IV perioodi tunniplaan

* Ujula tunniplaan 08-12.01, 22-26.01, 05-09.02, 19-23.02, 11-13.03
* Ujula tunniplaan 15-19.01, 29.01-02.02, 12-16.02, 04-08.03

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A
B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B
C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C
D1D2D3D4D5D6D7D8D9D
Es005006013105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A328404405407409410412414415416420421422423424425431432433
1
TE
4A
KT
4A
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
4B
EK
2B
VK
10B
KK
4D
LAK
5A
EK
3A
AJYH
12C
EK
1B
EK
1A
EK
4C
MEK
7A
2
TE
4A
KT
4A
KK
3B
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EK
2A
EK
2B
HK
10A
MA
6C
VK
7C
KK
4B
KK
5B
KK
5B
MU
5C
FY
8B
LO
6B
GE
7D
GE
9B
EK
4D
MU
4C
VK
9C
AJYH
12C
FY
10C
MA
9D
MA
9A
MA
8C
MA
7A
MA
5A
MA
1B
LO
1A
MU
6A
VK
9C
MU
6A
RO
6D
INF
8D
INF
12A
MA
8A
IK
7B
IK
10B
IK
10B
IK
3A
IK
6D
IK
7B
IK
3A
SK
10A
PK
10A
KU
5D
VK
7C
3
TE
8A
KT
8A
KK
1B
KI
9C
EK
6C
EK
5A
KI
7D
MA
2A
MA
2B
HK
10C
MA
6D
VK
11C
KK
4C
KK
6B
KK
6B
MU
12C
KE
9D
LO
5B
BI
7A
GE
10B
MA
3A
AJ
9A
MU
4A
UR
11A
VK
8C
AJYH
12A
FY
12B
MA
8B
MA
9B
MA
7B
AJ
11B
MA
5D
MA
4D
KU
1A
EK
3B
VK
8C
MU
4A
RO
5C
INF
4B
MA
8D
IK
10A
IK
4B
IK
7C
IK
10A
IK
5C
SK
10C
PK
10C
IK
7C
KU
6A
VK
11C
4
TE
8A
KT
8A
KK
3A
KI
9C
KI
8D
EK
8B
EK
7D
BI
9D
EK
4B
LIÕ
2B
MU
2A
VK
6BC
KK
7A
KK
7A
KK
5A
KK
5A
MU
6D
LO
7B
IO
8C
BI
11B
MA
5B
EK
2C
MU
1B

10B
TUGI
3C
TSAT
11C
FY
11A
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
EK
5C
EK
4A
KU
1A
MA
3B
VK
10C
MU
2A
RO
4D
INF
4C
YH
9A
MA
7C
IK
10A
IK
9B
IK
5D
IK
4C
IK
9B
PK
6BC
IK
10A
IK
5D
SK
6C
SK
6B
IK
4D
KU
6A
VK
10C
5
TE
5A
KT
5A
KK
3C
KI
8C
EK
7C
AJ
9D
KI
6B
BI
8B
MA
4B
EK
5B
MU
3A
VK
7B
KK
9A
KK
7A
KK
7A
KK
9A
MU
5D
LO
7D
BI
11C
GE
10C
EK
3D
IK
2A
MU
2C
MA
5C
VK
8D
AJ
10A
HK
10B
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
6A
EK
4A
MA
4C
LO
3B
VK
8D
MU
3A
RO
6C
INF
4D
YH
9B
INF
11A
VK
7B
IK
9C
IK
9C
IK
11B
IK
4D
IK
11B
IK
8A
IK
6C
IK
8A
SK
10B
PK
10B
IK
2A
TUGI
1D
AJ
6D
VK
11A
6
TE
5A
KT
5A
KI
7A
EK
9B
AJ
7D
BI
7C
KLJ
3A
MA
2C
LIÕ
2A
MA
4A
VK
6A
KK
9A
KK
9A
KK
5D
KK
5D
MU
12A
FY
8D
IO
7B
BI
8C
MJ
10A
EK
3D
EK
3C
MU
1D
HK
12C
VK
6D
AJYH
12B
FY
9C
MA
11ABC
EK
5C
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
6B
EK
1C
LO
4D
MU
8A
MU
8A
RO
5B
IK
10C
YH
9D
DE
5B
MA
11ABC
IK
8B
IK
8B
BRKU
10B
IK
2D
IK
10C
PK
6AD
IK
3B
IK
3B
SK
12C
PK
12C
IK
2D
SK
6AD
YH
6C
VK
10B
7
KI
9B
AJ
8D
GE
8A
KU
9A
KLJ
4A
KK
11B
KK
11B
KK
6C
KK
6C
MU
7A
IO
5A
BI
12C
MJ
10A
MA
3D

