Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

teadus.ee VIII suvekool Käsmus 24. – 26. augustil

Kodanikualgatus teadus.ee korraldab oma kaheksanda suvekooli Käsmu Meremuuseumis 24. – 26. augustil. Üldteema: „Teaduse keel”. Keelt käsitletakse erinevate teaduste ja kunstide vaatepaigast – millist keelt näitab teadus?

Suvekooli idee on teadlaste ja teadushuvilist kohtumine ja ettevõetud teema üle kõnelemine ja arutlemine erinevate teaduste ja kunstide vaatemättalt.

Kõnelevad akadeemik Tarmo Soomere mere keelest, ajaloolane David Vseviov ajaloo keelest, helilooja Urmas Sisask atmosfäärimuusika keelest, vulkanoloog Heidi Soosalu Maa keelest, keeletehnoloog Arvi Tavast eesti keele õpetamisest arvutile, geenitehnoloog Erkki Truve geenide keelest, putukateadlane Urmas Tartes putukapiltide keelest, arvutusmatemaatik Margus Niitsoo salakeelest, füüsik Laur Järv kvantkeelest, teaduse populariseerija Aare Baumer Victor Vasarely pildi- ja helikeelest, füüsik Aigar Vaigu näitab katsete keelt. Külaline Soomest Hannu Salmi on Heureka teaduskeskuse teadus- ja arendusjuht ning oma doktoritöö teinud teaduse esitamise alal laiale publikule; meile kõneleb ta juhuslikest avastustest teaduses. Loeng on inglise keeles ja tõlgitakse eesti keelde.

Reedel, 24. augustil kell 17:00 väljub osalejatele Tallinna rahvusraamatukogu eest buss Käsmu suunas.

Suvekooli maksumus täiskasvanule koos söögiga (5 söögikorda) 66 eurot.
Õpilastele (alates IV klassist) ja üliõpilastele osalustasu koos söögiga 44 eurot.
Lastele (kuni ja k.a III klass) on osalemine tasuta, maksta tuleb vaid söögi eest.

Majutus: mererannal oma telkides, soovi korral ja oma kulu ning kirjadega ka Käsmu tubades.

Registreerimine aadressil toimetus@teadus.ee.

 

 

 

Edukas õppeaasta 2011/2012

Käesoleval aastal sai meie kool suure tunnustuse osaliseks pälvides Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna „Hea õpikeskkonnaga kool 2012“ ja 3000 eurot koolikeskonna parendamiseks.

Konkursiga väärtustavad korraldajad lapsekesksust, eestvedamist, töötajate arendamist ja kaasamist, pidevat õppimist, innovatsiooni, partnerluse arendamist ning sotsiaalset vastutust.


2011/2012 õppeaasta tulemustest

I kooliastmes õppis 277 õpilast, kellest 129 lõpetas kooliaasta kiituskirjaga, s.t kõik ained, k.a hoolsus ja käitumine hinnatud 5 vääriliselt. Kiituskaart (kuni kaks nelja tunnistusel) omistati 81 õpilasele ning hinnetega 4 ja 5 lõpetas klassi 122 õpilast.

II kooliastmes – õpilasi 279
Kiituskirju – 51
Kiituskaarte – 56
Tunnuskirju – 2
Hinnetele 4 ja 5 õppis 157 õpilast

III kooliastmes – õpilasi 297
Kiituskirju – 31
Kiituskaarte – 31
Tunnuskirju – 5
Hinnetele 4 ja 5 õppis 131 õpilast

Gümnaasiumis (10. – 12. kl) – õpilasi 200
Tunnuskirju 6
Hinnetele 4 ja 5 õppis 27 õpilast

12. klassides – 89 õpilast
Hõbemedaliga lõpetajaid – 2
Ainekiituskirju – 52
Hinnetele 4 ja 5 õppis 22 õpilast

1B klassi aktiivõppepäevast ja õppekäigust Leesile

1. juunil toimunud aktiivõppeäeva organiseeris 1B klassile Liilia isa Hannes Tõnisson, kes on meregeograaf. 

Kooli juurest  Piritale liikusime orienteerudes, mängu lõpuks jõudsime  kaardi ja erinevate vihjete abil temani. Orienteerusime nelja võiskonnaga, lastel olid kaardid ja vihjed, et lõpuks Pirita rannas leida üles viimane kontrollpunkt. Meil oli isegi GPS seade kaasas ja lastel oli väga põnev!

 • randa jõudes rääkis meregeograafist Liilia isa rannast ja sellest, mismoodi rand “elab”
 • ehitasime rannale väikese muuli, vaatlesime, mis  muuliga aja jooksul juhtub
 • sõelusime liiva, kaevasime randa auke, et vaadelda erinevaid liivakihte
 • tutvusime geoloogilise radariga ja saime teada, kuidas see töötab

Hannes Tõnisson oli randa toonud erinevaid  radareid, töövahendeid, mis aitasid meil varandust leida.

 • radari abil otsisime üles aarded (kommid ja raamatu), mille Liilia isa oli eelnevalt liiva alla peitnud
 • õppisime kasutama kompassi ja mõõdulinti
 • kuulasime mere hääli, saime teada, kuidas tekivad lained, vaatlesime merel sõitvaid laevu jms

Meil oli väga huvitav päev!  
Pilte aktiivõppepäevast vaata meie kooli kodulehe Pildialbumist.29. mail käisime õppekäigul Majakivi-Pikanõmme matkarajal ja Leesil, kus peale matka võttis meie klassi Sophia vanaisa meid  oma suvekodus vastu.
Toredat reisi aitasid organiseerida Sophia ema Kadri Riisalo ja isa Tõnu Riisalo, kes valmistasid lastele maitsva supi ja huvitava maastikumängu. Don Rico ema Mairit Saluveer küpsetas küpsised ja koogi ning Fredi ema Katre Relve organiseeris auhinnad!

Õppekäik Majakivi matkarajale ja Sophie vanaisa juurde Leesile meeldis kõigile ning oli põnev ja õpetlik.
Pilte õppekäigust vaata meie kooli kodulehe Pildialbumist.


Suur tänu tegusatele ja aktiivsetele lapsevanematele! 🙂
Tänulikud 1B klassi lapsed ja õpetaja Renna Marjundi

 

Gümnaasiumi kooriprojekt XX sajandi muusikaeksam vinüülist MP3-ni

Proov 20. augustil GAGi võimlas kell 10.00 ja 22. augustil samas – tulge kohale!

