Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tegevused ja ettevõtmised Tallinna 21. Koolis 2018/2019

Tervise ja ohutuse ning teabekeskkonna teemade käsitlemise eesmärk on toetada õpilase kujunemist ja arengut vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline teadlikult järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava keskkonna kujundamisele.

 

terviseinfo.ee – Toitumine ja liikumine

terviseinfo.ee – Energiajoogid, Energiajookide voldik

Tervisenõukogu koosseis

Direktori käskkiri nr 1-2/11
7. september 2015

Riina Otsus, bioloogia õppetooli juht
Tiiu Uibo, loodusainete õpetaja
Endla Üksti, algklasside õpetaja
Niina Plisko, terviseõde
Kristiina Tiits, huvijuht

I Projektid ja tegevused õpilastele

 1. “Kaitse End ja Aita teist” koostöös Päästeameti Põhja päästekeskusega
  Osalevad: 6A, 6B, 6C, 6D
  Kestus oktoober 2018 – mai 2019
 2. Spordinädal
  Osalevad: koolipere
  Kestus: 25.-29. sepetember 2018
 3. Koolitus “Laste hammast tervishoid” koostöös Kliinik 32 ja Eesti Haigekassaga
  Osalevad 5. või 8. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas (sügis) 2018/2019
 4. Evakueerimisõppused
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 5. Doonoripäev koostöös Põhja-Eesti Verekeskusega
  Osalevad: 12. klassid (18. aastased)
  Kestus: 1x õppeaastas (aprill)

 II Sport, sportmängude turniirid

 1. Osavõtt spordiringide tööst
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: pidev
 2. Sportmängude turniir koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega ja ÕOV
  Osalevad: 4.-6. klassid
  Kestus: oktoober 2018 – mai 2019
 3. Sportmängude turniir (korraldab Õpilasesindus)
  Osalevad: 7.-12. klassid ja G-5 koolid
  Kestus: oktoober 2018 – mai 2019
 4. Tantsu-, võimlemis- ja liikumiskavade võistlus
  Osalevad: 7.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 5. Talispordipäevad klassiti: uisutamine, suusatamine
 6. Tervise-, liikumis/matka – ja spordipäevad
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 2-3x õppeaastas
 7. Mänguvahetunnid
  Osalevad: 1.-2. klassid
  Kestus: oktoober-mai; pidev
 8. Suusabuss
  Osalevad: algklassid
  Kestus: jaanuar-märts 2019

III Uurimistööd – teemad täpsustuvad

Osalevad: gümnaasium
Kestus: oktoober 2018 – mai 2019

IV Aktiivõppepäevad

 1. Esmaabikursus ja sidumise praktikum koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga
  Osalevad: 5. ja 8. klass
  Kestus: 1 x õppeaastas
 2. Muuseumitunnid (Tervishoiumuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Loomaaed, Energia Avastuskeskus, Jääaja keskus, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus, Lennusadam, Kultuurikilomeeter jne)
  Osalevad: I–III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1–3 korda õppeaastas
 3. Õppekäigud matka-, tervise- ja loodusradadel
  Osalevad: I-III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1-2 korda õppeaastas

V Turvaline koolipäev

 1. Koolielul hoiab silma peal Inspitsiendigrupp, eesmärk:
  • kaasõpilaste mõjutamine tervisliku eluviisi jälgimiseks;
  • vajadusel esmaabi osutamine;
  • turvalise koolikeskkonna tagamine igas koolipäevas, koolikaaslaste suunamine ja selgitustöö.

VI Terviseõe infotunnid õpilastele

Soovituslikud, klassijuhataja soovil

 1. Hammaste tervishoid; hügieen (1. klass).
 2. Tervislik toitumine (2. klass).
 3. Füüsiline aktiivsus (3. klass).
 4. Käte hügieen (4. klass).
 5. Esmaabi – haavade sidumine (5. klass).
 6. Rühihäirete ennetamine (6. klass).
 7. Päevarežiim (7. klass).
 8. Esmaabi – elustamine (8. klass).

VII Sisekoolitused õpetajatele-personalile

 1. Tegevused kriisi-ja äkkrünnaku olukorras.
 2. Evakueerimisõppused.
 3. Õppimine ja õpetamine digiajastul.
 4. Sportimisvõimalused personalile: ujumine, vesiaeroobika.
 5. “Looduse kool” kevaditi – matkad ja õpperajad.

VIII Mõttepooltunnid lastevanematele

 1. Lapse arengu müüdid ja mõistatused.
 2. Miks noored hakkavad tarvitama narkootikume; käitumis- ja sõltuvushäired.
 3. Virtuaalelu võlud ja valud
 4. Teadlik hammaste eest hoolitsemine.
 5. Kuidas toetada last ja olla temaga usalduslikes suhetes.
 6. Laste toitumine.
 7. Naljast kriminaalmenetluseni.

 

  • Koolitoidu menüü jälgimine-parendamine
  • Koolipuhvetis pakutava tervisliku menüü parendamine, ettepanekud .
  • Söökla ja koolipuhveti keskkonna parendamine.
  • Rahuloluküsitlus koolitoitlustuse kohta – mai 2019
  • Toimuvad temaatilised toidupäevad – kunstinädal, vastlapäev