Näita koolis õppivaid klasse :: Näita ringide tunniplaani ::Näita kõiki klasse

Es005006013015105106107108109113114115116117118P118T118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433
1
TE
4D
KT
4D
KK
2A
KK
6A
KK
6A
LAK
8C
EK
3B
EK
3A
LO
4B
EK
1A
EK
1B
MEK
7A
IK
11A
IK
11A
IK
11A
IK
11A
2
TE
4D
KT
4D
KK
3A
EK
9D
EK
7C
EK
2A
EK
5B
KLJ
4A
MA
5A
VK
11A
KK
6D
KK
6D
MU
9A
LO
5D
BI
7B
BI
11C
GE
8D
MA
3B
MU
1A
VK
7D
MA
10B
BI
8A
MA
10B
MA
7A
MA
10B
AJ
8C
MA
4B
MA
4C
EK
1B
LO
6A
VK
7D
MU
9A
RO
5C
MA
10B
IK
8B
IK
8B
IK
9B
IK
9C
IK
5C
PK
12A
IK
9B
KU
6C
EK
6B
VK
11A
3
KT
7D
TE
7D
KK
3B
KI
8D
EK
7B
EK
8C
KI
6A
EK
2B
EK
4A
MA
5D
KK
6C
KK
6C
KK
5C
KK
5C
MU
11B
KE
9B
GE
9C
LO
6B
MA
3A
MU
4C
MA
10B
FY
8B
MA
10B
MA
9A
MA
10B
YH
9D
EK
4B
MA
1A
MA
1B
MU
2A
VK
7A
MU
2A
RO
4D
IK
7C
BI
11A
MA
10B
IK
6D
IK
4D
IK
5A
IK
3D
HK
11C
IK
6D
IK
7C
IK
5A
SK
11C
PK
11C
IK
3D
KU
5B
AJ
8A
VK
7A
4
KT
7D
TE
7D
KK
1B
EK
5C
EK
8C
EK
5D
EK
4C
EK
2B
MA
4A
MA
4D
VK
8A
KK
7A
KK
7A
KK
5B
KK
5B
MU
11B
KE
8D
LO
5A
MA
6C
GE
9B
EK
3C
MU
3A
MU
2D
MA
7B
VK
6A
AJ
10B
FY
9A
MA
9C
MA
9D
MA
7C
YH
6D
EK
4B
KU
1A
EK
3D
VK
6A
MU
3A
IK
10A
BI
11A
IK
10A
IK
10A
IK
3B
IK
3B
HK
11C
IK
10A
IK
2A
SK
11C
PK
11C
IK
2A
KU
8B
AJ
6B
VK
8A
5
TE
8A
KT
8A
KI
9B
KI
7D
EK
8B
KI
5D
EK
2C
MA
2B
MA
2A
MA
6D
VK
10C
KK
7A
KK
7A
KK
10A
KK
10A
MU
7B
RTR
1D
KE
9D
IO
5C
BI
7C
GE
9A
TUGI
1D
LIÕ
3A
MU
4A
EK
3B
VK
6C
AJ
11A
MA
8D
EK
6A
AJ
11C
MA
5B
LO
4C
MA
3D
VK
6C
MU
4A
RO
4D
IK
10B
BI
9C
MA
8C
IK
4B
KLR
IK
2D
IK
2D
IK
3C
HK
11B
IK
4D
IK
10B
IK
3C
SK
11B
PK
11B
IK
4B
KU
6B
KI
5A
VK
10C
6
TE
8A
KT
8A
KK
2B
MA
12B
KI
7B
BI
9A
EK
4D
KLJ
3A
MA
2C
EK
2D
MA
6A
VK
10B
KK
4B
KK
4B
KK
10A
KK
10A
KE
9C
LO
5C
FY
8C
GE
7D
MA
3C
EK
1D
MU
5A
ITD
10C
VK
7C
AJ
11A
FY
11B
MA
12B
MA
12B
MA
12B
AJ
11C
MA
6B
LO
6D
EK
1C
LIÕ
3D
VK
9B
MU
5A
RO
6C
INF
4A
BI
9D
MA
8B
IK
6C
IK
5D
BRKU
10B
IK
7A
IK
7A
IK
4A
IK
8D
IK
5D
IK
8D
VK
7C
VK
9B
7
KT
7B
KK
3D
MA
12B
EK
7D
KLJ
7C
KLJ
6A
KU
9C
KU
2C
EK
2D
KLJ
2B
MA
5C
VK
8C
KK
8B