 1. Yesterday: koori noot
 2. Show Must Go On: koori noot
 3. All You Need Is Love: koori noot

Õpilased tunnustasid õpetajaid

1. juunil tunnustas Õpilasesindus kooli päikeselisimaid ja töökamaid aineõpetajaid ja tõelisi koostööpartnereid. Kooli juhtkonna ja Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt said ära märgitud parimad ja aktiivseimad IKT rakendajad ja e-õppijad.

Oma hinnangu tööka ja päikeselise õpetaja ning tõelise koostööpartneri valikul andsid kõik 1. – 12. klasside õpilased. Ei omanud tähtsust, kas õpetaja õpetab kogu klassi või ühte rühma, kohtub ainetunnis kord nädalas või enam.

PÄIKESELINE ÕPETAJA
• hoolivus ja abivalmidus
• tolerantsus ja rõõmsameelsus
• motiveerimine ja tunnustamie

TÖÖKAS ÕPETAJA
• kaasaegsed õppemeetodid ja vahendid
• õppematerjalide seostamine eluga
• individuaalne juhendamine (olümpiaadid, õpiabi)
• praktilise tegevuse väärtustamine õppetöös
• tööde õigeaegne parandamine ja tagastamine ning analüüs

TÕELINE KOOSTÖÖPARTNER
• õpilaste huvide ja võimetega arvestamine
• vastastikune koostöö

Õpilaste hinnangul õpetajad 2011/2012 1   – 3 kl 4   – 6 kl 7   – 9 kl gümnaasium
Päikeseline õpetaja Ulla Jõgi Kaja Kadarik Kaja Kadarik Tiina Koit
Töökas õpetaja Koidu Sillang Aili Salum Eve Sildnik Eve Sildnik
Tõeline koostööpartner Leelo Miilen Margit Peterson Ester Barkala Marju Tapfer

Lisaks pälvisid kooli juhtkonna ja Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnustuse:
Kaja Kadarik kui parim IKT ja e-õppe programmide kasutaja ja innukaim tiigriõppija 2011/2012. õppeaastal.
Riina Otsus uue õpikeskkonna Moodle aktiivse rakendamise eest ning infojuht
Siim Luha
kooli IKT taristu ja IT toe osutamise eest.

Õpilasesinduse algastusel toimus õpetajate tunnustamine juba 8. aastat ja auhinnad õpetajatele valmivad kunstiringi õpilaste poolt. Õpilasesinduse president 1992/92 Mart Relve lisas omalt poolt auhinnalauale maiustusi. Tublidele e-õppijatele panid teemakohased meened välja e-Õppe Arenduskeskus ja Tiigrihüppe Sihtasutus. Viimane premeeris aktiivseid tiigriõppijaid maitsva tordiga.

Palju õnne!

 

 

 

Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool tänavad

Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool tänavad meie kooli etlejaid ja nende juhendajaid-õpetajaid esinemiste eest esindusüritustel.

18. mail esinesid ansambel “Viiendikud” ja 3A klassi ansambel ning algklasside tantsurühm ja 8B tantsurühm Tallinna Ülikooli rahvusvahelisel konverentsil osalejatele ning pälvisid korraldajate ja osalejate tunnustuse meeleoluka ja kõrgetasemelise esinemis eest.

Aitäh, õpetajad Ene Uibo ja Tõnu Pomerants!

25. mail toimus Lillepaviljonis Tallinna Haridusameti traditsiooniline vastuvõtt olümpiaadide võitjatele ning nende juhendajatele-õpetajatele.

Tallinna Haridusamet tänab väga hea esinemise eest ansamblit “Molekul”, 8. – 9. klasside ansamblit ja solist Lisanna Männilaant.

Suur tänu, õpetaja Lydia Rahula ja kontsertmeister Tomi Rahula!
Tallinna Linnavalitsuse vastuvõtul rahvusvahelise loomekonkursi “Mina ja Tallinn” võitjatele esines 26. mail Estonia talveaias Kadi Linda Kiisa koos kontsertmeister Heidi Kiisaga.

Aitäh kaunite muusikaelamuste eest!

Huvitegevusi suvisel koolivaheajal

Huvitegevused suvisel koolivaheajal oleme koondanud kooli kodulehe rubriiki Lapsevanemale – Huvitegevus koolivaheaegadel.

Toredaid elamusi!

ÕTÜ kutsub suvelaagrisse!

Õpilaste Teaduslik Ühing kutsub Sind ÕTÜ traditsioonilisse Viitnalaagrisse, mis toimub igal aastal augusti keskpaiku Lääne-Virumaal Viitnal.

Selleaastased laagri loengud ja keskustelud koonduvad teadmise ja eetika ümber. Erinevate alade teadlased toovad õpilasteni oma uurimisvaldkonna põnevad probleemid ja üheskoos püütakse vaadata, mis on see, mis jääb teadmise ja eetika vahele ja kas üldse midagi? Teise päeva õhtul toimub laagris dispuut, mille käigus oodatakse kõiki poolt või vastu olema ühele õhkuvisatud probleemile. Sama päeva pealelõunal toimub ka retk Viitna lähiümbruses, kus tutvutakse kohalike vaatamisväärsustega
ja räägitakse juurde põnevaid lugusid.

Viitnalaagri tegevused algavad 12. augustil kell 14.00 ja lõpevad 14. augusti lõunaks.

Laager ise ja kõik laagris pakutav on osalejaile tasuta!

Registreeru laagrisse ja loe lisa kooli kodulehe rubriigist Lapsevanemale – Huvitegevus koolivaheaegadel http://21k.ee/lapsevanemale/huvitegevus-koolivaheaegadel-2012/.

Lemmikloomapäevast

Lemmikloomapäeva raames viis 7A klass 1. – 11. klasside õpilaste hulgas läbi küsitluse, et teada saada, milliseid loomi meie õpilased kodus lemmikloomadena peavad.

Küsitluse käigus selgus, et meie kooli õpilastetst, keda on 1145, on koerad 564, kassid  448 ja papagoid 171 õpilasel. Need on kolm looma, kes esinesid kõige rohkem. Jäneseid on 114, hamstreid 94, kalu 88, hiiri ja rotte 65 ning tšintšiljasid 47.

Jahikoeri on umbes 15% kõigi meie kooli õpilaste koertest.

Enamus koerad oskavad elementaarseid trikke nagu istumine, lamamine, sitsimine ja kohal püsimine.

