Näita koolis õppivaid klasse :: Näita ringide tunniplaani ::Näita kõiki klasse

Es005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433KLNKTalTech
1
TE
4A
KT
4A
KLJ
10A
EK
3A
MA
4C
VK
10C
KK
5C
KK
5C
KK
10B
KK
10B
LAK
5A
IO
8D
EK
1A
VK
6C
TSAT
11C
MA
9D
EK
2A
EK
2B
EK
1B
MEK
7A
INF
8C
CAE
12AC
HK
12B
CAE
12AC
SK
12B
PK
12B
KU
4D
AJ
9B
VK
10C
2
TE
4A
KT
4A
KK
3B
KI
6C
EK
7B
KI
9B
MA
7D
KU
10A
LIÕ
3A
MA
6A
VK
11A
KK
5B
KK
10B
KK
10B
KK
5B
IO
7A
BI
12A
GE
10C
EK
4C
MU
1B
UR
11C
VK
6D
AJYH
12B
MA
8B
MA
5C
MA
8D
KI
7C
MA
6B
EK
2A
LO
5A
MA
4D
VK
6D
MU
1A
RO
5D
INF
8A
ELMU
8A
MA
9A
IK
5D
IK
2B
IK
2B
HK
12C
IK
9D
IK
9D
SK
12C
PK
12C
KU
8C
AJ
9C
VK
11A
ROR
3
KK
1B
EK
6C
EK
8D
KI
9B
MA
12ABC
KU
11A
EK
4D
KI
6D
FY
9A
MA
5D
VK
10A
KK
6B
KK
6B
KK
4A
KK
4A
MU
3A
KE
8B
LO
6A
BI
11B
GE
10C
MA
1A
BI
7A
MU
7D
EK
3B
VK
8C
FY
11C
MA
12ABC
MA
8A
MA
12ABC
EK
7C
MA
5B
GE
7B
EK
2B
EK
4B
VK
8C
MU
3A
RO
5C
INF
4C
MU
9C
MA
12ABC
IK
10B
IK
2A
IK
4C
IK
10B
IK
2A
TUGI
3C
IK
5C
KU
5A
AJ
9D
VK
10A
ROR
4
TE
4C
KT
4C
EK
9D
KI
8B
KI
5B
KI
5D
KU
11A
EK
4D
EK
3D
BI
9A
MA
6C
VK
11C
KK
8A
KK
8A
KK
7B
KK
7B
MU
4A
LO
7C
IO
5A
BI
11B
GE
7A
EK
1A
IK
3A
MU
3B
EK
3C
VK
8D
AJYH
12A
FY
12C
KI
7D
TUGI
2C
IO
10A
YH
9C
MA
4B
MA
2A
MA
2B
MA
1B
VK
8D
MU
4A
RO
6D
CAE
12B
GE
10B
CAE
12B
MA
9B
IK
3A
IK
6B
HK
10C
IK
2D
IK
8C
IK
6D
IK
8C
IK
6B
SK
10C
PK
10C
IK
2D
KU
5C
AJ
6A
VK
11C
ROR
5
TE
4C
KT
4C
KK
2B
EK
5A
KI
8C
KI
5B
EK
5C
KU
9C
MA
3A
MA
3B
EK
2D
MA
3D
VK
9B
KK
7B
KK
8A
KK
8A
KK
7B
MU
7C
RTR
KE
8D
BI
9D
BI
12A
KLJ
4D
MA
11ABC
MA
3C
MU
2A
BI
8B
VK
6B
AJ
10B
FY
12C
MA
11ABC
MA
7A
MA
11ABC
YH
9A
MA
6D
MA
4A
EK
2C
EK
7D
VK
9B
MU
2A
RO
6C
HK
12B
MA
11ABC
IK
4B
IK
10C
IK
6A
IK
4B
IK
10C
IK
10A
IK
10A
IK
6A
SK
12B
PK
12B
IK
6C
KU
5D
TUGI
1D
VK
6B
ROR
6
TE
5B
KT
5B
KK
3C
KLJ
4C
KI
8A
AJ
12C
EK
5D
EK
3A
LIÕ
3D
MA
2D
MA
5A
VK
9D
KK
8D
KK
8D
KK
9A
KK
9A
MU
11A
BI
8C
IO
5C
BI
12B
GE
7C
EK
1D
EK
1C
KLJ
2B
LO
7D
IK
3B
