Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

www.terviseinfo.ee

Liikumisaasta 2014 – terve Eesti eest!

Kui liigud, siis elad.
Kui elad, siis tunned ja mõtled.
Kui mõtled, siis leia aega ka liikumiseks, selleks, et tunda ja elada!

Terve Eesti eest

2014. aasta on Eestis kuulutatud liikumisaastaks.

Liikumisaasta eesmärk on suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu, mille tulemusel paraneb Eesti elanikkonna tervis ja kasvab töövõime. Aasta olulisemaks tegevuseks on viia Eesti inimesteni teadmine, et liikumisharrastusega saab tegeleda pea igal ajal ja kohas ning et regulaarne liikumine peaks olema iga inimese argipäeva lahutamatu osa. Aasta jooksul tutvustatakse erinevaid võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks ning kutsutakse inimesi üles osa saama kõigest sellest positiivsest, mida liikumine pakub.

Liikumisaasta 2014 ametlik avamine toimub 14. jaanuaril Pirita Terviserajal.

Liikumisaasta 2014 missioon: muuta liikumine inimese igapäeva lahutamatuks osaks!

Visioon: liikudes on Eesti elanikkond aktiivsem, tervem ja jätkusuutlikum!

Eesmärgid:

 • suurendada elanikkonnas liikumisharrastusega tegelejate osakaalu
 • panna inimesed märkama sporti ja liikumisharrastust
 • tõsta inimeste liikumise ja sportimise alast teadlikkust

Infot liikumisharrastuse ja liikumisaasta programmi kohta leiab liikumisaasta kodulehelt www.liigume.ee.

XXVIII kunstinädal – Holland

State Coat of Arms of the NetherlandsTallinna XXI Kooli

XXVIII kunstinädal

HOLLAND

6.-10. jaanuar 2014

Vaata kava: Kunstinädal Holland 2014.

Tervist Edendavad Koolid – Tallinn

 

TEK_logo_varv

TEK kodulehe aadress: http://tallinn-tek.blogspot.com/
Tallinna TEK Facebookis: https://www.facebook.com/TallinnaTek

Koolide liitumise tingimused

Koolis on moodustatud tervisenõukogu ja valitud/kinnitatud koordinaator.
Tervise edendamine kajastub kooli üldises arengukavas.
Kool esitab direktori poolt allkirjastatud kirjaliku sooviavalduse Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga liitumiseks, millega kinnitab oma valmisolekut tervist edendavate koolide ideoloogia arendamiseks.
Kool koostab järgneva kolme aasta kohta koolitervise edendamise visiooni, mis toetub vähemalt kahe (Kooli tervisenõukogude sisehindamise ja Koolikeskkonna hindamise küsimustiku) küsimustiku põhistele hindamistulemustele.

Liitunud kooli õigused
Tervist edendavate koolide võrgustikuga saavad liituda kõik soovijad, kes on täitnud liitumise tingimused ning on valmis kandma tervist edendavate koolide kohustusi ja vastu võtma vastavad õigused.
Saada regulaarselt informatsiooni juhtasutuse pädevuses olevate valdkondade ja tervist edendavate koolide võrgustiku tegevuste kohta.
Osaleda kõikidel võrgustiku koolitustel ja üritustel.

Liitunud kooli kohustused
Olla eeskujuks ja jagada kogemusi tervisedenduse alases tegevuses.
Teha koostööd tervisedenduse valdkonnas teiste koolide ja paikkonnaga.
Viia järjekindlalt ellu kooli poolt koostatud tervisedenduse strateegiline plaan vastavalt uuenenud kooli arengukavale.
Hinnata perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi.

Terviseedendus 21. Koolis

Tervise ja ohutuse ning teabekeskkonna teemade käsitlemise eesmärk on toetada õpilase kujunemist ja arengut vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline teadlikult järgima tervislikke eluviise, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava keskkonna kujundamisele.

Info Tallinna 21. Kooli terviseedenduse kohta leiad kooli kodulehe rubriigist Terviseedendus koolis.

Tallinna 21. Kooli terviseedenduse blogi külasta aadressil http://terviseedendus21koolis.weebly.com/ .

Kooli juhtkond tänab!

b2nner_13_j6ul_tänu-01

Head jõulukontserdil esinenud õpilased,
õpetajad-juhendajad,
korraldajad, toetajad!

TÄNAME TEID!

Head lapsevanemad!

Teie lapsed on suurepärased!
Aitäh!

Kaunist jõuluaega, toredat vaheaega ja kõigile õnne 2014 aastal!

Kooli juhtkond

Aasta tervishoiutöötaja 2013

Tallinna Linnavalitsus tunnustab

Tallinna aasta tervishoiutöötaja 2013 on Niina Plisko!

DSC_7153

Palju, palju õnne,
kool tänab!

2.-3. koht geograafiaolümpiaadilt

Peter Alex Mahhov 8B klassist saavutas geograafiaolümpiaadil 2.-3. koha.

Palju õnne!
Tänu juhendajale, õpetaja Ülle Suursaar

2B ja 3B jagavad jõuluootust

2B ja 3B klassi õpilastel on valminud palju toredaid jõuluteemalisi luuletusi, mida kooliperega jagada!

