Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Infoleht nr 6

Ilmunud on käesoleva õppeaasta kuues infoleht.

Mänguvahetunnid 1. ja 2. klasside õpilastele

 • 1A – E 8.45
 • 1B – K 8.45
 • 1C – K 15.45
 • 1D – E 15.45
 • 2A – E 11.45
 • 2B – K 9.45
 • 2C – K 12.45
 • 2D – T 14.45

10A ja 11A klass Kultuurikatlas

12. jaanuaril toimub Kultuurikatlas kõrghariduspäev „Õpi Tartus“, kus põnevaid ja inspireerivaid erialaseid
kogemuslugusid jagavad 9 erineva valdkonna tipptegijad ning osaleda saab 20 töötoas.

Meeleolu loob päevajuht Heidy Purga.

Spordivabatahtlikkusest koolis

“Suurbritannia kogemuse kaasamine noorte spordivabatahtlikkuse ja noorsootöö arendamiseks läbi spordi“

Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:
Töötatakse välja mudel ja käivitatakse noorte spordivabatahtlike liikumine Eestis;
Töötatakse Suurbritannia kogemust arvesse võttes välja koolipõhiste spordi- ja spordivabatahtlike klubide (nn kämpus-klubide) mudel ja piloteeritakse seda kahes koolis Eestis;
Korraldatakse partnerite õppereis Suurbritanniasse sealsete kogemustega vahetuks tutvumiseks 15.01-18.01.2017;
Koolides ja noortekeskustes korraldatakse 20 spordi- ja spordivabatahtlikkuse loengut koos ühistreeningu, näidis-kehalise kasvatuse tunni ja/või mõne spordiala tutvustusega;
Tulemuste levitamiseks ja projekti kandepinna ning mõju saavutamiseks korraldatakse rahvusvaheline foorum.
Tallinna 21. Kool on koos GAG-iga projekti partner eelkõige kui pilootkool, kus koolipõhise spordi- ja spordivabatahtlike klubi (nn kämpus-klubi) mudelit testida ning osaleda Spordikohvikutes.

 • Aeg: 2016, september – 2017, detsember
 • Sihtgrupp: gümnaasium , 8. ja 9. klasside õpilased
 • Partnerid: Spordiaasta MTÜ, Koolispordi Liit, Tallinna Ülikool, Tallinna 21. Kool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Youth Sport Trust Inglismaalt ja Ettevõtlike Noorte Koda JCI.
 • Töökeel: eesti keel
 • Õpetajad: projekti koordinaator Pille Juus, kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuhid, TLÜ mentor
 • Eesmärk: luua koolis spordivabatahlike klubi (~ 100 liiget), kes on abis Eestis toimuvatel spordiüritustel
 • Infovahetus: suhtlus – FB grupp, pildid – Instagram, andmed – google.docs
 • Tegevused: koolis toimuvad üritused; 2017.a. toimuvad spordiüritused Tallinnas, Eestis; London MM 4.-13.08.2017
 • www.scult.com/estonia; www.facebook.com/ScultEstonia

Toimunud üritus:
Meie kooli esimene Spordikohvik toimus 30. novembril, kus käis rääkimas Pille Muni, kes tutvustas vabatahtliku tegevust ja sellega seonduvat. Võimalus oli küsida küsimusi, jagada oma kogemusi ning olla aktiivne kaasarääkija. Pärast seda liiguti võimlasse näidistreeningule, mille viis läbi meie kooli vilistlane Merle Antson.

Koolituskulude deklareerimisest

Vastavalt tulumaksuseadusele on füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Selleks, et inimese tuludeklaratsioon oleks tema poolt tasutud koolituskulude osas juba eeltäidetud, saadab Tallinna linn Maksu- ja Tolliametile koolituskulude eeltäidetud deklaratsiooni (INF3), kus kajastuvad kalendriaastal füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulud tasujate isikukoodide ja nimede viisi.

INF3 koostamiseks saab linn koolituskulu tasunud inimeste andmed (nimi ja isikukood) üldjuhul pangafailist. Samas võib olla olukordi, kus pangafailist saadav info ei ole INF 3 koostamiseks piisav. Näiteks puudub pangafailis isikukood tehingutel, mis on tehtud välis- ja väikepankades, samuti juhtudel, kui inimene on tasunud koolituskulu eest panka sularahas.

Kui pangafailist saadav informatsioon ei sisalda koolituskulude deklareerimiseks isikukoodi arve tasuja kohta, siis kasutatakse deklaratsioonile INF3 andmete kandmisel koolituskulude arve saaja isikukoodi, st kajastatakse tasumised arve saaja isikukoodiga.

NB! Eeltoodust tulenevalt palume koolituskulu tasunud isikutel kontrollida füüsilise isiku eeltäidetud tuludeklaratsioonis koolituskulude andmeid. Juhul kui füüsilise isiku eeltäidetud tuludeklaratsioonis tasutud koolituskulude andmed ei vasta Teile teadaolevatele andmetele või Teil on antud teemaga seoses tekkinud täiendavaid küsimusi, palume kirjutada aadressil myyk@tallinnlv.ee või helistada müügi raamatupidamise sektori juhile Ene Hammer tel 6404681.