Saime ka teada, et looma on varjupaigast võtnud 76 noort ning 49 õpilase loom on või on olnud suguluses tema eelmise looma või loomadega.

Uued tehnoloogiad saksa keele õppes

Rahvusvahelise keeleõppeprojekti Koolid – tuleviku partnerid raames osalevad kõik X klasside õpilased, kes õpivad võõrkeelena saksa keelt 31. mail interaktiivses keeleõppemängus “Sildid linnas” (“Tags in     Stadt” / „Tags in the City“(TITC))

15 saksa sõpra peidavad Tallinna vanalinna erinevatesse paikadesse videoteate. GPS-koordinaatide abiga leitakse peidetud paigad ja koodid. Kui koodi mobiiltelefoniga pildistada, ilmub ekraanile video huvitava, vahel keerulise ülesandega saksa keeles, mille kogu rühm koos peab lahendama. Tulemuse kinnituseks teeb rühm seejärel foto ja laeb selle koheselt spetsiaalsesse Facebooki-profiili üles. Lõbusad fotod on vaatamiseks kõigile, parimaid ülesannete lahendajad ootavad aga auhinnad.

Keeleõppemängu korraldavad Nokia toetusel Helsingi Goethe-Instituut ja Tallinna Saksa Kultuuri-Instituut.

Projekti koordinaatorid:
Jan Quilitsch – Helsingi GI
Anne Lind – Tallinna Saksa Kultuuri-Instituut
Maarika Paun – Tallinna 21. Kool

XXX Spordimängude tulemused

30. mail Õpetajate Maja saalis toimunud pidulikul Tallinna koolinoorte XXX spordimängude lõpetamisel tunnustati aktiivsemaid ja tublimaid koole.

Põhikoolide arvestuses kogus 2011/2012 õppeaastal kõige enam punkte Tallinna Saksa Gümnaasium – 98 punkti.
II koha saavutas põhikoolide arvestuses 95 punktiga Tallinna Reaalkool (95 p) ja kolmandaks tuli Gustav Adolfi Gümnaasium 92 punktiga. Meie koolile seekord põhikoolide arvestuses 6. – 8. koht 79 punktiga. Sama punktisumma kogusid ka Rocca al Mare Kool ja Lilleküla Gümnaasium.

Gümnaasiumi astmes oli võidukas Gustav Adolfi Gümnaasium 99 punktiga. Teise koha väärilised punktid – 96 punkti, kogus  Tallinna Saksa Gümnaasium ja kolmanda koha saavutas 95 punktiga Tallinna Reaalkool.
Gümnaasiumide arvestuses saavutas meie kool 85 punktiga igati tubli IV koha.

XXX spordimängudel osales kokku 11 350 õpilast 61 Tallinna üldhariduskoolist. Võistlused toimusid traditsiooniliselt 14 spordialal: teatejooksudes, teateujumises, murdmaajooksus, kergejõustikus, korvpallis, võrkpallis, jalgpallis, suusatamises, kabes, males, lauatennises, sulgpallis, orienteerumises ja sõudmises.


Suur tänu meie tublidele sportlastele ja kehalise kasvatuse õpetajatele!

 

Kohtumine justiitsvolinik Viviane Redinguga

1. juunil osalevad X klassid  Euroopa Komisjoni asepresidendi, justiitsvolinik Viviane Redingu  loengul “Millist Euroopat me soovime aastaks 2020?” ( “What kind of Europe do we want in 2020?” ) Asepresident soovib rääkida õpilastega kui valijatega 2014.  aasta Euroopa Parlamendi valimistel.

Kohtumine toimub  1. juunil kl 9.15 -10.30 Inglise Kolledži aulas, inglise keeles.

Viviane Reding tuleb Eestisse kahepäevasele visiidile  31.05 – 1.06, et pidada kõne Euroopa juristide kongressil ning kohtub presidendi, peaministri, Riigikogu esimehe ja mitme valitsuse liikmega.

Tublid tulemused kergejõustikus

Tallinna 2012.a koolinoorte meistrivõistlustel saavutas tütarlaste vanemas vanuserühmas I koha kaugushüppes,  tulemusega 5.56 ja I koha kõrgushüppes, tulemusega 1.60 Grete-Kai Teeäär 9B klassist. Tütarlaste nooremas vanuserühmas saavutas Kristin Raudberg 10C klassist tulemusega  4.96 kaugushüppes 4. koha.

Tütarlaste vanemas vanuserühmas saavutas II koha 200m jooksus ajaga 27,21 ja III koha 400m jooksus, ajaga 1.02,75 Mariann Smolski 10B klassist.

Poiste nooremas vanuserühmas 110m tõkkejooksus saavutas Eduard Ülevain 8B kassist ajaga 19,63 V koha.

Kuulitõukes saavutasid VI koha tulemusega 11.32 Mihkel Ruubas 11C klassist ja Margarita Tamm 8C klassist, tulemusega 8.84.


Palju õnne!
Suur tänu kehalise kasvatuse õpetajatele!

Võistluse “Kiri Muhvile” parimad

1B klass osales edukalt Tallinna Keskraamatukogu kirjakirjutamise võistlusel “Kiri Muhvile”.

Klassi lood pani kirja Don Rico Saluveer, kes on kutsutud võistluste lõpetamisele ja autasustamisele 1. juunil, mil kuulutatakse välja ka parimad Muhvile kirjutajad.

16. aprillist kuni 16. maini 2012 said Tallinna koolide 1. – 4. klasside õpilased osaleda Tallinna Keskraamatukogu kirjakirjutamise võistlusel „Kiri Muhvile“.

Kirjakirjutamise võistlusega tähistati Eesti lastekirjanik Eno Raua raamatu „Naksitrallid“ 40. sünnipäeva. Võistlusele olid oodatud tuju tõstvad kirjad Muhvile, kes oma ääretu üksilduse leevendamiseks kirjutas raamatus muidu kirju iseendale.

Võistlusele laekus ühtekokku 362 kirja, eesti keeles nooremas vanuserühmas 160 ja vanemas 151, vene keeles nooremas vanuserühmas 31 ja vanemas 20 kirja.

Võistlustööde hindamine toimus kahes keeles ja kahes vanuserühmas: 1. – 2. klasside ja 3. – 4. klasside õpilased.
Töid hindasid Tallinna Keskraamatukogu töötajad. Eestikeelsete kirjade žüriis olid Kaarin Krillo, Maarja Pildre, Mare Kärner, Kertu Sillaste ja Anneli Kengsepp, venekeelsete kirjade žüriis andsid hinnanguid Anna Žurba, Elena Vavilova, Siiri Alvela, Ljudmilla Kapatsõna ja Igor Kotjuh.

