Näita koolis õppivaid klasse :: Näita ringide tunniplaani ::Näita kõiki klasse

Es005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410412414415416420421422423424425431432433KLNK
1
TE
4A
KT
4A
KK
2B
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EK
1A
EK
1B
VK
11B
KK
4D
KK
4D
LAK
5A
IO
7D
TUGI
2A
MEK
7A
MA
6C
EK
3B
VSK
5A
IK
3A
IK
11A
IK
3A
KLL
11C
VK
11B
2
TE
4A
KT
4A
KK
3B
EK
8C
KI
7A
EK
7B
EK
5B
KU
10C
MA
1A
EK
1B
EK
8B
MA
5C
VK
6D
KK
4C
KK
4C
KK
5A
KK
5A
MU
11B
KE
9A
LO
6B
GE
10A
EK
2A
VK
6D
MU
3A
VK
7C
MA
8D
PRFÜ
11A
MA
9B
MA
8A
MA
9C
AJ
6C
MA
4D
EK
2B
VK
7C
MU
3A
RO
5D
HK
11C
MA
7D
IK
6A
IK
4B
BRKU
10B
IK
6A
SK
11C
PK
11C
IK
4B
IK
5D
AJ
9D
VK
10B
ROR
3
TE
4D
KT
4D
KK
3A
EK
4C
KU
10C
KI
5D
MA
1B

5B
MA
4B
VK
10A
KK
9B
KK
9B
KK
6A
KK
6A
MU
11B
FY
8D
IO
7B
BI
8A
MA
2A
UAEK
MU
1A
UR
11C
VK
7D
MA
8C
FY
10B
MA
9A
MA
9D
MA
6B
EK
2B
LO
5C
MU
7A
VK
7D
MU
7A
RO
6C
IK
8B
HK
11A
MA
7C
IK
4A
IK
8B
IK
3B
IK
3B
IK
9C
IK
5A
IK
9C
IK
4A
SK
11A
PK
11A
IK
6C
IK
5A
YH
6D
VK
10A
ROR
4
TE
4D
KT
4D
KK
1A
KI
5C
EK
5A
KI
6A
KI
6D
KU
9D
IK
1B
TUGI
3C
MA
5D
VK
6C
KK
9B
KK
9B
KK
6B
KK
6B
MU
4C
IO
8C
AJ
8A
GE
9A
MA
2D
LO
4B
MU
2A
GE
7C
VK
8D
MA
11ABC
FY
10B
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
YH
9C
MA
4A
EK
3A
MA
3B
LIÕ
2B
VK
8D
MU
2A
RO
3D
IK
5B
MJ
10A
MA
7A
IK
7B
IK
1B
IK
5B
IK
10C
IK
7D
IK
10C
IK
7D
IK
3D
IK
7B
AJ
8B
VK
6C
ROR
5
TE
7C
KT
7C
KK
3C
EK
7A
EK
7D
KI
6B
EK
5D
MA
4C
EK
4B
EK
3D
MA
6A
KK
6C
KK
6C
KK
5B
KK
5B
MU
7B
RTR
KE
8C
IO
8A
BI
9A
GE
9B
KU
2A
EK
2C
MU
4A
EK
2D
VK
9C
MA
11ABC
FY
8B
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
YH
9D
MA
5A
MA
3A
EK
3B
EK
4D
MU
4A
RO
5C
IK
10B
MJ
10A
IK
6D
IK
6D
IK
10B
IK
5C
IK
8D
IK
8D
IK
2B
IK
2B
SK
10C
PK
10C
HK
10C
KUR
VK
9C
ROR
6
TE
7C
KT
7C
KK
3D
KI
7D
KI
6B
EK
1C
EK
4B

5D
MA
6D
VK
6A
KK
11A
KK
11A
KK
5C
KK
5C
MU
9A
LO
7B
IO
5A
BI
8D
GE
7A
LIÕ
2D
MA
2C
MU
1D
LO
6C
VK
8C
MA
10ABC
FY
8A
MA
10ABC
MA
8B
MA
10ABC
YH
9B
MA
5B
LIÕ
3A
EK
3C
EK
4A
VK
8C
MU
9A
INF
4D
MA
10ABC
IK
9D
IK
11C
IK
11B
IK
4C
IK
11C
IK
11B
IK
4C
IK
9D
AJ
9C
VK
6A
ROR
7
