Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna XXI Kool on heaolu loov tulevikku vaatav kool, kus tegevuse eesmärgid tuginevad kooli põhiväärtustel ning kus liigutakse-arenetakse tasakaalustatult koosõppimise kui ka individuaalse õppe suunas.

1. Ainetevahelise lõimingu, digivõimaluste, rühmatöö ja probleemõppe meetodite süsteemsem ning tõhusam rakendamine õppes.

2. Kooli põhiväärtustel põhineva isiksuse ja individuaalsete annete-võimete arendamise fookuses hoidmine.

3. Õppimist toetava turvalise, loova, inspireeriva ja mitmekülgsete võimalustega õpikeskkonna järjepidev kujundamine-kaasajastamine.

4. Ettevõtlikke õpilaste-õpetajate kaasamine koolitegevuste/edulugude tutvustamisel üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt ning parimatest kogemustest-praktikatest õppimine.