Võistluse lõpetamine ja parimate autasustamine toimub reedel, 1. juunil kell 13.00 Tallinna Loomaaaia lastekaitsepäeval Tallinna Keskraamatukogu Looduse lugemissaalis.


Palju õnne IB klass ja suur tänu, õpetaja Renna Marjundi!

Olümpiaadivõitjate autasustamine Lillepaviljonis

2011/2012. õppeaasta olümpiaadidel edukalt osalenud Tallinna õpilaste ja nende juhendajate – õpetajate autasustamine toimub reedel, 25. mail algusega kell 14.00 Lillepaviljonis  (Pirita tee 26).

Autasustamisele on palutud järgmised õpilased ja juhendajad – õpetajad:

Johannes Madis Aasmäe – emakeel
juhendaja-õpetaja Eda Kauksi

Marcus Niin 12A – inglise keel
juhendaja-õpetaja Ruth Kallas

Natalja Laius 11A – vene keel
juhendaja-õpetaja Alla Kirillova

Helen Laane 6B – ajalugu
juhendaja-õpetaja Ester Barkala

Greete – Joanna Froš 9C – ajalugu
juhendaja-õpetaja Tiina Pikamäe

Betti Nigul 12A – majandus
Ksenia Zamatajeva 12A – majandus
juhendaja-õpetaja Epp Vodja

Osale projektis “Filmiakadeemia”

MTÜ Lastekaitse Liidu ja Integratsiooni ja Migratsioonisihtasutuse ühisprojekt Meie Inimesed kutsub 14. – 19. aastaseid noori kaasa lööma projektis “Filmiakadeemia”.

Projekt annab nii eesti keelt kõnelevatele noortele kui ka kolmandate riikide kodanikele võimaluse õppida ühiselt Balti Filmi- ja Meediakooli abil filmikunsti ja ühiselt panna algusest lõpuni kokku filmiklipid. Tegemist on suurepärase võimalusega saada uusi oskusi ja heita pilk põnevasse filmimaailma.

Projekt on suunatud  14. – 19aastastele noortele, kes soovivad olla ühiskondlikult aktiivsed ning on huvitatud Eesti kultuurist ja filmitegemisest. Projekti eestvedajateks on noored MTÜ Lastekaitse Liidu Noortekogust, kelle initsiatiivil projekt algatatud sai.

Projektis osalemine on noortele tasuta ja lisakulutusi projektis osalemisega ei kaasne.

Enamus projekti tegevusi toimub Tallinnas, välja arvatud suvine 3päevane laager Remnikul, Ida-Virumaal.

Täpsem informatsioon ja registreerimine:

Eriti on projektis osalema oodatudon noored, kes ei oma eesti kodakondsust!

 

NB! Kohtade arv on piiratud, kiirusta registreerimisega aadressil www.lastekaitseliit.ee/filmiakadeemia.

I ja II koht jalgpallis

24. mail peetud kesklinna koolide jalgpalli võistlustel saavutas meie kooli 5. klasside poeglaste võistkond I koha.

Võistkonnas mängisid:
Hans Väär 4C
Stefanio-Bruno Laur 4C
Kaspar Kurm 5B
Marten Maide 5B
Tom Suiste 5B
Daniel Markus Vardja 5B
Cristofer Jüriloo 5C
Gregor Mändma 5C
Ken Kaljumäe 5C
Peeter Johan Taukar 5C
Renno Sepp 5C
Taavi Christopher Tuisk 5C

Samadel võistlustel saavutas 6. – 7. klasside tütarlaste võistkond II koha.

Võistkonnas mängisid:
Triin Alber 6B
Liisa Jõerüüt 6C
Roberta Vaino 7A
Marit Kobakene 7B
Kretel Kuusk 7C
Sandra Kaseorg 7C
Triin Marleen Kruusimäe 7C


Palju õnne!
Suur tänu kehalise kasvatuse õpetajatele!


Pidulik Tallinna koolinoorte XXX spordimängude lõpetamine toimub 30. mail Õpetajate Maja saalis.

 

Kõrged tulemused kergejõustikus

22. – 23. mail Kadrioru staadionil peetud Tallinna koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlustel saavutas Grete-Kai Teeäär 9B klassist põhikooli neidude arvestuses I koha kõrgushüppes ja kaugushüppes.
Tubli tulemuse sai neidude kaugushüppes kirja ka Kristin Raudberg 10C klassist. Vaid mõned sentimeetrid jäid puudu III kohast, seekord igati tubli 4. koht.

Gümnaasiumi neidude arvestuses jooksis Mariann Smolski 10B klassist välja II koha väärilise aja 200 m ja III aja 400 m jooksus.


Palju õnne tublid sportlased!
Suur tänu juhendamise ja toetuse eest kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid, lapsevanemad!

 

Aasta tegija 2012

24. mail valiti meie kooli Aasta tegija 2012.

Nonimentideks olid:
Grettel Killing – esitaja õpetaja Lydia Rahula
Hannes Agur Vellend ja Kristjan Sootalu – esitajad 12B klass ja klassijuhataja Marju Tapfer

Aasta tegija 2012 tiitel omistati Hannes Agur Vellendile ja Kristjan Sootalule 12B klassist.

Õpilasesinduse algatusel ja Vilistlaskogu toetusel valitakse Aasta tegija juba 6. aastat.
Auhinna paneb traditsiooniliselt välja Jõelähtme Golfiklubi.

Valimiskomisjoni kuluvad kooli direktor, arendusjuht, huvijuht, Õpilasesinduse president ja asepresidendid.

Palju õnne, Hannes ja Kristjan!

 

Hannes ja Kristjan on alates 8. klassist hoolitsenud kooli helitehnika eest ja olnud asendamatud abimehed ülekoolilistse ürituste korraldamisel.
Käesoleval aastal  on Hannes  koostanud kooli  heli-ja valgustehnika mauaali ning õpetanud koos Kristjaniga  välja oma mantlipärijad. Hannese abiga on tellitud ja  sisustatud muusikaõpetuas kabineti helitehnikapark.
Mõlemad noormehed on olnud 3 aastat koostöös Tallinna Saksa Kultuuri-Instituudi ja Goethe Instituudiga üleriigilise laulukonkursi “Lautstark” korraldajad.