TSAT
11C
FY
8B
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
10ABC
YH
9B
MA
10ABC
KLJ
2A
LIÕ
2C
TEAM
6B
VK
9D
HK
12A
MA
9C
IK
7A
IK
7B
ACWR
11B
IK
7A
IK
6D
GID
11B
IK
7B
SK
12A
PK
12A
IK
3B
KU
4B
EK
6A
ROR
7
TE
5B
KT
5B
KK
1D
KLJ
9B
EK
8A
KLJ
9C
KU
10A
KU
3C
KU
2D
KK
9A
KK
9A
KK
8D
KK
8D
MU
11A
RTR
KLJ
8B
BI
12C
KUKO
11C
EK
1C
ITD
10B
AJYH
12B
FY
10C
MA
8C
YH
9D
ROR
RO
3D
HK
12A
IK
5A
BE
11B
IK
2C
CON
7B
IK
5A
BrAmK
7B
IK
3D
SK
12A
PK
12A
IK
2C
KU
4B
KLJ
6A
VK
11B
ITR
8
RVR
KK
3D
KU
2D
VK
10B
KK
11C
KK
11C
MU
11B
EK
1D
MA
1C
CAE
12AC
FY
10C
ROR
MA
2C
RO
3C
CAE
12B
GDS
10A
CAE
12AC
IK
12B
HK
11A
IK
12AC
IK
12AC
IK
3C
SK
11A
PK
11A
VK
10B
ITR
9
RVR
KK
1C
KRK
12A
KLJ
3D
KK
11C
KK
11C
ÜTR
MA
1D
FIL
11B
AT
10ABC
KLJ
2C
SKR
ITR
10
Te005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433KLNKTalTech
1
KLJ
6C
KI
9D
EK
4D
EK
3B
MA
6A
VK
9A
KK
7A
KK
7A
KK
5B
KK
5B
LO
6B
LO
5D
BI
12C
GE
7C
EK
1A
VK
9A
MA
7D
KLJ
10B
EK
2B
EK
1B
INF
8D
ÕFP
11ABC
MA
9B
IK
5A
HK
12A
IK
8A
IK
8A
IK
2A
SK
12A
PK
12A
KU
4A
2
TE
8B
KT
8B
KK
1A
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
KU
10A
EK
3A
EK
3B
MA
5A
VK
9C
KK
7A
KK
7A
KK
5C
KK
5C
MU
6C
NÄR
KE
10B
LO
5B
BI
12B
LO
4D
VK
9C
MA
7C
FY
8D
MA
9D
MA
8A
MA
8C
AJ
6D
MA
4B
MA
2A
MA
2B
EK
1B
VK
6B
INF
4A
MJ
12A
MA
9B
IK
5D
IK
5D
IK
6A
IK
4A
IK
7D
IK
7D
HK
12C
IK
6A
SK
12C
PK
12C
KU
7B
AJ
9A
VK
6B
3
TE
8B
KT
8B
KK
2A
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
LIÕ
3A
MA
3B

8D
MA
4C
KK
7D
KK
7D
KK
4A
KK
4A

5A
NÄR
KE
8C
LO
6C
KE
8A
GE
9D
MA
1A
EK
6D
MU
4D
AR
1B
VK
7B
MA
10ABC
FY
12C
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
10ABC
AJ
7A
EK
5D
LO
5C
EK
4B
VK
7C
MJ
12A
VK
7C
MA
9C
IK
5B
IK
9B
IK
2B
IK
9A
IK
9B
IK
2B
HK
12B
IK
9A
SK
12B
PK
12B
IK
5B
KU
6B
KI
6A
VK
7B
4
TE
6A
KT
6A
KK
3C
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EK
7A
KU
10A
MA
3A
KU
3B

5A
MA
6C
VK
10C
KK
7D
KK
7D
KK
5D
KK
5D
MU
8C
KE
