Esmaspäev - V perioodi tunniplaan: kehtib 29. aprill - 12. juuni 2024 Prinditud 19.05.2024

IV MA 409 IK 410 IK 412 IK 414 IK 415 IK 416 IV IK 420 IK 421 IK 422 SK 423 PK 424 IK 425 AJEK 432 VK 433
1 1
7CVKNyc
10CVKKir
2
9CIKVoh
9CIKKau
3AIKRoz
7CIKLin
2
10AHKOnt
7BVKNyc
3AIKMäg
10ASKPau
10APKMar
7CIKPar
8BVKKir
3
7CMAPaa
7BIKVoh
5BIKKau
11BIKLei
4BIKRoz
11BIKLin
3
10CHKOnt
7BIKTee
5CIKMäg
10CSKMet
10CPKMar
5BIKPar
9CAJVur
11CVKKir
4
10BCMAPaa
7DIKVoh
7DIKKau
5DIKLei
4CIKRoz
11CIKSoy
4
6BCPKLai
11CIKTee
5DIKMäg
6BSKPau
6CSKMet
4DIKPar
6BCVKNyc
11BVKKir
5
11ABCMAPaa
7BBrAmKLei
4DIKRoz
7BCONSoy
5
8DIKKal
6CIKTee
8DIKMäg
10BSKPau
10BPKMar
2AIKPar
6DAJVur
10AVKKir
6
8DMAPaa
2DIKVah
8BIKKau
10BBRKULei
10CIKSoy
6
8BIKKal
10CIKLin
3BIKMäg
6ADSKMet
3BIKTee
2DIKPar
6BYHVur
6ADPKLai
7
8AMAPaa
2CIKVah
10BIKKau
10BIKLei
2CIKRoz
9DIKSoy
7
9DIKKal
10CIKLin
8CIKMäg
11ASKMet
11APKMar
8CIKPar
6DIKLai
8 8
11AIKKal
11CSKMet
11CPKMar
8AKLJVur
11AIKLai
9 9
10 10
III AJ 305 FY 310 MA 311 MA 312 MA 313 AJ 314 MA 318 III ALG 319 ALG 320 ALG 321 VK 322 MU 326 RO 327A ERI 328 KU 431
1
10BAJPag
1
1BEKVah
1AEKPee
4CEKÜks
10CVKKuz
7A8A9AMEKKer
TUGIKog
2
10BAJPag
9BFYSil
7DMASõe
7AMASam
5DMASal
2
1BMAVah
1ALOPee
6AMUKer
6AMURah
TUGIKog
6DKULau
3
11AAJPag
10BFYSil
8BMAVal
9AMASõe
4DMASam
5AMASal
3
1AKUPee
3BEKÜks
8CVKKuz
4AMURah
5CRORei
TUGIKog
7AKULau
4
11AAJPag
10AMAVal
10BCMASõe
10BCMAPuk
6AMASal
4
4AEKLau
1AKUPee
3BMAÜks
9DVKKuz
2AMURah
4DRORei
TUGIKog
8DKULau
5
10CAJPag
8AFYSil
11ABCMAVal
9BMASõe
11ABCMAPuk
11ABCMASam
6BMASal
5
4AEKLau
4CMAPee
3BLOÜks
10BHKOnt
3AMURah
6CRORei
TUGIKog
8BKULau
6
11CAJPag
11AFYSil
9DMAVal
8CMAPuk
9CMASam
5CEKKog
6
1CEKLau
4DLOPal
6AVKNyc
8AMURah
5BRORei
7CKULau
7
11CAJPag
9AFYSil
12ABCMAPuk
12ABCMASam
11AHKOnt
7
1CMALau
1DEKPal
7DVKNyc
7AMURah
RORTam
TUGIKog
6AKULau
8
12ABCMAPuk
12ABCMASam
11CHKOnt
8
1DEKPal
RORTam
TUGIKog
9
10ABC11ABCFILPag
10ABCATSam
9
1CLOLau
10 10
II MU 203 KE 206 LO 208 BI 209 GE 210 ALG 214 ALG 215 II ALG 216 ARV 217 VK 218 AULA 204 ARV 404 ARV 407 AUD 405 KMS 411
1
3AEKPee
1
LAKÕmbUrb
2
5CMUÕmb
9DKELää
6BIOTii
8ABIOts
9AGESaa
4DEKPee
8CAJSep
2
4CMUUrb
10CHoh
8BVKSul
8DINFKit
3
5DMUÕmb
8DKELää
6CIOTii
9BBIPau
10AGESaa
3AMAPee
9DAJSep
3
4AMUKer
8CVKSul
4BINFKit
4
2AMUKer
8BFYLää