Hannes ja Kristjan on 21. Kooli Inspitsiendigrupi ülema asetäitjad, nende abiga on tulemuslikult lahendatud mitmeid erinevaid olukordi ja õpilaste käitumisprobleeme.
Inspitsiendigrupi tööd tutvustas Hannes  ka  Eesti Haridusfoorumi  “Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?” raames toimunud Heade kogemuste paneelis 27. aprillil 2012.

Tallinna Tantsuteater vajab vabatahtlikke

Tallinna Tantsuteater ootab mitteformaalse õppe raames teatri uuslavastuse “Kümnekordne linn” juurde noori alates 15. eluaastast.

“Kümnekordne linn” on kontsert-lavastus, kus Tallinna Vanalinna Päevade raames astuvad üles Tallinna Tantsuteatri tantsijad ja ansambel Tenfold Rabbit.

Etendused 30. ja 31. mail Eesti Teaduste Akadeemia hoovis, eelnev kokkusaamine 29. mail.

Abilised etendustel kell 20.30 – 22.00 järgmistes tegevustes

 • kavalehtede jagamine
 • lillede viimine artistidele
 • korra jälgimine (et rahvas oleks neile määratud alal) jms

Abilised etenduste eel kell 17.30 – 21.00 ja järel kell 22.00 – 23.00 järgmistes tegevustes

 • lavaehitus ja mahavõtmine spetsialisti juhendamisel
 • heli- ja valguspargi ülespanek spetsialistide juhendamisel
 • heli- ja valgustehnikute abid jms

Hea võimalus tutvuda teatri protsesside ja tegevustega, mis jäävad vaatajatele nähtamatuks. Anda endale võimalus uuteks väljakutseteks või tutvuda lähemalt ametitega, mis juba pikalt on paelunud.

Tallinna Tantsuteater on vabatahtlikke kasutanud ka eelnevate projektide juures, kuid nüüd käivitab laialdasem programmi, mis jätkub uuel hooajal. Peale etendusi toimub noortega ka arutelu, kuhu ja kuidas edasi ja millised on nende soovid teatritegemise juures.

Noorte kaasamist (mitteformaalne õpe) toetab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Kui tunned soovi anda enda panus, siis võta ühendust e-posti aadressil heili@tantsuteater.ee või tel 55526039.

Õpilasfirma peaministri vastuvõtul

Kolmapäeval, 23. mail külastas Stenbocki maja 14 parimat õpilasfirmat, kelle seas olid ka Eesti parima õpilasfirma tiitli pälvinud meie kooli õpilasfirma Student Network esindajad.

Peaminister innustas õpilasfirmade esindajaid mõtlema suurelt ja julgelt ning kinnitas oma tänukõnes kõigile tublidele noortele, et ettevõtlikud noored on Eesti tulevik, tiivustades noori ka edaspidi mõtlema suurelt ning mitte kartma mastaape. Peaministri sõnul ei tasuks õpilasfirma loomisel piirduda vaid oma kooli või kodukohaga, vaid mõelda tuleks nišile, mida vajaks terve maailm. „Maailmas on palju ettevõtjaid, kes on alustanud nullist ja keda praegu tunnevad kõik,“ lisas peaminister.

Eesti parima õpilasfirma tiitli pälvinud Student Network kõrval osalesid peaministri vastuvõtul ka GloGlo, Chickaz, Õudukas, Charta Domus, 4safe, Puidukoda, CompraMoi, New Hand, EwB Luup Meedia, MK, RipMi, D-Motion ja JA Eesti õpilasfirmade esindajad ning nende juhendajad.

Õpilasfirmade arendamine on Junior Achievement Eesti ettevõtlusõppe programm, mille käigus õpivad noored ettevõtlust praktilise tegevuse käigus.

 

Lõpuaktused 2012

Põhikooli lõpuaktus – 19. juunil kell 15.00.
Korraldavad 8. klassid ja klassijuhatajad.

63. lennu lõpuaktus – 20. juunil kell 15.00.
Korraldavad 11C klass ja õpetaja Kristel Kiigemägi.

NB! Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktust on võimalik aktuse toimumise ajal vaadata kooli fuajees ning 4. korruse auditooriumis olevatelt ekraanidelt, lisaks toimub ülekanne kooli kodulehe kaudu.

I koht jalgpallis

Tallinna Kesklinna koolide 5. klasside poeglaste jalgpalli võistlustel saavutas meie meeskond I koha.

Võistkonnas mängisid:
Hans Väär 4C
Stefanio Bruno Laur 4C
Marten Maide 5B
Tom Suiste 5B
Taniel Markus Vardja 5B
Kaspar Kurm 5B

Ken Kaljumäe 5C
Renno Sepp 5C
Peeter Taukar 5C
Taavi Tuisk 5C
Gregor Mändmaa 5C
Kristofer Jürilo 5C

 

Õnnitleme!
Suur tänu kehalise kasvatuse õpetajatele!

ÕE presidendi ja asepresidentide valimised

18. mail toimunud kooli Õpilasesinduse presidendi ja asepresidentide valimiste II voorus osutusid valituks Kadi Linda Kriisa ÕE presidendiks ning Johannes Horm ja Olari Verev asepresidentideks.

Valimiskomisjon koosseisus Matthias Kask (esimees), Nik Paat, Maia Ignatenko, Maria Abel, Gethel Burlaka ja Mihkel Abel viis 18. mail 2012 läbi Tallinna 21. Kooli presidendi ja asepresidentide valimised.

Kandidaatideks olid esitatud:

 1. Kadi Linda Kiisa 10B presidendiks, Johannes Horm 11B ja Olari Verev 9B asepresidendiks
 2. Andreas Viikvald 11C presidendiks, Ellada Hainla 11C ja Johanna Maria Paulson 10B asepresidendiks

Valimistoimkond viis läbi hääletuse 9. – 12. klassides vastavalt Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse põhikirjale. Hääleõiguslikke õpilasi oli 388. Valimistoimkond jaotas valijatele  282  hääletussedelit.

Valimistoimkond avas hääletuskasti 18. mail kell 12.15. Hääletuskastis oli 282 hääletussedelit, millest:

 1. kandidaatide Kadi Linda Kiisa presidendiks, Johannes Horm ja Olari Verev asepresidendiks poolt oli hääletanud 146 hääletamisel osalenud õpilastest (51,8 %)
 2. kandidaatide Andreas Viikvald presidendiks, Ellada Hainla ja Johanna Maria Paulson asepresidendiks poolt oli hääletanud 123 hääletamisel osalenud õpilastest ( 43,6%)
 3. rikutud hääletussedeleid oli 3 (1,1%) ja tühje sedeleid 10 (3,5 %)

Vastavalt valimisseadusele kuulutab valimiskomisjon Kadi Linda Kiisa Õpilasesinduse presidendiks ja Johannes Hormi ning Olari Verevi asepresidendiks.