RVR
KI
9A
MA
1C
EK
1D

5C
VK
10C
KK
11A
KK
11A
KK
5D
KK
5D
KE
9B
LO
6D
BI
9D
GE
9C

2D
MU
3D
VK
8A
KLJ
10B
MA
8B
ROR
MA
3C
MU
6A
VK
8A
MU
6A
INF
8D
IK
2C
IK
11C
IK
10A
HK
11B
IK
11C
IK
10A
IK
2C
IK
7C
SK
11B
PK
11B
IK
7C
KLJ
5A
AJ
8C
VK
6B
8
RVR
KK
2C
LO
1C
MA
1D
MA
3D
KK
9C
KK
9C
KU
2D
KLJ
9A
RKTA
11ABC
ROR
KU
3C
MYT
10ABC
GDS
10A
KLJ
7C
IK
8A
VK
9B
9
KK
1C
KRK
11B
KU
1D
LIÕ
3D
KK
9C
KK
9C
RTR
KLJ
2D
KLJ
2C
FIL
11B
KU
3C
10
RTR
Te005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410412414415416420421422423424425431432433KLNK
1
TE
6A
KT
6A
KK
2A
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EK
1B
KI
9C
MA
6D
VK
6B
KK
8B
KK
8B
MU
8C
LO
5A
KLJ
9B
BI
9A
KLJ
5D
MULT
1A
FY
9D
AJ
8A
MA
6C
MA
3A
EK
3B
IK
4A
IK
7B
IK
4A
IK
11A
2
TE
6A
KT
6A
KK
3A
EK
8C
KI
6C
EK
6B
EK
1A
KU
1B
EK
5A
VK
10C
KK
8B
KK
8B
MU
5C
BI
9B
BI
9D
GE
10B
EK
2A
EK
4C
MU
4B
HM
5D
VK
8A
AJ
10A
PRFÜ
11A
MA
7B
MA
9A
MA
9C
AJ
8D
MA
4A
KLJ
3B
VK
8A
DT
7C
KLJ
11C
IK
4D
IK
5B
IK
7A
IK
7A
IK
2B
IK
5B
KU
6D
VK
10C
3
TE
5D
KT
5D
EK
5C
KI
7B
KI
5B
MA
1A
KU
1B
EK
9A
MA
4B
VK
10B
KK
5A
KK
5A
KK
10A
KK
10A
MU
7D
IO
8C
BI
9C
GE
8D
EK
4A
EK
4C
MU
2B

10C
VK
9D
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
AJ
6A
MA
6B
EK
3A
KU
3B
EK
4D
VK
9D
DT
7C
MA
7A
IK
8A
IK
8B
BRKU
10B
IK
2A
IK
8A
IK
6C
IK
2A
IK
8B
VK
9B
IK
6C
KU
6D
VK
9B
4
TE
5D
KT
5D
KK
1B
EK
7C
KI
8B
EK
6C
KI
5B
KI
8D
LO
4A
MA
4C
MA
6A
VK
6D
KK
10A
KK
10A
KK
4B
KK
4B
MU
6B
KE
9C
BI
7A
BI
11A
GE
7B
KU
2A
MA
2C
MU
1A
VK
7D
AJ
11B
FY
9B
MA
8C
MA
8A
MA
5A
KLJ
3A
KU
3B
EK
2B
VK
7D
INF
4D
MJ
10C
IK
9D
IK
11C
IK
10B
IK
5C
IK
11C
IK
5C
TUGI
3D
IK
4D
IK
10B
VK
6D
IK
9D
AJ
9A
ITR
5
TE
6C
KT
6C
MA
9B
KI
5A
KI
5C
EK
8A
SKR
EK
2D
EK
3D
MA
5D
VK
6A
KK
6D
KK
4A
KK
4A
KK
6D
MU
11C
KE
8B
LO
5B
BI
11A
GE
7D
KU
2A
KU
2C
MU
4C

10B
AJ
10A
FY
9C
MA
8D
MA
9D
AJ
6B
FY
8C
KU
3A
MA
4D
MA
2B
VK
7B
MA
3B
INF
4B
MJ
10C
MA
7C
IK
4B
IK
11B
IK
3C
IK
11B
VK
6A
IK
3C
KU
7A
YH
9A
VK
7B
ITR
6
TE
6C
KT
6C
KK
1D
KI
8C
EK
9C
EK
6D
KI
8A
EK
1C
EK
5D
MA
3D
MA
5C
VK
11A
KK
4D
KK
4D
KK
7B
KK
7B
MU
7C
KE
11C
IO
7D
KE
9D
GE
8B