KK
8B
KK
5A
KK
5A
MU
7A
RTR
4D
IO
5D
IO
8D
GE
10A
KU
3C
MA
1D
UR
11B
VK
9A
AJ
10C
FY
9B
MA
12B
MA
12B
MA
12B
MA
1C
VK
9A
MU
7A
ROR
2B
TE
7B
KUKO
11C
MA
8A
BRKU
10B
IK
9D
IK
9D
SK
11A
PK
11A
HK
11A
VK
8C
VK
10B
8
KT
7B
KK
3C
TKA
10B
KU
2C
MA
2D
KK
8B
KK
8B
KK
11B
KK
11B
KLJ
9A
LO
1D
VK
9C
KLJ
10C
KU
1C
KLJ
3D
VK
9C
ROR
2B
TE
7B
ME
11C
GDS
10A
HK
11A
IK
9D
IK
9D
SK
11A
PK
11A
9
KK
1D
TKA
10A
KLJ
2C
KLJ
2D
KK
11B
KK
11B
KU
1C
10
Te005006013015105106107108109113114115116117118P118T118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433
1
TE
5A
KT
5A
RTM
1A
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
EK
4C
MA
2B

5C
KK
7C
KK
7C
KE
8B
IO
6B
LO
5B
KLJ
3B
EK
3A
MU
4B
VK
6D
AJ
8D
EK
6A
MA
6C
EK
1B
EK
4A
VK
7B
INF
8C
ÕFP
11A
IK
7D
VK
6D
VK
7B
2
TE
5A
KT
5A
KK
3A
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
EK
2A
LIÕ
2B

5D
MA
5C
VK
8B
KK
7C
KK
7C
MU
6B
LO
7B
IO
8C
KI
7A
EK
3B
MU
4D
EK
6D
VK
6A
YH
9C
FY
11B
MA
8D
MA
9B
MA
7D
AJ
9A
MA
4B
EK
1A
MA
1B
MA
4A
VK
8B
INF
4C
MA
8A
IK
11A
IK
5B
IK
11A
IK
11A
IK
11A
IK
5B
VK
6A
IK
4C
AJ
6C
3
TE
6C
KT
6C
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
MA
2A
EK
2B

5B
MA
4D
VK
8A
KK
4A
KK
5D
KK
5D
KK
4A
MU
9D
KE
10C
IO
5A
LO
7A
MA
3B
MA
3A
KI
6D
AR
1B
AJ
10A
FY
9B
MA
9C
MA
9A
MA
7C
AJ
7D
MA
6B
MA
1A
MA
7B
LO
6A
VK
8A
RO
4C
INF
4B
MA
8C
IK
4B
IK
8B
BRKU
10B
IK
4C
IK
8B
IK
8D
IK
8D
IK
5C
IK
5C
VK
10B
4
TE
6C
KT
6C
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
KU
2A
EK
3C
EK
5C
LO
4D
VK
9A
KK
9B
KK
9B
KK
4C
KK
4C
KE
10B
MA
6A
LO
7D
KI
8A
LIÕ
3B
KU
3A
MU
2B
AR
1A
VK
9A
AJ
10A
FY
8C
MA
5D
AJ
7C
AJ
9D
EK
4B
EK
5B
LO
1B
EK
3D
VK
7A
CON
7B
RO
6D
MJ
10C
MA
8B
IK
4A
IK
6B
BrAmK
7B
IK
4A
IK
9C
IK
6D
IK
9C
IK
6B
KU
8D
EK
5A
VK
7A
5
KT
7A
KI
7D
EK
8A
KU
2A
MA
5B
KI
5C
MA
5A
VK
9C
KK
9B
KK
9B
KK
4D
KK
4D
KE
10B
IO
6C
KE
8C
GE
10A
KU
3B
KU
3A
MU
2C
EK
2D
VK
9C
BI
8D
MA
9D
MA
11C
MA
11C
MA
11C
AJ
6A
EK
4B
MA
4C
LO
6D
MA
3D
VK
6B
IK
7B
RO
3C
TE
7A
MJ
10C
MA
11C
IK
9A
IK
2B
IK