2D
MU
3C
HK
11C
AJYH
12B
FY
11A
MA
10BC
MA
10BC
MA
9C
KLJ
5B
MA
1C
EK
1D
KLJ
5C
MU
7A
INF
12A
MA
10BC
IK
2C
IK
2C
IK
9D
IK
9D
IK
8C
SK
11C
PK
11C
IK
8C
KLJ
6A
AJ
8B
8
KK
1C
KLJ
8C
KLJ
9C
EK
2D
KK
11B
KK
11B
KK
8D
KK
8D
LIÕ
3D
MA
3C
EK
1D
MYT
10ABC
GDS
10A
IK
11A
IK
11C
IK
11A
IK
11C
KLJ
8A
9
KRK
11B
MA
2D
KK
8D
KK
8D
KLJ
3D
LO
3C
AR
1D
FIL
11B
AT
10ABC
LO
1C
10
Te005006013105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A328404405407409410412414415416420421422423424425431432433
1
TE
6A
KT
6A
KK
2B
KLJ
9B
KI
9D
EK
4B
VK
10B
KK
4D
LO
6B
BI
7D
LO
6D
EK
3A
HM
5C
VK
8C
AJYH
12A
FY
10C
MA
8B
KLJ
7B
MA
9C
KLJ
5A
EK
1B
EK
1A
EK
3B
INF
4C
ÕFP
11ABC
MA
7C
IK
9A
IK
5B
IK
9A
IK
4C
KU
5D
AJ
6C
VK
10B
2
TE
6A
KT
6A
KK
1A
AJ
7D
KI
6C
KI
5B
EK
9D
KT
9A
EK
2A
EK
2B
EK
5D
MA
5C
KK
7C
KK
7C
KK
6B
KK
6B
KE
9B
IO
8C
BI
11B
GE
7B
MA
3A
LO
7A
MU
4C
AR
1B
VK
8B
AJ
10A
FY
11A
MA
10BC
MA
10BC
MA
4D
MA
3B
TE
9A
MJ
12A
HK
12B
MA
10BC
IK
5A
IK
4B
IK
4B
IK
11C
IK
6D
IK
11C
IK
5A
SK
12B
PK
12B
IK
6D
KU
8D
AJ
9C
VK
8B
3
TE
4D
KT
4D
KK
2A
EK
9C
KI
6C
KI
5B
KI
6D
KT
9A
MA
2B
EK
5D
MA
4A
VK
7D
KK
5A
KK
5A
KK
7C
KK
7C
KE
8A
IO
7B
GE
8C
BI
12C
LIÕ
3A
MU
3B
AR
1A
VK
9D
AJ
10A
FY
12B
MA
11ABC
MA
9B
MA
11ABC
MA
11ABC

8D
MA
1B
MA
6B
EK
4C
VK
9D
TE
9A
MJ
12A
HK
10C
MA
11ABC
IK
7A
IK
10B
IK
10B
IK
5C
IK
7A
IK
6A
IK
6A
IK
5C
SK
10C
PK
10C
KU
4B
AJ
8B
VK
7D
4
TE
4D
KT
4D
KI
7A
KI
5A
KU
10B
MA
2A
KU
2B
EK
4A
MA
6C
VK
11A
KK
7D
KK
7D
KK
5B
KK
5B
MU
8C
KE
10A
AJ
9D
BI
11C
GE
9C
KU
3A
EK
3C
MU
1B
EK
3D
VK
6D
BI
8D
FY
9A
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC

5C
MA
5D
MA
1A
EK
4C
HK
11B
DT
7C
IK
8B
MJ
10C
INF
11A
MA
8A
SK
11B
IK
8B
BrAmK
7B
IK
6B
CON
7B
PK
6AD
IK
3B
IK
3B
SK
6AD
PK
11B
IK
6B
KU
4B
AJ
9B
VK
6A
5
TE
8B
KT
8B
KK
2D
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EK
7B
EKKI
12ABC
KU
10B
KU
2A
KU
2B
MA
6D
VK
7A
KK
7D
KK
4A
KK
7D
MU
5B
KE
10A
AJ
6A
LO
6C
GE
9D
KU
3A

2C
MU
3D
EKKI
12ABC
VK
9A
BI
9C
FY
9B
TSAT
11C
MA
5A
MA
8C
LO
5D

5C
MA
4B
MA
4C
KU
3B
HK
11A
DT
7C
TUGI
1C
MJ
10C
MA
8D
IK
3C
VK
9A
IK
11B
IK
4D
IK
8A
IK
8A
IK
3C
IK
4D
SK
11A
PK
11A
IK
11B
YH
6B
VK
7A
6
TE
8B
KT
8B
KK
2C
EKKI
10ABC
KI
8A
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
KT
9C
KI
9B
EK
2D
MA
5B
KK
11C
KK
11C
KK
12B
KK
12B
MU
12A
KE
11A
AJ
8C
LO
7C
MA
7A
MA
3D
MA
3C
MU
1C
UR
11B
VK
8D
AJYH
12C
EKKI
10ABC
MA
9D
MA
9A
MA
7B
LO
5C
MA
6A
EK
4D
EK
1D
KU
3B
VK
8D
TE
9C
IK
7D
IK
7D
IK
2B
IK
4A
IK
2A
PK
6BC
IK
4A
SK
6B
SK
6C
IK
2A
KU
6D
AJ
5A
VK
6BC
7
TE
8D
KT
8D
EK
7A
EK
6A
EK
6B
KT
9C
EK
2C
MA
2D
KK
11C
KK
11C
KK
12A
MU
12C
KE
9A
FY
8C
GE
10B
KU
3C
KLJ
9D
KLJ
8B
VK
8A
AJYH
12B
MA
10A
MA
7D
AJ
11B
MA
1C
MA
1D
VK
8A
TE
9C
INF
12A
IK
3D
IK
10C
IK
11A
IK
11A
IK
3D
IK
10C
IK
5B
KU
6D
AJ
7B
VK
9B
8
TE
8D
KT
8D
KK
1D
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
KU
2C
LIÕ
2D
KK
8A
KK
8A
KEPR
10ABC
KLJ
12C
KU
3D
KU
3C
AJYH
12A
KLJ
7D
EK
1C
GDS
10C
KLJ
9A
KLJ
12B
9
KV 21
10A
REL
11ABC
KLJ
2C
KLJ
2D
KK
8A
KK
8A
ANS
10A
KEPR
11ABC
KU
3D
KLJ
3C
EK
1C
KU
1D
10
Ko005006013105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A328404405407409410412414415416420421422423424425431432433
1
KT
7B
KK
2B
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EK
4B
MA
5B
VK
7C
KK
4C
KOR
7A
KE
9D
IO
6B
KLJ
11B
EK
3A
EK
3B
VK
8B
AJYH
12C
EKKI
10ABC
MA
8C
KLJ
4D
EK
1B
EK
1A
VK
7C
VSK
5A
TE
7B
MA
8D
IK
11A
IK
6C
IK
5C
IK
11A
IK
5C
AJ
9C
VK
8B
2
KT
7B
KK
3B
EK
5D
EK
8B
EK
6D
EK
2A
EK
2B
EK
7C
MA
4A
VK
7A
KK
6C
KK
6C
KK
4B
MU
12C
KE
8D
LO
6B
BI
11B
GE
9A
MA
3A
MU
5A
MULT
1A
VK
9C
AJYH
12B
FY
9D
MA
7D
MA
8C
MA
4D
MA
6A
EK
1B
VK
7A
VK
9C
MU
5A
TE
7B
HK
12A
MA
8A
IK
10A
IK
11A
BRKU
10B
IK
4C
IK
10C
IK
11A
IK
10C
IK
10A
SK
12A
PK
12A
IK
4C
KU
5C
AJ
5B
VK
10B
3
TE
6B
KT
6B
KK
2A
EKKI
12ABC
EK
5A
EK
5B
