eurot (1,15 eurot päev) kui söövad kõik päevad (20 päeva).

Vastasel korral tuleb tasuda 1,15 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule. Palume selgitusse ka märkida päevad, millal laps sööb.

NB! Kõik, kes maksid toiduraha 7. märtsi eest, mis oli streigipäev, tuleb maksta aprilli eest ühe päeva võrra vähem (-1,15 €).

NB! Ülekande tähtaeg on samuti 25. märts!

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

Õpilasfirmade liikmed Rootsis

Tallinna 21. Kooli õpilasfirmade liikmed osalevad projektis Crossing Nordic Borders in Entrepreneurship Education. Projekti partnerid on Hamar Katedral Skole Norrast ja Vansbro Utbildningscenter Rootsist.

Eesti õpilasfirmade laada ajal külastasid partnerid meie kooli ja üheskoos müüdi laadal oma tooteid. Esimesel vastukülaskäigul rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal Norras, Hamaris osales 7. – 9. märtsil  17 õpilast 11A ja 11B klassist.

20. – 24. märtsil külastab teine rühm Rootsi laata, kohalikku gümnaasiumi ning planeeritud on ka käik vasekaevandusse.

NordPlus Junior projekti raames sõidavad Rootsi, Vansbrosse: Maria Abel, Geithy Sepp ja Merylin Poks 11A klassist; Helis Rõuk, Bibi-Ann Kahk, Elis Maarian Sarv, Kätlin Robas, Sandra Siniväli, Johan Pajupuu, Georg Põdra ja Kertu Rohumägi 11B klassist; Marcus Niin, Rain Neemlaid, Johannes Madis Aasmäe ja Karl-Ander Reismann 12A klassist ning Karolin Priimägi ja Kadri Kukk 12C klassist. Õpilastega sõidab kaasa majandusõpetuse õpetaja Epp Vodja.

Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu NordPlus Junior programi kaudu.

 

Registreerumine 10. klasside ühiskatsetele

Katsetele saab registreeruda 1. märtsist kuni 15. märtsini 2012 ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/

Praktiliste tööde tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis alates 30. märtsist 2012.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:

 • vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 02. – 05. aprill 2012;
 • vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 09. – 13. aprill 2012;
 • vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 16. – 20. aprill 2012.

Vestlustele kaasa võtta isikut tõendav dokument ning klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud tunnistuse koopia.

Vaata ka: Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord – Vastuvõtt 10. klassi (lk 3-4), LISA 1 (lk 5-7) ja LISA 2 (lk 8-9).

Loe edasi…

Tule IT Kolledži Uudishimupäevale!

Eesti Infotehnoloogia Kolledž kutsub kõiki üldhariduskoolide õpilasi Uudishimupäevale, mis toimub 20. märtsil kell 11.30 – 15.30 aadressil Raja 4C, Tallinn.

Päeva raames toimuvad põnevad töötoad, viiakse läbi ekskursioon õppehoones ja tutvutakse õppimisvõimalustega. Sel aastal viiakse läbi neli töötuba, kus saab proovida kätt sumorobotite programmeerimises, arvutikaabli punumises, tutvuda erinevate operatsioonisüsteemidega ja valmistada IT Kolledži tudengite juhendamisel foto- ja videokampaania “Kõik on IT” jaoks videoklippe.

Uudishimupäeval ajakava: Kell 11.30 – 13.00 sissejuhatav infotund ja ekskursioon IT Kolledžis Kell 13.00 – 15.30 neli põnevat töötuba:

Sumorobotite programmeerimise töötuba – osaleja ei pea omama varasemat programmeerimise kogemust. Alustatakse täiesti algusest. Kursus lõppeb väikese võistlusega, kus sumorobotid jõudu katsuvad.

Arvutikaabli punumine – Cisco arvutivõrkude laboris on võimalik seadistada ja tööle panna oma väike arvutivõrk. Võrgu tööle saamiseks on võimalik punuda oma arvutivõrgu kaabel.

Sõbralikult koos Linux, Windows, Mac OS X – võimalus tutvuda erinevate operatsioonisüsteemidega.

Videotöötuba – õpitakse lihtsaid lahendusi, kuidas olemasolevatest piltidest, helidest ja videoklipidest teha kokku korralik video. Töötoa praktilise tulemina mõtlevad noored välja ja teostavad kohapeal videoklipi, mis sobib konkursile “Kõik on IT” ja saavad sellega võimaluse oma töö üles laadida ning auhindu võita.

Registreerimine töötubadesse on avatud IT Kolledži veebilehel. Rohkem teavet saab www.itcollege.ee/uudishimupaev

Uudishimupäevale on oodatud kõik, kes soovivad jätkata õpinguid IT-erialadel. IT Kolledž annab praktilise rakendusliku kõrghariduse IT süsteemide administreerimise, IT süsteemide arenduse, Infosüsteemide analüüsi ja Tehnosuhtluse õppekavadel. Oodatud on ka uudishimulikud, kes soovivad veeta lihtsalt ühe põneva päeva IT Kolledžis.