MA
2D
KU
2C
MU
8D
LO
6A
VK
7A
KLJ
2A
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
10ABC
AJ
5A
MA
5B
TUGI
3A
MA
3C
KLJ
2B
VK
7A
INF
4C
INF
11A
MA
10ABC
IK
6B
IK
3B
IK
3B
IK
9A
BE
11B
IK
4C
IK
9A
IK
6B
KU
4B
AJ
9B
VK
11B
7
KT
7A
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
MA
1C
EK
1D
KK
7B
KK
7B
KK
5C
KK
5C
MU
8B
KE
10C
IO
8A
LO
7C
GE
10A
EK
2C
FY
10B
EK
3C
TE
7A
MA
7D
IK
8C
IK
8C
IK
2D
IK
3D
IK
8D
IK
8D
IK
2D
VK
9A
IK
3D
KU
4B
VK
9A
8
KT
7A
KK
1C
REL
11ABC
EK
1D
KU
3D
KK
7D
KK
7D
KEPR
10ABC
MU
2C
EK
2D
KLJ
8C
KU
3C
USR
TE
7A
GDS
10C
KLJ
8A
VK
8B
VK
8B
9
KK
2D
UJR
KV 21
10A
MA
1D
KLJ
3D
KK
7D
KK
7D
RTR
KEPR
11ABC
MU
1C
KLJ
3C
USR
10
KTR
KUR
Ko005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410412414415416420421422423424425431432433KLNK
1
TE
5B
KT
5B
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
9B
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
1A
EK
1B
MA
5C
VK
6D
KK
4B
KK
4B
KK
6B
KK
6B
KLJ
10A
AMK
2A
FY
8D
IO
6C
GE
10B
MEK
7A
LO
4C
EK
3B
EK
2B
VSK
5A
INF
8B
CON
8B
IK
7C
VK
6D
IK
7C
AJ
9D
VK
10C
2
TE
5B
KT
5B
KK
3B
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
9A
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
4C
MA
6D
VK
6C
KK
6A
KK
6A
KK
7A
KK
7A
MU
1B
LO
7D
LO
6B
BI
8B
GE
10B
EK
2A
MU
4A
AR
1A
AJ
10A
MA
9B
MA
8A
MA
9D
AJ
8D
MA
5A
EK
3A
MA
2B
VK
7B
MU
4A
MA
7C
IK
4B
IK
4D
IK
10C
IK
10C
IK
4D
VK
6C
IK
4B
KU
5C
AJ
9C
VK
7B
3
TE
8B
KT
8B
KI
7C
EK
5C
EK
6B
EK
9D
KI
9C
MA
1A
MA
1B
EK
4C
MA
6A
VK
11C
KK
7A
KK
7A
KK
6C
KK
6C
MU
8A
KE
9B
IO
5A
BI
8C
MA
4D
MA
2A
LO
4B
UR
11A
VK
8D
AJ
11B
MA
10ABC
MA
9A
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
4A
MA
3A
LIÕ
3B
LIÕ
2B
VK
8D
MU
8A
RO
5D
MA
10ABC
IK
6D
IK
6D
BrAmK
7B
CON
7B
IK
7D
IK
7D
IK
5D
KU
5B
VK
11C
4
TE
8B
KT
8B
KK
1A
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EK
8A
EKKI
10ABC
MA
4C
EK
3C
LO
4D
MA
4B
VK
6B
KK
11C
KK
11C
KK
6D
KK
6D
MU
3B
IO
5D
BI
11A
GE
7A
EK
4A
TUGI
2C
MU
5A
AR
1B
VK
7C
AJ
11B
MA
7B
MA
9A
MA
9C
AJ
5B
MA
6C
LIÕ
3A
LO
6A
KU
2B
VK
7C
MU
5A
RO
5C
GE
9D
MA
7D
IK
8C
IK