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
IK
2B
EKKI
12ABC
MA
6D
VK
10A
KK
5C
KK
5C
KK
6A
KK
6A
MU
7D
LO
4B
BI
11B
GE
9B
EK
4D
LO
4C
MU
3A
BI
9A
VK
8C
TSAT
11C
FY
11A
MA
8B
MA
10BC
MA
10BC
MA
9C
MA
5D
LO
1B
EK
1A
MA
3B
VK
8C
MU
3A
RO
6C
BI
8D
MA
10BC
IK
7B
IK
6C
IK
2B
IK
4A
IK
9D
IK
9D
IK
7C
IK
4A
IK
7B
IK
7C
KU
7A
AJ
8A
VK
10A
4
TE
6B
KT
6B
KK
1B
EKKI
12ABC
EK
8D
KI
7B
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
MA
4B
MA
2B
EKKI
12ABC
MA
5C
TUGI
2D
KK
8B
KK
8B
KK
5D
KK
5D
MU
6C
KE
9C
IO
7D
BI
11C
LO
6D
EK
4D
EK
3C
MU
1A
MULT
2A
VK
9B
AJ
10A
FY
8A
MA
9D
MA
10BC
MA
10BC
MA
7A
MA
5A
EK
4A
MA
4C
EK
3B
IK
5B
BI
8C
HK
11A
MA
10BC
IK
9A
IK
6A
IK
11B
IK
3A
IK
9A
IK
6A
IK
11B
IK
3A
SK
11A
PK
11A
IK
5B
KU
7C
VK
9B
5
TE
5B
KT
5B
KK
3C
EK
7A
KI
8D
KI
7D
EK
9D
KU
9C
LIÕ
2A
EK
2D
MA
6C
VK
7B
KK
8B
KK
8B
KK
6D
KK
6D
MU
12A
KE
8C
LO
5D
BI
12C
LO
5A
KU
3A
KLJ
2B
MU
4A
EK
2C
VK
7B
KI
7C
FY
12B
MA
11ABC
MA
9A
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
6B
KI
5C
TUGI
1A
KU
3B
VK
10C
MU
4A
RO
3D
IK
9B
GE
10B
HK
10A
MA
11ABC
IK
8A
IK
4B
IK
4B
IK
8A
IK
9B
IK
3D
SK
10A
PK
10A
KU
4C
YH
6A
VK
10C
6
TE
5B
KT
5B
EK
9C
EK
5A
KI
7B
KI
9A
KU
10B
EK
2C
LO
4A
KI
5C
VK
11B
KK
11A
KK
11A
KK
8C
KK
8C
MU
8B
KE
10A
LO
6A
BI
8A
GE
7D
BI
9B
EK
3C
MU
2A
EK
3D
IK
2D
EK
6C
FY
10C
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
EK
4B
EK
1C
EK
1D
KLJ
3B
TUGI
3A
MU
2A
RO
5D
GE
9D
HK
11C
MA
7C
IK
7A
BE
11B
IK
5D
IK
6B
IK
7A
IK
8D
IK
6B
IK
8D
SK
11C
PK
11C
IK
2D
KU
4C
YH
6D
7
TE
7D
KT
7D
KK
3D
KI
9A
KU
10B
MA
2C
LIÕ
2D
VK
11C
KK
11A
KK
11A
KK
8C
KK
8C
KE
8B
IO
8A
GE
10C
MA
3C
MU
6A
HK
12C
KLJ
6C
MA
10A
MA
9B
KLJ
5D
AJ
11B
KLJ
6B
MA
1C
MA
1D
MU
6A
RO
6D
INF
12A
RVS
12B
IK
9C
IK
9C
IK
8D
IK
8D
SK
12C
PK
12C
IK
6D
AJ
7A
VK
11C
8
TE
7D
KT
7D
TKA
10ABC
LIÕ
2C
EK
2D
KK
9B
KK
9B
KK
12C
KK
12C
LO
3C
MU
3D
AR
1C
KU
1D
RIK
11ABC
RVS
12B
9
KK
1C
TKA
10ABC
TUGI
2C
KK
9B
KK
9B
MA
3D
MU
2D
KU
1D
RIK
11ABC
10
Ne005006013105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A328404405407409410412414415416420421422423424425431432433
1
TE
5D
KT
5D
KK
3A
EK
9A
KI
6A
IK
1B
MA
6C
VK
7D
KK
12A
BMK
2B
FY
8C
IO
8A
GE
8B
GE
10B
AJ
6B
MU
1A
EK
2A
VK
9D
TSAT
11C