Jõuluootus - Helena

Jõuluingel - Marii

Vaata ja loe lisa kooli kodulehe rubriigist Õpilaslooming.
2B õpilaslooming 2013/2014
3B õpilaslooming 2013/2013

1. ja 3. koht males

Tallinna noorte meistrivõistlustel males saavutas Carolina Emilia Sade 2B klassist
8-aastaste neidude arvestuses I koha.

Kärolin Kerem 4B klassist saavutas samal võistlusel, 10-aastaste neidude arvestuses III koha.

 

Palju õnne!
Suur tänu, maleringi juhendaja Vello Kiiver!

Võit rahvusvahelisel konkursil

11. klasside õpilased Maria Olmann 11A, Grettel Killing, Henely Caroline Eessalu, Laura Laumets, Liisabet Valdoja, Joosep Heinsalu ja Olari Verev 11B ning Sigrid Muinasmaa ja Meeri-Ann Ostrov 11C klassist osalesid rahvusvahelise projekti Koolid – tuleviku partnerid konkursil “Theaterprojekt“.

Õpilastel tuli lahti mõtestada teema “Wir und die Anderen” (“Meie ja teised”),  kirjutada etenduse stsenaarium ning see lavastada ja saksa keeles esitada. Lavastusest oli vaja 10-minutiline lõik filmida ning saata see 1. detsembriks teatripedagoogidest-lavastajatest koosnevale žüriile hindamiseks.

Žürii valis välja 3 parimat gruppi – Tallinna 21. Kool, Stadnicka Wola (Poola) ja  Dolny Kubin (Slovakkia), kes kutsutakse 5.-8. juunil toimuvale teatrifestivalile Berliini. Berliinis näitavad samal teemal oma näitlemisoskusi ka konkursi läbinud PASCH-koolide õpilased Hispaaniast ja Prantsusmaalt.

Õpilasi juhendas PASCH-koordinaator Maarika Paun.
Suur tänu abi eest Goethe-Instituudi praktikandile Pauline Stoltele!

Edasine töö jätkub koos professionaalse teatripedagoogiga töötubades 12.-15. detsembril. Töötubasid viib läbi Berliini  Goethe – Instituudi saksa keele õpetaja ja teatripedagoog Birgit Oelschläger.

Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest osaleb PASCH-projektis kokku 20 kooli.

I ja II koht robootikavõistluselt

7. detsembril toimus Kristiine Gümnaasiumis robootikavõistluse FIRST LEGO League Põhja-Eesti poolfinaal.

Kokku oli tulnud ca 230 noort robootikut Eestist ja Soomest, et selgitati parimad, kes pääsevad võistlema
kevadel toimuvasse finaali.

Finaali edasi pääsenud Audentese huvikeskuse robootikaring Prometheus saavutas projekti finaalis 1. koha.
Prometheuse meeskonnas võistlevad ka meie õpilased Art Mehilane 6A, Marius Paavel 6B, Mark Mehilane
ja Ekke Julius Hellat 4C klassist.

Reaalkooli Robootikastuudio Robootika.COM saavutas robotimängu finaalis 2. koha.
Robootika.COM koosseisus võistlesid 21. Kooli õpilased Ramses Sepp ja Peter Alex Mahhov 8B klassist.

Robootika.com 7.12.2013
Pildil: (vasakult) Timo Loomets Tallinna Reaalkoolist, Jaan Roop Nõmme Põhikoolist, Peter Alex
Mahhov Tallinna 21. Koolist,
Ramses Sepp Tallinna 21. Koolist, juhendaja Leivo Sepp Microsoftist
ja Rando Tõnso Tallinna Reaalkoolist.
Pildi autor: Leivo Sepp

 

Palju õnne!
Suur tänu, juhendajad Allan Haak ja Leivo Sepp!
Edukat ettevalmistust finaalvõistluseks!

Pilte toimunud võistlusest vaata aadressilt http://www.robootika.ee/images/Materjalid/FLL2013_Tallinn/igm.html.

 

Tehnoloogiapäev 2013 Tallinna Reaalkoolis

Alanud on registreerimine 3. jaanuaril 2014 Tallinna Reaalkoolis toimuvale tehnoloogiapäevale.

Selle korra teemaks on PUDELAUTO. Päeva jooksul disainime ja valmistame suruõhu mootori jõul töötava masina.
Päeva lõpus vaatame, kelle masin on kõige parema disainiga ja kõige kiirem. Korraldame ka suure ROMURALLI.

Parimatele auhinnad!
Üritus on tasuta!

Registreerimine kuni 23. detsembrini tehnoloogiapäeva veebilehel http://tehnoloogia.real.edu.ee/.

Pudelauto 2013

 

Infoleht nr 5

Ilmunud on käesoleva õppeaasta viies infoleht!

Toiduraha jaanuaris

 • 1.-9. klassi õpilased – tasuta
 • 10.-12. klassi õpilastel ja õpetajatel – 23 eurot (20 päeva, päevaraha 1,15 €)
 • NB! Toitlustamine algab 6. jaanuarist 2014!

Tasumine ainult pangaülekandega otse toitlustavale ettevõttele:

 • Saaja: AS Tuleleek
 • a/a: 221024028355 (Swedbank)
 • Viitenumber: 12100011
 • Selgitusse märkida: Tallinna 21. Kool, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.

Ülekande tähtaeg on 25. detsember 2013

Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) e-posti aadressile info@21k.ee.

Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume ise kogunenud ettemaksu summa maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.