8C
IK
9B
IK
2A
IK
9B
IK
5C
IK
2A
TUGI
2D
VK
6B
KU
8D
5
TE
6D
KT
6D
KK
3C
KI
6A
EK
7D
MA
8B
EK
5D
EK
4B
EK
3D
MU
3A
VK
10B
KK
11C
KK
11C
KK
5A
KK
5A
MU
9B
RTR
KE
10C
KE
8C
BI
11A
GE
9A
LIÕ
2A
EK
2C
MU
4D
HM
5C
VK
9D
KI
6C
FY
8A
MA
8D
AJ
7C
MA
5B
EK
2D
MA
3B
KU
2B
VK
9D
MU
3A
RO
4C
INF
4A
GE
10A
IK
7B
IK
6B
IK
7B
IK
11B
IK
4C
IK
9C
IK
11B
IK
9C
IK
4A
TUGI
1D
TUGI
1C
IK
6B
KUR
AJ
7A
VK
10B
6
TE
6D
KT
6D
KK
1D
EK
6A
KI
9A
EK
7B
KI
9D
KU
10C
EK
1C
EK
4B
MA
3D
MU
2A
VK
10A
KK
4C
KK
4C
KK
5B
KK
5B
MU
11B
KE
8A
BI
7C
KE
8D
GE
9B
EK
2C
MU
2D
MA
5D
VK
9C
EK
7A
PRFÜ
11A
MA
8C
AJ
7D
MA
6B
LO
4A
LO
6C
EK
4D
MU
2A
RO
3C
IK
5A
IK
11C
IK
10B
IK
3A
IK
11C
IK
5A
IK
2B
IK
3A
IK
10B
VK
9C
IK
3C
AJ
8B
VK
10A
7
TE
7D
KT
7B
KU
10C
EK
1C
EK
1D
KLJ
8B
KLJ
6D
KK
4A
KK
4A
MU
9D
KE
11C
LO
7A
GE
9C
LIÕ
2D
LIÕ
2C
UR
11B
KLJ
6C
FY
9A
KLJ
4D
KLJ
6B
KI
5D
MA
3C
KLJ
6A
RO
3D
TE
7B
GDS
10B
IK
10A
IK
8A
IK
3D
IK
8A
IK
10A
IK
11A
IK
11A
AJ
8C
VK
9B
8
TE
7D
KT
7B
TKA
10ABC
MA
1D
KK
8C
KK
8C
KLJ
9C
MU
3D
AR
1C
LO
3C
ROR
TE
7B
RIK
11ABC
IK
2C
GME
10ABC
IK
2D
IK
2C
IK
2D
9
KK
3D
TKA
10ABC
MA
1C
LO
1D
KK
8C
KK
8C
RTR
MU
3C
ROR
RIK
11ABC
10
RTR
Ne005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410412414415416420421422423424425431432433KLNK
1
TE
8A
KT
8A
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
9B
EKKI
11ABC
EK
1A
EK
1B
EKKI
11ABC
VK
10C
KK
8D
KK
8D
BMK
2B
BI
7D
IO
6C
MU
2A
MA
6B
VK
9D
AJ
10A
MA
8C
MA
7B
AJ
6D
EK
3A
LO
6A
VK
8B
MU
2A
IK
5B
IK
5B
VK
9D
KU
7C
AJ
5C
VK
10C
2
TE
8A
KT
8A
KK
1A
KI
8C
EK
5A
KI
7B
KI
6D
KU
9B
EK
9D
MA
4B
KK
8D
KK
8D
MU
3B
LO
7D
LO
5B
BI
8B
GE
7C
EK
2A
MU
3A
VK
9C
AJ
10A
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
AJ
6B
LO
5C
EK
4D
VK
9C
MU
3A
PROG
1B
INF
4C
MA
7A
IK
10B
IK
10B
IK
4C
IK
6C
HK
10C
IK
2B
IK
2B
SK
10C
PK
10C
IK
6C
KU
6A
AJ
5D
3
TE
8C
KT
8C
KK
2B
EKKI
10ABC
KI
8B
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
KU
9A
KU
1A
EK
4B
MA
4C
MA
5C
VK
11C
KK
8A
KK
8A
MU
1B
STR
LO
5A
IO
6B
EKKI
10ABC
GE
7B
LO
4D
MU
4A
EK
2A
VK
7A
AJ
11B
MA
8D
MA
9B
MA
9D
MA
5B
MA
3A
IK
9C
VK
7A
MU
4A