5BIOTii
9CBIOts
6DLOSaa
3CTUGIMän
4
1BMUUrb
2CEKUnt
9DVKSul
4CINFKit
9AYHFel
5
3AMUKer
6ALOLää
5CLOTii
8CBIOts
9CGESaa
3DEKÄni
5
2CMUUrb
5DHMMer
1DTUGIPal
RTRAgu
4DINFKit
9DYHFel
6
8AMUKer
7ALOLää
7DIOTii
10AMJJoo
3DEKÄni
3CEKMän
6
1DMUUrb
11BURHoh
6DVKSul
5BDEKel
9BYHFel
7
7AMUKer
9CKELää
8DBIOts
10AMJJoo
3DMAÄni
2DMän
7
3CMUUrb
8
3DLIÕÄni
3CMAMän
8
10AGDSLau
10ABCMYTMee
9
3DKLJÄni
3CLOMän
9
1DARPal
AUTO
10 10
AUTO
I EK 105 EK 106 EK 107 EK 108 KA 109 ALG 113 ALG 114 I ALG 115 ALG 116 VK 117 VÕI 118 VV 013 UJ 015 TE 005 KT 006
1
11ABCEKKIKal
11ABCEKKIRei
11ABCEKKIKaj
11ABCEKKIKää
4BEKJür
2BEKKel
1
7CVKKot
4DKKLi
4ATESoo
4AKTMer
2
11ABCEKKIKal
11ABCEKKIRei
11ABCEKKIKaj
11ABCEKKIKää
2AEKJür
2BEKKel
2
5AEKTer
6CMAMer
7BVKKot
4B5BKKArLiRa
3BKKÜks
4ATESoo
4AKTMer
3
7DKIKää
2AMAJür
2BMAKel
3
6AEKTer
6DMAMer
11CVKKot
4C6BKKVaRaLi
1BKKVah
8ATESoo
8AKTMer
4
8CKIKal
7CEKRei
7BKIKaj
4BEKJür
2BLIÕKel
4
9BEKTer
5CMAMer
11BVKKot
5A7AKKVaArLiRa
3AKKPee
8ATESoo
8AKTMer
5
7CKIRei
5BEKKaj
7DEKKää
4BMAUnt
2AIKKel
5
PPRSee
10AVKKot
7A9AKKRaVaAr
3CKKMän
5ATESoo
5AKTMer
6
6CKIRei
7BKIKaj
3AKLJPee
2CMAUnt
2ALIÕJür
6
PPRSee
4AMAMer
10BVKKot
5D9AKKRaArLi
5ATESoo
5AKTMer
7
8BKIKaj
7
PPRSee
5BMAMer
7DVKKot
11B6CKKArRaVaLi
RVRSoo
8
8CKLJMer
9CKLJLii
2DEKSil
8
PPRSee
11B8DKKVaRaAr
1CKKLau
RVRSoo
9
KRKMee
2DMASil
9
PPRSee
8DKKVaRa
UJRAru
10 10

Teisipäev - V perioodi tunniplaan: kehtib 29. aprill - 12. juuni 2024 Prinditud 19.05.2024

IV MA 409 IK 410 IK 412 IK 414 IK 415 IK 416 IV IK 420 IK 421 IK 422 SK 423 PK 424 IK 425 AJEK 432 VK 433
1
7CMAPaa
7DIKVoh
7DIKKau
10CIKSoy
1
4CIKPar
5AAJVur
11AVKKir
2
11ABCMAPaa
5AIKVoh
5BIKKau
4BIKLei
4BIKRoz
2
6CIKLai
6CIKTee
5AIKMäg
10ASKPau
10APKMar
5BIKPar
9CYHVur
9BVKKir
3
11ABCMAPaa
10AIKVoh
9BIKKau
10BBRKULei
5CIKRoz
9BIKLin
3
6DIKLai
10AIKTee
5CIKMäg
10CSKMet
10CPKMar
6DIKPar
7BAJVur
10BVKKir
4
8AMAPaa
9AIKVoh
9AIKSoy
6BIKRoz
6BIKLin
4
6ADPKLai
3BIKTee
3BIKMäg
6ADSKMet
9BAJVur
5
8DMAPaa
3CIKVoh
11AIKKal
11BIKLei
4DIKRoz
11BIKLin
5
11AIKLai
3CIKTee
5DIKMäg
11CSKMet
11CPKMar
4DIKPar
6CAJVur
11CHKOnt
6
10BCMAPaa
10AIKVoh
9DIKKal
2BIKLei
4AIKRoz
9DIKSoy
6
6BCPKLai
10AIKTee
4AIKMäg
6CSKMet
6BSKPau
2AIKPar
7AAJVur
6BCVKNyc
7
7AIKVoh
6AIKKal
3DIKLei
7AIKSoy
7
6AIKLai
3DIKMäg
11BSKMet
11BPKMar