Pikapäevarühma õpilased tasuvad ülekandega 23 eurot (20 päeva, päevaraha 1,15 €) kui söövad kõik päevad. Vastasel korral tuleb tasuda 1,15 eurot päevas vastavalt söömise päevade arvule. Palume selgitusse kindlasti märkida ka kuupäevad, millal laps sööb. NB! Toitlustamine algab 6. jaanuarist 2014!

NB! Ülekande tähtaeg on samuti 25. detsember 2013.

Palume tähtajast kindlasti kinni pidada!

I ja II kohad vokaalansamblite konkursil “Volüüm 14”

7. detsembril Tallinna Reaalkoolis toimunud vokaalansamblite konkursil Volüüm 14
saavutas 4.-5. klasside arvestuses I koha 4A klassi ansambel “Kõik koos”.

4A klassi ansambli “Kõik koos” koosseis, juhendaja Lydia Rahula
Lotta Lizbeth Hirv
Karoliina Josefiine Killandi
Karl-Matthias Madis
Marcus Mäeväli
Joosep Ralf Nõgene
Kaspar Potisepp
Richard Raun
Lisanne Rull
Susanne Rull
Mia Matilda Tammekun
Karl Jakob Vibur

6.-7. klasside arvestuses saavutas 6A klassi ansambel “Segamini” I koha ning 7A klassi ansambel “Giusto” II koha.

6A klassi ansambli “Segamini” koosseis, juhendaja Lydia Rahula
Karl Gregor Kool
Terke Kram
Luisa Susanna Kütson
Christiana Lainde
Moon Lokk
Marten Gustav Lähker
Brenda Pärtel
Oskar Peep
Martin Poks
Uku Pärtel Rand
Laura Johanna Uusen

7A klassi ansambli “Giusto” koosseis, juhendaja Ene Uibo
Kaisa Ader
Kirke-Britt Benjamin
Eglyd Marion Hirv
Triinu-Liis Kindel
Cecilia-Martina Mägi
Triin Mänd
Ann Liisbel Petter
Katriin Schasmin
Lisbeth Sirvi

Laura Lorette Takel
Brita-Liis Tui


Palju õnne!

Suur tänu, juhendajad!

4A Volüümi võitja 2013

Volüüm 2013

7A Volüüm 2013

II ja III koht Õpilasleiutajate riiklikul konkursil 2013

Õpilasleiutajate riiklikul konkursil 2013 saavutas Emma Johanna Rumm 3D klassist nooremas
vanuserühmas 1.-4. klassi arvestuses “ II koha.

Emma_leiutajate_konkurssil
Pildil: Emma Johanna Rumm 3D klassist koos president Toomas-Hendrik Ilvesega.
Pildi autor: fotograaf Aavo Kain

Adrian Sikk 4C
Pildil: Adrian Sikk 4C koos president Toomas-Hendrik Ilvesega. Pildi autor: Liis Treimann


Palju õnne!

Suur tänu, juhendaja Mart Soobik ja Andrus Rumm!

Konkursil osales kokku üle 600 ideekavandit, nooremas vanuserühmas oli kavandeid 270.
Tegemist on kindlasti ühe kõige põnevama, loomingulisema ja tehniliselt väljakutsuvaima õpilastele suunatud konkursiga ning loodetavasti innustab meie õpilaste edu järgmisel aastal ka paljusid teisi 21. Kooli õpilasi osalema ja leiutama.

Pildigalerii: Õpilasleiutajate riikliku konkursi lõpetamine Teletornis (6. detsember 2013).

I koht inglise keele viktoriinil

Kooli parimad inglise keele tundjad Peeter Johan Taukar 7C ja Johanna Muriel Sermat 7B
võistlesid 5. detsembril Tallinna koolide 7. klasside inglise keele viktoriinil ja saavutasid I koha.

Palju õnne!
Suur tänu, õpetajad Erika Klement ja Margit Peterson!

III koht judos

Laupäeval 7. detsembril selgitati Tallinna Lauluväljakul Eesti parimad noorte ja täiskasvanute judoklubid.

Tristen Vardja 10C klassist saavutas Aitado meeskonnas Eesti judoklubide meistrivõistlustel III koha.

Palju õnne!
Suur tänu juhendamise ja toetuse eest treenerid ja lapsevanemad!

Sündmust pildis vaata Eesti Judoliidu Facebookilehelt.

 

 

Mõttepooltund 9. klasside lastevanematele

Mõttepooltund 9. klasside lastevanematele toimub kolmapäeval,
11. detsembril kell 17.15
kooli auditooriumis (4. korrus).

Teema: Teelahkmel – kuidas edasi?

Alateemad:
Põhikooli lõpetamine
Ühiskatsed
Vaade gümnaasiumi

Lektor: Kooli juhtkond

Jätkuvad koosolekud klassides.

NB! Kooli juures puudub parkimisvõimalus!

Ootame rohket osavõttu!