FY
10C
KLJ
10A
IK
1B
VK
9D
MA
8D
IK
5A
IK
5B
VK
7D
IK
6D
IK
5A
IK
6D
KU
5C
VK
9B
2
TE
5D
KT
5D
KK
1A
KI
9D
KI
6A
KI
8B
EK
6B
KU
10B
EK
2A
MA
6D
VK
7B
KK
5A
KK
5A
MU
2B
LO
7C
LO
5B
BI
11C
GE
10C
EK
3A
AJ
8C
MU
4A
VK
8A
AJYH
12B
FY
9B
MA
10A
MA
9A
HK
12A
MA
7A
EK
5C
EK
1B
EK
4C
VK
8A
MU
4A
INF
4D
IK
7D
IK
7D
IK
4B
IK
4B
VK
7B
BE
11B
IK
3B
IK
3B
SK
12A
PK
12A
IK
4D
KU
8D
AJ
6C
VK
11B
3
TE
5C
KT
5C
EK
8C
EK
5D
KI
8B
KI
6B
KU
9D
KU
2A
EK
2B
EK
6D
MA
4A
VK
11A
KK
4C
KK
5B
KK
5B
MU
4B
LO
7D
IO
6C
BI
12C
GE
10C
BI
7B
AJ
7C
MU
5A
UR
11C
VK
8D
AJYH
12A
FY
12B
MA
10A
MA
9B
HK
10B
MA
4D
MA
6A
EK
1A
EK
3B
VK
8D
MU
5A
PROG
1B
BI
9A
MA
8A
IK
9C
IK
9C
IK
11B
IK
3A
IK
11B
IK
3A
SK
10B
PK
10B
AJ
7A
VK
11A
4
TE
5C
KT
5C
KK
2C
KI
8C
EK
5A
YH
9D
EK
7D
KU
9B
MA
2A
MA
2B
EK
7C
MA
5B
VK
10B
KK
10C
KK
10C
KK
4A
MU
9A
FY
8B
LO
4B
LO
6C
GE
7B
MA
3A
AJ
8D
MU
4D
EK
3C
VK
6D
AJYH
12A
MA
11ABC
HK
12B
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
5D
MA
1B
MA
1A
LO
3B
TUGI
3D
MU
9A
RO
4C
INF
8A
MU
12C
ELMU
8A
MA
11ABC
IK
10A
BRKU
10B
IK
6B
IK
6B
PK
6AD
IK
10A
SK
6AD
SK
12B
PK
12B
IK
4C
KU
7A
YH
9C
VK
6A
5
TE
8C
KT
8C
KK
3D
EKKI
11ABC
EK
8D
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
MA
4B
LIÕ
2B
MA
2D
IK
2C
KK
5C
KK
10C
KK
10C
KK
5C
MU
12A
LO
7A
IO
5B
BI
12C
AJ
6A
LIÕ
3A
MA
3C
MU
2A
LO
4D
VK
9A
KI
6D
FY
12B
MA
9D
MA
7D
MA
7B
MA
9C
MA
5A
EK
4A
MA
4C
MA
3B
VK
9A
MU
2A
RO
5D
INF
8B
YH
9B
IK
7C
IK
10A
IK
10B
IK
10B
IK
2C
CON
8B
PK
6BC
IK
10A
IK
5D
SK
6B
SK
6C
IK
7C
AJ
8A
VK
6BC
6
TE
8C
KT
8C
KK
2D
EKKI
12ABC
KI
5A
EK
7B
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EK
2C
GE
7C
MA
5C
VK
10A
KK
6D
KK
9D
KK
9D
KK
6D
MU
8D
KE
11A
KLJ
4B
BI
8A
GE
7A
KLJ
4C
LO
6A
MU
1C
BI
9B
IK
2B
EKKI
12ABC
FY
9C
MA
8B
MA
10BC
MA
10BC
AJ
11B
MA
6B
EK
1D
MU
3A
USR
3B
MU
3A
RO
3D
INF
4A
YH
9A
MA
10BC
IK
3C
IK
3D
IK
4A
IK
6C
IK
3C
HK
11C
SK
11C
PK
11C
IK
5B
KU
7D
AJ
5D
VK
10A
7
TE
7C
KT
7C
EKKI
10ABC
EK
8A
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
MA
2C
GE
8D
KK
7B
KK
7B
KK
9D
KK
9D
MU
9C
KE
11A
GE
9A
EK
3D
EK
3C
MU
1D
EK
2D
EKKI
10ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
EK
1C
MU
7A
USR
3B
MU
7A
IK
9B
IK
9B
IK
11C
IK
8C
IK
11C
HK
11B