7CKLJPar
11BHKOnt
8 8
11CIKTee
11ASKMet
11APKMar
11AHKOnt
9 9
10 10
III AJ 305 FY 310 MA 311 MA 312 MA 313 AJ 314 MA 318 III ALG 319 ALG 320 ALG 321 VK 322 MU 326 RO 327A ERI 328 KU 431
1
6BAJSep
10BFYSil
8BMAVal
5CEKKog
1
1BEKVah
1AEKPee
3BEKÜks
9CVKKuz
7AKULau
2
7DAJSep
10BFYSil
11ABCMAVal
12ABCMASõe
11ABCMAPuk
11ABCMASam
2
3BMAÜks
8DVKKuz
9ATEKit
TUGIKog
4CKULau
3
9CFYSil
11ABCMAVal
12ABCMASõe
11ABCMAPuk
11ABCMASam
8DJoo
3
1BMAVah
6AMASal
4CEKÜks
9DVKKuz
9ATEKit
4BKULau
4
10BAJPag
10AGESaa
9DMAVal
7BMAPuk
7AMASam
5CJoo
4
5DMASal
1AMAPee
4CEKÜks
7CDTLääKit
TUGIKog
4BKULau
5
10BAJPag
10AMAVal
9BMASõe
8CMAPuk
9CMASam
5CJoo
5
4BMAUnt
4CMAPee
3BKUÜks
9AVKKuz
SKRRam
7CDTLääKit
1CTUGILau
KURLau
6
11AAJPag
9AAJSep
12ABCMAVal
10BCMASõe
10BCMAPuk
4DMASam
5AMASal
6
1CEKLau
1DEKPal
3BKUÜks
8AVKKuz
9CTEKit
TUGIKog
6AKULau
7
10ABCEKKIKää
12ABCMAVal
9AMASõe
6CKLJRei
TUGISal
7
1CMALau
1DMAPal
9CTEKit
TUGIKog
6DKULau
8
USRKal
8
9
USRKal
9
1CEKLau
1DKUPal
10 10
II MU 203 KE 206 LO 208 BI 209 GE 210 ALG 214 ALG 215 II ALG 216 ARV 217 VK 218 AULA 204 ARV 404 ARV 407 AUD 405 KMS 411
1
11CKEKip
5DLOTii
9ABIPau
8CFYLää
3AEKPee
1
9CVKSul
4CINFKit
11AINFLuh
2
6DMUÕmb
10CKEKip
7BIOTii
8CKELää
7ABIKiv
3AMAPee
9DGESaa
2
4DMUUrb
1BARVah
8DVKSul
MKRXTe
10AHKOnt
3
8BMUÕmb
7DIOTii
6CLOKiv
3ALIÕPee
7AGESaa
3
3BMUUrb
1AARPee
9DVKSul
10CHKOnt
4
9CMUÕmb
8BKEKip
8DAJSep
4AEKLau
8CGEKiv
3AKUPee
3CEKMän
4
1BMUUrb
3DEKÄni
6DVKSul
10CMJVod
5
7BMUÕmb
5AIOTii
8AGEKiv
3AKUPee
2CMän
5
3DMUUrb
6BMASal
9AVKSul
10CMJVod
6
11BMUÕmb
9BKEKip
5BLOTii
7BLOLää
7DGEKiv
3DMAÄni
3CMAMän
6
4CMUUrb
5CHMMer
8AVKSul
7
8CMUÕmb
8AKEKip
7BKLJTee
7DLOLää
6BKLJRoz
8BKLJRai
3CKUMän
7
9DKLJUrb
11AURHoh
MKRXTe
8
10ABCKEPRKip
9BKLJAru
3DKUÄni
3CKUMän
8
1CARLau
RPRXTe
10CGDSLau
9
10ABC11ABCANSÕmb
11ABCKEPRKip
3DKUÄni
3CKLJMän
9
10 10
KTRTub
I EK 105 EK 106 EK 107 EK 108 KA 109 ALG 113 ALG 114 I ALG 115 ALG 116 VK 117 VÕI 118 VV 013 UJ 015 TE 005 KT 006
1
6CEKRei
4BEKJür
1
5BMAMer
7BVKNyc
4DKKLi
2BKKKel
6ATESoo
6AKTRan
2
5DEKTer
8BEKKaj
9AKTMee
2AEKJür
2BEKKel
2
5CMAMer
9BVKNyc
6B7CKKRaArLi
1AKKPee
6ATESoo
6AKTRan
3
8CEKKal
5DEKTer
5BKIKaj
6BEKKää
9AKTMee
2BMAKel
3
8AEKRei
4AMAMer
5A7CKKRaArLi
2AKKJür
4DTESoo
4DKTMer
4
11ABCEKKIKal
5AEKTer
11ABCEKKIKaj
11ABCEKKIKää
2AMAJür