Valimiskomisjoni esimees:
Matthias Kask

Liikmed:
Maia Ignatenko
Gethel Burlaka
Maria Abel
Mihkel Abel
Nik Paat

Tule doonoripäevale!

25. mail kell 11.00 – 14.00 korraldab meie kool koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskusega doonoripäeva.

Ootame osalema 18-aastaseid õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja vilistlasi.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Täpsem info reklaampalakatitel kooli infostendidel ja www.verekeskus.ee
Eelregistreerimine kuni 23. maini aadressil maarika@21k.ee

Doonoripäeva peakorraldaja on Õpilasesinduse heategevusrühma liige Andreas Viikvald.

Viktoriin: Nils Holgersson Travelling Around the Baltic Sea

Mida sai Nils teada Läänemere riikide kohta – vasta küsimustele ja osale auhinnamängus.  Vastused leiad: http://www.nhta.dk/26065880, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33922

Juhtkonna vastuvõtt 23. mail kell 15.00

Tallinna 21. Kooli juhtkonna pidulikule vastuvõtule, mis toimub 23. mail 2012 kell 15.00 kooli aulas, on kutsutud alljärgnevad õpilased, õpetajad ja vilistlased:

Loe edasi…

Muuseumiöö 2012 “Öös on kino”

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ootab 19. mail kell 18.00 – 23.00 kõiki huvilisi muuseumiööle.

Ekspositsioonisaalis:

18.00 Musitseerivad Reinut Tepp ja sõbrad

18.30 Eduard Tubina valmistatud kunstifilmid “Eduard Viiralt”, “Maire Männik” ning “Studie”

19.00 Musitseerivad Reinut Tepp ja sõbrad

19.30 Eduard Tubina filmid “Fountains of Rome” ja kaadrid oma perest ja kodust.

20.00 Musitseerivad Reinut Tepp ja sõbrad

Assauwe karjasehoovis

21.00 Dokumentaalfilm “Kosmos 68” http://kinosoprus.ee/films/esilinastus-kosmos-68-legendid-vol-1

22.00 Heino Maripuu loeng-kino Eesti rokkmuusika kõige haruldasemate kaadrite ja ansamblitega – Ruja, Teravik, Psycho, Polyphon jt

Halva ilma korral toimub Assauwe hoovi programm muuseumi ekspositsioonisaalis.

Muuseumi salongis
20.00 Katrin Lauri dokfilm “Roots. Sada aastat sõda ja muusikat”

Olav Roots – tänase ERSO asutaja ja esimene dirigent

Assauwe tornis:
19.00 Helle Karise mängufilm ”Nukitsamees”, muusika Olav Ehala

Muuseumiöö Facebookis.

 

 

 

III koht bioloogiaviktoriinil

5A klass osales 12. märtsist 13. maini kestnud üleriigilisel bioloogiaviktoriinil ja saavutas 5. – 9. klasside vanuserühmas III koha.

Kõikidele küsimustele andsid õigeid vastuseid 9 õpilast:

1. Kirke Britt Benjamin
2. Eglyd Marion Hirv
3. Triinu-Liis Kindel
4. Laura Maria Lukas
5. Cecilia Martina Mägi
6. Ann Liisbel Petter
7. Katriin Schasmin
8. Kristiin Heleen Toovis
9. Brita-Liis Tui


Palju õnne kõigile!

Juhendaja: õpetaja Riina Otsus

Ühtekokku osales 8059 õpilast 477 rühmas.

Spordipäev 21. mail

4. – 11. klassid

Koht: Pirital, velodroomi lähistel terviserajal

Kavas: Suundorienteerumine

1. – 3. klassid

Koht: Kooli staadionil

Kavas: Pendelteatejooks, lühimaajooks, kaugushüpe, rahvastepall

Loe edasi…

Infoleht nr 10

Ilmunud on selle õppeaasta kümnes infoleht!

Laulukarusselli Tallinna vooru võitjad

Laulukarussell 2012 Tallinna vooru võitjad on Eliis Kristjankroon 3A klassist ja Cecilia Martina Mägi 5A klassist.


Palju õnne!

Juhendaja: õpetaja Ene Uibo

Osale kirjatalgutel!

Tartu Ülikooli eetikakeskus kustub kõiki appi mõtestama klassijuhataja mõju ja rolli, korraldades selle jaoks kirjatalgud “Klassijuhataja(d) minu elus“.   

Me kõik oleme veetnud koolipingis märkimisväärse osa oma isiksuse kujunemise ajast, meie suhted ümbritsevate õpilaste ja õpetajatega on saanud osaks meie arenguloost. Klassijuhataja on paljudel juhtudel selles suhtevõrgustikus keskne kuju, kelle tegevuse viljad ja jäljed võivad osutuda mitmesuguseks.

Oodatud on lood klassijuhataja sõnadest, tegudest ja hoiakutest, mis on heas või halvas mõttes tähenduslikuks osutunud ning mis kajastavad kogemusi oma klassijuhatajatega.

 • Mis on kõige meeldejäävamad seigad seoses Sinu klassijuhatajaga?
 • Kuidas on Sinu klassijuhataja mõjutanud Sind inimesena?
 • Kuidas on ta Sind toetanud või mida oleksid temalt oodanud?
 • Kes on klassijuhataja olnud Sinu jaoks? Kes ta peaks olema? Miks on teda vaja?

Oma mõtteid ja kogemusi kirja panema on oodatud kõik – nii praegused kui endised õpilased, kes on valmis aitama klassijuhataja võimaluste ja rollide mõtestamisel.

Lugusid oodatakse tarkusepäevaks 1. septembriks e-posti aadressil triin.kapp@ut.ee või käsipostiga TÜ eetikakeskus, Jakobi 2, Tartu 51014.

Saadetud kogemusi ja arvamusi loeb TÜ eetikakeskuse žürii, valides välja lood, mis võiksid olla huvitavad ja kasulikud laiemale auditooriumile. Kokkuleppel autoritega avaldatakse põnevamad lood või väljavõtted eetikaveebis www.eetika.ee ning klassijuhataja rolle käsitlevas raamatus. Parimaid kirjutajaid autasustatakse detsembrikuisel väärtuskasvatuse konverentsil.