31. kunstinädal – Inglismaa

Tallinna 21. Kooli traditsiooniline kunsti- ja kultuurinädal toimub 9.-13. jaanuar 2017.

Tallinna XXI kooli XXXI kunstinädal Inglismaa 2017 kava.

Kunstinädala flashmob: Loe edasi…

Soovid kooliperele

Head õpilased ja lapsevanemad,

joulud-2016

TÜ Teaduskool kutsub noortefoorumile

5. jaanuaril korraldab TÜ teaduskool Tartu ülikooli aulas noortefoorumi, kus aineolümpiaadidel edukalt osalenud noored arutavad, mida saaks Eesti haridussüsteemi juures teha teisti, et andekate noorte arengut paremini toetada.

Seoses hiljuti avaldatud Eesti õpilaste suurepäraste PISA-testi tulemustega on haridusega seotud küsimused esiplaanile tõusnud. Sellele debatile pakub sisulist lisandust TÜ teaduskooli noortefoorum, mille peatähelepanu on teadushuviliste noorte arenguvõimalustel ja nende parendamisel Eestis.
Lähtuvalt foorumi teemast, on peamisteks esinejateks aineolümpiaadidel edukalt osalenud õpilased, kes jagavad oma kogemusi tänase haridussüsteemi tugevuste ja nõrkuste kohta ning ka selle kohta, millised lahendused nende puhul edukaks osutusid.

Foorumi sõnavõttude ja arutelude kaudu loodame paremini mõista, millist tuge vajavad andekad ja millised kasutamata võimalused on meil andekate noorete arengu toetamisel.

Kuigi foorum on ennekõike õpilastele, oodatakse ka õpetajaid ja kõiki teisi isikuid, kes sooviksid kaasa mõelda, kuidas pakkuda andekatele noortele parimaid arenguvõimalusi Eestis. Osalemine foorumil on tasuta. Foorumil osalejate panuse maksimaalseks ärakasutamiseks, on korraldajad mõelnud lahendusele, mille abil on osalejatel võimalik oma nutitelefoniga igal hetk debatti küsimuste, kommetaaride või mõtteavaldustega täiendada.
Lisaks sõnavõttudele ja arutlustele tunnustab Tartu ülikool 2016. aastal rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud õpilasi.

Ürituse kava ja registreerumine lehel.

tu_teaduskooli_noortefoorumi_ajakava_05-01-17-page-001

Ürituse korraldust toetab Tartu linn ja hasartmängumaksu nõukogu.

Lisainfo: Marek Järvik, TÜ teaduse populariseerimise peaspetsialist, 5177091, marek.jarvik@ut.ee

20.12 külastab kooli Rootsi uudiste agentuur

Rootsi uudiste agentuur TT ajakirjanikud külastavad Tallinna 21. Kooli 20. detsembril.
Eesmärk on käsitleda OECD Pisa 2015 saavutatud edulugu ning avada suurepäraste tulemuste tagamaid.

Külastatakse õppetunde ning vesteldakse õpilaste ja õpetajatega.
Erilist huvi tuntakse matemaatika õpetamise korralduse ning õppekava koostamise põhimõtete kohta koolis,
et parimaid praktikaid rakendada ka Rootsi õpilaste tulemuslikkuse tõstmiseks.

Stipendiumikonkurss 10. ja 11. klasside õpilastele

United World Colleges Eesti Ühing kuulutab välja 2017. aasta stipendiumikonkursi keskhariduse omandamiseks IB diplomiga rahvusvahelistes UWC kolledžites.

 • Sellel aastal antakse välja täisstipendiumid UWC South East Asia ja UWC Adriatic Itaalia kolledžitesse,  75% stipendium UWC Li Po Chun kolledžisse ning 75% stipendium UWC Maastricht kolledžisse.
 • Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele.

Täpsem info koos konkursitingimustega on kätte saadav meie koduleheküljel. Soovitame kandidaatidel enne avalduse saatmist tutvuda põhjalikult UWC liikumisega. Kandideerimisvormi täitmise tähtaeg on 23. detsember 2016.

Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab ühingu kodulehelt: www.uwc.ee.

Meie kooli Facebooki lehekülg

facebook_icon

Jälgige meie tegemisi Tallinna 21. Kooli Facebooki lehel

 

Lõuna-Korea haridusdelegatsioon meie koolis

7. detsembril külastab kooli Lõuna-Korea Haridusministeeriumi Haridusuuringute Keskuse 15-liikmeline delegatsioon.

Delegatsiooni eesmärk on tutvuda õppekava ja IKT rakendustega koolis ning külastada õppetunde, et saada ülevaade õppeprotsessis kasutatavatest kaasaegsetest õppemeetoditest.

Kooli juhtkond ja õppetoolide esindajad tutvustavad külalistele muutunud õpikäsitlusega seonduvat, sh koolis rakendatud robootika, ettevõtlusõppe ja majandusõpetuse ning õpilasfirmade programme

12B klassi õpilasgiidid tutvustavad külalistele kooli, kooli ajalugu, õppesuundi, õpilasorganisatsioone ning tunnivälise õppimise erinevaid vorme.

