Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

  1. Eesti Vabariik 100 ja kooli 115. aastapäeva väärikas tähistamine ning tegevuste/ettevõtmiste lõimimine õppe-kasvatustegevusega
  2. Muutunud õpikäsituse, õppekvaliteedi ja tulemuslikkuse tähtsustamine ning õppimist toetava hindamise süsteemne rakendamine
  3. Õpimotivatsiooni toetamine ning õpilaste individuaalsete võimete ja annete arendamine
  4. Digitaalsete vahendite aktiivne rakendamine õppes ja õpilaste-õpetajate digipädevuste parendamine
  5. Õpikeskkonna mitmekesistamine ning koolikultuuri ja turvalisuse tagamine igas koolipäevas