2BKUKel
4
11ABCEKKIRei
6CMAMer
6AVKNyc
5B7DKKArRaLi
4DTESoo
4DKTMer
5
7AKIKal
6AEKTer
5BKIKaj
9DKIKau
2AKUJür
2BKUKel
5
PPRSee
6DMAMer
4A7DKKArRa
2DKKSil
8BTESoo
8BKTMer
6
8CKIKal
8DEKTer
7CEKRei
6DEKKau
9CKTMee
2DEKSil
6
PPRSee
2AIKKel
11CKKArRa
2CKKUnt
8BTESoo
8BKTMer
7
10ABCEKKIKal
9BEKTer
10ABCEKKIKaj
10ABCEKKIKau
9CKTMee
2CEKUnt
2DMASil
7
PPRSee
TUGIMer
11CKKArRa
8DTESoo
8DKTMer
8
2CKUUnt
2DLIÕSil
8
PPRSee
8AKKVaRa
1DKKPal
8DTESoo
8DKTMer
9
10ABC11ABCKV 21Kää
11ABCRELMee
2CTUGIUnt
2DKLJSil
9
PPRSee
8AKKVaRa
10 10
SMRVa

Kolmapäev - V perioodi tunniplaan: kehtib 29. aprill - 12. juuni 2024 Prinditud 19.05.2024

IV MA 409 IK 410 IK 412 IK 414 IK 415 IK 416 IV IK 420 IK 421 IK 422 SK 423 PK 424 IK 425 AJEK 432 VK 433
1
8DMAPaa
10BIKKau
6BIKRoz
1
8CIKMäg
6BIKLin
7CVKNyc
8CIKPar
9CAJVur
8BVKKir
2
9CIKVoh
9CIKKau
11BIKLei
4CIKRoz
8AIKSoy
2
8AIKLai
11BIKLin
7AVKNyc
4CIKPar
6DAJVur
10CVKKir
3
10BCMAPaa
10AIKVoh
2BIKLei
4AIKRoz
3
6CIKLai
10AIKTee
4AIKMäg
7CIKLin
7CIKPar
5BAJVur
11CVKKir
4
11ABCMAPaa
10AIKVoh
10BIKKau
10BIKLei
3AIKRoz
10CIKSoy
4
6DIKLai
10AIKTee
3AIKMäg
10CIKLin
9BVKNyc
6DIKPar
8AAJVur
9BVKKir
5
11ABCMAPaa
9AIKVoh
9BIKKau
4BIKLei
4BIKRoz
9AIKSoy
5
3DIKMäg
9BIKLin
6AYHVur
10AVKKir
6
8AMAPaa
5AIKVoh
5DIKLei
11CIKSoy
6
11BBELai
11CIKTee
5AIKMäg
2DIKPar
5CAJVur
7
10BBRKULei
10CIKSoy
7
10CIKLin
8BAJVur
10BVKKir
8 8
AJRVur
9 9
AJRVur
10 10
III AJ 305 FY 310 MA 311 MA 312 MA 313 AJ 314 MA 318 III ALG 319 ALG 320 ALG 321 VK 322 MU 326 RO 327A ERI 328 KU 431
1
10CAJPag
9DFYSil
10AMAVal
4DKLJSam
5DMASal
1
1BEKVah
1AEKPee
5A6A7A8A9AVSKRah
TUGIKog
2
11CAJPag
11AFYSil
7DKLJSõe
8CMAPuk
4DMASam
6BMASal
2
1BEKVah
1AEKPee
5CEKKog
10CVKKuz
5AMURah
8DKULau
3
11AAJPag
9AFYSil
9DMAVal
10BCMASõe
10BCMAPuk
7AMASam
5AMASal
3
1BLOVah
3BMAÜks
8DVKKuz
3AMURah
6CRORei
TUGIKog
4
5AEKTer
6AMASal
11ABCMAVal
9AMASõe
11ABCMAPuk
11ABCMASam
9DEKKau
4
4AEKLau
4CMAPee
3BEKÜks
TUGIKog
5CKULau
5
5DKITer
10BFYSil
11ABCMAVal
7DMASõe
11ABCMAPuk
11ABCMASam
9DKIKau
5
1ATUGIPee
3BKUÜks
8CVKKuz
4AMURah
3DRORei
TUGIKog
4CKULau
6
7CLOLää
9BFYSil
8BMAVal
7BMAPuk
9CMASam
10ABCEKKIKau
6
1CEKLau
1DEKPal
3BKLJÜks
3ATUGIPee
2AMURah
5DRORei
TUGIKog
7AKLJNyc
7
7BLOLää
11BFYSil
9BMASõe
7
1DMAPal
6AMUKer
6AMURah
6DRORei
TUGIKog
8 8
1CMALau
1DKUPal