WebBaltic jõulukaartide saatmise projekt

15.11-02.12 2013 osalesid WebBaltic jõulukaartide meisterdamise ja partnerkoolidele saatmise tegevustes
150 õpilast 2B, 4C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B ja 10C klassist. 123 kaunist isetehtud kaardist 42 kirjutati vene, 28 prantsuse,
25 saksa ja 28 hispaania keeles. Taani saadeti posti teel 10, Lätimaale 21, Saksamaale 20, Poola 45 ja Rootsi 26
laste endi poolt meisterdatud ja tõlgitud kaarti ühes pühadetervitusega, vastavalt sealsetes koolides õpetatavatele
võõrkeeltele. Enamik meie noorematest õpilastest said võõrkeelse teksti kirjutamisega iseseisvalt hakkama.
Osa kaarte valmisid aga nooremate meisterdamise ja vanemate õpilaste võõrkeelsete tekstide kirjutamise koostöös.

Suur, suur tänu koostöö ja kaastöö eest õpetajad – Kaja Männik, Anne-Ly Lään, Klaara Sulg, Reet Alaver, Merilyn
Meristo, Kersti Jansen, Eve Teder, Karis Niisuke, Kristiina Tiits, Siim Luha ja Kadri Mägi!


Rahulikke saabuvaid jõule!

02122013736

 

 

 

I-III kohad kirjutamiskonkursil “Tallinna tornid”

30. novembril kuulutati Rävala Keskuses välja Rävala Klubi korraldatud
5. kirjutamiskonkursi “Tallinna tornid” võitjad ja jagati auhindu.

II ja III kategoorias noppisid kõik esikolmikukohad meie kooli õpilased.

II kategooria 5.-7. klassid
1. koht – Johanna Muriel Sermat 7B, õpetaja Seoriin Jõgise
2. koht – Luukas Luht 5B, õpetaja Merle Kaldjärv
3. koht – Luisa-Susanna Kütson 6A, õpetaja Külliki Kaju

Žürii tunnustuse pälvisid oma töödega samas kategoorias ka Henry Siimon 7A, Eglyd Marion Hirv 7A ja
David Uslar 7C, õpetaja Merle Kaldjärv.

III kategooria 8.-9. klassid
1. koht – Johanna Randmann 9A, õpetaja Külliki Kaju
2. koht – Carmen-Ly Truu 8A, õpetaja Merle Kaldjärv
3. koht – Del Remi Liik 8A, õpetaja Merle Kaldjärv

Kirjakirjutamise logo


Õnnitleme!
Suur tänu, eesti keele ja kirjanduse õpetajad!

Loe lisa ja vaata pilte toimunud võistlusest Rävala Klubi Facebooki lehelt.

Tulevikutalent 2013 võitja – Annette Miller

Üle-eestilisel õpilasleiutajate konkursil Tulevikutalent 2013 võitis Annette Miller 12A klassist
oma teadustööga “Eripärmide fluorestsentsomaduste uurimine SFS-meetodiga erinevate vedelike keskkondades”
kategoorias TEADUS I koha.

Korraldajate sõnul osutus selles kategoorias võitjaks töö, mis tõi kasu kogu maailmale või siis vähemalt ühele
Eesti ettevõttele. Seda tehti koostöös päris teadlastega Tallinna Tehnikaülikoolis ja osakesena päris teadusrühmas.

Annette Miller


Palju õnne, Annette!

Vaata kindlasti ka 30. novembril TV3 eetris olnud Tulevikutalent 2013 auhinnagalat TV3 Play vahendusel.

Üle-eestiline õpilaskonkurss Tulevikutalent, mida korraldab Maxima, toimus tänavu juba kolmandat korda.
Tulevikutalendi konkursi eesmärk on tunnustada ja toetada edasipüüdlikke ning andekaid 5.-12. klasside õpilasi, leida nende seast viies kategoorias (ühiskondlik tegevus; teadus; humanitaarteadus; kunst, muusika, kultuur; sport ja tervis) parimad ning neid ambitsioonikama tuleviku nimel stipendiumiga motiveerida. Tulevikutalent 2013 stipendiumifondi suurus on 12 000 eurot.

GymnaFest 2013 üldvõitjad!

 

Laupäeval, 30. novembril Tallinnas toimunud võimlemisfestivali GymnaFest 2013 lõppkontserdil selgitati Eesti parimad võimlemisrühmad. GymnaFest 2013 üldvõitjaks krooniti VK Piruett eliitrühm kavaga „Maa pisarad“. Kavas tegid kaasa meie kooli õpilased Jessica Kurm 9A ja Olivia-Liina Oja 9C.

Gymnafest_2013

Finaalvooru pääses eelvoorude tulemuste põhjal 27 rühma, kelle hulgast selgitati võitjad erinevate vanus- ja koondrühmade arvestuses ning GymnaFest üldvõitja.

Juulikuus võitsid tüdrukud sama kavaga Lõuna-Aafrika Vabariigis Cape Townis kuldmedali. Osaleti FIGi korraldatud teisel Gym for Life Challenge nimetusega ülemaailmsel  konkurss-võistlusel  võimlemisklubidele.

Palju, palju õnne!
Suur tänu juhendamise ja toetuse eest, treenerid ja lapsevanemad!

Tallinna Poistekoor – 25!

Laupäeval, 30. novembril tähistas Tallinna Poistekoor 25. aastapäeva
suurepärase kontserdiga Estonia kontserdisaalis.

Meie kooli poisid ja noormehed 3.-12. klassini moodustavad üle 90%
koori liikmeskonnast ehk baaskoori Tallinna Poistekoori lauljatest.

Poistekoor 25

Olete fantastilised!

Õnne, loomingulisust ja energiat teile, head dirigendid Lydia
ja Tomi Rahula!