7B
IK
3C
IK
7C
IK
9A
IK
7C
IK
5D
IK
5D
IK
2B
KU
4A
AJ
8B
VK
6B
6
KT
7A
KK
1C
YH
9B
EK
7C
KI
8B
KI
9A
EK
2C

2D
EK
5D
EK
4D
VK
8D
KK
11A
KK
11A
KE
8A
IO
7D
GE
7B
MA
3C
EK
1D
MU
4C
DK
5B
AJ
11C
MA
9D
MA
10B
MA
10B
MA
10B
AJ
9C
KLJ
4B
MA
6D
LO
6B
VK
8D
BE
11B
RO
5B
TE
7A
MA
10B
IK
6A
IK
5A
IK
5A
IK
3D
IK
8C
IK
8C
IK
2A
IK
6A
IK
2A
IK
3D
KU
4A
KI
6C
VK
11B
7
KK
3D
YH
9A
KI
8B
KU
9B
KLJ
2A
MA
2D
VK
11C
KK
11A
KK
11A
KU
3C
MA
1D
KLJ
6D
VK
9D
FY
9C
MA
10B
MA
10B
MA
10B
AJ
7B
EK
1C
VK
8C
IK
11B
RO
5A
INF
8A
ELMU
8A
MA
10B
IK
6C
IK
6C
IK
11B
IK
7A
IK
7A
IK
2C
VK
9D
IK
2C
IK
7D
KI
6B
VK
11C
8
KK
2C
KU
9D
LIÕ
2D
KK
8A
KK
8A
GE
9A
KU
3C
KU
1D
KLJ
11C
MA
1C
KU
3D
VK
9B
ROJV
KLJ
11A
KLJ
11B
KLJ
9C
VK
9B
9
KK
2D
KU
2C
KK
8A
KK
8A
KU
1D
LO
1C
ROJV
10
Ko005006013015105106107108109113114115116117118P118T118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433
1
TE
5C
KT
5C
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
EK
4C
KI
5B
KLJ
6B
MA
6D
VK
8D
KK
9C
KK
9C
LKVS
5A
MA
4B
MA
10B
MA
10B
AJ
7B
MA
10B
EK
1A
EK
1B
DT
7C
AMK
2A
MA
10B
IK
6C
IK
6C
KU
7D
VK
8D
2
TE
5C
KT
5C
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
MA
5A
EK
2B
EK
4A
EK
4D
VK
8C
KK
4C
KK
4C
KK
9C
KK
9C
MU
1B
BI
7A
FY
8A
KI
7B
GE
8B
EK
3B
EK
6D
MU
2A
MA
6B
VK
9D
AJ
5D
FY
9A
MA
11C
MA
9B
MA
11C
YH
6A
MA
11C
MA
1A
LO
6C
VK
9D
MU
2A
DT
7C
MA
11C
IK
4B
IK
5B
IK
3A
IK
3A
IK
8D
IK
8D
IK
5B
IK
4B
KU
7D
VK
8C
3
TE
6B
KT
6B
KK
3B
KI
9B
EK
7C
MA
5C
LIÕ
2B
AJ
6D
LO
4D
KK
4B
KK
4B
KK
5D
KK
5D
MU
6A
KE
8C
FY
8D
BI
9C
GE
10A
MA
5B
MA
3A
EK
2A
VK
7D
AJ
10C
FY
9D
MA
11C
MA
9A
MA
11C
YH
6C
MA
11C
LO
1A
KU
1B
KLJ
3C
VK
7D
MU
6A
RO
4C
INF
4A
MU
8B
MA
11C
IK
4A
IK
8A
IK
10B
IK
10B
IK
8A
VK
7A
PK
12A
IK
4C
KU
7B
EK
5A
VK
7A
4
TE
6B
KT
6B
KK
1A
EK
9B
KI
7A
MA
8D
EK
8A
MA
2A
MA
2B
AJ
5A
MA
4D
VK
7C
KK
7B
KK
7B
KK
5B
KK
5B
MU
5C
IO
6A
BI
9D
MA
3B
EK
3A
MU
4A
EK
3D
VK
7C
AJ
10B
MA
9C
MA
9A
MA
7D
EK
4B
MA
6C
KU
1B
KI
6D
HK
11C
MU
4A
RO
5D
INF
4C
INF
11A
IK
4C
IK
10A
IK
10A
IK
11B