Jõululaat

joululaat_2016_kellaaegadega

Toetame heategevusega projekti Märka ja aita.

Registreerumine Tallinna 21. Kooli jõululaadale müüjaks: SIIN

Loe edasi…

Advendikontsert Ämari Lennuväebaasis

Teisipäeval, 6. detsembril kell 15 annavad Tallinna 21. Kooli noored muusikud ja tantsijad
advendikontserdi Ämari lennuväebaasis Eesti õhuväe ja NATO liitlasvägede, Saksamaa LV ja Ameerika Ühendriikide, lenduritele.

Meeleoluka pühadekavaga esinevad lastekoor Vocal Spirit, segakoor, rahvatansijad, gümnaasiumi showtantsutrupp
ja ansamblid ning solistid õpetajate Lydia Rahula, Kristjan Õmbluse, Tõnu Pomerantsi ja Liis Nesleri juhendamisel.
Üritusel osaleb ka kooli direktor Meelis Kond

Kontserdiga soovitakse viia saabuvate pühade rõõmu nendeni, kes on kodust kaugel ning tänada liitlasi,
kes oma kohalolekuga annavad turvatunde Eestimaale.

KoodiTunnid 5. detsembril

5.-9. detsembrini toimuvad Maailma sihtasutuse, Tagasi Kooli ja Microsoft Eesti eestvedamisel programmeerimise õpetamise KoodiTunnid erinevates koolides üle Eesti.  KoodiTunnis kirjutatakse koodi, et tunnetada kui lihtne ja võimas on programmeerimine ja mängitakse erinevaid programmeerimise mänge.

Meie koolis toimuvad KoodiTunnid 5. detsembril ruumis 217.

 • Kell 8.00 3D klass
 • Kell 9.00 1A klass
 • Kell 10.00 2B klass

KoodiTunde tulevad läbi viima Kädi Horm ja Johannes Horm.

Spordivabatahtlikkusest koolis

Erasmus + noorteprojekt “Suurbritannia kogemuse kaasamine noorte spordivabatahtlikkuse ja noorsootöö arendamiseks läbi spordi“ osutus edukaks (kestab 18 kuud alatest 1.09.2016).
Partnerid on Spordiaasta MTÜ, Koolispordi Liit, Tallinna Ülikool, Tallinna 21. Kool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Youth Sport Trust Inglismaalt ja Ettevõtlike Noorte Koda JCI.
Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:

 • Töötatakse välja mudel ja käivitatud noorte spordivabatahtlike liikumine Eestis;
 • Töötatakse Suurbritannia kogemust arvesse võttes välja koolipõhiste spordi- ja spordivabatahtlike klubide (nn kämpus-klubide) mudel ja piloteeritakse seda kahes koolis Eestis;
 • Korraldatakse partnerite õppereis Suurbritanniasse sealsete kogemustega vahetuks tutvumiseks;
 • Koolides ja noortekeskustes korraldatakse 20 spordi- ja spordivabatahtlikkuse loengut koos ühistreeningu, näidis-kehalise kasvatuse tunni ja/või mõne spordiala tutvustusega;
 • Tulemuste levitamiseks ja projekti kandepinna ning mõju saavutamiseks korraldatakse rahvusvaheline foorum.

Tallinna 21. Kool on koos GAG-iga projekti partner eelkõige kui pilootkool, kus koolipõhise spordi- ja spordivabatahtlike klubi (nn kämpus-klubi) mudelit testida ning osaleda Spordikohvikutes.

Meie kooli esimene Spordikohvik toimub 30. novembril, kell 14.00 ruumis 320, kuhu tuleb rääkima Pille Muni, kes tutvustab vabatahtliku tegevust ja sellega seonduvat. Võimalus on küsida küsimusi, jagada oma kogemusi ning olla aktiivne kaasarääkija. Pärast seda liigutakse võimlasse näidistreeningule, mille viib läbi meie kooli vilistlane Merle Antson.

Ole kohal!

Jõulukontsert lapsevanematele

plakat_a1

Esinevad koorid, ansamblid ja solistid ning lapsevanemad Juuli Lill ja Andres Köster (Rahvusooper Estonia)
Dirigendid Lydia Rahula, Ene Uibo, Kadri Mägi, Liivi Urbel ja Kristjan Õmblus
Kontsertmeister Tomi Rahula
Orelil lapsevanem Aivar Sõerd

Pilet 4€ – müügil ka enne kontserti kirikus!

Pileteid müüvad õpilased vahetundide ajal õpetajate toa ees. Kantseleist saab pileteid osta kell 8.30-16.30.

Infoleht nr 5

Ilmunud on käesoleva õppeaasta infoleht nr 5 koos jõulueriga.

Uurimistööde võistlusest

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut korraldas võistluse
«Parimad õpilasuurimused eesti keele ja kirjanduse alal», kuhu oodatakse gümnaasiumiõpilaste
uurimusi, mis peavad olema teostatud 2015/2016. õppeaastal.