9A
IO
8B
EKKI
12ABC
GE
9B
KU
1A
EK
4A
MU
4C
EK
2A
MA
11ABC
KE
9D
MA
11ABC
MA
7B
MA
11ABC
AJ
8A
MA
5B
KI
5C
KU
2B
KU
1B
VK
8D
INF
4B
MJ
10B
VK
8D
MA
11ABC
IK
7C
IK
7C
IK
3D
IK
4D
IK
4B
IK
9C
IK
9C
IK
3D
IK
4D
KU
6B
KI
6D
VK
10C
ITR
5
TE
6A
KT
6A
KK
3A
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
KI
7A
KU
9D
EK
3C
KU
3B

8C
MA
5D
VK
9B
KK
5A
KK
5A
KK
4B
KK
4B
MU
11A
NÄR
LO
6D
IO
7C
EKKI
12ABC
GE
7B
EK
4C
EK
2C
MU
3D
EK
2D
VK
9B
AJ
11C
FY
8A
MA
8B
MA
5C
MA
8D
AJ
5B
MA
6B
LIÕ
2A
KU
2B
MA
4D
VK
7D
INF
4A
MJ
10B
VK
7D
MA
9A
HK
11B
IK
10C
IK
4A
SKR
IK
10C
IK
10A
IK
10A
IK
6C
SK
11B
PK
11B
IK
6C
KUR
AJ
9C
MLR
ITR
6
TE
8D
KT
8D
KK
2D
KI
5A
KI
8B
EK
6B
KU
9A
MA
3C
EK
3D

5D
VK
6A
KK
4D
KK
4D
KK
8C
KK
8C
MU
9B
KE
10A
GE
7D
LO
7B
GE
10C
FY
9C
EK
1C
MU
1D
HM
5C
VK
8A
AJ
11C
FY
11A
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
7A
MA
6D
MA
4A
MA
2C
KLJ
3A
VK
6A
HCR
INF
4C
MA
12ABC
IK
10B
IK
3B
IK
4C
IK
10B
GID
11B
ACWR
11B
IK
3B
KU
6C
AJ
7C
VK
8A
7
TE
8D
KT
8D
KK
2C
KI
8A
KU
9B
LO
3C
MA
3D

5C
VK
11B
KK
4C
KK
4C
KK
8C
KK
8C
KE
10A
BI
9C
GE
10B
MA
1C
KLJ
7D
AR
1D
VK
7A
AJ
10C
FY
11C
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
VK
7A
HCR
INF
11A
MA
12ABC
BE
11B
IK
6B
IK
8B
IK
2D
IK
8B
IK
5A
IK
6D
IK
2D
KU
6C
YH
6A
VK
11A
8
KU
3D
LIÕ
2D
VKB
11ABC
KK
8B
KK
8B
NÄR
KEPR
10ABC
EK
1D
LO
1C
MU
3C
CAE
12AC
RKTA
11ABC
LIÕ
2C
3DR
MAS
10AB
CAE
12AC
IK
12B
CAE
12B
CAE
12AC
CAE
12AC
9
KK
1D
REL
11ABC
KU
3D
KLJ
2D
KK
8B
KK
8B
NÄR
KEPR
11ABC

2C
MU
1C
KV 21
12A
GDS
10C
MAS
10AB
PROG
12ABC
10
KTR
3DR
KUR
Ko005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433KLNKTalTech
1
TE
5C
KT
5C
KK
1B
EKKI
11ABC
EK
8B
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
7C
MA
5D
VK
7B
KK
9B
KK
9B
AMK
2A
KE
9D
IO
8D
BI
12B
GE
10A
EK
4C
KLJ
4B
MU
1A
VK
6C
AJ
6D
MA
6B
EK
2B
VK
6C
VSK
5A
RO
5B
CAE
12AC
MAS
10C
CDE
5B
MA
9C
CAE
12AC
VK
10B
IK
9A
IK
12AC
IK
12AC
IK
9A
KU
8C
VK
7B