RORTam
9 9
1DKUPal
RORTam
10 10
II MU 203 KE 206 LO 208 BI 209 GE 210 ALG 214 ALG 215 II ALG 216 ARV 217 VK 218 AULA 204 ARV 404 ARV 407 AUD 405 KMS 411
1
6CMUÕmb
5CLOTii
3AEKPee
1
3BEKÜks
7A8A9AKORAim
7BTEKit
2
9BMUÕmb
6ALOLää
5DLOTii
9DBIOts
10AGESaa
3AMAPee
8BGEKiv
2
5AMUKer
10BHoh
7BTEKit
3
11BMUÕmb
8CKELää
4BLOTii
8BBIOts
9BGESaa
4DEKPee
4CLOMän
3
3AMUKer
1AMULTPee
8DVKSul
4
8DKELää
7BIOTii
6CLOKiv
9CGESaa
4DEKPee
3CEKMän
4
1AMUKer
2AMULTJür
5
7CMUÕmb
10CKEKip
8AIOTii
5ALOKiv
8DFYLää
3AKUPee
2BKLJKel
5
4AMUKer
2CEKUnt
8CVKSul
RTRAgu
6
7DMUÕmb
9AKEKip
6BLOTii
8DGEKiv
6DLOSaa
4BEKJür
3CEKMän
6
2AMUKer
3DEKÄni
2DIKVah
7
11CKEKip
9AGESaa
3CMAMän
7
1CMUUrb
KDR
8AINFKit
8AELMUMäg
8
8DKLJLää
3CLOMän
8
3DMUUrb
KDR
11ABCRIKHel
9
3DMAÄni
9
2DMUUrb
11ABCRIKHel
10 10
I EK 105 EK 106 EK 107 EK 108 KA 109 ALG 113 ALG 114 I ALG 115 ALG 116 VK 117 VÕI 118 VV 013 UJ 015 TE 005 KT 006
1
11ABCEKKIKal
11ABCEKKIRei
11ABCEKKIKaj
11ABCEKKIKää
4BEKJür
1
4AKLJMer
7CVKKot
4CKKVa
2BKKKel
7BKTRan
2
7CEKRei
5BEKKaj
9AKIKau
2AEKJür
2BEKKel
2
4AMAMer
7AVKKot
4B6CKKArVaLi
3BKKÜks
7BKTRan
3
9CEKKal
8AKIRei
7BEKKaj
7DEKKää
2BIKKel
3
5DKITer
6DMAMer
11CVKKot
5C6AKKRaArVaLi
2AKKJür
6BTESoo
6BKTRan
4
7AKIKal
7CKIRei
7DKIKää
4BMAUnt
2BMAKel
4
8CBIOts
5BMAMer
2DTUGISil
5D8BKKVaRaArLi
1BKKVah
6BTESoo
6BKTRan
5
7AEKKal
6CEKRei
7BEKKaj
6BKIKää
9CKUMee
2ALIÕJür
2DEKSil
5
PPRSee
5CMAMer
10AVKKot
6D8BKKVaRaLiAr
3CKKMän
5BTESoo
5BKTMer
6
10ABCEKKIKal
6AEKTer
10ABCEKKIKaj
10ABCEKKIKää
9DKUMee
2CEKUnt
4ALOSil
6
PPRSee
6CMAMer
11BVKKot
11A8CKKVaRaAr
3.bKKEnd
5BTESoo
5BKTMer
7
9CKIKal
8DKITer
10AKUMee
2CMAUnt
2DLIÕSil
7
PPRSee
TUGIMer
11A8CKKVaRaAr
3DKKÄni
7DTESoo
7DKTMer
8
10ABCTKAMee
2CLIÕUnt
2DEKSil
8
PPRSee
9BKKRaAr
7DTESoo
7DKTMer
9
10ABCTKAMee
2CKLJUnt
9
PPRSee
9BKKRaAr
1CKKLau
10 10

Neljapäev - V perioodi tunniplaan: kehtib 29. aprill - 12. juuni 2024 Prinditud 19.05.2024

IV MA 409 IK 410 IK 412 IK 414 IK 415 IK 416 IV IK 420 IK 421 IK 422 SK 423 PK 424 IK 425 AJEK 432 VK 433
1
5BIKKau
5CIKRoz
6AIKLai
1
6AIKKal
5CIKMäg
10CVKKir
2
7DIKVoh
7DIKKau
4BIKLei
4BIKRoz
11AIKLai
2
11AIKKal
3BIKTee
3BIKMäg
11BSKMet
11BPKMar
4DIKPar
6DYHVur
10AVKKir
3
8AMAPaa
7BIKVoh
10BIKKau
10BIKLei
3AIKRoz
11AIKLai
3
11AIKKal
7BIKTee
3AIKMäg
11CSKMet
11CPKMar