Kooli esindab võistlusel 12A klassi õpilane Helena Sultson teemal
«Ühiskonna mõju noortekirjandusele aastatel 2012-2015».

Soovime edu!

Võistlus „Parimad õpilasuurimused eesti keele ja kirjanduse alal”

Kunstinädala teemasärkide tellimine

tsark_inglise
Lähenemas on kooli 31. kunstinädal – Inglismaa.
Õpetaja Tiina Meeril on valmis saanud sündmust kajastava logoga näidis-särgid.

Särkide proovimine ja tellimuse vormistamine toimub 1. detsembrini ruumis 109.

Hind on 5€.

Olete oodatud meie-tundest osa saama!

Võõrkeelte päevad

Print

Kava vaata SIIT

Toiduraha detsembris

10.-12. klasside õpilastele: 20,10 eurot (15 päeva x 1,34 koolilõuna hind).

Tasumine pangaülekandega otse toitlustavale ettevõttele hiljemalt 27. novembril 2016.

 • Saaja: AS Tuleleek
 • a/a: EE192200221024028355 (Swedbank)
 • Viitenumber: 12100011
 • Selgitusse märkida: Tallinna 21. Kool, õpilase nimi, klass ning kuu, mille eest tasute.

Tallinn kutsub spordihommikule!

137903

Kolmapäeval, 30. novembril kell 8.00 toimuvad pealinna neljas linnaosas tasuta treeningud.

Teist aastat järjest toimuva spordihommiku eesmärgiks on tuletada inimestele meelde, et mõõdukas liikumine on tähtis aastaringselt ning ka pimedal ja külmal ajal on linnas selleks mitmeid võimalusi. Üritusega soovitaksegi tutvustada pealinna spordibaase ja sealseid võimalusi treenimiseks.

Spordihommikule on oodatud kõik huvilised – nii need, kes igapäevaselt harjunud sportima kui ka need, kes sooviksid just nüüd liikuva elustiiliga algust teha.

Treeningule saab registreeruda siin (osavõtt on tasuta).

Treeningud:

 • Tallinna spordihall
  Nike Training Club (Sigrid Laan)
 • Lasnamäe kergejõustikuhall
  Hommikune üldkehaline treening (Martin Plaser)
 • Pirita spordikeskus
  Päikesetõusu Hatha jooga (Marianne Toode)
 • Kristiine spordimaja
  Hommikusirutuse jooga (Ann Võsu)

Esimesele 120 registreerunule ja treeningus osalejale kingitakse Tallinna Spordihalli ning Lasnamäe Kergejõustikuhalli pääsmed, millega saab tasuta sportimas käia iga päev kell 8–12 kuni aasta lõpuni.

Lisainfot leiab Tallinna kodulehelt www.tallinn.ee/spordihommik.

Näitemäng „Seiklus malemaailmas“

Tere hea malesõber,

2016. a jääb eestlastele meelde kui Paul Kerese aasta. Kerese juubeli auks toimub aasta lõpus suuretendus KUMU-s, kus toimub male näitemäng “Seiklus malemaailmas”.

Toome male inimestele lähemale läbi vahva näitemängu.

Ürituse info ning piletid SIIT

Rahvusvaheline konverents 11.-13. novembril

Traditsiooniline koostöökonverents „Kesk-Läänemere rahvusvahelised õpilasfirmad – Central Baltic Enterprises without Borders“ toimub meie koolis juba 12. korda.

Osavõtjateks on gümnaasiumiõpilased ja õpetajad Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist.

Konverentsi juhivad Grete Elmi 12B ja Kristian Andreas Jagor 12A klassist.

Kolme kooli humanitaarprojekt KoKoKo

kokokok

11. ja 12. novembril tähistame kolme kooli kohtumise KoKoKo humanitaarprojekti 15. sünnipäeva teemal „Apteeker Melchiori jälgedes“.

Tere tulemast keskaega, Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilased ja õpetajad!

Meeleolukat koosolemist leiutiste ja teadussaavutuste ajastul!

Sportlik isadepäev Tallinnas

isadepaeva-plakat-2016

Eeloleval pühapäeval on eelkõige Tallinna Kesklinna, aga ka teiste linnaosade isad ja lapsed oodatud tähistama isadepäeva Tallinna spordihallis (Herne 30).

Kesklinna isadepäeva ühistele sportmängudele antakse start kell 11, kuid isasid koos oma lasteaia- ja eelkooliealiste lastega oodatakse spordirõivais ja vahetusjalatsitega juba alates kella 10st. Sportlikku ajaviidet pakuvad ligi kahe tunni jooksul tegevused batuudil, korvpalliplatsil ja maadlusmatil, osaleda saab 200 meetri ja teatejooksus, kõrgus- ja kaugushüppes ning end muulgi moel proovile panna.

Kesklinna isadepäeval saab lisaks sportlikule pingutusele tasuta kontrollida oma tervisenäitajaid. Kõik tegevused on tasuta ja iga osaleja saab meenekotikese, lisaks toimub auhindadega loosimine.