Aastapäeva tähistamise õnnestumisele aitasid kaasa meie õpetajad
Kaja Kadarik, kes kujundas uhiuue CD ja Seoriin Jõgise, kes oli
kogumiku “Dirigent, kel poisid sõrmeotstes” keeletoimetaja.

Suur tänu!

I koht kirjandi- ja esseevõistlusel „Minu elu kutse“

Cassandra Herne 10C klassist võitis SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse ja Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud noorte kirjandi- ja esseevõistlusel „Minu elu kutseI koha.

Žürii hinnangul oli Cassandra töö täis julgust, kirge, omapära ning oli kantud tahtejõust ja armastusest muusika vastu.

Võidutööd võib lugeda infoportaalist Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/minuelukutse.

 

Palju õnne!
Aitäh, õpetaja Külliki Kaju!

 

II koht: Liisbet Säde Kala, Tallinna Kristiine Gümnaasium
III koht: Theodor Künnapuu, Nõmme Erakool

Auhinnad kolmele parimale andis 29. novembril noorte infomessil Teeviit üle SA Innove juhatuse liige Robert Lippin.

Võistlus toimus juba üheteistkümnendat korda, varem on kirjutajate mõõduvõtmine kandnud nime kirjandivõistlus „Tulevik ja karjäär“. Võistlust korraldavad SA Innove ning Eesti Noorsootöö Keskus. Võistlus toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmist Karjääriteenuste süsteemi arendamine.

 

II koht korvpallis

27.-29. novembril Õismäe Gümnaasiumis peetud Tallinna põhikoolide korvpalli meistrivõistluste finaalturniiril saavutas meie kooli korvpallimeeskond II koha.

PN korvpall 2013

Kooli esindusmeeskonnas mängisid:

Ran Andre Pehka 6B
Karl Kukk 7B
Marten Maide 7B
Bert Palts 7B
Kristjan Joosep Jalakas 8A
Ron Arnar Pehka 8B
Chris Oliver Rahumägi 8B
Hendrik Malm 9A
Egert Ott Metsandi 9A
Mark Vaino 9A
Kristjan Narusk 9C

 

Palju õnne!
Suur tänu juhendamise ja toetuse eest treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad ja lapsevanemad!

 

 

 

Tallinna Ülikooli Avatud nädal 9.-13. detsembril

Tallinna Ülikool kutsub  gümnaasiumiõpilasi osa saama Avatud nädala sündmustest – see on suurepärane võimalus teha tutvust ülikooli ja tudengieluga ning viia ennast kurssi õppimisvõimalustega.

Avatud nädal saab alguse 9. detsembril kell 17.00 Tallinna Ülikoolis toimuva meeleoluka sündmusega. Talk-show külalistena astuvad publiku ette Raadio 2 peatoimetaja Heidy Purga ning spordibioloog Kristjan Port. Lisaks annab kaasahaarava kontserdi Liis Lemsalu.

Tudengivarjutamise raames on gümnasistidel võimalus osaleda päeva vältel meelepärase eriala õppetöös. Saab käia loengutes, külastada raamatukogu ja teha kõike, mis sel päeval tudengielu juurde kuulub. Tudengivarjutamine toimub 9.-13. detsembril.

Rohkem infot ja registreerimine Tallinna Ülikooli kodulehel http://www.tlu.ee/avatudnadal.

Jälgi ka avatud nädala lehte Facebookis!

Kaks esikohta kombineeritud teatevõistluselt

28. novembril Kalevi staadionil toimunud Kesklinna koolide kombineeritud teatevõistlused 3.-4. klassidele võitsid meie kooli 3. ja 4. klasside võistkonnad.

Võidukas 3. klasside võistkonnas jooksid:
Elisabeth Pae 3A
Elisabeth Pihela 3C
Anna Maria Millend 3C
Marie Riiberg 3A
Karolin Kurvits 3D
Lii Heleen Märks 3B
Kaur Lokk 3B
Kristo Pae 3D
Jordan Nassar 3C
Robert Riiberg 3A
Jakob Tobias Soosaar 3A
Mikk Johannes Siitam 3C

Võidukas 4. klasside võistkonnas jooksid:
Regina Luik 4A
Lotte Teemets 4A
Markus Järavere 4B
Anna Kottel 4B
Mette Mähar 4B
Alexandra Pakkonen 4B
Märten Tropp 4B
Ramon Vilde 4B
Mark Tomi Wilhelm Vompa 4B
Karl Gustav Kokka 4C
Lisette Meier 4C
Henrii-Daniel Ustaal 4C


Palju õnne!

Suur tänu kehalise kasvatuse õpetajad!

 

Kodanikupäeva Foorumist 26. novembril

26. novembril osales 12A klass Riigikogu konverentsikeskuses Kodanikupäeva Foorumil „Eesti riigikaitse – kas jätkata ajateenistusega?“.
Esinesid Riigikogu fraktsioonide liikmed Mati Raidma (Reformierakond), Lauri Laasi (Keskerakond), Neeme Suur (Sotsiaaldemokraatlik erakond) ja Annely Akkermann (Isamaa ja Respublica Liit).

Foorumit korraldas noorteühing Avatud Vabariik, mille tegevuse põhilisteks suundadeks on kodanikuharidus, noorte kaasamine ühiskondlikku ellu, vabatahtliku teenistuse toetamine, multikultuursuse toetamine ja lõimumine.