SK
11B
PK
11B
IK
8C
8
TE
7C
KT
7C
KK
1C
KRKU
12ABC
KU
2C
KK
9C
KK
9C
KK
7B
KK
7B
ANS
12A
SKPR
11ABC
KE
10A
SKPR
11ABC
MA
3D
KU
3C
MU
2D
KLJ
8D
MA
1D
IK
10C
IK
10B
IK
10B
IK
10C
LEN
12C
9
KK
1D
KRK
12A
KU
2C
KU
2D
KK
9C
KK
9C
KM
12A
KM
12A
KU
3D
KU
1C
10
Re005006013105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A328404405407409410412414415416420421422423424425431432433
1
TE
6D
KT
6D
EK
6A
EK
7B
KLJ
10B
IK
1B
FY
8D
MA
5C
VK
11B
KK
4B
MU
12C
AMK
2A
KE
8A
IO
7D
GE
10C
EK
4D
EK
6C
EK
9A
FY
11A
MA
9C
IK
1B
EK
1A
EK
4C
VK
9D
RO
5A
INF
8C
GDS
10B
KLJ
7C
IK
7A
IK
8B
IK
7A
IK
8B
IK
3B
IK
3B
AJ
9B
VK
11B
2
TE
6D
KT
6D
KK
3B
EK
7A
EK
6A
EK
8A
EK
6B
EK
2A
IK
2B
KE
8C
MA
6C
VK
7D
KK
4A
KK
5D
KK
5D
MU
7B
KE
10A
LO
5C
BI
8B
GE
10B
EK
3A
GE
7C
MU
4D
HK
12C
FY
9D
MA
11ABC
MA
9B
MA
11ABC
MA
11ABC
MA
5A
EK
1B
MA
1A
VK
10C
MU
4B
RO
4C
VK
7D
MA
11ABC
IK
9A
IK
5B
IK
2B
IK
4C
IK
9A
IK
8D
IK
8D
SK
12C
PK
12C
IK
5B
YH
9C
VK
10C
3
TE
6C
KT
6C
KK
1A
EK
8C
EK
9B
KI
8A
EK
7D
BI
11C
EK
4B
IK
2A
LO
6A
AJ
7C
VK
10A
KK
5C
KK
5C
KE
11A
IO
5A
BI
9C
GE
7A
MA
3A
LO
4C
MU
3C
HM
5D
VK
9A
EK
6D
FY
10C
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
6B
KU
1B
EK
5B
EK
3B
VK
9A
MU
2B
RO
4D
INF
4A
AJ
11B
MA
8D
IK
7B
IK
10B
IK
10B
IK
4D
IK
9D
IK
9D
IK
7B
IK
4A
IK
2A
KU
8B
VK
10A
4
TE
6C
KT
6C
KK
3A
EKKI
10ABC
KI
5D
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
MA
2A
LO
4A
EK
2C
MA
6D
VK
7A
KK
4D
MU
9B
KE
11A
IO
5B
BI
9D
GE
9C
LO
5A
MA
3C
MU
3B
EK
2B
VK
7A
AJ
9A
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
12ABC
MA
6A
KU
1B
KU
1A
EK
4C
VK
8A
MU
6B
RO
5C
INF
4B
KE
8D
VK
8A
MA
7C
IK
7D
IK
7D
IK
4B
IK
5C
IK
11C
IK
11C
IK
8C
SK
11B
PK
11B
IK
8C
KU
8B
AJ
7B
HK
11B
5
TE
8D
KT
7A
KK
3C
EKKI
10ABC
KI
7C
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
EKKI
10ABC
KLJ
2A
MA
4B
MA
5B
VK
9C
KK
6A
KK
6A
MU
12A
KE
8B
IO
6B
LO
6C
LO
6D
EK
3A
EK
3D
MU
2C
VK
9B
AJYH
12C
FY
9A
MA
9D
MA
7D
MA
8C
MA
4D
MA
5D
EK
4A
MA
4C
MA
3B
IK
11B
PROG
2B
TE
7A
LO
7B
VK
9C
MA
8A
IK
5A
IK
11A
IK
11B
IK
2D
IK
11C
IK
11A
IK
11C
IK
5A
SK
12B
PK
12B
IK
2D
HK
12B
AJ
5C
VK
9B
6
TE
8D
KT
7A
KK
2B
EKKI
12ABC
EKKI
12ABC
EK
5B
EKKI
12ABC
TUGI
2A
EK
2D
MA
4A
VK
8C
KK
10B
KK
10B