Päeva aitavad Kesklinna valitsusel korraldada Päästeamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, maadlusklubi Korrus3, Elamusõppe labor, spordiklubi Audentes, Tallinna Kiisupere lasteaed, Bar Homies ja Street Workout. Päästeameti maskott Nublu ja päevajuht Erkki Sarapuu aitavad aega sisustada. Toetavad Saku Õlletehas veega, Horeca-Service õuntega, LTT hulgimüüja Cido kõrrejookidega.

Kutse isadepäevale

isadepaev

Registreeru töötubadesse kuni 8. novembrini SIIN!
Loe edasi…

Infoleht nr 4

Ilmunud on käesoleva õppeaasta infoleht nr 4.

Koolivorm hilineb

OÜ Norrison annab teada, et 1. novembril saabuma pidanud koolivorm
saabub kooli 9. novembril.

 

E-õpilaspiletitest

Esmase e-õpilaspileti väljastamiseks tuleb saata dokumendifoto aadressile foto@21k.ee.

E-õpilaspileti väljastamise kord ja duplikaatide tellimine: Koolikorraldus -> E-õpilaspilet.

Kui e-õpilaspilet ei tööta ühistranspordis, tuleb pöörduda www.pilet.ee keskkonna poole – e-post: info@pilet.ee  tel: 6118000.

Hoolekogu pöördumine

Pesapuu on me kool, mille oksad on täis
linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi …

Hea lapsevanem!

Meie kool tähistas 2. oktoobril oma 113. aastapäeva.
Õppesuunad, traditsioonid, õppe kvaliteet, ettevõtlikkus ja koostöö on põhiväärtused, mis loovad 21. koolist omanäolise ja konkurentsivõimelise kooli Tallinnas.

Eelmisel õppeaastal toetasid paljud lapsevanemad Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu erinevaid ettevõtmisi ja koolielu tegevusvaldkondi, mille eest teile suur, suur tänu!

Loe edasi…

Töövarjupäev Swedbankis

plakat_toovarjupaev-a4-page-001

Swedbank avab ka tänavu töövarjupäeval, 17. novembril noortele oma Tallinna kontorite uksed!

Kutsume kõiki õpilasi üles vaatama fassaadi taha – missugused inimesed töötavad Eesti suurimas pangas ning milline näeb välja nende maailm tegelikult!
Töövarjupäev toimub neljapäeval, 17. novembril 2016 kell 9.30–17.00.
Meie ootused töövarjule:

 •  On vähemalt 16-aastane gümnaasiumiõpilane;
 • tunneb huvi pangandusmaailma telgitaguse vastu
 • suudab veenvalt põhjendada oma soovi tulla töövarjuks just Swedbanki

Oma osalemissoov tuleks õpilastel registreerida hiljemalt 4. novembriks aadressil swedbank.ee/toovarjupaev

NB! Kohtade arv on piiratud

Tallinna noortenädal

disaininadal

Tallinna noortenädala raames toimub 25.–29. oktoobril Tallinna erinevates paikades mitmeid põnevaid üritusi, mis on seotud disaini ja ettevõtlikkuse teemadega.

 • Üritused leiavad aset Eesti Rahvusraamatukogus, Mereakadeemias, mitmetes Tallinna noortekeskustes, kohvikus Sinilind jm.
 • Kolmel päeval, 27.–29. oktoobril toimuvad üritused kinos Sõprus.
 • Osalema on oodatud noored vanuses 15–26.
 • Ürituse kavaga saab tutvuda kodulehel www.noortenadal.ee.

Väljavõtteid noortenädala programmist
Fookus live#5 – noored ja muusikaettevõtlus
Kolmapäeval, 26. oktoobril kell 14 toimub kohvikus Sinilind muusikaettevõtlusele pühendatud üritus. Külas on tuntud manager ja muusikaprodutsent Karl Sirelpuu (bändi Ewert and The Two Dragons tuurimanager ning bändi Elephants From Neptune manager) ja muusik ning muusikaettevõtja Hando Jaksi (bändist I Wear* Experiment). Juttu tehakse artisti karjääri ülesehitamisest, muusikaettevõtlusest, muusikatööstuse erinevatest rollidest ning muusiku-artisti suhtest. Ürituse läbiviijaks on Tallinna noortenädala kauaaegne ja hea koostööpartner Noortebänd. Üritus toimub inglise keeles ja vestlust juhib Liisa Lahtmets.

Töökeskkonna disainitöötuba
Neljapäeval, 27. oktoobril algusega kell 18 toimub kinos Sõprus töökeskkonna disanitöötuba. Disain on protsess, mille käigus leitakse olemasolevale uus ja parem lahendus. Disain ümbritseb meid igapäevaselt, seda tihti meile märkamatutes detailides. Tööandjad näevad aina enam vaeva, et luua töötajatele motiveerivat töökeskkonda. Millised trendid on meie töökeskkonda enim mõjutanud ja kuidas need meid mõjutavad? Kuidas kujundaksid oma ideaalset töökeskkonda? Sellest kõigest saab teada 27. oktoobril. Töötuba viib läbi disainer ja konsultant Kristel Aimee Laur.