Pikema arutluse alla jäid kaks teemat: kas Eesti Vabariigil on mõtet jätkata kohustusliku ajateenistusega või vahetada standardne armee palgaarmee vastu ja kuidas parandada ajateenistust ning sellega seonduvaid kohustusi.

Toimus avatud debatt ja arutelu. Üritus oli fantastiline võimalus rääkida poliitikutega ja kuulata oma eakaaslasi.

I koht videokonkursilt “Koolisöökla aastal 2050”

Üleriigilise loovtööde videokonkursi “Koolisöökla aastal 2050” võitja on Tallinna 21. Kooli 10C klass.

Parima video “Söögivahetund 2013” koostajad on Vivian Melder, Silver Huberg, Henri Erik Tammai, Laura Elise Arvisto, Maia-Triin Melsas.

Palju, palju õnne!

Auhinnaks on Philipsi LCD teler ja aukiri.

Juhendaja, õpetaja Juta Hirv.

Huvitavaid mõtteid, ideid ja loomingulisust ka 2014. aastal!

[jwplayer mediaid=”9360″]

“Muusikanäljas” on Tervise Arengu Instituudi iga-aastase konkursi “Söögivahetund” 2013. a võiduvideo teemal “Koolisöökla aastal 2050”

NB! 29. novembri XXI Live lükkub edasi!

NB! XXI Live lükkub seoses külalise tööülesannetega edasi!

Olete oodatud järjekordsele üritusele sarjast XXI Live

29. novembril kell 15.00 auditooriumis.

XXI Live on suurepärane võimalus kohtuda omas valdkonnas palju saavutanud inimesega, kelle kogemustest ning vaadetest on meil kõigil huvitav õppida. Üritus toimub avaliku vestluse vormis, mille käigus käime läbi külalise elutee kuni tänaseni. Proovime leida vastuseid küsimustele: Mis on edu? Kuidas seda mõõta? Millised on olulised väärtused elus? Kuidas leida oma tee? jne. Lisaks vestlusele on publikul võimalik esitada ka küsimusi.

Vestluse viib läbi 21. Kooli vilistlane ning aastatel 1990 – 1991 Õpilasomavalitsuse president Mart Relve.

Urmo Soonvald

29. novembril on XXI Live külaliseks Urmo Soonvald – Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja.

 

“Deportation” võitis SinuFilm vaheauhinna!

Comeniuse koolide koostööprojekti Travelling across Europe through history raames ning SinuFilmi toetusel valmisid 10. klasside õpilastel ajaloo alased lühifilmid, mis jäädvustasid meie rahva ajaloomälestust.

Kõik kolm filmi –  “Deportation”, “Eesti vabanemine” ja “The Blind Eye” esitati SinuFilm konkursile, kus vaheauhinnana andis žürii välja Brüsseli reisi. Vaheauhinna võidutiimi neli filmiloojat ja üks õpetaja on kutsutud 5.-6. detsembril 2013 tutvuma Euroopa Parlamendi ja saadik
Tunne Kelami tegemistega Brüsselis.

[jwplayer mediaid=”9386″]

Žürii valikul premeeriti Brüsseli reisiga meie filmi “Deportation”. Brüsselisse sõidavad Marten Vaino, Karl-Erik Talvistu ja Cassandra Krass 10C klassist ja külalisnäitleja peaosatäitja rollis – Paul Raadpalu Gustav Adolfi Gümnaasiumist. Õpilastega sõidab kaasa inglise keele õpetaja Ülle-Ly Vohnja. Filmi tegid lisaks Vivian Melder ja Kristel Jakobson 10C klassist ning Ralf Raava 10A klassist. Projekti koolipoolsed koordinaatorid on õpetajad Ingrid Paggi ja Merle Teever.

Kõik kolm filmi jätkavad osalemist peaauhinna konkursil, kus enim hääli saanud film jagab peaauhinda SinuFilmi stipendiumit 3000€ koos kahe žürii poolt valitud filmiga!

Vaata filme ja hääleta oma lemmikfilmi poolt seda like’ides !

Kõiki konkursi filme on võimalik vaadata http://www.youtube.com/SinuFilm
ja hinnata https://www.facebook.com/SinuFilm/.

Hääletamine kestab 25. novembrist 1. detsembrini 2013!

 

III koht Just Filmi videokonkursilt

Noorte- ja lastefilmide festivali Just Filmi videokonkursil “Ükskord meie külas…” raames avanes kõikidel noortel suurepärane võimalus ise filmi teha. Konkursi eesmärgiks oli suunata koolinoori mõtlema elust maal ja sellega seotud tegevustest.

9B klassi õpilaste filmiprojekt “Popipäev” saavutas konkursil rahvahääletusel III koha.

[jwplayer mediaid=”9383″]

Filmi autoriteks on Barbara Ainola, Teresa Juksaar, Anna-Britt Pähkel, Eleanor Aasma ja Margaret Loik.
Noored filmihuvilised taaslavastasid loovtööna ühe Iru hooldekodu vanamemme Lydia tõestisündinud loo ta mälestuste põhjal.
Õpilasi juhendas haridustehnoloog Karis Niisuke.

Palju õnne!
Suur tänu Just Film meeskonnale, kes oli abiks meie koolitamisel!