2
TE
5C
KT
5C
KK
3B
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
KU
11A
EK
4D
KI
7D
MA
6C
VK
9D
KK
4A
KK
4A
KK
9B
KK
9B
MU
4B
BI
8C
IO
6A
BI
11B
GE
10A
EK
1A
MU
3A
VK
6D
AJ
10B
FY
11C
MA
8B
MA
7C
MA
8D
AJ
5D
MA
5B
EK
2A
LO
5A
EK
1B
VK
6D
MU
3A
RO
4C
MAS
10C
MA
9A
IK
7A
IK
7B
IK
2B
IK
4C
IK
7A
IK
9C
IK
9C
IK
7B
IK
2B
KU
8A
YH
6B
VK
9D
3
TE
6C
KT
6C
KK
1A
EK
5B
EK
5D
KU
11C
EK
3B
EK
7D
MA
4C
KK
11B
KK
11B
KK
5C
KK
5C
MU
7A
BI
8D
IO
8B
BI
12A
GE
9C
LO
7B
EK
4A
MU
9A
EK
3A
VK
6A
FY
11A
MA
9D
MA
8A
MA
8C
AJ
12C
MA
6D
KU
2A
MA
2B
MA
1B
VK
6A
MU
7A
RO
4D
VK
10A
MU
9A
HK
12B
MA
9B
IK
5A
IK
10C
IK
10B
IK
4B
IK
10C
IK
10B
IK
5A
IK
4D
SK
12B
PK
12B
IK
4B
KU
7C
AJ
6B
VK
10A
4
TE
6C
KT
6C
KI
9D
EK
7B
KI
9C
EK
7A
KU
11C
MA
3A
LIÕ
3B
BI
9B
MA
5A
VK
8C
KK
11B
KK
11B
KK
5B
KK
5B
MU
2B
KE
8D
IO
6D
BI
8A
LO
4D
LO
1A
EK
4A
MU
6A
EK
3D
VK
8C
AJYH
12B
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
10ABC
AJ
12C
MA
4B
KU
2A
LO
4C
LO
1B
VK
6B
MU
6A
VK
11A
INF
11A
AJ
8B
IK
5D
IK
5D
HK
12A
IK
3C
IK
7D
IK
7D
IK
5C
IK
3C
SK
12A
PK
12A
IK
5C
KU
7C
AJ
9A
VK
6B
5
KT
7C
KK
3A
EK
9D
EK
8C
EK
5B
EK
9A
EK
4C
EK
3C
MA
3B
EK
2D
EK
3D
VK
8A
KK
4B
KK
4B
KK
5A
KK
5A
MU
8B
RTR
KE
10A
BI
9C
LO
6B
HK
11C
LO
6C
EK
5C
MU
2A
HM
5D
VK
7A
AJ
10C
FY
11A
MA
12ABC
MA
7B
MA
12ABC
AJ
7D
EK
2C
MA
12ABC
KU
2B
MA
4D
VK
7A
MU
2A
TE
7C
GE
10B
ACWR
11B
MA
12ABC
IK
8D
IK
9B
IK
4A
IK
4A
IK
9B
IK
6D
GID
11B
IK
6D
SK
11C
PK
11C
IK
8D
KUR
EK
6A
VK
8A
6
KT
7C
KK
3C
KI
6C
EK
4D
KI
9C
KI
9A
KLJ
3B
MA
3D
MA
2D
MA
6A
VK
8B
KK
6B
KK
6B
KK
5D
KK
5D
MU
6D
KE
10A
FY
9D
BI
12A
GE
8D
EK
1D
EK
1C
MU
2C
LO
7A
VK
7D
AJ
10C
FY
9B
MA
11ABC
MA
5C
MA
11ABC
AJ
8C
MA
11ABC
MA
4A
EK
4B
MU
5A
VK
7D
MU
5A
TE
7C
GE
10B
CAE
12B
MA
11ABC
IK
5B
HK
12C
IK
12B
IK
8A
IK
8A
IK
2A
IK
2A
SK
12C
PK
12C
IK
5B
AJ
7B
VK
8B
7
KT
7D
KK
1C
KLJ
10C
KU
11A
MA
3C
LIÕ
3D
LIÕ
2D
KK
6C
KK
6C
MU
11B
RTR
KE
9B
KE
8B
GE
9D
MA
1D
MU
4A
KLJ
8D
AJYH
12A
FY
8A