9BAJVur
7DVKNyc
4
7CMAPaa
10AIKVoh
6ADSKMet
8BCONSoy
6ADPKLai
4
8DIKKal
10AIKTee
8DIKMäg
10BSKPau
10BPKMar
4CIKPar
9CYHVur
6AVKNyc
5
8DMAPaa
7AIKVoh
10BIKKau
10BIKLei
2CIKRoz
7AIKSoy
5
6BCPKLai
7CIKLin
5DIKMäg
6BSKPau
6CSKMet
7CIKPar
SKRRam
6BCVKNyc
6
10BCMAPaa
3CIKVoh
8BIKKau
3DIKLei
4AIKRoz
8AIKSoy
6
8AIKLai
3CIKTee
2BIKKel
11BSKMet
11BPKMar
5BIKPar
7AAJVur
7BVKNyc
7
5CKLJKog
9AIKVoh
5DIKLei
6BIKRoz
9AIKSoy
7
6BIKLin
11ASKMet
11APKMar
6DIKPar
8
9AKLJVoh
10BBRKULei
8
9 9
10 10
III AJ 305 FY 310 MA 311 MA 312 MA 313 AJ 314 MA 318 III ALG 319 ALG 320 ALG 321 VK 322 MU 326 RO 327A ERI 328 KU 431
1
10BAJPag
8AFYSil
10aarenguvestlusTii
1
1BIKVah
10CVKKuz
2
10CAJPag
10BFYSil
9BMASõe
5CEKKog
12ABCMASam
6AMASal
2
1BEKVah
4CEKÜks
8AVKKuz
4AMURah
3
10CAJPag
11BFYSil
10AMAVal
9AMASõe
12ABCMASam
6BMASal
3
1AEKPee
3BEKÜks
8DVKKuz
5AMURah
1BPROGVahRei
TUGIKog
5DKULau
4
11CAJPag
11BFYSil
9DMAVal
12ABCmatemaatikaKai
8CMAPuk
4DMASam
5DMASal
4
1BMAVah
1AMAPee
3BLOÜks
3DTUGIÄni
9AMURah
4CRORei
TUGIKog
5
6AAJSep
6DKIKau
8BMAVal
7DMASõe
7BMAPuk
9CMASam
11ABCEKKIKal
5
4AEKLau
4CMAPee
3BMAÜks
9AVKKuz
2AMURah
5DRORei
TUGIKog
KURLau
6
7CAJSep
11AFYSil
12ABCMAVal
10BCMASõe
10BCMAPuk
11BHKOnt
5AMASal
6
1DEKPal
3AMUKer
9CVKKuz
3AMURah
3DRORei
TUGIKog
6AKLJLau
7
8AKIRei
12ABCMAVal
12ABCMASõe
11AHKOnt
TUGISal
7
1CEKLau
7AMUKer
7AMURah
6DRORei
KURLau
8
12ABCMASõe
8
1DMAPal
KURLau
9
12ABCmatemaatikaKai
9
1CKULau
10
12ABCmatemaatikaKai
10
KURLau
II MU 203 KE 206 LO 208 BI 209 GE 210 ALG 214 ALG 215 II ALG 216 ARV 217 VK 218 AULA 204 ARV 404 ARV 407 AUD 405 KMS 411
1
8BFYLää
6BLOTii
8DBIOts
9DGESaa
1
1AMUKer
2AEKJür
7AVKNyc
BMKUib
8CINFKit
2
2BMUUib
6CIOTii
9DBIOts
8CAJSep
3AEKPee
7CBIKiv
2
4AMUKer
8AVKSul
4DINFKit
11CIKSoy
3
4BMUUib
9DKELää
8CIOTii
8BBIOts
7AGESaa
4DEKPee
7CGEKiv
3
5AMUKer
8DVKSul
4
9AMUUib
7ALOLää
4BLOTii
7BGESaa
3AMAPee
6BAJSep
4
3CEKMän
6DVKSul
8BINFKit
11AINFLuh
9BYHFel
5
5AÕmb
5BIOTii
8ABIOts
10AGESaa
3ALIÕPee
3CMAMän
5
2AMUKer
4DLOPal
9AVKSul
STRNes
9DYHFel
6
8DMUÕmb
9BKEKip
4BKLJTii
8BIKKal
7DLOLää
4CKLJVah
6
1CMUUrb
11CURHoh
9CVKSul
4AINFKit
9AYHFel
7
11BMUÕmb
11CKEKip
9CBIOts
8DFYLää
3DEKÄni
3CEKMän
7
1DMUUrb
2DEKSil
8BVKSul
8
11ABCANSÕmb
10CKEKip
11ABCSKPRPau
3DMAÄni
3CKUMän
8
2DMUUrb
11ABCSKPRPau
9
KMÕmb
3DKUÄni