5A
KE
9B
IO
6C
BI
11B
AJ
6B
EK
4D
IK
2C
MU
9D
EKKI
12ABC
VK
7C
TSAT
11C
FY
8A
MA
10A
MA
9A
MA
7B
EK
5C
EK
1C
EK
1D
KI
5D
IK
10C
RO
3C
TE
7A
KE
9C
VK
8B
VK
7C
IK
3D
IK
2C
IK
10C
IK
6A
IK
3C
IK
3D
SK
11A
PK
11A
IK
6A
HK
11A
AJ
6D
VK
8B
7
KK
3D
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
EKKI
11ABC
MA
2C
MA
2D
KK
10B
KK
10B
MU
7C
KE
9A
KLJ
6D

10C
VK
9D
AJ
10A
MA
8B
MA
1C
MA
1D
IK
6B
RO
3C
IK
3C
IK
5D
IK
6B
IK
6C
IK
5D
SK
12A
PK
12A
IK
6C
HK
12A
KLJ
7A
8
KLJ
12A
KLJ
11C
LIÕ
2C
KU
2D
KK
10A
KK
10A
KLJ
11A
MA
3D
KLJ
10C
KU
1C
LO
1D
BRKU
10B
9
KK
1D
KU
2D
KK
10A
KK
10A
LIÕ
3D
POL
12AB
KU
1C
10
La005006013105106107108109113114115116117118kp118kt118p118t203204206208209210214215216217218305310311312313314318319320321322326327A328404405407409410412414415416420421422423424425431432433

IV perioodi tunniplaan: kehtib 19. veebruar - 12. aprill 2024. Viimati uuendatud: 23.02.2024 14:55:24.

Õpetajate tunniplaan

IV perioodi tunniplaan: kehtib 19. veebruar - 12. aprill 2024 Viimati uuendatud: 23.02.2024 14:55:24. Tunniplaani tarkvara: Untis