IO
10A
KLJ
7B
EK
4B
MU
4A
TE
7D
KLJ
7A
CRTH
12B
HK
12C
CRTH
12B
IK
8C
IK
2C
IK
8C
IK
6B
SK
12C
PK
12C
IK
2C
YH
6D
VK
10B
8
KT
7D
KK
3D
LO
3C
KU
2D
KK
10A
KK
10A

MA
1C
MU
1D
AJYH
12A
KLJ
12C
MA
2C
TE
7D
GDS
10B
KLJ
11B
HK
11A
IK
12B
SK
11A
PK
11A
CAE
12B
9
UJR
KLJ
3C
KK
10A
KK
10A
KU
1D
KU
1C
MU
2D
KU
2C
KLJ
12B
SKR
10
Ne005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433KLNKTalTech
1
TE
6B
KT
6B
KK
1A
EK
6C
KI
7B
KI
7A
EK
3A
VK
11B
KK
10C
KK
10C
BMK
2B
KE
9C
IO
7D
GE
10B
MU
6A
VK
6D
FY
12C
MA
8B
EK
1B
VK
6D
MU
6A
RO
5A
ME
11C
KLJ
12A
IK
8D
IK
9D
IK
9D
IK
8D
KU
5B
VK
11B
RO
10A
2
TE
6B
KT
6B
EK
6C
KI
7B
EK
5B
EK
7D
KU
11A
MA
3A
LIÕ
3B
MA
5A
VK
10B
KK
12A
KK
10C
KK
10C
MU
4B
STR
LO
7A
LO
5D
FY
9C
GE
9A
EK
1A
MU
2A
UR
11B
AJYH
12B
FY
12C
MA
9D
MA
8A
MA
8C
AJ
8D
MA
6D
MA
4A
EK
2B
MA
1B
MU
2A
RO
4C
ME
11C
INF
12A
MA
9B
IK
7C
IK
7C
IK
8B
IK
8B
IK
5C
MLR
IK
4C
IK
5C
KU
4D
AJ
6A
VK
10B
RO
10A
3
TE
8A
KT
8A
KI
5A
EK
8B
EK
9B
EK
7C
KU
10A
KU
3A
EK
3B
EK
5D
MA
6C
VK
11C
KK
4C
KK
4C
MU
7A
STR
LO
7D
LO
6A
FY
9D
GE
9C
EK
6D
EK
4A
MU
6B
AR
1A
VK
8D
AJ
10C
FY
11A
MA
12ABC
MA
7B
MA
12ABC
AJ
5C
MA
4B
EK
2A
LIÕ
2B
KU
1B
VK
8D
MU
7A
RO
4D
MU
11B
MA
12ABC
IK
5B
IK
10B
IK
4D
IK
8C
IK
10B
IK
8C
MLR
IK
5B
MA
12ABC
EK
9A
VK
11C
4
TE
8A
KT
8A
KI
6B
EK
7A
EK
9C
KI
7C
KT
9D
KU
3A
MA
3B
EK
3C
MA
5D
VK
6C
KK
6A
KK
6A
KK
4D
KK
4D
MU
2B
LO
6D
LO
5B
BI
12B
GE
10A
MA
1A
EK
4A
MU
5A
UR
11A
VK
6C
AJ
10B
FY
10C
MA
7D
MA
5C
MA
8D
YH
9A
FY
8C
LIÕ
2A
LO
4C
KU
1B
VK
8B
MU
5A
RO
3D
TE
9D
MU
11B
CAE
12AC
IK
12AC
IK
7B
HK
11C
IK
4B
IK
12AC
CAE
12AC
IK
7B
SK
11C
PK
11C
TUGI
2D
IK
4B
AJ
9B
VK
8B
5
TE
8C
KT
8C
KK
2B
EK
5A
EK
8D
EK
5C
FY
9A
KT
9D
EK
4D
EK
3D
EK
2D
MA
4C
VK
9C
KK
5D
KK
5D
KK
6D
KK
6D
MU
7B
STR
LO
7C
LO
6A
BI
12B
AJ
12C
LO
4B
LO
4A
MU
3A
VK
7A
VK
7A
AJYH
12A
FY
8B
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
AJ
7D
MA
5B
MA
2A
EK
2C
YH
9B
VK
9C
MU
3A
RO
3C
TE
9D
GE
10C
SKR
MA
11ABC