IK
3C
IK
10A
IK
10A
IK
11B
IK
3C
SK
11C
PK
11C
IK
5D
KU
8C
AJ
8B
VK
11A
5
TE
8D
KT
8D
LO
6D
EK
7D
EK
9A
LIÕ
2A
IK
2B
MA
4A
MA
6A
VK
11B
KK
7B
KK
7B
KK
5C
KK
5C
MU
3B
KE
10B
IO
7C
LO
5B
GE
9D
EK
3C
LIÕ
2D
MU
5A
EK
3A
VK
6C
BI
8A
FY
8B
BI
9B
MA
7A
IK
4D
AJ
11C
MA
5D
MA
4C
TUGI
1C
VK
6C
HK
11A
MU
5A
RO
3D
INF
4D
MU
9C
MA
8C
IK
10A
KLR
IK
10A
IK
2C
IK
3D
IK
10A
IK
10A
BE
11B
IK
2C
SK
11A
PK
11A
IK
2B
VK
6B
VK
6B
6
TE
8D
KT
8D
KI
9D
EK
7D
MA
12B
KI
9C
EK
2C
EK
2D
EK
4C
KLJ
4D
KK
4A
KK
10C
KK
10C
KK
4A
MU
5D
KE
10B
LO
5C
LO
7A
GE
7B
EK
3C
EK
1D
MU
5B
BI
8C
AJ
11A
FY
11B
MA
12B
MA
12B
MA
12B
AJ
7C
AJ
9A
IK
6A
EK
1C
MA
3D
MU
3A
RO
6D
INF
8B
BI
11C
IK
3B
MA
8A
IK
6A
IK
6B
HK
10A
IK
3B
IK
6B
IK
9B
CON
8B
IK
6D
SK
10A
PK
10A
IK
9B
EK
6C
7
TE
8C
KT
8C
MA
12B
EK
9C
MA
2C
MA
2D
VK
11A
KK
10C
KK
10C
MU
7D
KE
9A
GE
7C
MA
3C
MA
1D
MU
3D
VK
6D
FY
11B
MA
12B
MA
12B
MA
12B
KLJ
5B
MA
1C
LO
6B
VK
6D
RO
10A
INF
8D
BI
11C
INF
11A
MA
8B
IK
7B
HK
10B
IK
7B
IK
9D
IK
9B
IK
9D
IK
5D
SK
10B
PK
10B
IK
9B
AJ
8A
VK
10A
8
TE
8C
KT
8C
RTM
1D
KK
3C
KLJ
9B
LIÕ
2C
KU
2D
KK
10B
KK
10B
MU
1C
KLJ
10A
KLJ
9D
EK
3D
RIK
11A
HK
10C
IK
9C
SK
10C
PK
10C
9
KK
1C
KU
2D
KK
10B
KK
10B
MU
1D
EK
2C
RIK
11A
10
Ne005006013015105106107108109113114115116117118P118T118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433
1
TE
7C
KT
7C
KK
2A
EK
7A
MJ
10A
EK
5B
MA
5C
VK
10C
KK
8C
KK
8C
BMK
2B
LO
5A
GE
9D
MU
4A
MA
6C
AJ
11C
AJ
6A
EK
1A
EK
1B
MU
4A
RO
5D
MU
11B
IK
7D
IK
6B
IK
6B
IK
7D
VK
10C
2
TE
7C
KT
7C
KK
3A
EK
7A
MJ
10A
KI
9C
MA
6A
IK
2B
EK
4A
EK
4D
VK
10B
KK
8C
KK
8C
MU
1B
LO
7D
MA
5D
BI
8D
EK
3B
MU
2A
VK
6D
AJ
10C
FY
9D
MA
9A
AJ
5B
AJ
9B
LO
4B
EK
1A
LO
4C
VK
6D
MU
2A
RO
6C
MU
11B
MA
8A
IK
11A
IK
6C
IK
5A
IK
11A
IK
11A
IK
11A
IK
5A
IK
2B
KU
5C
EK
6B
VK
10B
3
TE
4B
KT
4B
KK
1B
EK
9B
KI
7C
EK
8B
EK
9A
EK
2A
EK
2B
MA
4A
MA
4D
VK
10A
KK
6B
KK
5A
KK
5A
KK
6B
MU
6A
KE
9C
IO
6D
FY
8D
GE
8A
MA
3B
EK
3A
ITD
10B
VK
7D
AJ
10C
FY
11B
MA
9D
AJ
7A
AJ
5C
MA
5B
MA
1A
EK
5D
VK
7D
MU
6A
RO
10A