9
KMMäg
10 10
I EK 105 EK 106 EK 107 EK 108 KA 109 ALG 113 ALG 114 I ALG 115 ALG 116 VK 117 VÕI 118 VV 013 UJ 015 TE 005 KT 006
1
5AKITer
9AEKKau
1BIKKel
1
6DMAMer
7AVKKot
3AKKPee
5DTESoo
5DKTMer
2
7AEKKal
8DEKTer
8BEKKaj
9AKIKau
6BKIKää
2AEKJür
2
11BHKOnt
5BMAMer
10AVKKot
5AKKLiRa
1AKKPee
5DTESoo
5DKTMer
3
9CKIKal
6AKITer
6CEKRei
6DEKKau
2AKUJür
2BEKKel
3
11CHKOnt
4AMAMer
7DVKKot
4C5BKKLiRaVa
5CTESoo
5CKTMer
4
8AEKRei
5AKITer
5BEKKaj
7DEKKää
2AMAJür
2BMAKel
4
10BHKOnt
6CMAMer
11AVKKot
10C4AKKVaLiRa
2CKKUnt
5CTESoo
5CKTMer
5
11ABCEKKIRei
9BKITer
11ABCEKKIKaj
11ABCEKKIKää
4BMAUnt
2BLIÕKel
5
PPRSee
2DMASil
2CIKVah
10C5CKKRaArVaLi
3DKKÄni
8CTESoo
8CKTMer
6
6CKIRei
5DEKTer
6BEKKää
10AKUMee
2CEKUnt
3BUSR
6
PPRSee
5CMAMer
7BVKKot
6D9DKKLiArRa
2DKKSil
8CTESoo
8CKTMer
7
10ABCEKKIKal
10ABCEKKIKau
10ABCEKKIKaj
10ABCEKKIKää
9BKUMee
2CMAUnt
3BUSR
7
PPRSee
5AKLJMäg
7B9DKKArVaRa
7CTESoo
7CKTMer
8
Ann
10AKUMee
2CKUUnt
8
PPRSee
10BVKKot
7B9CKKArVaRaLi
1CKKLau
7CTESoo
7CKTMer
9
Ann
KRKMee
2CKUUnt
2DKUSil
9
PPRSee
9CKKRaLi
1DKKPal
10 10

Reede - V perioodi tunniplaan: kehtib 29. aprill - 12. juuni 2024 Prinditud 19.05.2024

IV MA 409 IK 410 IK 412 IK 414 IK 415 IK 416 IV IK 420 IK 421 IK 422 SK 423 PK 424 IK 425 AJEK 432 VK 433
1
7CMAPaa
7AIKVoh
8BIKKau
7AIKSoy
1
8BIKKal
3BIKTee
3BIKMäg
8CIKPar
7BAJVur
9BVKKir
2
8AMAPaa
9BIKKau
2BIKLei
4CIKRoz
11CIKSoy
2
11CIKTee
9BIKLin
6CYHVur
10BVKKir
3
8DMAPaa
9CIKVoh
9CIKKau
11BIKLei
4DIKRoz
11CIKSoy
3
11AIKKal
11CIKTee
4AIKMäg
11BIKLin
11AIKLai
2AIKPar
8AAJVur
8BVKKir
4
7BIKVoh
5BIKKau
4BIKLei
5CIKRoz
8AIKSoy
4
8DIKKal
7BIKTee
8DIKMäg
8AIKLai
5BIKPar
5DAJVur
11AVKKir
5
10BCMAPaa
5AIKVoh
7CVKNyc
6BIKRoz
9DIKSoy
5
9DIKKal
5AIKMäg
6BIKLin
11BBELai
2DIKPar
8BAJVur
11BVKKir
6
7DVKNyc
3DIKLei
2CIKRoz
10CIKSoy
6
6AIKKal
3CIKTee
3DIKMäg
10CIKLin
6AIKLai
6CAJVur
7
3CIKVoh
9BVKNyc
11BIKLei
7
6CIKTee
8CIKMäg
11BIKLin
6CIKLai
8
10BIKLei
8
9 9
10 10
III AJ 305 FY 310 MA 311 MA 312 MA 313 AJ 314 MA 318 III ALG 319 ALG 320 ALG 321 VK 322 MU 326 RO 327A ERI 328 KU 431
1
8DAJSep
11AFYSil
10AKLJVal
5DKLJLei
5CKIKog
6BMASal
1
1BIKVah
1AEKPee
4CEKÜks
8AVKKuz
5ARORei
2
6AAJSep
11AFYSil
10AMAVal
Kai
9CMASam
5AMASal
2
1BEKVah
1AMAPee
9DVKKuz
4BMUUib
4CRORei
TUGIKog
8BKULau
3
7CAJSep
8CFYLää
9DMAVal