MLR
KLR
IK
6B
IK
3B
IK
8A
IK
8A
IK
10A
IK
10A
IK
6B
SK
10B
PK
10B
IK
3B
IK
3C
YH
6C
HK
10B
6
TE
8C
KT
8C
KK
1D
MA
10ABC
KI
8D
KI
5D
BI
9D
EK
3C
MA
3D
MA
2D
MA
6A
VK
9B
KK
11A
KK
11A
KK
5A
KK
5A
MU
5C
KE
8A
IO
6D
BI
12C
GE
7D
EK
4C
EK
1C
MU
2C
MA
4D
VK
7C
AJYH
12A
FY
11C
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
10ABC
AJ
7A
MA
6B
YH
9C
EK
4B
MU
4A
VK
9B
MU
4A
INF
8B
MA
9A
IK
3A
KLR
CRTH
12B
VK
7C
CON
8B
IK
3A
CRTH
12B
IK
6C
SK
11B
PK
11B
IK
6C
IK
2A
AJ
7B
HK
11B
7
TE
7B
KT
7B
EK
8C
KI
5C
KT
9B
MA
3C
KU
3D
KLJ
5D
VK
9A
KK
11A
KK
11A
KK
12B
KK
12B
MU
8A
KE
10B
BI
8B
BI
12C
HK
10A
EK
1D
KLJ
6D
AR
1C
MLR
AJ
11C
FY
8D
MA
7C
MA
7A
AJ
6C
YH
9D
KU
2C
VK
9A
MU
8A
TE
9B
MJMA
12A
MA
9C
KLR
IK
10C
IK
6A
IK
10C
ACWR
11B
GID
11B
IK
6A
SK
10A
PK
10A
IK
2D
IK
2D
8
TE
7B
KT
7B
KK
1C
KT
9B
KK
7C
KK
7C
KLJ
9D
SKPR
12A
KE
10B
BI
11B
SKPR
12A
MA
1D
MU
3C
EK
2D
MLR
FY
10C
KLJ
8A
KLJ
8C
HK
11A
KU
2C
TE
9B
KLR
IK
3D
IK
10A
IK
10A
IK
3D
SK
11A
PK
11A
9
KK
2C
KRK
12A
KK
7C
KK
7C
KM
12A
KM
12A
LO
1D
MU
1C
ROR
KLR
10
SMR
ROR
TTR
Re005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433KLNKTalTech
1
TE
5D
KT
5D
EK
5A
EK
9B
20SK
12ABC
EK
3A
EK
6B
VK
8A
KK
6A
KK
6A
MU
11B
BI
7C
FY
8C
GE
10C
EK
1A
TSAT
11C
KLJ
11A
MA
5B
MA
4A
EK
1B
VK
6C
DT
7D
EVÕ
12ABC
MA
9A
IK
3B
IK
10B
IK
3B
VK
8A
2
TE
5D
KT
5D
KK
3B
EK
5A
KI
8C
EK
5B
KI
9A
20SK
12ABC
MA
3A
KI
6B
KLJ
5C
VK
7B
KK
6D
KK
6D
MU
8D
KE
10B
LO
6C
BI
9B
GE
10A
MA
1A
BI
8A
MU
4D
MA
4C
AJ
10C
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
11ABC
AJ
8B
MA
4B
EK
2A
MA
2B
MA
1B
DT
7D
EVÕ
12ABC
MA
11ABC
IK
7C
IK
7C
IK
4A
IK
4A
IK
9D
IK
9D
EK
6A
VK
7B
3
TE
5A
KT
5A
KK
3A
EKKI
11ABC
KI
8D
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
3B
EK
5C
MA
5D
VK
9A
KK
4B
KK
4B
KK
12A
MU
9D
KE
10B
IO
6A
BI
7B
GE
10A
KU
1A
EK
4A
MU
1B
EK
2B
VK
7C
AJYH
12B
FY
9B
MA
7D
MA
7A
GE
8C
AJ
8A
LO
6D
MA
2A
MA
4D
VK
7C
RO
6C
BI
12C
INF
12A
MA
9C
IK