Ettevõtlikkuse foorum
Laupäeval, 29. oktoobril kell 15 toimub kinos Sõprus ettevõtlikkuse foorum. Ettevõtlikkus on mõtteviis, mida iseloomustab algatusvõime ja saavutustahe. Kuidas aga enda algatatud ideid edukalt ellu viia? Ideedele annavad hoogu ettevõtluseksperdid, kes lahkavad koos publikuga noorte sotsiaalsete ettevõtjate kaasuseid. Nõu jagavad ettevõtluseksperdid ning inspireeriva õhkonna loob moderaator Harald Lepisk.

Tallinna noortenädal toimub tänavu üheksandat korda ning ürituse eesmärgiks on innustada noortes loovust ja ettevõtlikku meelt.
Noortenädala peakorraldaja on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
Vaata lisainfot www.noortenadal.ee.

Lumeleopardipäev loomaaias

23. oktoobril tähistatakse üle maailma rahvusvahelist lumeleopardipäeva. Ka Tallinna loomaaed kutsub sel päeval uudistama kõrgmägede valitsejaid lumeleoparde ehk irbiseid.

Kavas on:

 • kell 15:00 antakse põnevaid mänguasju karumajas elavatele irbistele Mahnadile ja Mileedile
 • kell 15:45 saavad üllatused kätte alpinaariumis elavad Deli ja Otto. Lumeleopardidest räägivad Anne Saluneem ja Aleksei Turovski.
 • kell 16:20 näidatakse keskkonnahariduskeskuse auditooriumis Matsalu loodusfilmide festivali filmi “Lumeleopardide maa”.
 • kell 17:00 algab keskuse fuajees hubane kohvikuõhtu, kus irbistest ja liigikaitsest kõneleb peatselt loomaaia direktorina tööd alustav zooloog Tiit Maran ning mägedest, ronimisest ja irbiste looduslikus elukeskkonnas valitsevatest tingimustest räägib  legendaarne alpinist, auväärse „lumeleopardi“ tiitliga pärjatud Jaan Künnap.

Kuna kohtade arv on piiratud, tasub kiirustada ning end nobedalt loomaaia kodulehel kohvikuõhtule registreerida. Avatud on heategevuslik kohvik, kogu tulu läheb lumeleopardi liigikaitse toetamiseks. Tasumine vaid sularahas.

Sissepääs loomaaia piletiga. Kassad on avatud kuni kella 17ni, kehtivad talvised hinnad. (Piletiinfo SIIT)

Lumeleopardid ehk irbised on eluga kõrgmägedes ülihästi kohastunud kaslased, kelle arvukus looduses on 5000–6000 isendi ringis. Sise-Aasia kõrgmäestikes võib irbist kohata 12 riigi territooriumil, kuid elupaikade killustumine, saakloomade arvukuse vähenemine, salaküttimine ja häirimine on teinud temast väljasuremisohus oleva liigi. Tallinna loomaaias on lumeleoparde peetud alates 1964. aastast.

Lisainfo ja registreerimine: SIIT

Hõimupäev koolis

Teisipäeval, 18. oktoobril tähistame koostöös Eesti Kontserdiga hõimupäeva.

“Soomeugrilased ja nende muusika”

Kell 9.00 ja kell 10.00 esinevad 7.-12. klasside õpilastele
Karoliina Kreintaal – laul, viiul, hiiu kannel ja
Leanne Barbo – laul, kannel, handi nars jukh, sokusarv, torupill

Kontserdil kuuleb soome-ugri rahvaste laule ja pillilugusid, mida Karoliina ja Leanne on oma õpingute jooksul kogunud ning armastama hakanud ning näeme põnevat videomaterjali nende rahvaste eluolust.

Karoliina ja Leanne on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivad pärimusmuusikamagistrandid, kes on tegelenud palju soome-ugri rahvaste muusikaga.

Karoliina on veetnud aasta Ungaris, õppides kohalike meistrite käest viiulimuusikat, Leanne on õppinud Tartu Ülikoolis soome-ugri keeli.
Mõlemad on käinud ekspeditsioonidel vadjalaste, isurite, karjalaste, mordvalaste jt rahvaste juures.

Tänuüritus kooliajaloo uurijatele

Võistluse „Kooliajalugu uurima“ lõppkonverents-tänuüritus toimub 25. oktoobril kell 12.00 Eesti Teaduste Akadeemias.

Meie koolist on kutsutud osalema vilistlased Kristel Jakobson, kes esineb ettekandega,
Kätlin Kruuse ja Melissa Mariel Korjus 12C klassist ning juhendajad-õpetajad Külliki Kaju, Maarika Paun, Joosep Heinsalu ja Ave Kallas.

Õnnitleme!

Võistlust korraldas Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, kuhu kahe vooru tulemusena esitati 38 tööd.

t2nukiri001

 

Väliskülalised koolis

14. oktoobril võõrustab kool Ukraina Lvivi haridusasutuste ja haridusosakondade juhte.
Ümarlauas tutvustab direktor Meelis Kond Eesti haridussüsteemi, riigi, kohaliku omavalitsuse ja kooli vastutusalasid ning koostöövorme erinevate huvigruppide vahel.