RO
6D
MA
7C
IK
6D
IK
7D
IK
3B
IK
3B
IK
5D
HK
11A
IK
9C
IK
7D
SK
11A
PK
11A
IK
5D
KU
6A
YH
6C
VK
11C
4
TE
8C
KT
8C
KK
3A
EK
7C
KI
5A
EK
6B
EK
6D
KU
9C
KU
1A
IK
1B
EK
3D
YH
9D
VK
6C
KK
4C
KK
4C
KK
8A
KK
8A
MU
5B
BI
9B
EK
5C
LO
5D
MA
2A

2C
MU
6A
EK
8D
AJ
11B
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
8B
MA
10ABC
AJ
7D
MA
4A
MA
3C
MA
3B
EK
2B
VK
7B
MU
6A
RO
4D
INF
4B
MA
10ABC
IK
4D
IK
11A
IK
1B
VK
6C
IK
7A
HK
11C
IK
11A
IK
7A
SK
11C
PK
11C
IK
4B
AJ
9A
VK
7B
5
TE
7D
KT
7D
KK
2A
EK
6A
EK
8B
EK
5B
KU
10C
SKR
EK
5D
MA
3D
MA
6D
VK
10B
KK
5C
KK
5C
KK
4B
KK
4B
MU
11C
STR
LO
7A
LO
6B
EK
2D
EK
2C
MU
5A
MA
4D
VK
8C
FY
9D
MA
8A
MA
9C
YH
9B
MA
6C
LO
4C
EK
3B
MA
2B
VK
8C
MU
5A
RO
3C
INF
4A
IK
7C
HK
11B
IK
4A
IK
11A
BRKU
10B
IK
3C
VK
9A
IK
10A
IK
11A
IK
10A
SK
11B
PK
11B
IK
7C
KU
8D
AJ
7B
VK
9A
6
TE
7D
KT
7D
KK
2D
EK
6C
KLJ
9D
EK
1C
KLJ
4C
MA
5D
VK
11A
KK
4D
KK
4D
KK
7C
KK
7C
MU
11C
KE
10C
LO
6D
KE
8D
GE
10B
EK
4A
MA
2C
MU
7A
AR
1D
VK
8A
FY
9B
YH
9C
MA
5A
EK
3C
KU
3B
VK
8A
MU
7A
RO
5B
INF
8C
DE
5B
HK
10A
IK
6A
IK
9A
IK
11B
IK
3D
IK
9A
IK
11B
IK
6A
IK
7B
SK
10A
PK
10A
IK
3D
KU
8B
YH
6B
VK
11A
7
TE
8D
KT
8D
KT
9C
MA
1C
EK
1D
KU
3D
MA
6A
VK
11B
KK
7C
KK
7C
KK
5D
KK
5D

5A
STR
KE
11C
KE
9A
BI
8A
GE
10A
MA
2D
MU
2C
PRFÜ
11A
KLJ
5B
LO
3C
LO
6C
TE
9C
MCR
HK
10B
IK
6B
IK
9B
IK
10C
IK
9B
IK
10C
BE
11B
SK
10B
PK
10B
IK
6B
KUR
KLJ
7A
VK
8B
8
TE
8D
KT
8D
KT
9C
KU
1C
KU
1D
KU
3D
KK
9A
KK
9A
ANS
11ABC
KE
8A
SKPR
11ABC
GE
10A
KU
2C
MU
3C
FY
10B
TE
9C
R3R
IK
2D
IK
10C
LCI
11ABC
IK
10C
IK
2D
KUR
9
KK
2C
KRK
10A
KU
1D
KK
9A
KK
9A
KM
10A
KM
10A
MU
1C
10
SMR
Re005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410412414415416420421422423424425431432433KLNK
1
TE
5C
KT
5C
KK
1B
EKKI
10ABC
EK
9C
EKKI
10ABC
EK
8D
EK
1A
EKKI
10ABC
KLJ
7B
KK
9D
KK
9D
MU
11B
KE
11C
LO
6D
BI
11A
EK
2A
EK
3B
VK
7A
EKKI
10ABC
AJ
6A
EK
3A
EK
4D
VK
7A
RO
5A
MA
7D
IK
8C
IK
8C
IK
5B
IK
5D
IK
2B
IK
2B
IK
5B
VK
9A
IK
5D
KU
4C
VK
9A
2
TE
5C
KT
5C
KK
3B
KI
7C
EK
5A
EK
5B
KI
8D
EK
1A
EK
1B
MA
6A
KK
9D
KK
9D
MU
11B
KE
11C
IO
5D
LO
7B
GE
8C
EK
4A
KLJ
4B
MU
2B
EK