 

Teisi konkursile esitatud videosid vaata http://eestielu.delfi.ee/eesti/kultuur/videod-noored-filmisid-maaelu.d?id=66827319.

Sidepataljoni 95. aastapäev pildis ja videos

20. ja 21. novembril tähistas kooli ajalooline partner Staabi- ja Sidepataljon koos meiega oma 95. aastapäeva.

20. november

Riigikaitse valikkursuse õpilased marssisid koos ajateenijatega läbi linna koolimajani, juhendajad-õpetajad on Mikko Kiisa ja Kristo Pals.

Kell 10.00 rivistusid koolimaja ees Õpilasesindus, Noorteparlament, ansambel 2Loud, inspitsiendigrupp, trummirivi ja Liputoimkond.

Kell 10.15-10.40 toimus tseremoonia, kus osalesid pataljoni ajateenijad, Kaitseväe orkester, 21. Kooli riigikaitseõpilased, õpilasesindused ja kooli juhtkond.

21. november

21. novembril kell 19.00 toimus Staabi- ja Sidepataljoni 95. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus Salme Kultuurimajas.

Esinesid: 5A, 7A, 8A ansamblid, algklasside tantsurühm, Mariann Smolski, Karl-Erik Saarm, Kadi Linda Kiisa, Kristina Mägi, Liisa-Maria Martsepp, Henri Erik Tammai, Nora Lorelei Kivisaar, meestantsijad.

Juhendajad-õpetajad: õp Ene Uibo, õp Liivi Urbel, õp Tõnu Pomerants.

 

Sündmust pildis vaata Riigikaitse Rügemendi veebilehelt, kust leiad ka videosalvestused 21. Kooli ja Sidepataljoni marsist.

I koht judos

23. novembril Tallinnas Kristiine judokeskuses toimunud A.Lutsari nimelise judoturniiri III etapil saavutas
Daniel Markus Vardja 7B  klassist I koha.

Daniel Markus Vardja 23.11.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildil: vasakult esimene – Daniel Markus Vardja.

Daniel Markus esindab judoklubi Aitado.

 

Palju õnne!
Suur tänu juhendamise ja toetuse eest treenerid ja lapsevanemad!

2. koht karates

16. novembril Tartus Turu spordihoones toimunud Eesti Karate Liiga II etapi Falco Cup 2013 raames toimunud Balscnacki karika võistlusel 8 ja 9 aastastele lastele, savutas Ivar Niine 2C klassist II koha.

Ivar esindab Spordiklubi Daigo.

Palju õnne!
Suur tänu juhendamise ja toetuse eest treenerid ja lapsevanemad!

3B aktiivõppepäev

Aktiivõppepäeval 21. novembril käisid 3B klassi õpilased väga huvitaval õppekäigul Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuses ja TTÜ Loodusmajas.

Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuses tutvusid õpilased arenduskeskuse tööga, kohtusid teadlase ja molekulaarbioloog Mart Saarmaga ning said teada palju põnevat bakterite elust. Lapsed said ise katseid teha ning õppisid pipeteerimist ja palju muudki huvitavat. Võtsime puhtalt ja mustalt käelt katseklaasidesse proove, et neid pärast koolis loodusõpetuse tunnis mikroskoobi all uurida.  Eesti keele tunnis kirjutasid õpilased nähtust-kuuldust jutukesi ning kunstiõpetuses joonistasime baktereid ja saatsime need tänutäheks TTÜ Loodusmajja näitusele.

P1100923

Pilte aktiivõppepäeva õppekäigust vaata kooli kodulehe pildigaleriist.


Suur tänu 3B klassi Kristjani emale Riin Ehinile, kes külla kutsus!
Lapsed said väga suure elamuse ja olid õppekäigust suures vaimutuses.

Renna Marjundi
3B klassi klassijuhataja

 

Infoleht nr 4

Ilmunud on käesoleva õppeaasta neljas infoleht!

Hääleta meie film SinuFilm võitjaks!

Meie kooli õpilased osalesid SinuFilm õpitubades, mille tulemusena valmisid omanäolised lühifilmid, mis jäädvustasid meie rahva ajaloomälestusi.

Filme on võimalik vaadata http://www.youtube.com/SinuFilm ja hinnata https://www.facebook.com/SinuFilm/

Meie õpilaste filmid on Deportation, Eesti vabanemine, The Blind Eye

Vaatamise ja hindamise aktiivsusest sõltuvad võiduvõimalused!

Mõttepooltund 10. klasside lastevanematele

Mõttepooltund 10. klasside lastevanematele toimub
teisipäeval, 3. detsembril kell 17.15 kooli auditooriumis (IV korrusel).

Teema: Noorukiea väljakutsed ja nendega toimetulek
Lektor: Kristiina Uriko, Tallinna Ülikool

Jätkuvad koosolekud klassides.

NB! Kooli juures puudub parkimisvõimalus!

Ootame rohket osavõttu!

 

 

Kooli parimad etlejad

20. novembril toimus koolis XVII üleriigilise noorte etlejate võistluse “Koidulauliku valgel” eelvoor.