Tallinna Haridusameti õpilaskonkursside võitjad

Tallinna Haridusamet kuulutas välja õpilaskonkursid statuutidele

Tallinna noor kultuuritegija 2012
Tallinna tegus õpilane 2012
Tallinna tegus sporditegelane 2012

Meie kooli Õpilasesindus esitas konkursile “Tegus õpilane” asepresident Madlen Hirtentreu 12C klassist ja konkursile “Tegus sporditegelane” Õpilasesinduse liikme Eduard Ülevainu 8B klassist.

Konkursi žürii valis mõlemad kandidaadid konkursside laureaatide hulka. Madleeni ja Eduardi tunnustatakse 14. mail Õpetajate Majas toimuval Tallinna Haridusameti pidulikul vastuvõtul.

Konkursiga Tallinna tegus õpilane soovib Tallinna Haridusamet tunnustada Tallinna õpilasi, kes oma tegutsemisega on suureks eeskujuks teistele. Tunnustatakse  tulevikutegijaid, kes innustavad eakaaslasi, viivad ellu omaalgatuslikke ideid, korraldavad heategevuskampaaniaid, toredaid õpilasüritusi, on aktiivsed linnakodanikud.

Konkursiga Tallinna tegus sporditegelane soovib Tallinna Haridusamet tunnustada Tallinna üldhariduskoolide aktiivseid
spordivaldkonna eestvedajaid ning tervislike eluviiside propageerijaid.

Eelnevalt on meie kooli Õpilasesindus esitanud konkursi “Noor kultuuritegija” kandidaadiks Artjom Savitski, kes ka 2010. aastal laureaadiks valiti.

 

Palju õnne, Madleen ja Eduard!

Euroopa päev koolis

Euroopa päeva puhul külastas 8. mail meie kooli Läänemere projekti “Nils Holgersson Travelling around the Baltic Sea” raames Läti Krimulda Keskkooli esindus ja 24 projektis aktiivselt osalenud  õpilast.

Õpilasi võttis vastu 5A klass, Joosep Heinsalu 9B, Kadi Linda Kiisa 10B, Johan Pajupuu 11B, 11B tüdrukute ansambel ja õpetaja Kadri Mägi. Ühiselt osaleti Tõnu Pomerantsi juhitud tantsutunnis ja õpiti eesti rahvatantsu.

 

Väitlemises III koht

Marcus Niin 12A klassist saavutas Eesti meistrivõistlustel väitluses III koha.

Õnnitleme!

III koht orienteerumises

9. mail toimunud Tallinna Koolinoorte meistrivõistlustel orienteerumises saavutas Marcus Niin 12A klassist III koha.

Palju õnne!

Kutse rahvusvahelisele lastefestivalile

MTÜ Alirsve kuulutab välja konkursi osalejate leidmiseks rahvusvahelisele lastefestivalile „Muudame maailma paremaks!“.

Festival toimub 17. juulist 3. augustini 2012 Ukrainas Arteki lastelaagris www.artek.ua.

Festivali põhisündmused on ava- ja lõputseremoonia, Rahvusvaheline Laste Rahvaste Liiga Peaassamblee, talentide konkursid, rahu- ja rahvuspäeva tähistamine.

Lisaks on noortel võimalik osaleda huviringides, debattides, lastele mõelnud koolitustel, kunstitubades ning spordi- ja meelelahutusüritustel.

Osalemistingimused ja osalemise avalduse leiad õpilaskonkursite rubriigist konkursi alt „Muudame maailma paremaks!“.


Avasta endas uusi andeid ning leia sõbrad kogu eluks!

Palju õnne, Vocal Spirit!

Reedel, 4. mail toimunud üleriigilisel lastekooride konkursil Türil saavutas Vocal Spirit II/III koha.

A-kategooria

I preemia ETV lastekoor

II/III Tallinna 21. Kooli lastekoor Vocal Spirit

II/III Musamari koorikooli lastekoor

Lisaks pälvisime eripreemia K. Jenkinsi “Adiemus” parima esituse eest, solist Lisanna Männilaan 8A klassist.
Klaveril ja kandlel Tomi Rahula.


Õnnitleme suurepäraseid lauljaid!

Suur, suur aitäh dirigent Lydia Rahula!
Tänu kandle- ja klaverisaatjale Tomi Rahulale!

Tulemused loomekonkursilt “Mina ja Tallinn”

Rahvusvahelise projekti “Mina ja linn” raames on nelja aasta kestel läbi viidud samanimelist laste ja noorte loominguliste tööde konkurssi Mina ja Tallinn“.

Konkursi üldine teema oli 2011. aastal õpilane, laps, noor inimene ja Tallinn.

Rahvusvahelisel  laste ja noorte loominguliste tööde konkursil, millest võtsid osa Tallinna, Moskva, Sankt-Peterburi, Riia, Soome, Suurbritannia ja Belgia noored, pälvisid tunnustuse ka meie kooli noored autorid.

Meie kooli võidukate tööde autorid on:
Marius Paavel 4B ja Erika Länts 1B, juhendaja-õpetaja Renna Marjundi
Johanna Maria Paulson 10B, juhendaja-õpetaja Juta Hirv

Diplomiga tunnustatakse:
Aphelandrea Tunder 3A, juhendaja-õpetaja Kaja Männik
Tuule Kangur 3C, juhendaja-õpetaja Renna Marjundi


Õnnitleme!

Autasustamine toimub 26. mail kell 13.00 Estonia Talveaias.

I koht rühmvõimlemises

6. mail Kalevi Spordihallis toimunud Eesti meistrivõistlustel rühmvõimlemises  saavutasid Jessica Kurm (vasakult 1.), Krisi Rebeka Tiits (vasakult 8.) 7A klassist ja Olivia-Liina Oja (vasakult 4.) 7C klassist võimlemisklubi Piruett rühma Impulss koosseisus noorteklassis esikoha!


Palju õnne!
Suur tänu juhendamise ja toetuse eest võimlemisklubi Piruett ja lapsevanemad!

I ja III koht judos

Pühapäeval, 6. mail toimusid Võrus C- klassi Eesti MV judos.

Poiste kehakaalus kuni 38 kg saavutas esikoha ja sellega Eesti meistri tiitli Daniel Markus Vardja 5B klassist.
Samas kehakaalus jõudis poodiumi kolmandale astmele Kaspar Kurm 5B klassist.