MA
8C
IK
11A
IK
11A
IK
11A
IK
11A
VK
7B
KU
4C
EK
6C
VK
7B
4
TE
4B
KT
4B
EK
9D
KI
7C
KI
5C
KI
9A
MA
6D
KU
2B
LO
4A
EK
4D
VK
8B
KK
6C
KK
5B
KK
5B
KK
6C
MU
3B
MU
8A
BI
11A
GE
7A
EK
3C
MA
3A
MU
8A
UR
11C
AJ
10B
MA
9C
MA
7B
MA
7D
AJ
8C
MA
6B
KI
5D
MA
1B
LO
6A
VK
9B
MU
1A
RO
3D
MU
8D
IK
10A
IK
10A
IK
11B
IK
2A
IK
10A
IK
10A
IK
2A
VK
8B
IK
11B
IK
3D
KU
4C
EK
5A
VK
9B
5
TE
6A
KT
6A
KI
9D
EK
7B
EK
5C
EK
2D
LIÕ
2A
KU
2B
LO
5D
MA
5A
VK
10A
KK
6D
KK
6D
KK
4A
KK
4A
MU
9B
KE
10C
IO
5B
BI
11C
BI
9A
KU
3B

2C
MU
3A
UR
11A
AJ
10B
MA
9C
MA
8D
MA
7A
MA
7C
AJ
7D
MA
4C
LO
6C
EK
3D
MU
3A
RO
3C
IK
4D
MA
8B
IK
4B
IK
4D
IK
11B
IK
8A
IK
3C
IK
8C
IK
8C
IK
8A
IK
11B
IK
4B
AJ
6B
VK
10A
6
TE
6A
KT
6A
KK
2B
EK
8D
KLJ
7D
KI
8C
KU
9A
EK
2C
EK
4C
BI
8B
VK
8A
KK
4D
KK
4D
KK
9D
KK
9D
MU
7A
KE
10C
IO
7B
LO
7C
GE
9C
KU
3B
EK
1D
MU
2D
HM
5D
VK
6C
AJ
10A
MA
11C
MA
11C
MA
9B
MA
11C
MA
4B
MA
3C
EK
1C
MA
3D
VK
6C
MU
7A
RO
5C
IK
4A
MA
11C
IK
4A
IK
5B
IK
3A
IK
3A
IK
6D
IK
6D
IK
10B
IK
5B
VK
8A
IK
10B
IK
5C
KI
5A
VK
6B
7
TE
8B
KT
8B
KLJ
8C
KU
2D
VK
10C
KK
4C
KK
9D
KK
9D
KK
4C
KLJ
8D
KE
9B
KLJ
7B
LO
3C
MA
1D
MU
6D
AJ
10A
MA
11C
MA
11C
KLJ
7A
MA
11C
YH
9C
EK
1C
KU
3D
MA
11C
IK
9A
IK
3B
IK
3B
IK
9A
IK
10B
IK
2C
IK
10B
IK
2C
KLJ
8A
AJ
6C
VK
10C
8
TE
8B
KT
8B
KK
1D
KRK
10A
MA
2C
VKB
11A
KK
9A
KK
9A
SKPR
10C
KEPR
10A
MU
3C
TSAT
10A
RKTA
11A
KU
1C
KU
3D
IK
2D
IK
2D
9
KK
2C
KRK
10A
KK
9A
KK
9A
KM
10A
KM
10A
MU
1C
AR
1D
10
Re005006013015105106107108109113114115116117118P118T118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433
1
TE
5B
KT
5B
KK
1A
EK
2A
EK
4A
MA
6A
VK
8C
KK
11C
KK
11C
MU
11B
KE
10C
IO
8B
BI
11A
EK
3B
EK
2B
AJ
10B
KLJ
6C
AJ
9D
MA
5D
EK
1B
INF
4B
MA
8A
IK
6B
HK
10A
IK
6B
SK
10A
PK
10A
IK
4B
KU
7A
KLJ
5A
2
TE
5B
KT
5B
RTM
1B
KI
8D
EK
7A
EK
9C
EK
2A
MA
2B
EK
4A
MA
6D
VK
11B
KK
11C
KK
11C

5A
KE
10C
KE
9D
BI
11A
GE
7C
EK
3A
MU
4B
IO
8A
VK
9A
AJ
10A
BI
7D
MA
9B
MA
6C
EK
1A
KI
6A
VK
7B
VK
9A
MA
8C
IK
8B
HK
10B
IK
3B
IK
8B
IK
3B
IK
5C
SK
10B
PK
10B
IK
5C
KU
5D