Eripreemia eakohase teksti ja meeldiva esituse eest said

 • Calista Krass 5A
 • Vivian Melder 10C

9. detsembril Eesti Lastekirjanduse Keskusesse Tallinna eelvooru “Koidulauliku valgel” lähevad kooli esindama

 • Eeva-Liisa Trei 9A
 • Mikk Tanel Oja 10C
 • Karl Kirt 10C

Žürii koosseisus Rednar Annus, Maarika Paun, Juta Hirv, Kristel Jakobson ja Külliki Kaju tänavad kõiki etlejaid, soovivad edu ning toredaid luuleelamusi!

Comenius mitmekooli projekt WebBaltic

4.-9. novembril 2013 said Poolas, Kartuzys Comenius mitmekooli projekti WebBaltic 2013-2015 raames kokku partnerkoolide õpilased ja õpetajad Saksamaalt, Taanist, Rootsist, Poolast, Eestist ja Lätist. Eestist osalesid projekti tegevustes Tallinna 21. Kooli õpilased Helen Laane 8B, Agnes Värik 8B, Jessica Kurm 9A, Rauno Põld 9A, Karl-Erik Talvistu 10C, Marten Vaino 10C klassist, õpetaja Anne-Ly Lään ja projekti koordinaator Kadri Mägi. Meie õpilased said seekordsel kohtumisel võimaluse esitleda oma filme, mänge ja tantsu sotsiaalvõrgustike teemadel.

TV link: http://www.teletronik.tv/index.php/wydarzenia,8780

Töögruppide filmid teemal sotsiaalvõrgustikud:

Elders gone social
https://www.youtube.com/watch?v=PtPDUNnj7rM

Communiception
https://www.youtube.com/watch?v=IzyDFsgrgko

Communication Then vs Now
https://www.youtube.com/watch?v=UvN5pcm3Gas

Life and Communication
https://www.youtube.com/watch?v=elmarkDfk3g

Comenius mitmekooli projekt WebBaltic 2013-2015 ühendab Saksamaa, Taani, Rootsi, Poola ja Eesti partnerkoole (vaikiva partnerina on kaasatud ka Läti) ning on eesmärgistatud parendama Läänemereäärsete riikide kui osa Euroopast omavahelist suhtlust ning koostööd.
Võrgu (Web)kujund ilmestab antud maade rahvaste seotust mitmel erineval moel, võimaldades erinevate vanusegruppide õpilaste (10-16) aastaringseid tegevusi erinevates ainetes ja aitab seeläbi tunnetada osalevate riikide seotust geograafilisi ning kultuurilisi piire ületades.

Kord aastas viiakse läbi töötoad ühes partnerkoolis, 6 õpilase ja 2 õpetaja osalusel igast koolist. Koostöökohtumise alateemad valivad õpilased üldteemast lähtuvalt ning saavad rahvusvahelise rühmatöö käigus arendada nii võõrkeele kui eri- ja suhtlemisoskusi. Erinevate töövõtete kõrval õpitakse kohtumiste raames tundma ka kohaliku maa kultuuripärandit. Töötubade tulemusi (lavastus, film, tants, näitus, mäng jt), mis valmivad koolides eelnevalt läbiviidud küsitluste põhjal, esitletakse kohtudes vastuvõtvas koolis.

Projekti tegevused hõlmavad eri etappidel erinevaid õppeaineid (bioloogia, füüsika, geograafia, informaatika/IKT, keskkonnaharidus, kunst, loodusteadused, majandus, muusika,  sport, sotsiaalteadused/sotsioloogia, võõrkeeled) ja toetavad ainetevahelist lõimingut nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Suhtluskanalite ja tööriistadena on lisaks traditsionaalsele e-postile ja Skypele kasutusel audiokonverentsid, videokonverentsid, virtuaalne mestimisruum  ja foorum ühisteks aruteludeks eTwinningu keskkonnas jm uudsed IKT vahendid ühes tarkvaraliste lahenduste ja vabavaraliste pilveteenustega.

Projekti kajastatakse eTwinning platvormil TwinSpaces http://new-twinspace.etwinning.net/web/p85362/welcome.
Pilte kohtumisest vaata kooli kodulehe pildialbumist.

Kadripäeval tähistame kultuuripärandiaastat

25. novembril – kadripäeval – tähistame kogu kooliperega kultuuripärandiaastat.

Sel päeval riietume rahvusvärvides või rahvariiete ainetel.

Ainetundides räägime Eestist!

 • Kell 10.00 – 7. klassid õpivad võimlas rahvatantse, juhendab Tõnu Pomerants
 • Kell 12.00 – 9. klassidele EESTI MÄNG aulas
 • Kell 15.00 – 10.-12. klassidele EESTI MÄNG aulas

Eesti mängu toetavad: Varrak Pildikompanii ETV Eesti Vabaõhumuuseum eomap

Mõttepooltund 1. klasside lastevanematele

Mõttepooltund 1. klasside lastevanematele toimub
neljapäeval, 28. novembril kell 17.15 auditooriumis (4. korrusel).

Teema: “Toitumisest

Lektor: Tagli Pitsi
Tervise Arengu Instituudi toitumisekspert,
Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi dotsent

Jätkuvad koosolekud klassides.

NB! Kooli juures puudub parkimisvõimalus!

Ootame rohket osavõttu!

1. ja 2. klasside kadrikarneval

22. novembril toimub 1. ja 2. klassidele aulas kadrikarneval:

 • kell 11.00 – 1a ja 1b,
 • kell 12.00 – 2a ja 2b,
 • kell 14.00 – 2c ja 2d,
 • kell 15.00 – 1c ja 1d.