ERASMUS+ projektis osalevad õpetajad ja õppejõud 8 erinevast riigist külastavad õppetunde ning
osalevad vestlusringis õpilaste, õpilasesinduse presidendi ja õpetajatega.

Delegatsioonidele tutvustavad koolimaja ja õppekorraldust 12B klassi õpilasgiidid.

Käesoleval õppeaastal on kooli külastanud ja kogemusi vahetanud Ungari, Euroopa haridusinspektorite ühenduse SICI 13 riigi konverentsikülalised, ERASMUS+ õpetajad ja õppejõud ning Iisraeli koorijuhtide delegatsioonid.

Käsitletud on terviklikku sisehindamisprotsessi, tulemusnäitajate kasutamist, võrdlusandmete kogumist ning rahulolu-uuringuid ja õppimise-õpetamise parendusvõimalusi.

Koos Laste Heaks – ennetame nägemisprobleeme

MTÜ Koos Laste Heaks koostöös Essilor Eesti esindusega alustab laste nägemise monitoorimisega.
See on hea võimalus õigeaegselt avastada laste silmaprobleeme ja ennetada pöördumatuid tagajärgi ning säästa lapsevanemate raha ning aega.

Probleem: Lapsed satuvad silmaarstile või optometristi juurde alles siis, kui nägemine juba muret teeb, vahel aga avastatakse probleemid alles täiskasvanuna näiteks töötervishoiu kontrollis. Siis aga on mõnede seisundite parandamise jaoks juba hilja. Sageli ei oska lapsed ise ega ka vanemad õigel ajal probleemi märgata ja viivitus võib tuua kaasa pöördumatuid tagajärgi. Liiga hilja avastatud lapse nägemisprobleem võib tekitada õppimisraskusi ja ka kohanemisraskusi. Laste silmade regulaarne kontrollimine on määrava tähtsusega, sest paljud probleemid ja haigused on ennetatavad. Seepärast on vajalik nii laste kui ka vanemate teavitus.

Läbiviidud eeluuring: MTÜ Koos Laste Heaks eestvedamisel on kaks aastat teostanud optometrist silmade monitooringut koolides.
Perearstid ja silmaarstid: Konsulteerisime silmaarstidega, ja nende väide on, et perearstid ei vaata silmapõhjasid. Ka perearstid ise räägivad, et nemad ei tee seda, kuna esiteks puudub neil vastav aparatuur ja teiseks pole neid isegi õpetatud selleks ning isegi kui nad oleksid läbinud oftalmoloogia kursused, siis lihtsalt vaatamisest oleks vähe kasu. Kui aga selgub lapse nägemise monitooringus kõrvalekaldeid, siis meie saadame edasi vastava ala erialaspetsialisti juurde. Sellest lähtuvalt tuleb ka tõdeda, et kuigi järjekorrad silmaarstile on pikad, on see siiski tänuväärne võimalus teavitada õigeaegselt lapsi ja nende vanemaid, et leida võimalikult kiire lahendus.

Meie koostööpartner ja kogenud erialaspetsialist, optometrist Iveta Vakrõõm, seletab lahti selle kompleksteenuse sisu:

 • Kõigepealt kiire anamnees: kas on prillikandja, kas on kaebusi, kas peres on prillikandjaid, muud terviseprobleemid (nt. peavalud või diabeet vms.)
 • Autorefraktomeetri näit, mis näitab silma optilist seisu, mis ei ole kindlasti veel prillinäit, aga näitab esmast informatsiooni nägemisest.
 • Visus kontroll monokulaarselt ühe silma kaupa ja pärast binokulaarselt kahe silmaga korraga.
 • Kui visuse kontrollis selgub, et silm ei näe hästi, paneme prooviraami prilliläätsed (aluseks võtame autorefraktomeetri näidu ja visuse tabelist nähtava rea) , mille alusel saame infot, kas silm üldse on võimeline paremini nägema või on mingi muu anomaalia, mida tuleb edasi lahendada erialaspetsialisti juures (silmaarst või ortoptist).
 • Teeme lühikokkuvõtte ja kirjutame vastava info paberil ka lapsevanemale, kuhu on kindlasti märgitud nägemiskontrolli andmed ja tulemused ja ka kontrollija nimi ning kontaktandmed. Lisaks säilitame sellest ka koopia juhuks, kui lapsevanem ei saa millestki aru või soovib meilt lisainfot.
 • Vajadusel on võimalik laps suunata otse silmaarsti juurde.
 • Teeme BCB testi, mis näitab, kas silmad on üldse võimelised koos vaatama ja kas nad vaatavad ühtlaselt, lisaks kas mõlemad silmad vaatavad ühtlase intensiivsusega ja kui mitte, siis tuleb nägemist tasakaalustada. Polar-test on sarnane BCB testiga, aga teinekord tuleb tasakaalustamiseks kasutada mõlemat testi. Väga oluline test on puna-rohe test, mis on selleks, et teha õige korrektsioon vältimaks ülekorrektsioone, sest nagu eelpool mainitud ainult tabelkontroll ja refraktomeeter ei tõesta tulemit. Vajalik on teha erinevaid teste lisaks. Kasutame juhtiva silma määramist, et leida tasakaal ja kui kahe silma erinevus on suur, siis on oluline teada juhtivat silma.