EK
6B
VK
11B
3
TE
5D
KT
5D
KK
3B
EK
8D
EK
7B
KI
8C
KT
9D
MA
2A
KU
2B
MA
4A
MA
5C
VK
10A
KK
7D
KK
7D
MU
7C
KE
10B
KE
9A
GE
7A
MA
3A
MU
4D
EK
6A
VK
9C
YH
6B
FY
8A
KLJ
4C
MA
9B
AJ
6D
MA
4B
KU
1A
MA
1B
EK
3D
IK
11B
TE
9D
VK
9C
MA
8B
IK
11A
IK
5B
HK
10C
IK
11A
IK
11A
IK
11A
IK
11B
IK
5B
SK
10C
PK
10C
KU
5A
KI
6C
VK
10A
4
TE
5D
KT
5D
KK
3D
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
KT
9D
KU
2A
EK
5B
LO
4A
MA
4D
VK
8B
KK
7D
KK
7D
KK
5C
KK
5C
MU
6C
KE
8D
IO
7A
BI
11C
GE
9B
LIÕ
3B
LIÕ
3A
MU
2B
EK
3C
VK
6A
AJ
11A
BI
8C
MA
6B
AJ
9C
EK
4B
KU
1A
KU
1B
VK
8B
IK
7B
TE
9D
VK
6A
IK
4C
HK
11B
IK
9A
IK
7B
IK
8A
IK
7C
IK
9A
IK
7C
IK
8A
SK
11B
PK
11B
IK
4C
KU
6D
EK
5A
5
TE
6D
KT
6D
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
EKKI
10B
EK
2C
MA
5B
EK
4C
EK
5D
VK
11C
KK
4B
KK
4B
KK
5A
KK
5A
KE
8A
LO
7B
GE
8C
MA
3C
KU
3A
MU
3D
HM
5C
VK
7C
AJ
11A
BI
8B
MA
8D
MA
9D
MA
7D
AJ
7A
AJ
9B
TUGI
1A
LO
6C
MA
3B
VK
7C
INF
4D
YH
9A
HK
11B
IK
6A
KLR
IK
4D
IK
2D
IK
2B
IK
9C
IK
6A
IK
9C
IK
2D
SK
11B
PK
11B
IK
2B
KI
6B
VK
11C
6
TE
6D
KT
6D
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
KT
9A
EK
5C
KI
5B
EK
2D
EK
4D
VK
8D
KK
5D
KK
6B
KK
6B
KK
5D
MU
8C
KE
8B
LO
7C
KI
8A
GE
7D
LO
3C
EK
1D
MU
2C
MA
5A
FY
9C
MA
7B
MA
7A
YH
9D
MA
4C
EK
1C
MA
3D
VK
8D
IK
10B
TE
9A
YH
9B
IK
10A
KLR
IK
10A
IK
3A
IK
3A
IK
10A
IK
10A
IK
10B
KU
6A
EK
6C
7
KLJ
5C
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
EKKI
11A
KT
9A
MA
2C
MA
2D
VK
10B
KK
6A
KK
4D
KK
4D
KK
6A
KLJ
5D
BI
9B
EK
9C
GE
10A
EK
6D
EK
1D
MU
3C
VK
9D
AJ
10C
KLJ
8B
MA
7C
AJ
8D
MA
1C
LIÕ
3D
VK
6B
TE
9A
IK
7D
KLR
BRKU
10B
IK
7A
IK
7A
IK
8C
IK
8C
IK
7D
KU
8A
VK
9D
VK
7B
8
KK
2D
KK
3C
REL
11A
LIÕ
2C
KK
8D
KK
8D
KEPR
11A
GE
10A
MU
1D
AR
1C
KLJ
10B
CIN
11A
KLR
9
RTM
1C
KLJ
12B
KK
8D
KK
8D
KU
1D
10
La005006013015105106107108109113114115116117118P118T118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433

V perioodi tunniplaan: kehtiv 31. mai - 11. juuni 2021. Viimati uuendatud: 24.05.2021 13:56:15.