Judoklubi Aitado, mida Daniel ja Kaspar esindavad , saavutas klubide üldarvestuses I koha.

Daniel Markus Vardja on kolmekordne Eesti Meister judos. Esmakordselt tuli Daniel Markus Vardja Eesti meistriks 2010. aasta mais C-klassi meistrivõistlustel kehakaalus kuni 30 kg ning teistkordselt käesoleva aasta märtsis toimunud Eesti B-klassi meistrivõistlustel kehakaalus kuni 34 kg.


Palju õnne tublidele judopoistele!

Suur tänu juhendamise ja toetuse eest Judoklubi Aitado ja lapsevanemad!

Tallinna meistrid jalgpallis

2. mail toimunud Tallinna Koolinoorte Meistrivõistlustel jalgpallis tulid meie kooli tüdrukud Tallinna meistriteks.

Võidukas võistkonnas mängisid:
Marit Kobakene 7B
Katariina Soone 7C
Merily Penjam 7C
Triin Marleen Kruusimäe 7C
Anna Elisabeth Karner 8B
Johanna Maria Mägi 8B
Kristiina Paju 8B
Cassandra Krass 8C
Liis Nesler 9A
Maria Kull 9A
Karleen Kersa 9B
Gethel Burlaka 9C
Karin Maria Margret Iilane 9C
Saron Läänmäe 9C


Palju õnne!

Suur tänu õpetajad Ave Arutamm ja Heli Raidma!

Maailmapäev toob kooli külalise

Traditsiooniline Maailmapäev leiab aset 2. juunil 2012 Vabaduse väljakul Tallinnas.

Juba kaheksandat aastat toimuva kogupereürituse eesmärk on suurendada meie teadlikkust arengukoostööst ja globaalprobleemidest ning anda ülevaade Eesti riigi ja vabaühenduste tegevusest selles valdkonnas.

Maailmapäeva ettevalmistuse raames tutvustatakse arengukoostöö teemat õpilastele. Sel aastal on  fookuses laste olukord arengumaades.

Maailmapäeva raames külastab meie kooli esmaspäeval, 14. mail kell 13 00 Hispaania Kuningriigi suursaadik Eestis T.E.Hr. Álvaro De La Riva Guzmán de Frutos.

Õpilasesinduse presidendivalimised

Neljapäeval, 3. mail toimusid kooli Õpilasesinduse presidendi ja asepresidentide valimised, ent kuna ükski kandidatuur ei saanud nõutavat häälteenamust(50% + 1 hääl), toimub 18. mail valimiste II voor.

Debatt auditooriumis neljapäeval, 17. mail kell 15

Kandideerivad:

presidendikandidaat                Kadi Linda Kiisa 10B
asepresidendikandidaadid        Johannes Horm 11B ja Olari Verev 9B

presidendikandidaat                Andreas Viikvald 11C
asepresidendikandidaadid        Ellada Hainla 11C ja Johanna Maria Paulson 10B

Valimised viib vastavalt valimisseadusele  läbi valmiskomisjon, mida juhib Õpilasesinduse liige Matthias Kask.

 

Valimiskomisjon

 

 

I koht õpilasfirmade võistluselt

Reedel, 27. aprillil selgitati Tallinnas 14 finalisti hulgast Eesti Parim Õpilasfirma 2012.

Pingelises võistluses saavutas esikoha meie kooli 11A klassi õpilasfirma Student Network koosseisus Anete Advelk, Joan Kangro, Martin Tammvee ja Silver Vapper.
Õpilasfirma tehnilist poolt toetas Geithy Sepp, konsultant oli Riin Saar Junior Achievement Eestist ning õpetaja Epp Vodja. Õpilasfirmat aitas esitluseks ette valmistada Juta Hirv.

Teine koht läks Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilasfirmale Charta Domus ning
kolmas Tartu Kunstigümnaasiumi õpilasfirmale 4Safe.

Student Network paistis silma oma läbimõeldud tegevuse ning entusiasmiga.
Meeskond töötas suurepäraselt ning tugevad oldi igas võistluse etapis.
Nüüd ootab noori ees ettevalmistus Bukarestis 19. – 22. juulil toimuvateks võistlusteks.

Preemiaks sai õpilasfirma Swedbankilt ja Eesti Konverentsidelt osaluse 17. – 18. mail
toimuval turunduskonverentsil.

Palju, palju õnne!

Võidukas tulemus judos

28. aprill toimunud „Tallinna kevad 2012“ judoturniiril tõestas 5b klassis õppiv Daniel Markus Vardja taaskord oma tippvormi.

Daniel saavutas kehakaalus kuni 38 kg esimese koha.Palju õnne!
Suur tänu juhendamise ja toetuse eest Judoklubi Aitado ja lapsevanemad!

6. mail on ees ootamas Eesti Meistrivõistlused C vanuseklassile.
Pöidlad pihku!
    
  

Eesti film 100 – vanad head uues kuues

Eesti filmi 100. sünnipäeva tähistamiseks korraldab meie kool koostöös G5 koolidega
27. aprillil algusega kell 19.00 kinos “Sõprus” filmigala.

Vanad tuntud eesti filmid saavad uue näo G5 koolide õpilaste omaloomingu läbi.

Filme hindab  žürii koosseisus:
Ivo Felt – filmiprodutsent ja helirežissöör, meie kooli vilistlane
Edith Sepp – Kultuuriministeeriumi filminõunik, 21. Kooli filmiringi juhendaja
Andres Kõpper – Tenfold Rabbiti solist

Muusikaelamusi pakub Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlasansambel Tenfold Rabbit.

Ürituse peakorraldajad on Getter Leemet, Anette Advelk ja Brit Lõo 11A klassist.

Tulge vaatama-kuulama!

Rahvusvahelisest koostööprojektist taanlastega

23. – 27. aprillil külastab 26 Taani Sct Knuds Gymnasiumi õpilast meie kooli 11A klassi, kes osaleb rahvusvahelises projektis Looking at the Cold War from Both Sides.

Taani õpilased võrdlevad teemade ja põlvkondade kaupa eelnevalt täidetud ankeete meie kooli õpilaste samalaadse infoga. Koostöös valmivad inglisekeelsed kirjalikud analüüsid.

7. – 11. mail toimub 11A klassi vastuvisiit Taanis Odenses. Õpilasi saadavad õpetajad Tiia Valdmets ja Ingrid Paggi.