3A
VK
7D
KI
7A
FY
9C
MA
10ABC
MA
9A
MA
10ABC
AJ
6D
MA
10ABC
EK
4D
VK
7D
RO
6C
MA
10ABC
IK
6B
IK
9B
IK
2A
IK
6C
IK
9B
IK
11A
IK
2A
IK
11A
VK
8B
IK
6B
KU
4C
VK
8B
3
TE
6B
KT
6B
EK
6A
KI
7D
EK
5B
KI
8A
LO
1A
MA
1B
MA
6D
VK
10A
KK
11B
KK
11B
MU
6C
KE
10C
BI
8D
KE
9D
LO
5D
LIÕ
2A
EK
7B
MU
4B
EK
2B
VK
8C
EK
5C
PRFÜ
11A
MA
9B
MA
8B
MA
9C
AJ
7C
MA
4A
MA
3A
MA
3B
MA
4D
VK
8C
RO
4C
IK
11C
IK
10B
IK
3C
IK
5A
IK
5A
IK
11C
IK
4C
IK
10B
UAEK
IK
3C
KU
7A
YH
9A
VK
10A
4
TE
6B
KT
6B
EK
7C
EK
7D
KI
9B
EK
6D
KU
1A
LO
1B
EK
3D
MA
5C
KK
4A
KK
4A
KK
11B
KK
11B
MU
5D
KE
10C
BI
9C
FY
8C
GE
10B
MA
2A
EK
4C
MU
2D
EK
3C
EK
6C
FY
8B
MA
8D
MA
8A
MA
9D
HK
11C
MA
5A
IO
7B
LIÕ
3B
MA
2B
IK
9A
RO
4D
IK
3A
INF
11A
MA
7A
IK
2C
IK
4B
IK
4D
IK
3A
IK
9A
IK
10A
IK
2C
IK
10A
SK
11C
PK
11C
IK
4B
KU
5B
YH
6A
VK
11A
5
TE
5A
KT
5A
KK
3C
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
KI
9B
EKKI
11ABC
MA
4C
TUGI
1A
LIÕ
3D
MA
4B
VK
6A
KK
5D
KK
5D
MU
9C
KE
8B
IO
6B
LO
7C
GE
7D
EK
2D
EK
2C
MU
4D
VK
8D
EKKI
11ABC
FY
9A
MA
8C
AJ
6C
HK
10B
MA
5B
KU
3A
EK
4A
KU
2B
VK
8D
RO
6D
INF
8A
ELMU
8A
MA
7B
IK
9D
IK
6D
IK
3B
IK
3B
IK
10C
IK
10A
IK
10C
IK
10A
SK
10B
PK
10B
IK
9D
KU
5C
AJ
7A
VK
6A
6
TE
5A
KT
5A
KK
1C
KLJ
4A
KI
9D
KT
9A
EK
4B
MA
3D
MA
5D
VK
6B
KK
10C
KK
10C
KK
5B
KK
5B
MU
6D
KE
9C
BI
8C
BI
7B
GE
8A
MA
2D
MA
2C
MU
1D
VK
7C
EK
7A
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
HK
10A
MA
6C
KU
3A
EK
3C
IK
8B
VK
7C
TE
9A
MA
11ABC
IK
6A
IK
8B
BRKU
10B
IK
5C
IK
8D
IK
8D
IK
6A
IK
5C
SK
10A
PK
10A
VK
6B
KU
7D
AJ
9B
VK
10B
7
KT
9A
EK
1C
EK
1D
KK
10C
KK
10C
MU
11C
KLJ
7D
GE
9D
KU
2D
LIÕ
2C
KLJ
8D
EK
3D
KLJ
5C
FY
10B
HK
11A
MA
6B
MA
3C
TE
9A
IK
8A
IK
11B
IK
7A
IK
11B
IK
7A
SK
11A
PK
11A
VK
9B
KU
8B
AJ
7B
VK
9B
8
KK
3D
KLJ
11A
KLJ
10C
KU
1C
MA
1D
KK
10B
KK
10B
MU
11C
KU
2D
HK
11B
AJR
MPR
SK
11B
PK
11B
9
KK
1D
KU
1C
KK
10B
KK
10B
REG
11ABC
AJR
KLJ
11B
10
La005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410412414415416420421422423424425431432433KLNK

V perioodi tunniplaan: kehtib 17. aprill - 13. juuni 2023. Viimati uuendatud: 31.05.2023 18:58:53.