Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tegevused ja ettevõtmised Tallinna 21. Koolis 2019/2020

Tervise ja ohutuse ning teabekeskkonna teemade käsitlemise eesmärk on toetada õpilase kujunemist ja arengut vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline teadlikult järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava keskkonna kujundamisele.

terviseinfo.ee – Toitumine ja liikumine

terviseinfo.ee – Energiajoogid, Energiajookide voldik

Tervisenõukogu koosseis

Direktori käskkiri  nr 1-2/6
24.09.2019

Kristiina Tiits, huvijuht – esimees

Riina Otsus, bioloogia õpetaja

Helina Nael, algklasside õpetaja

Ave Arutamm, kehalise kasvatuse õpetaja

Mirjam Nõmme, sekretär- juhiabi

Jana Kilg, terviseõde

Projektid ja tegevused õpilastele

 1. “Kaitse End ja Aita teist” koostöös Päästeameti Põhja päästekeskusega
  Osalevad: 6A, 6B, 6C, 6D
  Kestus oktoober 2019 – mai 2020
 2. Jalgratturi juhiloa koolitus 3. ja 4. klassid vastavalt registreerimisele. Kestus: 2x aastas sügisel ja kevadel
 3. Spordinädal. Osalevad: koolipere. Kestus: 23.-27. september 2019
 4. Tuletõrjespordipäev koostöös Päästeametiga. Osalevad: 4.-7. klassid. 9. oktoober 2019 Tuletõrjespordivõistlus 4.-7. klass koostöös Päästeametiga.
 5. Koolitus “Laste hammast tervishoid” koostöös Kliinik 32 ja Eesti Haigekassaga
  Osalevad 5. või 8. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas (sügis) 2019/2020
 6. Evakueerimisõppused
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 7. Doonoripäev koostöös Põhja-Eesti Verekeskusega
  Osalevad: 12. klassid (18. aastased)
  Kestus: 1x õppeaastas (aprill)

 II Sport, sportmängude turniirid

 1. Osavõtt spordiringide tööst
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: pidev
 2. Sportmängude turniir koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega ja ÕOV
  Osalevad: 4.-6. klassid
  Kestus: oktoober 2019 – mai 2020
 3. Sportmängude turniir (korraldab Õpilasesindus)
  Osalevad: 7.-12. klassid ja G-5 koolid
  Kestus: oktoober 2019 – mai 2020
 4. Tantsu-, võimlemis- ja liikumiskavade võistlus
  Osalevad: 5.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 5. Talispordipäevad klassitiuisutamine, suusatamine
 6. Tervise-, liikumis/matka – ja spordipäevad
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 2-3x õppeaastas
 7. Mänguvahetunnid
  Osalevad: 1.-2. klassid
  Kestus: oktoober-mai; pidev
 8. Suusabuss
  Osalevad: algklassid
  Kestus: jaanuar-märts 2020

III Uurimistööd – teemad täpsustuvad

Osalevad: gümnaasium
Kestus: oktoober 2019 – mai 2020

IV Aktiivõppepäevad

 1. Esmaabikursus ja sidumise praktikum Osalevad: 5. ja 8. klass
  Kestus: 1 x õppeaastas
 2. Muuseumitunnid (Tervishoiumuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Loomaaed, Energia Avastuskeskus, Jääaja keskus, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus, Lennusadam, Kultuurikilomeeter jne)
  Osalevad: I–III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1–3 korda õppeaastas
 3. Õppekäigud matka-, tervise- ja loodusradadel
  Osalevad: I-III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1-2 korda õppeaastas

V Turvaline koolipäev

 1. Koolielul hoiab silma peal Inspitsiendigrupp, eesmärk:
  • kaasõpilaste mõjutamine tervisliku eluviisi jälgimiseks;
  • vajadusel esmaabi osutamine;
  • turvalise koolikeskkonna tagamine igas koolipäevas, koolikaaslaste suunamine ja selgitustöö.

VI Terviseõe infotunnid õpilastele

Soovituslikud, klassijuhataja soovil

 1. Hammaste tervishoid; hügieen (1. klass).
 2. Tervislik toitumine (2. klass).
 3. Füüsiline aktiivsus (3. klass).
 4. Käte hügieen (4. klass).
 5. Esmaabi – haavade sidumine (5. klass).
 6. Rühihäirete ennetamine (6. klass).
 7. Päevarežiim (7. klass).
 8. Esmaabi – elustamine (8. klass).

VII Sisekoolitused õpetajatele-personalile

 1. Tegevused kriisi-ja äkkrünnaku olukorras.
 2. Evakueerimisõppused.
 3. Õppimine ja õpetamine digiajastul.
 4. Sportimisvõimalused personalile: ujumine, vesiaeroobika.
 5. “Looduse kool” kevaditi – matkad ja õpperajad.

VIII Mõttepooltunnid lastevanematele

 1. Lapse arengu müüdid ja mõistatused.
 2. Miks noored hakkavad tarvitama narkootikume; käitumis- ja sõltuvushäired.
 3. Virtuaalelu võlud ja valud
 4. Teadlik hammaste eest hoolitsemine.
 5. Kuidas toetada last ja olla temaga usalduslikes suhetes.
 6. Laste toitumine.
 7. Naljast kriminaalmenetluseni.
  • Koolitoidu menüü jälgimine-parendamine
  • Koolipuhvetis pakutava tervisliku menüü parendamine, ettepanekud .
  • Söökla ja koolipuhveti keskkonna parendamine.
  • Rahuloluküsitlus koolitoitlustuse kohta – mai 2020
  • Toimuvad temaatilised toidupäevad – kunstinädal, vastlapäev