5B
IK
10C
IK
8B
IK
4C
IK
10C
IK
8B
IK
6C
IK
5B
IK
4C
AJ
6B
VK
9A
4
TE
5A
KT
5A
KK
1B
EKKI
11ABC
EK
7B
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
KU
3A
MA
3B
LO
4A
MA
6A
VK
8B
KK
12C
KK
12C
KK
4D
KK
4D
MU
5D
KE
10A
IO
5B
BI
9A
GE
8A
KU
1A

2D
MU
4C
ITD
10C
VK
7D
BI
12A
GE
7A
MA
9D
MA
5C
MA
8C
AJ
6C
MA
6B
KU
2A
LIÕ
2B
VK
7D
RO
6D
INF
4B
HK
10B
RMAJ
12B
IK
8D
KLR
IK
9B
IK
3D
IK
4B
IK
9B
IK
9C
IK
9C
IK
6D
SK
10B
PK
10B
IK
8D
AJ
7C
VK
8B
5
TE
7A
KT
7A
KK
2A
AJ
12C
EK
8A
EK
9C
KUKO
11C
KLJ
4A
EK
3C
EK
3D
EK
2D
MA
5A
VK
10C
KK
6C
KK
6C
KK
4C
KK
4C
MU
5B
KE
9B
IO
5D
BI
11B
BI
8D
LO
4B
TUGI
1C
MU
3B
LO
6B
VK
6A
AJ
10B
FY
11A
MA
7C
MA
7B
GE
8B
AJ
8C
MA
6D
TUGI
1A
EK
2C
HK
10A
VK
6A
RO
5C
INF
4D
MJMA
12A
RMAJ
12B
IK
3A
KLR
IK
3A
IK
2B
IK
9A
IK
7D
IK
7D
IK
5C
IK
9A
SK
10A
PK
10A
IK
4D
IK
2B
AJ
9D
VK
10C
6
TE
7A
KT
7A
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
KLJ
5B
MA
3C
KU
3B
MA
2D
MA
6C
VK
10A
KK
9D
KK
9D
MU
11A
KE
9A
IO
7B
BI
7D
GE
9B
EK
1D
EK
1C
MU
3D
KE
9C
VK
8C
AJ
10B
FY
10C
MA
8B
MA
8A
MA
8D
AJ
5A
EK
4C
EK
6D
EK
4B
LO
5C
RO
5D
INF
4D
VK
8C
KLJ
7C
IK
5D
KLR
IK
6B
IK
4D
ACWR
11B
HK
11C
GID
11B
IK
6B
SK
11C
PK
11C
IK
2C
IK
2C
KI
6A
VK
10A
7
TE
6D
KT
6D
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
MA
3D
VK
9C
KK
9D
KK
9D
MU
11A
KE
8C
GE
9A
MA
1D
MA
1C
MU
2D
EK
2C
FY
11C
MA
10ABC
MA
10ABC
MA
10ABC
AJ
8D
KLJ
5A
KLJ
6B
MA
10ABC
IK
7A
KLR
IK
3C
IK
7A
HK
11B
IK
3C
SK
11B
PK
11B
KU
8A
VK
9C
8
TE
6D
KT
6D
KK
2D
KK
3D
KU
3C
VK
9D
KK
9C
KK
9C
KU
1D
KU
1C
KLJ
11C
MA
2C
IK
12AC
IK
12AC
KLJ
9A
KLR
IK
10B
HK
10C
IK
10A
IK
10A
SK
10C
PK
10C
KU
7A
AJR
VK
9D
9
KU
3C
KK
9C
KK
9C
KU
1D
KU
1C
POL
12AB
MYT
10ABC
AJR
10
La005006013015105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A404405407409410411412414415416420421422423424425431432433KLNKTalTech

II perioodi tunniplaan: kehtiv 1. november - 17. detsember 2021. Viimati uuendatud: 22.10.2021 09:54:20.