 

Teenus maksab 20€, millest 10€ maksab MTÜ Koos Laste Heaks iga lapse eest ja lapsevanemal tuleb tasuda ainult 10€.

www.kooslasteheaks.ee

Lapse elustamise praktiline õppus

„Lapsevanem, anna oma lapsele võimalus päästa elu!“

Lapse elustamise praktiline õppus Tallinna Lastehaiglas ja Kesklinna Lastepolikliinikus
Intensiivraviarst Piret Hermanson: „Lapsevanem, anna oma lapsele võimalus päästa elu!“
17. oktoobril on lapse elustamise praktiline õppus Kesklinna Lastepolikliinikus kell 9–12 (Ravi 27) ning Tallinna Lastehaigla fuajees kell 13–17 (Tervise 28). Õppus on tasuta.
Lastehaigla intensiivraviarst Piret Hermanson ütleb, et osalema on oodatud kõik huvilised, kuid eriti piirkonna koolide õpilased ning polikliinikut ja haiglat külastavad lapsevanemad ja lapsed ise. Dr Hermanson paneb lapsevanematele südamele, et ka lastele tuleb anda võimalus õppida päästma elu.

Koolitust viivad läbi Eesti Punase Risti esindja Ellen Sternhof, Tallinna Lastehaigla anestesioloogia-intensiivraviosakonna ja teiste osakondade arstid, residendid ja õed.
Õppus toimub rahvusvahelise elustamise päeva (16. oktoober) puhul ning selle juhtmõte on: „Lapsed päästavad elu!“

KONTAKT:
Piret Hermanson, 507 8122

SONY DSC

Lastehaigla lapse elustamise juhend (.pdf)

Infoleht nr 3

Ilmunud on käesoleva õppeaasta infoleht nr 3.

Laste ja noorte festival “Avatud mänguväljad”

AVASTA MUUSEUME MÄNGIDES!

Sügisese koolivaheaja aegu, 15. oktoober ‒ 6. november 2016 on kõik pered lastega oodatud festivalile “Avatud mänguväljad”, mis ühendab muuseume üle Eesti. Festivali eesmärk on pakkuda lastega peredele ja noortele koolivaheajaks huvitavat ja harivat vaba aja veetmise võimalust.

Festivali raames pakuvad üle 30 osaleva muuseumi lastele ja noortele spetsiaalset programmi. Erinevad muuseumid moodustavad omamoodi mänguväljad, mis on suunatud teatud vanusegrupile. Muuseumide ja raamatukogude avastamiseks on loodud temaatilised mängujuhised. Festivali vältel toimuvad muuseumides eriüritused.

Festivalist võtavad osa Eesti Loodusmuuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Rannarahva Muuseum, Eesti Meremuuseum, Energia avatuskeskus, Peeter I Majamuuseum, Kiek in de Kök ja Bastionikäigud, Anton Hansen Tammsaare Muuseum, Eduard Vilde Muuseum, Kalamaja lastemuuseum Miiamilla, Kadrioru lastemuuseum Miiamilla, Kalamaja raamatukogu, Tartu tähetorn, Tartu Ülikooli kunstimuuseum, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Mänguasjamuuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum, Järvemuuseum, SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, Rannarootsi muuseum jt.

Festivali korraldab MTÜ Elamusõppe labor.

Festivali toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Tallinna Kodurahuprogramm, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tartu Kultuurkapital ja Haapsalu linnavalitsus. Festivali meediapartner on Lastejaam.

Lisainfo: www.avatudfestival.ee

avatud-m2nguv2ljad_plakat_a3_printimiseks_est-page-001

Programmeerimisnädala tasuta õpitoad

Kutsume lapsi ja noori programmeerimisnädalal tasuta õpitubades osalema!

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub programmeerimisnädalal Code Week (15.-23. oktoober 2016) osalema ProgeTiigri õpitubades, kus tutvustatakse, kuidas tehnoloogiat enda kasuks tööle panna. Kokku toimub üle Eesti 97 tehnoloogia õpituba, mis on lastele ja noortele vanuses 5-20 eluaastat tasuta. Õpitubades luuakse animatsioone, mänge ja mobiilseid äppe, ehitatakse ja programmeeritakse roboteid, tutvutakse 3D-maailmaga, disainitakse nutikat kodu jpm.

Osalema ootame ka neid lapsi ja noori, kes ei ole varem tehnoloogia loomisega ise kokku puutunud. Aitame teha esimesi samme selles valdkonnas ning näitame, et tehnoloogia kasutamise kaudu saab arendada oma loovust, probleemi lahendamise oskust ja koostööoskust!

Registreeru SIIT