9BMASõe
7BMAPuk
matemaatikaNat
5DMASal
3
1BKUVah
3BEKÜks
7AVKNyc
2BMUUib
4DRORei
7DKULau
4
9DAJSep
11BFYSil
8BMAVal
7DMASõe
8CMAPuk
7AMASam
6AMASal
4
1BKUVah
1AKUPee
4CEKÜks
9AVKKuz
6BMUUib
5CRORei
TUGIKog
5
11AAJPag
9CFYSil
9BBIPau
10BCMASõe
10BCMAPuk
4DMASam
7DAJSep
5
4AEKLau
4CMAPee
3BMAÜks
8CVKKuz
2BPROGKelRei
TUGIKog
5CKULau
6
11CAJPag
11BFYSil
9AMASõe
12ABCMAPuk
matemaatikaNat
5CKIKog
6
1CEKLau
1DEKPal
9CVKKuz
3CRORei
5DKULau
7
10CAJPag
9DFYSil
Kai
12ABCMAPuk
matemaatikaNat
9AAJSep
7
1CMALau
1DMAPal
3CRORei
8
Kai
11BKLJLin
8
1CKULau
1DLOPal
9
järeltööIng
9
1CKULau
10 10
II MU 203 KE 206 LO 208 BI 209 GE 210 ALG 214 ALG 215 II ALG 216 ARV 217 VK 218 AULA 204 ARV 404 ARV 407 AUD 405 KMS 411
1
11BMUÕmb
10CKEKip
5BLOTii
7DBIKiv
9ABIPau
4DEKPee
6ALOLää
1
10BKLJKää
8AVKSul
2A3A4AAMKUib
10BGDSLau
2
11BMUÕmb
10CKEKip
8CIOTii
7DGEKiv
7BGESaa
3AEKPee
7CLOLää
2
4DMUUrb
9DVKSul
3
5BMUÕmb
9AKEKip
6BLOTii
5ALOKiv
3AMAPee
4CLOMän
3
3CMUUrb
8BVKSul
4AINFKit
4
11CKEKip
5AIOTii
7CGEKiv
6DLOSaa
9CKELää
3CMAMän
4
3BMUUrb
2BEKKel
9AVKSul
4BINFKit
5
11CKEKip
8AIOTii
6CLOKiv
10AGESaa
3DEKÄni
2DIKVah
5
2CMUUrb
3AEKPee
8CVKSul
7ATEKit
6
11AKLJÕmb
8AKEKip
6BIOTii
7BBIKiv
9BGESaa
4DEKPee
2CIKVah
6
9DMUUrb
5BKLJKau
9CVKSul
7ATEKit
7
8BKEKip
6DKLJSaa
7
8
3DMAÄni
8
10CKLJHoh
FOTOAmb
9
3DLIÕÄni
9
FOTOAmb
10 10
I EK 105 EK 106 EK 107 EK 108 KA 109 ALG 113 ALG 114 I ALG 115 ALG 116 VK 117 VÕI 118 VV 013 UJ 015 TE 005 KT 006
1
9CEKKal
9DEKKau
1BIKKel
1
6CMAMer
4BKKAr
6DTESoo
6DKTRan
2
7AEKKal
8DKITer
5BEKKaj
9AEKKau
2AEKJür
2BIKKel
2
6BEKKää
5CMAMer
10BVKKot
4A5DKKArLiRa
3BKKÜks
6DTESoo
6DKTRan
3
10ABCEKKIKal
6AKITer
10ABCEKKIKaj
10ABCEKKIKau
4BEKJür
2AIKKel
3
10ABCEKKIKää
6DMAMer
7AVKKot
5CKKRaAr
1AKKPee
6CTESoo
6CKTRan
4
10ABCEKKIKal
9BKITer
10ABCEKKIKaj
10ABCEKKIKau
2AMAJür
4ALOSil
4
10ABCEKKIKää
2CEKUnt
11AVKKot
4DKKLi
3AKKPee
6CTESoo
6CKTRan
5
5DEKTer
7BEKKaj
6DEKKau
9AKUMee
2AKLJJür
4BMAUnt
5
PPRSee
5BMAMer
7CVKKot
6AKKVaLi
3CKKMän
8DTESoo
7AKTRan
6
8CEKKal
5AEKTer
8BKIKaj
6DKIKau
10AKUMee
2ATUGIJür
2DEKSil
6
PPRSee
4AMAMer
7DVKKot
10BKKVaLi
2BKKKel
8DTESoo
7AKTRan
7
Ann
11CKLJKaj
10AKUMee
2CMAUnt
2DMASil
7
PPRSee
7BVKKot
10BKKVaLi
3DKKÄni
8
Ann
2CLIÕUnt
2DKUSil
8
PPRSee
10AKKVaLi
9
Ann
2DKUSil
9
PPRSee
10AKKVaLi
1DKKPal
10 10